Vyřízení stavebního povolení část 1. - Podrobně popsaný postup získávání potřebných vyjádření včetně formulářů ke stažení

Autor: ŽIVĚ 1 (132 příspěvků)
23. 1. 2015
4 komentáře
Vyřízení stavebního povolení část 1. - Podrobně popsaný postup získávání potřebných vyjádření včetně formulářů ke stažení
Příspěvek stavebníka
Pokud se chystáte na „úřední kolečko“ a získání stavebního povolení vlastními silami, tedy svépomocí, tak jako jsme se pro to rozhodli my, možná Vám pomůže podrobně popsaný postup, kterým jsme si prošli při získávání stavebního povolení pro dům v projektu Svépomocí ŽIVĚ.

Dům, který realizujeme v projektu Svépomocí ŽIVĚ má zastavěnou plochu větší než 150m2. Pro takový dům nestačí pouze ohlášení stavby, ale je nutné podat žádost o stavební povolení. Stavbu musí provádět stavební firma, která je v žádosti o stavební povolení uvedena. Pojďme si podrobně projít jednotlivé kroky, které jsme před podáním žádosti o stavební povolení absolvovali.

Sledujete-li podrobně celý průběh stavby domu Svépomocí ŽIVĚ, víte již z minulého článku, že abychom si vůbec mohli podat žádost o stavební povolení v době, kdy nejsou dokončeny inženýrské sítě pro vodu a kanalizaci, musíme mít v projektu umístěnou žumpu pro odpadní vody a vrtanou studnu.

Podklady pro stavební povolení k domu

Přílohami stavebního povolení pro dům bylo mimo jiné získání kladného stanoviska, o které jsme žádali tyto instituce:

Reklama
 • obec Rostoklaty
 • ČEZ
 • Telefonica O2
 • Odbor životního prostředí – Český Brod
 • Hasiči – Kolín

Podklady pro Obec Rostoklaty

Před zasedáním zastupitelstva jsme obci zaslali v elektronické podobě emailem výkres s pohledy domu, výkres s umístěním domu na pozemku, technickou zprávu a plnou moc (pokud nejste stavebníky a majiteli pozemku, ale pouze ho zastupujete). V textu emailu jsme uvedli, že zasíláme dokumenty k vydání kladného stanoviska pro výstavbu RD. Obci jsme podklady poslali 4 dny před zasedáním zastupitelstva. Obecní zastupitelstvo naši žádost projednalo a do jednoho týdne od zasedání zastupitelstva jsme měli kladné stanovisko k dispozici. Po dohodě jsme požádali paní starostku, aby nám kladné stanovisko poslala poštou. Kladné vyjádření obce jsme získali do 7 dnů od zasedání zastupitelstva.

Podklady pro ČEZ

Společnosti ČEZ jsme posílali potřebné dokumenty poštou v tištěné podobě. Z webu jsme stáhli Žádost o připojení elektrického zařízení, kterou jsme vyplnili a vytiskli. Do obálky jsme dále přidali výkres situace (umístění domu na pozemku), výpis z katastru nemovitostí a plnou moc (pokud nejste stavebníky a majiteli pozemku, ale pouze ho zastupujete).

Reklama

Podklady jsme odeslali 19.11.2014. ČEZ nám poslal poštou dvě kopie smlouvy o připojení. Jednu podepsanou jsme mu 28.11.2014 odeslali zpět a druhou jsme si ponechali jako přílohu k žádosti o stavební povolení pro stavební úřad. Získat kladné vyjádření společnosti ČEZ (smlouvu o připojení) trvalo 9 dnů.

Podklady pro Telefonicu O2

Vydávání vyjádření k existenci sítí má Telefonica zpracované opravu perfektně a získat vyjádření bude trvat jen pár minut maximálně jednotek hodin. Vše probíhá elektronicky, průvodcem na této stránce V průběhu jednotlivých kroků zadáte údaje o pozemku, majiteli pozemku a přímo v prohlížeči zakreslíte přibližné umístění svého domu. Za pár minut Vám emailem dorazí dva dokumenty:

 • Situační výkres.pdf
 • Vyjádření o existenci PVKS.pdf
Reklama

Oba dokumenty vytisknete a vyjádření O2 máte za sebou. Získat vyjádření o existenci sítí od společnosti O2 trvalo 1 hodinu.

Podklady pro odbor Životního prostředí

Pro odbor životního prostředí bylo třeba podat dvě samostatné žádosti a to z důvodu uvažované krbové vložky. Je třeba uvést typ plánované krbové vložky, nebo kotle na tuhá paliva. V případě, že se v průběhu realizace stavby rozhodnete pro jiný typ, nic se neděje a přesný typ vložky uvedete až při žádosti o kolaudační řízení. Jinými slovy je do žádosti k stavebnímu povolení možné uvést vložku, kterou „náhodně vyhledáte na internetu“, pokud jste se pro konkrétní typ zatím nerozhodli a nemáte přesnou specifikaci krbové vložky nebo kotle uvedenu ani ve své projektové dokumentaci. Žádost na odbor životního prostředí jsme posílali poštou a do obálky jsme vkládali:

 • Vyplněnou žádost o vyjádření k vydání stavebního povolení
 • Vyplněnou žádost o vydání závazného stanoviska o ochraně ovzduší ke stavebnímu řízení
 • Výkres umístění domu na pozemku – situace
 • Technickou zprávu z projektové dokumentace
 • Plnou moc (pokud nejste stavebníky a majiteli pozemku, ale pouze ho zastupujete)
 • Technickou zprávu s popisem plánované krbové vložky (jsou k dispozici na internetu u výrobců i prodejců krbových vložek a kotlů)

Žádosti jsme poštou odeslali 19.11.2014 a kladná stanoviska jsme měli k dispozici 3.12.2014. Kladná vyjádření zaslal úřad elektronicky prostřednictvím datové schránky

Podklady pro Hasiče

Hasiči budou chtít kompletní paré projektové dokumentace, které Vám pochopitelně po vydání kladného stanoviska vrátí zpět. Žádost pro hasiče jsme posílali poštou a do obálky jsme vkládali:

 • Vyplněnou žádost o posouzení projektové dokumentace
 • Kompletní paré projektové dokumentace
 • Plnou moc (pokud nejste stavebníky a majiteli pozemku, ale pouze ho zastupujete)

Žádost včetně příloh jsme odesílali také poštou a po v žádosti jsme uvedli, že budeme i vyjádření s projektovou dokumentací vrátit poštou zpět. Když jsem však po 14 dnech zjistil, že pouze žádost putovala k hasičům jeden týden, domluvili jsme se, že si vyjádření přijedu vyzvednout osobně. Žádost jsem poštou odeslal 19.11.2014 a kladné stanovisko si osobně vyzvedl 11.12.2014

Podklady pro umístění stavby – vrtaná studna

K vrtané studně máme zpracovanou samostatnou projektovou dokumentaci, včetně hydrogeologického posouzení a plánu kontrolních prohlídek. Než tuto dokumentaci s žádostí o rozhodnutí o umístění stavby podáme na stavební úřad, je nutné získat vyjádření od odboru životního prostředí.

Žádost o vyjádření k nové studni je totožná s žádostí o vyjádření k stavbě domu, díky tomu nám pro oba účely stačilo vyplnit a poslat pouze jednu žádost. Žádost na odbor životního prostředí jsme posílali poštou a do obálky jsme vkládali:

 • Vyplněnou žádost o vyjádření k vydání stavebního povolení
 • Projektovou dokumentaci
 • Hydrogeologický posudek
 • Plnou moc (pokud nejste stavebníky a majiteli pozemku, ale pouze ho zastupujete)

Žádosti jsme poštou odeslali 19.11.2014 a kladná stanoviska jsme měli k dispozici 3.12.2014. Kladná vyjádření zaslal úřad elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Závěrečné shrnutí

Na obrázku je vidět, kolik dnů trvalo od odeslání obálek s dokumenty potřebnými k získání kladného stanoviska, než jsme drželi potřebná vyjádření v ruce.

  U hasičů bychom délku potřebnou pro získání kladného stanoviska zkrátili o přibližně 5 dnů, pokud bychom ji doručili osobně nikoliv poštou. Za 22 dnů jsme měli k dispozici všechna potřebná vyjádření pro podání žádosti o stavební povolení.

TIP: V předchozím článku jsme si vyzvedávala projektovou dokumentaci k domu. V příštím článku se dozvíte, jaký formulář jsme vyplňovali při podávání žádosti o získání stavebního povolení a kolik jsme v podatelně zaplatili. Podívejte se také na videa s cenovou nabídkou cihel a stropů od Porothermu a výběr typu střešní krytiny pro náš dům.

Otázka

Plánujete si před zahájením stavby svého domu zajistit všechna vyjádření sami, nebo svěříte kolečko s úřady do rukou svého projektanta či profesionální firmy? Pište do komentářů.

Přílohy

Životní prostředí - žádost o vyjádření k vydání stavebního povolení
Hasiči - žádost o posouzení projektové dokumentace
Životní prostředí - žádost o vydání závazného stanoviska o ochraně ovzduší
ČEZ - Žádost o připojení elektrického zařízení
Hasiči - seznam obcí
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
ŽIVĚ 1
ŽIVĚ 1 (132 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama