Konzultace na stavebním úřadu před získáním stavebního povolení

Autor: ŽIVĚ 1 (132 příspěvků)
5. 1. 2015
0 komentářů
Příspěvek stavebníka
Než se pustíme do shánění potřebných vyjádření k povolení stavby, rozhodli jsme se navštívit stavební úřad a zjistit, jaké zásady při komunikaci se stavebním úřadem obecně platí, kdy bychom měli úřad poprvé navštívit a jaké dokumenty k získání povolení budeme potřebovat.

Na stavebním úřadu v Českém Brodu jsme měli možnost položit několik otázek Ing. Radaně Marešové, vedoucí odboru územního plánování a stavebního odboru v Českém Brodu. První věc, která mne zajímala, byla otázka, kdy by měl stavebník navštívit poprvé stavební úřad ? Dle slov paní Marešové by stavebník neměl na nic čekat a ihned po vyhlédnutí pozemku (ještě před jeho koupí) a ideálně také představě o podobě plánovaného domu, který chce na pozemku postavit, by měl stavebník navštívit příslušný stavební úřad, aby zjistil, zda je jeho stavební záměr v souladu s územním plánem a je tak možné stavbu na pozemku realizovat.

Můj další dotaz směřoval k rozdílu mezi stavebním povolením a ohlášením stavby, které se používá u stavby se zastavěnou plochou do 150m2. Dozvěděl jsem se, že rozdílů v samotném řízení moc není, a v podstatě je lze shrnout do závěru, kdy u ohlášení stavby si jednotlivá vyjádření zajišťuje stavebník sám a u stavebního povolení obesílá dotčené subjekty za stavebníka stavební úřad, například sousedy.

Abychom zjistili, jakou stavbu na vyhlédnutém pozemku můžeme realizovat, potřebujeme znát územní plán obce. Ten je k dispozici na příslušném stavebním úřadu nebo na obci a většina obcí jej má vyvěšen na svém webu v elektronické podobě. Součástí dokumentu může být obecně závazná vyhláška popisující minimální odstupné vzdálenosti od hranic, sklon střechy, maximální zastavitelnou plochu pozemku atd.

Reklama

Příklad územního plánu s obecně závaznou vyhláškou můžete vidět na stránce: http://www.rostoklaty.cz/content/ozv-c-92002-uzemni-plan-obce Mnoho stavebníků, které jsem měl možnost osobně potkat například na veletrhu FOR ARCH nebo číst jejich příběhy zde na webu Svépomocí.cz, se také zmiňuje o „problémových sousedech“, kteří blokují vydání stavebního povolení i přesto, že splňujete všechny náležitosti, které vyžadují místní regulativa pro stavbu nového nebo rekonstrukci stávajícího rodinného domu.

Dle vyjádření paní Marešové se takového souseda nikdy nezbavíte. Pokud se takový nespokojený soused odvolá, odvolací orgán (krajský úřad) přezkoumá rozhodnutí stavebního úřadu, který stavbu povolil a povolení buď zruší, nebo jej ponechá v platnosti.

Bohužel Váš soused se může odvolat (podat rozklad k Ministerstvu pro místní rozvoj) i proti rozhodnutí odvolacího orgánu, který potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu a stavbu povolil a takové kolečko se může opakovat i několik let. Pokud jste nyní v situaci, kdy máte vyhlédnutý pozemek a máte představu o domě, který na pozemku chcete realizovat, navštivte svůj stavební úřad a potvrďte si, že na pozemku opravdu budete moci stavět a také si zjistěte, které orgány bude nutné obeslat a požádat o vyjádření před získáním stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Na stavebním úřadu Vám jistě rádi pomohou.

Reklama

TIP: V předchozím videu najdete záznam z prvního živého workshopu na pozemku v Rostoklatech. Stavebníci, kteří se na nás přijeli podívat, se seznámili s postupem oplocení pozemku. V příštím videu se podíváme na dokončenou projektovou dokumentaci. Prozradíme si, jaké změny jsme projektantovi narychlo zadávali ke zpracování a provedeme součet celkových nákladů na individuální projekt domu.

Otázka

Pomohl Vám stavební úřad s otázkami, které jste řešili před získáním stavebního povolení? Budete si povolení zajištovat sami nebo svěříte tuto administrativu projektantovi či jiné specializované firmě? Pište do komentářů.

Přílohy

Územní plán obce Rostoklaty
Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
4. část - Základová deska

Véna

4. část - Základová deska

Reklama