Vytyčení domu a zemní práce

Vytyčení základových pasů vyžaduje profesionální přesnost, proto si na tuto práci pozvěte geodeta, která Vám s vytyčením pomůže a posléze Vám vystaví pro stavební úřad technickou zprávu, která potvrzuje, že stavba byla vytyčena tak, jak je nakreslena v projektu. Bez této zprávy se neobejdete. Další práci už můžete dělat svépomocí. 

Vytyčení domu a zemní práce - den na který jsme se tak moc těšili

Vytyčení domu a zemní práce - den na který jsme se tak moc těšili

Den, na který jsme se tak moc těšili. První kopnutí do země.
Vytyčení domu a zemní práce

VIDEO: Vytyčení domu a zemní práce

Vzhůru do výkopu. Konečně jdeme od tužky a klávesnice dělat něco hmatatelného.
Geodeti, stavba laviček a bagrování základových pasů

Geodeti, stavba laviček a bagrování základových pasů

Konečně se nám podařilo domluvit s geodety a bagristou volné termíny na vytyčení stavby a následné provedení zemních prací.
Konečně BAGR, jde se na to!

Konečně BAGR, jde se na to!

První kopnutí je prostě slast.
Reklama
Vytýčenie domu a zemné práce

Vytýčenie domu a zemné práce

Prvá stavebná etapa nášho domu.
Vytyčení domu a zemní práce

Vytyčení domu a zemní práce

Stavební povolení = můžeme začít se stavbou ! :)
Vytyčení domu a skrývka ornice - vytyčení laviček, stavba laviček, skrývka

Vytyčení domu a skrývka ornice - vytyčení laviček, stavba laviček, skrývka

Po nekonečném čekání a zařizování stavebního povolení konečně z úřadu přišel dopis společně s dokumentem "Stavba povolena". V tu chvíli obrovská radost a potěšení. Nic nebránilo tomu začít hrabat.
Dům v Toulavě - Příprava základů

Dům v Toulavě - Příprava základů

Skrývka - inženýrsko geologický průzkum - zaměření stavby - základové pasy
Reklama
Reklama
Vytyčení hranic pozemku

Vytyčení hranic pozemku

Každý by si měl jako první krok nechat provést odborné geodetické zaměření pozemku, aby vůbec věděl, kde lze umístit dané oplocení.Nechali jsme si poradit a obrátili jsme se na firmu GEDEX - Geodetické služby, Jaroslav Hácha, s prosbou na vytyčení hranice našeho pozemku.Domluvili jsme se na termínu, ověřili jsme si, že na pozemek je volný přístup a výsledkem mělo být vyhotovení technické zprávy a vytyčení hranice pozemku.Pán z firmy přijel v domluvený termín a začalo se měřit. Na místě se provedlo připojení do souřadnicového systému S-JTSK systémem GNSS.Pro vytyčení podrobných bodů byl použit přístroj Geomax Zoom 90, 2, vytyčení bylo provedeno polární metodou z bodů určených systémem GNSS, přístrojem Geomax Zenith 40 v systému RTK s VRS pracující v reálném čase v síti CZEPOS.Mapové podklady byly klasicky z dokumentace KP Kolín. Zajímavé je, že rozdíly poloh bodů vzhledem k platné mapě jsou do rozdílu vzdáleností +/- 0,28 m v souladu s vyhláškou 357/2013 Sb. v platném znění u bodů s kódem kvality 3.Měli jsme konečně vytyčeno a mohli jsme přejít na samotné oplocení pozemku.
Skrývka ornice + geodet

VIDEO: Skrývka ornice + geodet

Skrývka ornice je první stavební činnost, u které jsme měli pocit, že už konečně stavíme. Přípravy staveniště byly fajn a jsou důležité, ale bylo to jen takové šolichání. Po získání ohlášení stavby je potřeba před skrývkou na viditelné místo vyvěsit štítek Stavba ohlášena. V Liberci je navíc ze strany státního stavebního dozoru hodně hlídané oplocení a označení stavby. Proto jsme jako dárek k povolení dostali ceduli NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN. Ten jsme poctivě vyvěsili vedle vjezdu. Během mojí pracovní cesty se uběhla lhůta po oznámení zahájení stavby a pro nás to znamenalo jediné.Jelikož jsme se stavbou tento rok už téměř nepočítali, neměli jsme domluveného bagristu. Sehnat někoho na poslední chvíli znamenalo hodně telefonátů, ale nakonec se podařilo a Verča zajela na pozemek vyznačit skrývanou plochu. Kolem základů jsme přidali 1,5m na každou stranu a rozhodli jsme se rovnou vybagrovat i vjezd. Během stavby by se vjezd úplně rozryl a stejně bychom ho museli nakonec něčím zasypat. Takto máme alespoň k dispozici více ornice.
Reklama
Reklama
Základové pasy

VIDEO: Základové pasy

Začíná pátek, první den dovolené, a jak jsem zmínil v předchozím článku, pro nás to znamená brzy vstávat a zkontrolovat označení výkopů, protože dnes nás čeká výkop základových pasů. Ve skutečnosti dovolená začíná jen mně a Verča dorazí až po práci, ale to by neměl být problém. Důležité je, že dorazí bagrista a že bude přát počasí. I když to se ještě uvidí…má zase pršet.
Vytýčení domu a zemní práce

Vytýčení domu a zemní práce

V první řadě byla potřeba udělat skrývka. Vytyčil jsem prostor +- kde bude stavba stát a přidal 1m na každou stranu. Vzal jsem sekačku na trávu a bagristovi vyznačil prostor, kde má zeminu strhnout. Pro traktorbagr a šikovného bagristu to byla práce na dopoledne. Skrývka byla provedena cca 30 cm do hloubky a jak sem již psal výše 1m od budoucích základů. Zeminu navážel na hromadu dozadu na zahradu, zeminu použiji v budoucnu pro vyrovnání pozemku.
Drenáž základu domu v kopci dokončena. - Funkční - Edit.27.05.2024

Drenáž základu domu v kopci dokončena. - Funkční - Edit.27.05.2024

Odkopat hlínu u stěny domu . Vyčistit základy a opravit základ domu pokud je poškozen vlhkostí. Instalace nopové folie správnou stranou ke zdi ( nedejte na mudrlanty od počítače v paneláku). Hydroizolace zakladu pokud je to nutné. Netkaná textilie do výkopu a i kolem drenážní trubky nutností. Zasypat čistým kačírkem - pozor na trubku ve výkopu. Zhora navést třeba trochu hlíny.
Stavba domu v pandemii - 1. základní deska

Stavba domu v pandemii - 1. základní deska

Jak už jsme psali dříve, tak dům jsme se rozhodli místo zakázky na klíč postavit z větší části svépomocí.Po důkladném zimním studování videií, čtení článků a studia stavebních postupů zejména na webu Svépomocí.cz jsme se plni odvahy vrhli do stavby našeho vysněného budoucí domu. O tom jak výstavba domu probíhala, popř. nějaké rady a tipy, tak o to se s vámi podělíme v následujících týdnech v tomto malém seriálu.Velkou komplikací a zároveň výhodou byla světová pandemie Covidu, která do našeho stavebního snažení významně zasáhla. Komplikace se zavřenými obchody jsme díky předobjednanému materiálu zvládli. Navíc častější volno a nemožnost cestovat se nakonec při stavbě i hodili.
Reklama
Srovnání pozemku pod RD a výkop základové spáry

Srovnání pozemku pod RD a výkop základové spáry

Ještě před vystavením stavebního povolení jsem se rozhodl strhnout ornici a připravit si pozemek pod budoucím RD.Mám kamaráda s traktorbagrem, kterému jsem v minulosti s nečím pomáhal, a to se mi nyní stokrát vrátilo. V sobotu 18. 3. ráno totiž dorazil na pozemek a ornici mi sejmul a následně jsme za pomocí rotačního niveláku pozemek srovnali (on bagroval a já "pískal" výšky), aby se na něm pak lépe pracovalo. Vzhledem k výšce okolního terénu a dodržení základních požadavků na dřevostavbu (dřevěné konstrukce by měly být alespoň 30 cm nad budoucím terénem), jsem se rozhodl zvednout podlahu RD o cca 20 cm, abychom minimalizovali následnou manipulaci se zeminou.Den předtím jsem si ještě cca stanovil polohu domu, a to vyměřením od již stanovených rohů pozemku. K zaměřené poloze RD jsem přidal cca 1 m do všech směrů, abychom měli i kolem stavby srovnaný terén.
A zase do práce

VIDEO: A zase do práce

Tak sníh slezl, teplo umožňuje práci venku, tak se s plnou vervou pouštíme do práce.
Terénní úpravy

Terénní úpravy

Z tohoto webu jsem čerpal hodně užitečných informací, tak ve volném čase zkusím trochu přispět. Už na podzim jsem vykácel prales japonských topolů. Na tomto místě máme v projektu garáž, ale zatím to bude spíš odkládací plocha. Má to nějakých 11x28m, sjezd provizorně rozšířen na 6m tak to snad bude dostačující. Po vybagrování všech pařezů a kořenů jsme to porovnali a navezli 45 tun betonové drtě z místní betonárky. Tímto bych rád poděkoval Martinovi, s bagrem to fakt umí :-). Bude tu mít ještě opravdu hodně práce :-D.
vytyčení laviček podruhé a ČEZ přípojka

vytyčení laviček podruhé a ČEZ přípojka

Po srovnání pozemku jsem musel znovu vytyčit lavičky stavby. Čez provedl připojení přes místní sloup a protáhl kabel pod cestou protlakem. nechal jsem si přímo od čezu namontovat druhý elektro piliř pro odběratele.