Střešní okna

Střešní okna představují nejen funkční, ale také estetický prvek domů s šikmou střechou. Zajišťují dostatek denního světla a umožňují optimální větrání v podkroví domu. S rozmanitostí designů a typů mohou střešní okna uspokojit široké spektrum požadavků na komfort a vzhled. Z hlediska materiálu jsou nejčastěji vyráběna z plastu nebo dřeva, přičemž obě verze mohou být vybaveny tepelně izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Montáž probíhá v průběhu realizace střechy nebo až po jejím dokončení. Vhodným doplňkem střešních oken je venkovní roleta.

Střešní okna

Střešní okna

Na baráčku máme 4 střešní okna, 3 znich jsou na východ a jedno je na západ. Ve všech třech pokojích a v koupelně. Okna se montovala, když bylo zalaťováno. Okna jsou plastová od firmy Velux trojsklo a montoval je kamarád, který nám dělá celou střechu.V krabici najdeme návod, jak je namontovat. Přidali jsme pomocné latě, vyřezali otvor a do výšky, kterou jsme si určili, že pro nás bude ideální, jsme namontovali dle návodu střešní okno. Je to jednoduché, oddělíte okno od a rámu a ten vemete a držáky, které na něm jsou přišroubujete ke krokvím a k latím. Nalepíte parotěsnou pásku, která by měla být součástí okna.Z venku se rám okna zakryl taškami, které jsem zařízl a na spodu rámu se položil a k taškám přilepil takový pás, aby voda odtékala z rámu okna.Okna mají pant uprostřed s klikou umístěnou nahoře.
Jak namontovat střešní okno

Jak namontovat střešní okno

Montáž střešního okna, zejména do stávající krytiny, je řešením, kterým můžete zásadně proměnit podkroví a přizpůsobit je užitným potřebám.  Mnoho lidí si spojuje montáž střešního okna s obtížným úkolem, který si vyžaduje odborné znalosti. Je tomu skutečně tak? Pokusíme se na tuto otázku nalézt odpověď.
Montáž střešních oken

VIDEO: Montáž střešních oken

Dnes tu máme střešní okna Velux, která zajistí prosvětlení celého podkroví. Kromě oken budeme v budoucnu montovat také venkovní rolety, díky nimž nebude v létě docházet k přehřívání interiéru. Dnes si tedy ukážeme, jak provést montáž střešních oken Velux.
Chcete dobře izolovat váš dům?

Chcete dobře izolovat váš dům?

Nyní více než kdy dříve je nutné dobře hospodařit se všemi druhy energií, neboť jejich cena je vysoká a zároveň zde bude bez pochyby snaha se zbavit energetické závislosti na jiných státech ve světě. Nejsem stavař, ale strojař s doktorátem z oblasti fyziky materiálů. Proto problematiku mého příspěvku se budu snažit popsat „akademicky“, ale i „selsky“. Tento článek se zaměřuje zejména na problematiku tepelných mostů u výplní otvorů (oken a dveří), avšak pochopením problematiky tepelných mostů může čtenář získané znalosti aplikovat i jinde při snižování tepelných ztrát na domě.Budete stavět dům? Budete dům izolovat (zateplovat)? Budete měnit okna? Chcete mít nějakou orientační představu, kolik můžete správnou volbou či provedením ušetřit? Já, když stavěl dům, tak jsem hledal odpověď na otázku: Jaké jsou úniky tepla skrz stěnu, okna, dveře, podlahu, střechu atd. a snažil jsem se najít procentuální únik přes zmiňované části domu. Odpověď však není jednoduchá! Pokud budete mít např. zaizolovanou fasádu, ale nezaizolovanou střechu, tak vám bude teplo z domu více unikat střechou než fasádou, a proto nelze jednoduše říct, jaká část tepla uniká u nějakého „průměrného“ domu střechou a kolik tepla fasádou apod. „Teplo jde vždy cestou nejmenšího odporu“.Jeden z nejčastějších parametrů pro popis tepelného šíření v konstrukci domu je:Součinitel prostupu tepla U, kde jednotkou je [W/m2K].Nás však bude zajímat Tepelný odpor R, kde jednotka je [m2K/W]. Tepelný opor je tedy převrácená hodnota U, a tak platí že: R=1/U.V případě tepelného odporu vnějšího zdiva s izolací je celkový odpor dán součtem odporů jednotlivých částí fasády (teoreticky sériové zapojení rezistorů jako v elektrotechnice) tj. zejména součet odporů zdiva a izolace (polystyren/vata), viz také např. zdroj [1].Pro ilustraci tabulka 1 uvádí parametry U a R pro “fasádu” s cihlou Porotherm 38 Profi + určitou tloušťkou fasádního polystyrenu 70 F značeno EPS v tloušťkách 0, 10, 20 a 30 cm (pozn. je prakticky jedno jestli Porotherm, Heluz či jiný výrobce – parametry jsou hodně podobné):tabulka 1 – parametry U a R pro fasádu
Reklama
Sponzorovaná reklama
Workshop Montáž okapového systému

VIDEO: Workshop Montáž okapového systému

Technik společnosti Lindab nejprve seznámil přítomné stavebníky se všemi komponentami, ze kterých se okapový systém Lindab Rainline skládá.  Následně jsme mohli sledovat postup přípravy střechy před montáží okapového systému. Nejprve bylo třeba připravit oplechování. Poté na bednění střechy nainstalovat pojistnou hydroizolaci a kontralatě. Když přišlo na řadu laťování, připomněli jsme si nutnost umístit první lať o rozměru 40x60 mm na výšky. Další latě již připevníme standardně na šířku a vzdálenost mezi latěmi zvolíme dle předpisu výrobce. Pro umístění žlabových háků bylo třeba vytvořit ve spodní lati drážku a na kontralať si namontovat kousky latě ke které žlabové háky připevníme.
Řešení překladů a věnců před poptávkou materiálu

Řešení překladů a věnců před poptávkou materiálu

Obvodové 450 Lambda bez dodatečného zateplení. Dle projektové dokumentace jsou řešeny všechny překlady kromě francouzských oken jako překlady tl..200+250 mm. Když jsem poptával materiál a zpracování cenové nabídky dle dokumentace, tak mi po nějaké době přišla nabídka, kde neodpovídaly překlady dle projektu. Byly mi naceněny překlady tl. 375+75 multipor. Komunikace s odborným poradcem Ytong je velice problematická, proto jsem se obrátil na svépomocí.cz. Nemáte prosím někdo nějaký nápad či radu? Nad řadou s překlady je již věnec a na něj se dále budou klást stropní dřevěné trámy. Dále bych potřeboval vyřešit překlad nad francouzským oknem. Původně byl zamýšlen se žaluziovým kastlíkem a skladbou překladů KP7 od Heluzu, ale po rozhodnutí nakonec nebude. Proto se ptám, jaké je nejjednodušší řešení překladu nad fr. oknem o šířce otvoru 1750 mm bez kastíku? Poradil by prosím někdo? Dalo by se například takto? 2x Zateplený U profil? Viz. Obrázek. Rád bych co nejdříve začal poptávat materiál ve stavebninách, tak potřebuji dát dohromady materiálovou nabídku, co má hlavu a patu. A nakonec ještě jeden dotaz. Neví prosím někdo o bagristovi za rozumnou cenu v okolí obce Holany? Pro sejmutí skrývky a následné vykopání pasů? Ať se všem daří a budu rád za dobrou radu.
Plochá střecha - její výhody a jaké materiály zvolit

VIDEO: Plochá střecha - její výhody a jaké materiály zvolit

Norma uvádí, že šikmé střechy jsou střechy nad 5 °, střechy pod touto hodnotou se nazývají plochými.
Střecha jako na dva domy

Střecha jako na dva domy

Jelikož mám rád jednoduchá řešení, tak střecha je klasická sedlová se sklonem 42°, pokrytá režnou Brněnkou (jednak je to v ulici prakticky jediná používaná krytina, dále se nám to líbí a jako bonus je, že je nejlevnější). Štíty jsem měl nachystané, takže tesaři si objednali dřevo, vyladil se termín a mohli jsme se pustit do střechy. Tesaři se nechali slyšet, že je to materiálu jako na dvě "normální" střechy, takže nyní používáme hlášku z Lotranda: "Ty budeš mít tři střecha nad sebou." Dřevo nám dovezli z blízké pily (Avia se točila 3x) a dolů jsme to dávali manipulátorem. Půjčil jsem si stříkací pistoli na kompresor a zkoušel trámy namořit tím, ale kompresor měl slabý výkon, takže nakonec jsem téměř vše namořil zádovým postříkovačem. Spotřeboval jsem 3 kanystry mořidla. Hrubý krov nám trval 3 dny a dělali jsme v 5 lidech. Já s tchánem a tři tesaři. Podle mého názoru je střecha trochu předimenzovaná, ale radši budeme mít jístotu a nebudeme řešit případné problémy. Na závěr jsme dům korunovali vrbovou májkou ozdobenou podprsenkou. Deset dní jsem po odpoledních dorovnával štíty, aby byla souvislá šikmina. Opět jsem využil toho, že tchán je stolař, a nechal si uděl na řezání šablonu V ve sklonu střechy. Chvíli trvalo, než jsem vymyslel postup, ale pak už šla práce od ruky. Co zpomalovalo postup, byl déšť (od té doby nepršelo, takže zaplať pánbůh za něj) a zkracující se den na začátku září. Do toho se muselo začít s přípravou na vinobraní.  Laťování s folií nám trvalo dva dny. Folii jsme použili Tondach tuning fol mono, dle pokrývačů by to mělo být to nejlepší, co je na trhu. Na folii jsou samolepící pásky, takže nakonec vytvoří jednu souvislou velkou plachtu. Další práce už šly velmi rychle - klempíř strýc Karel udělal za dva dny oplechování střechy a pokrývači celou střechu za tři dny kompletně položili včetně dořezů atd. Svody jsme provedli provizorně z husích krků, aby ty lakované plechové nedošly k úhoně.  Dům je pod střechou a podzim může začít.
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
Hrubá stavba komplet

Hrubá stavba komplet

Od posledního článku uběhlo spoustu času, nebyl čas nic psát a říkal jsem si, že se s dalším článkem vytasím až bude komplet hotova hrubá stavba. Po dostavění 2.patra, vylití vrchního věnce (to byla fuška zejména s šalováním a komplikací vše nekonečně tahat a skákat nahoru a dolů), beton jsme si nechali "vytlipnout" na předem navlhčený strop a pak s pomocí lopat a kalfasů házeli do věnců. Po zatvrdnutí mohlo dojet předem objednané dřevo z pily (pozednice, krokve, střešní latě, prkna) a nastoupili tesaři. Po menších komplikacích první party jsem povolal do zálohy posily a s vypětím posledních sil doklepal poslední prkno před předáním střechy pokrývačům. Předem vybraná krytina Ruukki Classic dorazila na místo a šikovní borci pokrývači mohli začít pěkně od fólie, přes laťování, okapničky až po pokládku samotné krytiny...ach ta nádhera, když už Vám "nechčije za krk" a vy vidíte stékat vody okapy - neskutečný pocit. No jo, mezitím jsem zapomněl dodat, že jsem se zedníkem musel neplánovaně zateplit 2.NP tak, aby krytina mohla být napojena na konečnou šířku stěny. Teda rekomando objednat polystyren 180mm, přemluvit zedníka na 2 víkendové fušky a máme tak už i patro v perlince - neplánovaně. Potom již zbývalo jen povolat oknaře k finálnímu zaměření, udělat různé přípravy jako vylepit XPS kolem oken, začít se bavit stavbou schodiště, nahnat elektrikáře na roztahání kabeláže, zakopat kolektory TČ do země, atd...Ono těch 5 týdnů uteklo jako voda, člověk se ani nenadál a okna byla na svém místě (tedy s menšími problémy ale o tom se tady rozepisovat nebudu). Stihlo se udělat moc práce, uvidíme, kam to letos ještě dotáhneme, ale alespoň se můžeme pyšnit tím, že jsme již ve fázi dokončené hrubé stavby. Stavbě zdar. Honza
Hromosvod

Hromosvod

Používal jsem tyto komponenty:
Montáž okapového systému Zambelli Robust

VIDEO: Montáž okapového systému Zambelli Robust

Ideální, jak začít ještě před samotnou montáží, je zjistit si, jaké množství a jaké komponenty budete potřebovat. K tomu skvěle slouží kalkulátor DEK-SMART, kde pod číslem 319-01 najdeme konfigurátor okapů. Kalkulátor nám pomůže s rychlým sestavením seznamu potřebných prvků i vystavením poptávky nebo objednávky.
Dokončení hrubé stavby

Dokončení hrubé stavby

Ani ne za měsíc měli vše hotovo a já se mohl pustit do zdění příček tl.12,5 cm. To sem dělal v klidečku po práci jak byl čas. Po příčkách přišel čas na schodiště, to je klasické železobetonové s podestou. To jsme si s tatou sami vyšalovali, jako výztuž jsem použil roxory tl. 8 a 12mm. Pak jsme to za půl dne zabetonovali a schodiště bylo hotovo. Vynosit příčky do patra a mohlo se vyzdít druhé patro. Další etapou byl výběr výrobce oken a vše kolem něj. Rozeslal jsem poptávku snad všem výrobcům a po prostudování cenových nabídek a pročítání referencí na internetu jsme si vybrali okna od firmy VPO Protivanov. Okna jsou plastová sedmikomorové se stavební hloubkou 82mm a trojsklem. Dekor winchester. Montáž proběhla během jednoho dne, jen se jim rozbila na skladě dveřní výplň tak mi tam dali provizorní a dodatečná montáž proběhla o měsíc později. Po oknech přišel na řadu komín. Mám fasádní nerezový a slouží pouze ke krbu v obývacím pokoji. Hledal jsem na internetu výrobce v okolí, ale našel jsem jen jednoho a cena se mi zdála vysoká, tak jsem zkusil aaa poptávku a během týdne jsem měl asi osm cenových nabídek. Vybral jsem si firmu Kominex z Vyškova jak pro cenovou nabídku tak jednání. Komín byl asi o dva týdny později a měli ho ve dvojku ani ne za den namontovaný se vším všudy. Měl jsem domluveného instalatéra na listopad, ale nakonec řekl že to dělat nebude a kdesi cosi no děs a hrůza. Narychlo řemeslníka neseženete tak se vše posunulo až teď na konec ledna. Nakonec to zas tak nevadí pač stejně by stavba stála. Jen jsem musel dovézt kamna, aby bylo alespoň trochu teplo. Po rozvodech vody topení a odpadu se v únoru udělají elektrické rozvody a počká se na jaro a začnou se dělat omítky ale o tom všem až v příštím článku.
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
Jak se vyznat v jednotlivých položkách cenové nabídky na střešní krytinu?

VIDEO: Jak se vyznat v jednotlivých položkách cenové nabídky na střešní krytinu?

Rozklíčovat nabídku na střešní krytinu nám pomůže Vít Jirkovský ze společnosti TONDACH, která vyrábí střešní krytinu STODO 12, pro kterou jsme se v projektu Svépomocí ŽIVĚ nakonec rozhodli.
Rovná střecha - polystyrén - folie

Rovná střecha - polystyrén - folie

Zedníci dostavěli dům až těsně před zimou a střecha se už nestihla udělat. Proto se jen navařilo 150 m2 lepenky. Na střeše však nebyli vybetonované spády – tím pádem se tam tvořili louže a půl roku do baráku teklo :–((. Občas jsem vylezl na střechu a vodu, cca 2000 litrů, vypouštěl třemi hadicemi - odtékalo to vždy tak 1-2 hodiny. Další průser byl, že střechaři, které jsem vybral, mi slíbili střechu udělat začátkem března. Střecha se dělala o 2 měsíce později – zároveň s omítkami :–((. V lednu jsem objednal 20 m3 polystyrénu 18 cm vysoký – základní vrstva a na to 6 m3 klínů – spád 2 stupně – vše viz. projekt z fabriky na polystyren. Projekt se jednou předělával z důvodu změny jednoho odpadu vpusti dále od kraje domu – předělal jsem odpad já. Dále jsem poprosil stavebniny o projekt na kotvy a šrouby, kterými se bude polystyren kotvit. Plán byl hotový za 2 dny. Asi za 14 dní jsem vše objednal a za týden mi polystyren přivezl nákladák – byl toho celý přípojný vozík za náklaďákem. Dále mi dodali kotvy 3 velké krabice. Nyní se čekalo na střechaře, kteří se neustále vymlouvali, že musí ještě něco dodělat a tak to bylo pořád dokola. Jenže koncem dubna už měli dorazit omítkaři na strojové omítky a čas mě tlačil. Nakonec střechař dorazil zatím jen jeden, příprava - a začali připravovat atiku – lišty, navařili folii na atiku atd. Poté po týdnu dorazili 4 střechaři – osadili mi střešní okno – výlez rozměr 1x1 metr a řekli mi, že mám špatné kotvy a zase odešli :–((. Přitom celou dobu, co dělal atiku říkali, že jsou ty kotvy nějaké dlouhé, ale neřešili to do detailu. Kotvy jsem měl 38–42 cm – přitom polystyren byl 20–32 cm. Nevěděl jsem, jak se to kotví, tak mi to ani nepřišlo divné celé 3 měsíce, co jsem kotvy měl v krabicích, že jsou nějaké divné. Nyní se to řešilo přímo z výrobcem kotevní techniky a světe div se – tento omyl se opravdu může stát jen jednou za 10 let :-). V lednu nastoupil k výrobci kotevní techniky nový člověk, který to špatně spočítal a jeho nadřízený to nezkontroloval a chyba byla na světě. Měl jsem asi 500 kotev a šroubů 2x dražších než měli být a 2x delších než měli být. 2,5 dne trval nový výpočet a 2,5 dne, než dorazili nové kratší kotvy. Naštěstí místní stavebniny se zachovali profesionálně a kotvy na své náklady vyměnili, i když měli nějaké finanční sankce spojené s výměnou za kratší levnější kotvy a šrouby. Nyní konečně dorazili střechaři – chtěli 2 dny, ale mělo pršet. Nakonec nám počasí přálo – 2 dny bylo pod mrakem. Položili a přikotvili všechen polystyren 26 m3 i s klíny, střechaři si stěžovali, že střecha je strašně tvrdá a že se do toho nedá vrtat – střecha byla 19 cm MIAKO vložky a nosníky a 6 cm betonu, v tom železný věnec, kari sítě atd. Za 2 dny střechu neudělali - trvalo to skoro 6 dní a střecha bohužel těžce zmokla. 2 dny se pokládal polystyrén a pak celý den hooodně vydatně pršelo, komplet barák promokl a voda se dostala mezi lepenku a polystyren. Střechu jsem musel na hodně místech provrtat a chytat vodu do kýblů – vykapalo, vyteklo cca 15 kýblů vody. Další dva dny se pokládala a kotvila folie, vše super, jen to zase nešlo vrtat a na víkend se 2 pásy jen přehodili – nestihlo se to již nakotvit a svařit. Střechaři zlomili cca 15 vrtáků. V pondělí se střecha jakž takž dodělala bez boků a různé výstupy do střechy – mám asi 10 dír – různé odvětrání, světlovod, výlez, komín atd. atd. 2 víkendy jsem strop na schodišti sušil větrákem, aby se nechala v pondělí dělat omítka. Střecha je konečně hotová – nejvíc mě ubíjelo to čekání na řemeslníky a pak, jak se voda dostala pod polystyren. Ve střeše mám 13 dír - prostupů .... Nyní se vrhneme na omítky. Úplně finální foto střechy nemám - protože tvrdnou omítky a na střechu se nyní nedostanu.
Krov, střešní okna a krytina

Krov, střešní okna a krytina

Krov byla rychlovka. Přivezli dřevo, dašlí týden v pátek začali řezat a namořovat, no a v sobotu v 8 ráno už se pokládalo a 12 hod. jsme stihli krásně oběd. Pánové opravdu šikovní. V dalším týdnu přijela další parta, která za den měla zafóliováno, další den přišli už na řadu okapy a okna, která jsme si vybrali od Veluxu, samozřejmě plastová. No a za další víkend měli položené tašky, včetně kompletních klempířských prvků. Tašky jsme po váhání vybrali KM Betu Briliant, a když to teď vidíme, tak se chválíme, jak jsme dobře vybrali. Konečně skončilo období vymetání vody z baráčku, teď už chybí jen okna ...
OKAPOVÝ SYSTÉM LINDAB RAINLINE: SÍLA JE V DETAILU

OKAPOVÝ SYSTÉM LINDAB RAINLINE: SÍLA JE V DETAILU

První novinka se týká kotlíku OMV. Zde došlo k prodloužení upínacího klipu v přední části kotlíku a k drobné změně úhlu. Díky tomu se kotlík v průběhu montáže snadněji uchycuje. Celý spoj je navíc mnohem pevnější. V nabídce je také inovované čelo žlabu RG s novým profilem a těsněním EPDM o šířce 20 mm, které zaručuje vysokou pevnost a těsnost spoje. Čelo je univerzální a lze jej osadit na pravou i levou stranu žlabu. Pokud se dříve okapový systém Lindab Rainline vyznačoval snadnou montáží, s uvedenými dvěma vylepšeními to nyní jde ještě lépe.
Reklama
Sponzorovaná reklama
LINDAB RADÍ: NEBOJTE SE MONTÁŽE OKAPŮ SVÉPOMOCÍ!

LINDAB RADÍ: NEBOJTE SE MONTÁŽE OKAPŮ SVÉPOMOCÍ!

Pro ty, kdo se chtějí pustit do montáže okapů Lindab Rainline sami, slouží speciální web Lindabu www.okapyprovas.cz. Zde si můžete spočítat počet jednotlivých dílů okapového systému potřebný pro váš dům a také si vyzkoušet, jak zajímavě lze barvu okapů kombinovat s barvou střechy, fasády a okenními rámy tak, aby celý váš dům s okapy Lindab tvořil esteticky dokonalý celek. Při nákupu se přesvědčte, že okapový systém skutečně obsahuje vše, co je ke zkompletování potřeba: spojky, objímky, mezikusy. Řada prvků systému Lindab Rainline (jako např. žlabový kotlík, žlabové čelo, objímka svodu) mají na sobě jasně vyražené logo Lindab. Podle toho poznáte, že se jedná o skutečně originální okapy od Lindabu. Jako základní nástroje pro montáž vám postačí nůžky na plech, pilka na železo a gumová palička. Nepotřebujete nic letovat ani lepit jako u jiných materiálů. Do montáže se můžete pustit v kterémkoli ročním období. Dokonce i tehdy, když mrzne. Žlaby se spojují pomocí patentované žlabové spojky s tzv. bajonetovým uzávěrem a těsněním z odolného EPDM materiálu, díky němuž je spoj trvale těsný. Přitom můžete okapový systém kdykoli rozebrat a znovu složit. Snadná montáž a demontáž se hodí například pro horské chalupy, kde jsou okapy namáhány velkým množstvím sněhu, a tak je mnoho majitelů raději na zimu sundá a na jaře opět namontuje zpět.
VELUX rozdává pětistovky

VELUX rozdává pětistovky

VELUX vám vrátí pětistovku za každé kyvné střešní okno VELUX se zasklením 59 a 73, které si zakoupíte            od 16. září do 15. listopadu 2013. Stačí si v daném období pořídit některé z manuálně ovládaných střešních oken GZL 59, GGL/GGU 59 nebo GGL/GGU 73 a do konce listopadu zaslat doklad o jejich zaplacení.
Orientace střešních oken

Orientace střešních oken

Při nákupu nových oken je nutné zvážit typ okna k osazení a způsob osazení. Plánujete-li jednopodlažní dům anebo dům s klenutými stropy, vězte, že dobře navržené a situované střešní okno zprostředkuje pětkrát více přirozeného světla než stejně velké okno ve zdi.
Střešní okna a překlady příček

Střešní okna a překlady příček

Do překladů jsem dal dva roxory 12 mm, protože jsou jen 6 cm vysoké, dřevem to bylo vyšalované hned a na menší díry jsem použil pistoli s pěnou, která vše za 10 minut utěsnila.
Nejnovější příspěvky na webu
Střešní okna

Střešní okna

19. 4. 2023
Lu+Ma
Jak namontovat střešní okno

Jak namontovat střešní okno

21. 11. 2022
DigitalAd
Montáž střešních oken

Montáž střešních oken

8. 11. 2022
e4 dům svépomocí