Stavební řízení

Stavební povolení

Stavební povolení

Nad touto otázkou jsme dost spekulovali . Projektant nám nabídl, že za 14 tisíc nám to oběhne . Při otázce, co je potřeba oběhnout, se mi to nezdálo zas tak složité, a tak jsem se rozhodla to prubnout sama. Nu co, chybami se člověk učí, ne? Tak vám zde napíšu, jak mi to šlo .
Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci jsme měli připravenou a mohli jsme začít řešit sběr podkladů a zahájení žádosti o stavební povolení.Jako většina amatérů jsme se nestačili divit, jak oproti jiným zemí je stavební proces v tomto státě na hlavu.Na internetu jde dohledat, že podkladů pro stavební povolení je cca přes 70. Taky je nepořádek v tom, že pro jedno stanovisko je potřeba mít nejprve 3 stanoviska od toho a toho a ten zase potřebuje toto a toto…Jsou dvě cesty: vyřídit si to sám, nebo si sehnat někoho, kdo se tím živí, resp. kdo za vás vyřídí stavební povolení.My jsme z důvodu více času na rodinu a míň stresu zvolili člověka, který nám měl pomoct to celé vyřídit.Tato cesta má spoustu výhod (dokonce to není finančně náročně), jenže je to otázka spolehlivosti daného člověka.U nás bohužel problém, který nás zdržel nějakou dobu, a nakonec jsme to museli vyřešit sami.Při zpětném pohledu, bychom to rovnou všechno vyřešili sami, není důvod se bát množství podkladů. My vám to doporučujeme a poradíme, jak na to.
Začínáme

Začínáme

3. 2022 - KONEČNĚ MÁME STAVEBNÍ POVOLENÍPo nesčetných průtazích ze strany projekční kanceláře a následně 1,5 měsíce čekání na stavební úřad jsme se dočkali vytouženého stavebního povolení.Veškerý materiál pro základy jsme měli již připravený k závozu ve stavebninách (objednán v únoru 2022), bagristu domluveného chuti a sil se do toho pustit spoustu...Tak jsme konečně začali.
Povolení stavby RD

Povolení stavby RD

V předchozím článku "Projekt domu" jsem popisoval co všechno obnáší pojem "Projektová dokumentace", kterou musíte nechat zpracovat odbornými osobami - projektant/architekt. Odkazoval jsem na přílohu č.12 k vyhlášce 499/2006 sb., což se týká varianty povolení tzv. "Ohláškou". V poslední části přílohy naleznete odstavec "Dokladová část". O té bude pojednávat dnešní článek.Pozn.: Pokud se vám stejně jako mě stane, že nemůžete provést povolení na "ohlášku" a stavební úřad vám změní právní formu na "Společné povolení stavby", týká se vás příloha č. 8 stejné vyhlášky. Lehce se liší body a projektant musí upravit projektovou dokumentaci, dokladová část je však i v této příloze.Rovnou vám řeknu, že je prostě lepší a jednodušší tuto část nechat s plnou mocí zkušené osobě, ať vše vyřídí za vás. Jmenuje se to "Inženýring" a znamená to, že za vás někdo zajistí všechny potřebné souhlasy a vy jen čekáte až vám předá "Povolení stavět". Dostal jsem za tuto činnost nabídky 10-20 tisíc korun. Já jsem však kluk zvědavý a jsem na jednu stranu rád, že jsem se naučil tuto novou dovednost a povolení si vyřídil "svépomocí" i když to občas bylo s nutností asistence nějakého alkoholového nápoje. :o)
Reklama
Nezodpovězené dotazy
10. 4. 2018 8:53
dede73
0
30. 3. 2018 17:07
MCDNLD
0
Právě se diskutuje
11. 3. 2021 20:20
Ppecar
1
25. 2. 2021 12:05
Veronika Vavrošová
3
4. 1. 2021 6:11
Javid157
18
31. 12. 2020 18:54
Klokan 73
2
20. 11. 2020 15:10
Martin
50
Reklama
Sponzorovaná reklama
Projekt a stavební povolení

Projekt a stavební povolení

V předchozím článku, jsme se s vámi podělili o naše projektovací zkušenosti. Jelikož jsme chtěli naše představy posunout do úrovně realizace, tak celý rok 2019 jsme věnovali administrativním záležitostem před zahájením stavby.Jako první stupínek v tomto schvalovacím žebříčku jsme absolvovali schůzku s naším projektantem, který zhmotnil naše představy do projektové dokumentace pro stavební povolení. V rámci jeho nabídnutých služeb jsme využili i možnost na základě naší plné moci zastupování na úřadech při schvalování stavebního povolení.Panu projektantovi jsme postupně dodali informace a souhlasy od správce sítí, vodohospodáře, sousedů a obecního úřadu k budoucí výstavbě našeho rodinného domu. Ke komunikaci s úřady a právnickými osobami se nám vyplatilo zřídit si zdarma datovou schránku pro fyzické osoby, díky které se jednotlivé schvalovací kroky velmi urychlily.Úhledně kompletní projektovací dokumentace v šanonu obsahovala samotný výkres projektu domu od katastrálního zasazení domu, přes průřezy, inženýrské sítě domu (voda, odpad, elektro), radonové odvětrání, ale i skladbu zdí, podlah a střechy až po vytápění domu a bleskosvod.Dále součástí projektové dokumentace byla souhrnná technická zpráva, ve které bylo podrobně rozepsáno technické provedení stavby a technická zpráva s požárně bezpečnostním řešením. Závěrem projektovací dokumentace nám pan projektant zajistil i průkaz energetické náročnosti budovy (energetický štítek), který byl zpracován na základě výpočtů vycházející z projektu, provedení domu a jeho izolace.Pan projektant nám zaslal elektronickou podobu projektu ve formě PDF, se kterou jsme se postupně obrátili na dotčené strany budoucí stavby.
Máme povolení, začíná práce...

Máme povolení, začíná práce...

Po vyjádření všech dotčených orgánů jsme spolu s projektem ve fázi pro stavební povolení dne 26. 2. 2021 vyrazili na stavební úřad, kde jsme po uhrazení 3 000,- (2 500,- ohlášení stavby a 5 00,- zřízení sjezdu) mohli požádat o stavební povolení a čekat na vyjádření. Dne 22. 3. 2021 mi v datovce přistála zpráva obsahující onen bájný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.
Monitorování radonu svépomocí

Monitorování radonu svépomocí

Vězte, že rakovina plic je onemocnění s nejvyšší procentuální úmrtností. V České republice je téměř 700 obcí s vysokou pravděpodobností překročení bezpečné úrovně radonu v budovách. Není nutné panikařit, ale základem je o radonu vědět – zaměřme se nyní na to, jak a kdy tento nebezpečný plyn monitorovat.
BAUMIT AKADEMIE 2021 S UNIKÁTNÍ FORMOU ON-LINE PŘENOSU

BAUMIT AKADEMIE 2021 S UNIKÁTNÍ FORMOU ON-LINE PŘENOSU

Společnost Baumit vyhlašuje další ročník, který však vlivem možných omezení organizace hromadných akcí představí formou on-line přenosu. Ten se uskuteční 10. února 2021 od 9.00 do 15.00 hodin a tradičně bohatý program bude také doplněn soutěžemi o hodnotné ceny. Nový ročník Baumit Akademie se svými odbornými tématy opět zaměřuje na projektanty, architekty, investory, pracovníky stavebního dozoru, památkové péče, management realizačních firem a odborníky ze stavební praxe. Současný stav s některými omezeními proti šíření koronaviru však vedl organizační tým společnosti Baumit ke změně formy realizace této významné vzdělávací akce. Baumit Akademie se z těchto důvodů přesune do formátu on-line přenosu. Stejně jako v předešlých ročnících nabídne Baumit Akademie plnohodnotný obsah odborných seminářů ve 30minutových blocích odvysílaných ze studia s odbornými specialisty a doplněných reportážemi ze staveb s ukázkami zmíněných technologií, návštěvou zajímavých realizací k daným tématům, důkazními měřeními a dalšími vstupy. Témata budou následující:Produktové novinky představené v roce 2020 a 2021 – ucelený přehled novinek uvedených v tomto roce a plánovaných v roce příštím ve všech oblastech působení Baumitu – fasády, omítky, potěry, lepidla i betony Novinky v zateplovacích systémech – zateplení s keramickým obkladem, zajímavé kreativní techniky pro fasádu, nové efektní mozaikové omítky s kousky slídy, revoluční kotvení fasádních desek pomocí lepicích kotev do betonu, kotvení parapetních profilů a jinéNorma pro tepelnou ochranu budov a také norma pro kotvení zateplovacích systémů a vše podstatné v jejich revizích pro rok 2021 v diskuzích s jejich spolutvůrciZateplovací systémy – tipy pro jejich bezchybnou realizaciOmítkové systémy Baumit Klima a interiérová barva Baumit IonitColor pro zdravé bydleníZdravé bydlení z pohledu feng-šuej – seminář specialistky tradičního čínského učení o nastolení harmonie a vyvážené energie v prostoruRestaurování historických staveb a objektů památkové péče s využitím vápenných omítek BaumitNové technologie podlahových skladeb doplněné o novinky systému Baumit BaumacolBIM (Building Information Modeling) – projektování v praxi, zkušenosti významných projekčních kanceláří a realizačních firem doplněné o přehled všech dalších nástrojů tzv. Baumit ToolsKaždý blok zakončí odpovědi na otázky k daným tématům, které mohou zájemci posílat předem i v den vysílání.
Stavba domu v hlukem zatíženém území

Stavba domu v hlukem zatíženém území

Zdroje hluku mohou být liniové, nebo stacionární. Liniovými zdroji se myslí zejména dopravní stavby, nejčastěji silnice, železnice, či tramvajové tratě. Stacionární zdroje představují např. hluk vzduchotechniky, či provoz průmyslových areálů, včetně pohybu vozidel a manipulační techniky uvnitř areálu. Povinnost chránit objekty k bydlení je v případě stávající, již existující zástavby, na straně provozovatele zdroje hluku. Pokud ovšem do již zasažené lokality vstupuje objekt nový, je povinností jeho investora ochránit před hlukem „sám sebe“. V praxi to znamená, že pokud se chystáte v takovém území stavět, je třeba doložit hlukovou studii, nebo měření hluku, že v daném místě nejsou překročeny hygienické limity. V případě, že limity překročeny jsou, musíte v rámci výstavby domu navrhnout a realizovat taková opatření, která Vás před hlukem z hlediska legislativy ochrání.
Jak dlouho trvá vyřídit stavební povolení nebo ohlášení stavby?

Jak dlouho trvá vyřídit stavební povolení nebo ohlášení stavby?

Než si jenom najdete projektanta, který vám dům navrhne a v ideálním případě vyřídí i stavební povolení, může to nějakou dobu trvat.V dnešní době je stavebnictví extrémně přesyceno. To znamená, že i projektanti mají spoustu práce. Proto může být velký problém najít kvalitního projektanta, který na vás bude mít čas.
Co je posudek radonového indexu plochy zástavby

Co je posudek radonového indexu plochy zástavby

Je to všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a bizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je.
Kolotoč úřadů

Kolotoč úřadů

Vzhledem k dovoleným (mé, projektant i na úřadech) se termín předání dokumentace posunul o 7 dní. Začátkem měsíce srpna byla kompletní projektová dokumentace předána na stavební úřad. Dokumentace obsahovala všechny náležitosti dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb:průvodní a souhrnnou technickou zprávu,situační výkresy,architektonicko-stavební řešení,stavebně konstrukční řešení,požárně bezpečnostní řešení,technika prostředí staveb,dokladová část.V průvodní a souhrnné technické zprávě jsou všeobecné řeči, ale je vhodné si tuto část přečíst. Jsou zde zajímavé informace ohledně výstavby. Z pohledu stavebníka je nejdůležitější výkres Koordinační situační výkres, ostatní situační výkresy jsou spíše informativní. V další části byly zpracovány výkresy (výkopy, základy, půdorysy, řezy, střecha, technické pohledy, skladby konstrukcí, apod..), včetně knihy detailů. V knize detailů je rozkresleno např. nároží obvodové stěny, napojení obvodové stěny u základu, ostění okna, prostup komína střechou atd., celkem 19 výkresů detailů. Čtvrtá část je věnována statice, kde je statický výpočet a výkresy stropu a výztuže, současně je staticky posouzena i pergola. Požárně bezpečnostní řešení řeší jak již z názvu vyplývá požární bezpečnost uvnitř / vně budovy. Předposlední část je projekt elektroinstalace, vytápění, vzduchotechniky a zdravotně technické instalace (technická zpráva ZTI, domovní kanalizace a vodovod). Poslední část je dokladová, ve které jsou zahrnuty všechny závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a další části (např. PENB).
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
Víte, kolik vás bude stát hrubá stavba? S cihlami Porotherm se výdajů navíc bát nemusíte

Víte, kolik vás bude stát hrubá stavba? S cihlami Porotherm se výdajů navíc bát nemusíte

Jak odhadnout cenu materiálu a vyhnout se nečekaným výdajům? Postavte si dům z ekologických pálených cihel Porotherm. Kalkulaci potřebného množství materiálu i jeho ceny vám odborníci zpracují dlouho před tím, než poprvé kopnete do země.
Stavební povolení, projekt

Stavební povolení, projekt

Chvilku trvalo, než jsme objezdili všechny vlastníky sousedních parcel atd. Stavební povolení nám sebralo cca 9 měsíců času ,ale ne proto, že by to leželo na úřadu, ale prostě něco bylo hned a  něco trvalo. Po tom, co jsem růžně kde četl, tak to dopadlo vcelku v poho. Je třeba zmínit, že jsme nechali nejdříve povolit studnu na životním prostředí a dům pak mohl jít ,,jen,, ohláškou. Chvilku jsme si počkali, ale povolení bylo na světě.
Než se kopne do země

Než se kopne do země

 A nyní již bez okolků ke slibovanému výčtu.
První krůčky k vysněnému domovu

První krůčky k vysněnému domovu

V tomto článku se zaměřím na to, proč jsme se rozhodli koupit pozemek a stavět dům, a co jsme museli absolvovat, než se nám to vůbec povedlo.
Projekt našeho domu, financování a stavební povolení

Projekt našeho domu, financování a stavební povolení

Také bylo potřeba vyřešit, za co ho pak postavíme.
Projekt a úřady

Projekt a úřady

Nemohu postavit nemovitost k trvalému bydlení, z toho vyplívá, že jsem omezený maximální zastavěnou plochou 90 m2. To si řeší každá obec jinak. Nedostanu číslo popisné, pouze číslo evidenční. Odpady a trvalou adresu budu muset nějak vymyslet. Budu doufat, že se mi to povede časem zkolaudovat k trvalému bydlení a převést pozemek na stavební parcelu, případně jen vyjmout stavbu, a tu zkolaudovat k trvalému bydlení. Naposledy měli výhrady kvůli chybějící infrastruktuře, která se stavbou doplní. Elektřina a voda tam je, cesta už se vyřešila a na odpady mám projekt. Začal jsem rýsovat koncem srpna a měl v plánu stavební povolení do konce roku, začátek stavby na jaro. Vše se trochu zaseklo na příjezdové cestě, to ještě vysvětlím. Povolení (oznámení) jsem dostal koncem května, oznámení trvalo cca 14 dní. Narýsováno jsem měl celkem rychle, max. za 2 měsíce, představu jsem měl jasnou. Mezitím jsem vyběhával úřady, nebyl to první projekt který jsem si rýsoval. :-D Postupem času se měnila pravidla a moje představy. Nejprve bylo povoleno 50 m2, nakonec to město změnilo na 90 m2, a to už mi stačilo na krásnou 4+kk.
Typový projekt rodinného domu a jeho individuální úpravy

VIDEO: Typový projekt rodinného domu a jeho individuální úpravy

Nejdůležitějším tématem, o kterém si na úvod povyprávíme, je to, jaký dům budeme stavět. Investoři mají samozřejmě o svém vysněném bydlení poměrně přesné představy, které při plánování stavby hodili na papír a které bylo potřeba zhmotnit do projektu, podle nějž potom jejich nový domov vyroste. Začali tím, že otevřeli katalog G SERVISU, který znají právě z našeho webu Svépomocí.cz, a snažili se v něm najít projekt, který by nejlépe vyhověl jejich představám. Z velkého množství možností si nakonec vybrali projekt VEGA 2 Plus.  Na obrázcích je vidět srovnání projektu (obr.1) a vizualizace vytvořené na přání investorů (obr.2).
Pozemek, projekt a čekání na stavební povolení

Pozemek, projekt a čekání na stavební povolení

Já jsem z Prahy a přítel je z Pošumaví, od začátku nám však bylo jasné, že v Praze žít nebudeme. Oba milujeme přírodu a ve městě žít nechceme. Já jsem přes týden v Praze a za přítelem jezdím na víkendy, žije v jedné malé vesničce, která se nachází necelých 10 min. od menšího města, ve kterém je vše potřebné - obchody, lékaři, škola, školka, autobusové a vlakové spojení.  Přítel bydlí v domě jeho rodičů, kteří sem jezdí na víkendy a právě proto jsme se rozhodli, že si pořídíme své vlastní bydlení, abychom měli své soukromí. Nabízela se buď možnost, že si pronajmeme byt v nedalekém městě, ale myšlenka, že platíme peníze někomu do cizí kapsy se nám vůbec nelíbila, takže jsme to hned zavrhli. Druhá možnost se nabízela sama - rodina přítele vlastní krásný, velký pozemek na kraji obce, kde nyní bydlí. Beztak měl už dříve úmysl, že si na pozemku postaví baráček, takže jsme se dlouho nerozmýšleli a začali jednat.
Reklama


Copyright © 2009 - 2023 Stavební Postupy s.r.o. Obchodní podmínkyZásady ochrany osobních údajů