Vytyčení domu a zemní práce

Vytyčení základových pasů vyžaduje profesionální přesnost, proto si na tuto práci pozvěte geodeta, která Vám s vytyčením pomůže a posléze Vám vystaví pro stavební úřad technickou zprávu, která potvrzuje, že stavba byla vytyčena tak, jak je nakreslena v projektu. Bez této zprávy se neobejdete. Další práci už můžete dělat svépomocí. 

Vytyčení hranic pozemku

Vytyčení hranic pozemku

Každý by si měl jako první krok nechat provést odborné geodetické zaměření pozemku, aby vůbec věděl, kde lze umístit dané oplocení.Nechali jsme si poradit a obrátili jsme se na firmu GEDEX - Geodetické služby, Jaroslav Hácha, s prosbou na vytyčení hranice našeho pozemku.Domluvili jsme se na termínu, ověřili jsme si, že na pozemek je volný přístup a výsledkem mělo být vyhotovení technické zprávy a vytyčení hranice pozemku.Pán z firmy přijel v domluvený termín a začalo se měřit. Na místě se provedlo připojení do souřadnicového systému S-JTSK systémem GNSS.Pro vytyčení podrobných bodů byl použit přístroj Geomax Zoom 90, 2, vytyčení bylo provedeno polární metodou z bodů určených systémem GNSS, přístrojem Geomax Zenith 40 v systému RTK s VRS pracující v reálném čase v síti CZEPOS.Mapové podklady byly klasicky z dokumentace KP Kolín. Zajímavé je, že rozdíly poloh bodů vzhledem k platné mapě jsou do rozdílu vzdáleností +/- 0,28 m v souladu s vyhláškou 357/2013 Sb. v platném znění u bodů s kódem kvality 3.Měli jsme konečně vytyčeno a mohli jsme přejít na samotné oplocení pozemku.
Skrývka ornice + geodet

VIDEO: Skrývka ornice + geodet

Skrývka ornice je první stavební činnost, u které jsme měli pocit, že už konečně stavíme. Přípravy staveniště byly fajn a jsou důležité, ale bylo to jen takové šolichání. Po získání ohlášení stavby je potřeba před skrývkou na viditelné místo vyvěsit štítek Stavba ohlášena. V Liberci je navíc ze strany státního stavebního dozoru hodně hlídané oplocení a označení stavby. Proto jsme jako dárek k povolení dostali ceduli NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN. Ten jsme poctivě vyvěsili vedle vjezdu. Během mojí pracovní cesty se uběhla lhůta po oznámení zahájení stavby a pro nás to znamenalo jediné.Jelikož jsme se stavbou tento rok už téměř nepočítali, neměli jsme domluveného bagristu. Sehnat někoho na poslední chvíli znamenalo hodně telefonátů, ale nakonec se podařilo a Verča zajela na pozemek vyznačit skrývanou plochu. Kolem základů jsme přidali 1,5m na každou stranu a rozhodli jsme se rovnou vybagrovat i vjezd. Během stavby by se vjezd úplně rozryl a stejně bychom ho museli nakonec něčím zasypat. Takto máme alespoň k dispozici více ornice.
Základové pasy

VIDEO: Základové pasy

Začíná pátek, první den dovolené, a jak jsem zmínil v předchozím článku, pro nás to znamená brzy vstávat a zkontrolovat označení výkopů, protože dnes nás čeká výkop základových pasů. Ve skutečnosti dovolená začíná jen mně a Verča dorazí až po práci, ale to by neměl být problém. Důležité je, že dorazí bagrista a že bude přát počasí. I když to se ještě uvidí…má zase pršet.
Superhaus, díl 01/šalování a zateplování základů v jednom kroku bez lepidla

Superhaus, díl 01/šalování a zateplování základů v jednom kroku bez lepidla

Ahoj všem stavebníkům, rozhodli jsme se, že zde na svépomocí postupně zmapujeme náš projekt od základů až po střechu.Jako první příspěvek z tohoto ranku jsou základy, které jsme chtěli dělat po obvodě formou zatepleného monolitu.Dále jsme chtěli mít základy zateplené minimálně do nezamrzné hloubky, a proto jsme nejprve vylili podkladní pásy, které jsme dělali klasicky /beton do předem vykopané drážky.
Reklama
Sponzorovaná reklama
Vytýčení domu a zemní práce

Vytýčení domu a zemní práce

V první řadě byla potřeba udělat skrývka. Vytyčil jsem prostor +- kde bude stavba stát a přidal 1m na každou stranu. Vzal jsem sekačku na trávu a bagristovi vyznačil prostor, kde má zeminu strhnout. Pro traktorbagr a šikovného bagristu to byla práce na dopoledne. Skrývka byla provedena cca 30 cm do hloubky a jak sem již psal výše 1m od budoucích základů. Zeminu navážel na hromadu dozadu na zahradu, zeminu použiji v budoucnu pro vyrovnání pozemku.
Pasy, lavičky, geodet. Moje chyby, přešlapy nebo rozhodnutí, které bych udělal jinak.

Pasy, lavičky, geodet. Moje chyby, přešlapy nebo rozhodnutí, které bych udělal jinak.

Ahoj, ze svépomocí.cz jsem čerpal mnoho informací, tak musím taky přispět svojí troškou do mlýna. O tom, jak postupovat a jaké technologie zvolit, je tu celá řada článků a příspěvků. Já jsem svůj příspěvek pojal trochu jinak.  Níže bych se rád podělil o moje chyby, přešlapy nebo rozhodnutí, které bych dělal jinak. Takže podrobný návod zde určitě nenajdete.
Drenáž základu domu v kopci.

Drenáž základu domu v kopci.

Pro odvod vody od základu jsem se rozhodl po detailní kontrole stavu konstrukce budovy, která je zakopaná do přilehlého kopce.Není to znát, ale okolní ráz obce je tzv. v dolíku a z okolních polí, lesu a luk se stahuje obrovské množství vody. A to jak podzemní, tak povrchové.Při skoro vytrvalých deštích koncem roku 2020 a první poloviny roku 2021 jsem se opakovaně přesvědčil, že jsem se vykopáním drenáže neunáhlil a udělal jsem dobře.Použité materiály pro drenáž jsem nakoupil postupně dle postupu drenážních prací. Výkop jsem provedl pouze do výšky podlahy.Základ domu je sice ložený kámen, ale při výkopových pracích jsem zjistil pouze venkovní přizdívku z opuky a z větší části pojivo byla jílová hlína. Takže co nejvíce proškrabat spáry, omést a hustou vápenocementovou maltou na velkou tloušťku omítnout.Po zatvrdnutí malty jsem koupil 4x velká balení dvousložkové hydroizolace a vše na základu od spodní části výkopu až po vršek řádně ručně natřel. Jak se říká kousek po kousku po celé délce výkopu. Dál na řadu přišla nopová folie a zvolil jsem výšku nopu 20 mm a ta je také po celé délce výkopu. Drenážní trubka má průměr 100 mm.
Stavba domu v pandemii - 1. základní deska

Stavba domu v pandemii - 1. základní deska

Jak už jsme psali dříve, tak dům jsme se rozhodli místo zakázky na klíč postavit z větší části svépomocí.Po důkladném zimním studování videií, čtení článků a studia stavebních postupů zejména na webu Svépomocí.cz jsme se plni odvahy vrhli do stavby našeho vysněného budoucí domu. O tom jak výstavba domu probíhala, popř. nějaké rady a tipy, tak o to se s vámi podělíme v následujících týdnech v tomto malém seriálu.Velkou komplikací a zároveň výhodou byla světová pandemie Covidu, která do našeho stavebního snažení významně zasáhla. Komplikace se zavřenými obchody jsme díky předobjednanému materiálu zvládli. Navíc častější volno a nemožnost cestovat se nakonec při stavbě i hodili.
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
Stavba základu

Stavba základu

Stavím dům 16x9 m a k tomu garáž 10x6 m. Pardubický kraj, poblíž okresního města. Vše dělám sám. Stavba základu mi zabrala dva měsíce po práci a o víkendech. Nebudu popisovat detaily, které jsou tu rozebrány mnohokrát, spíše se podělím o rozpočet, který může někoho zajímat v současné době narůstajících cen.
Srovnání pozemku pod RD a výkop základové spáry

Srovnání pozemku pod RD a výkop základové spáry

Ještě před vystavením stavebního povolení jsem se rozhodl strhnout ornici a připravit si pozemek pod budoucím RD.Mám kamaráda s traktorbagrem, kterému jsem v minulosti s nečím pomáhal, a to se mi nyní stokrát vrátilo. V sobotu 18. 3. ráno totiž dorazil na pozemek a ornici mi sejmul a následně jsme za pomocí rotačního niveláku pozemek srovnali (on bagroval a já "pískal" výšky), aby se na něm pak lépe pracovalo. Vzhledem k výšce okolního terénu a dodržení základních požadavků na dřevostavbu (dřevěné konstrukce by měly být alespoň 30 cm nad budoucím terénem), jsem se rozhodl zvednout podlahu RD o cca 20 cm, abychom minimalizovali následnou manipulaci se zeminou.Den předtím jsem si ještě cca stanovil polohu domu, a to vyměřením od již stanovených rohů pozemku. K zaměřené poloze RD jsem přidal cca 1 m do všech směrů, abychom měli i kolem stavby srovnaný terén.
A zase do práce

VIDEO: A zase do práce

Tak je to tu, ano, astronomické i kalendářní jaro tu ještě není, ale pro mě jaro už začalo s prvními teplými dny, kdy se dá dělat na stavbě. I během zimního období jsem nezahálel a vyjednával jsem si cenu pro stavební materiál. V únoru počasí dovolilo práci na dvoře. A tak jsme s tátou zase začali kopat výkop pro inženýrské sítě. Vykopali jsme cca 4-5 m a co se nestalo, zasněžilo, a to docela velikou vrstvou sněhu. Tak jsme počkali do konce února, kdy roztála i tato nová nadílka sněhu (ne vše, ale to co jsme potřebovali). Pokračovali jsme s kopáním přes celý dvůr, což je nějakých cca 27 m. Dalším krokem bylo projít pod zdí, která je vedle dvířek do ulice, to i přes prvotní obavy bylo celkem jednoduché. Dalším krokem bylo natáhnout hadice k vodovodu a tlakové kanalizaci. Což o to, natáhnout to šlo, ale hadice v chladném počasí moc přívětivé nebyly a stále se nám snažily stočit zpět, pomohlo až "zašlapání" do měkkého bahna na dně výkopu které se vytvořilo rychle díky vodě ve výkopu a zároveň jsme postupně zatěžovali hadice pomocí vyhrabaných kamenů. Následně jsme změřili a zapsali kolik bude potřeba KG110, jaká kolena a kolik, kolik odboček. dva dny na to jsem dojel koupit trubky (tedy, jen vyzvednout v tom COVID-19 období nelze nic kupovat přímo, ale jen vyzvednout objednané zboží), a pokračoval jsem pro objednanou lepenku a impregnaci. To byl pátek poslední únorový.
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
Úprava terénu pod stavbou

Úprava terénu pod stavbou

Terén pozemku je v tuto chvíli nevhodný pro stavbu přímo, terén je mírně svažitý. Pro pokračování je potřeba pozemek srovnat do nějaké "roviny". Naštěstí multikáru se mi podařilo dát přes zimu docela dohromady a tak se začal odebírat materiál a pomocí multikáry odvážet na "sběrné" místo na zahradě. To ale opět vyžadovalo drobnou práci mimo samotnou stavbu. Musel jsem postavit mostek přes potok, tak aby unesl multikáru a bagr. Za potokem je plácek, který je z dřívějších dob (prapraprapradědy) plný střepů skla, starých hrnců a jiného "bordelu", Dříve to bylo křoví, kam se "uklízel" bordel. Snažil jsem se toto místo již několikrát uklidit, ale po každém dešti se objevil nový materiál na úklid. Tak jsem využil této příležitosti a materiál, který jsem odbagroval (jíl a kámen), jsem použil na zavezení.Tak a konečně hurá do toho, odbagrovat multikáru materiálu, chcípnout bagr, skočit do multikáry, nastartovat, odvézt, sklopit, přijet zpět k bagru, chcípnout, skočit do bagru nastartovat a odebrat další materiál, .... no a takhle stále dokola. Materiálu je k odbagrování více.
1. Kopání základů rodinného domu

VIDEO: 1. Kopání základů rodinného domu

Ano. Konečně jsme kopli do země. Při kopání ale nastal velký problém, po 50cm jsme narazili na tvrdou skálu, opuku. Ihned jsem telefonoval projektantce, statikům atd. Názor každého z nich byl jiný, jeden tvrdil nech to být, druhý ne musíš min. 90 pod zem na nezámrznou. No a tak jsem si z těchto všech možností vybral a základy jsem ručně za pomocí sbíječky vyhloubil až do 90cm a jsem rád, že jsem to udělal. Zasekal jsem základy do skály a už se nemají kam pohnout :)
Základová deska - systém Elegohouse

Základová deska - systém Elegohouse

Tento systém desky byl pro mě do doby, kdy se mi dostala projektová dokumentace do ruky absolutní neznámá. Do té doby jsem znal jen desky klasické, s hutněním podložím uvnitř desky a maximálně jsem slyšel něco o pěnoskle. V kostce o tom to systému: ,,Základový systém ELEGOHOUSE je řešení, které eliminuje většinu nevýhod zmíněných postupů pro stavbu základových desek. Inovativní systémové řešení využívá kombinaci osvědčeného zakládání na pásech s horní samonosnou betonovou deskou, která je navržena podobně jako stropní konstrukce – není tedy závislá na provedení a stabilitě hutněného podsypu. Desku tvoří nosníky a masivní polystyrenové vložky. Ty slouží jednak jako tepelná izolace pod deskou a zároveň fungují jako ztracené bednění při betonáži. Tím, že je tepelná izolace nedílnou součástí konstrukce a pevně k ní přiléhá, aniž by však byla vystavena tlaku celé stavby, je dosaženo vysoké spolehlivosti a účinnosti." zdroj: www.tzb-info.cz Něco o systému už vím, ale to je jen teorie, praxe je vždycky horší. Na internetu jsem tedy hledal více informací o tom, jak desku svépomocí vystavět, ale moc se nedařilo. Shlédl jsem několik videí, ale ty mi sice na některé otázky odpověděli, jiné zase přinesli. Jedna z věcí, která mě zarazila bylo, že ve videu jsem viděl dřevěné hranoly uvnitř desky. Asi nějaké podpěry si říkám. Otázka je, kde a jak je vystavět. Tu jsem nikde nedočetl. Pokud jste nyní ve stejné fázi jako byl já, myslím, že můj článek Vám rázem pomůže vše vysvětlit. Teď tedy už k samotné realizaci.
Skrývka + garáž

Skrývka + garáž

Projektant nakreslil nový projekt (místo patrového máme přízemní s dvougaráží, jednoduchý obdélník se šikmou střechou). Vše se dalo na úřad a v mezičase jsme započali přípravné práce. Minulý víkend jsme udělali skrývku, kdy se bagrista díky podmáčené půdě celkem trápil, ale je šikovný a máme hotovo. Zeminu odvozil na opačnou stranu pozemku tak, ať nám nepřekáží při stavbě samotné.
Reklama
Sponzorovaná reklama
Vytyčení domu, skrývka ornice a zemní práce

VIDEO: Vytyčení domu, skrývka ornice a zemní práce

Skrývka je odstranění orné půdy, kterou využijeme k finálním úpravám pozemku po dokončení stavby. Až na výjimky je pro všechny povinné ze zákona, abychom cennou ornici nenávratně nezničili. Postup je celkem snadný. Nemusíme být extra přesní, proto stačí zhruba vytyčit rohy domu kolíky a mezi ně natáhnout špagát. Hranice domu vyznačíme vápnem asi půl metru od provázku směrem ven kvůli dostatečné rezervě. Pro fajnšmekry máme skvělý tip!
Rovnání pozemku a geodet aneb 200 m3 srandy

Rovnání pozemku a geodet aneb 200 m3 srandy

9. dubna 2020. Věci se začaly dávat do pohybu rychlostí bolavého zubu, tzn., jako když člověka bolí zub a musí na pohotovost. Nechcete tam, ale víte, že se vám pak uleví. Čekalo se ještě na dořešeni vody, kanalizace a příjezdové cesty. Tento komický příběh si můžete přečíst v  článku "Příjezdová cesta a IS aneb i mistr tesař je vůl". Zajímavé čtení o tom, jak smůla je můj vlastní bratr. Po roce, co se vůbec, ale vůbec nic nedělo, byl poslední měsíc, jako čekání na ženu v porodnici. Přešlapoval jsem, nervozita by na mě vyprala 3 pračky a já samou netrpělivostí, kdy se to konečně rozjede, vymýšlel válečnou strategii výstavby. Snažil jsem se do posledního detailu vymyslet plán návaznosti prací tak promyšlený, že teorie relativity by proti němu byla leporelo pro děti.
Přesné vytyčení stavby a parcely a bagrování pasů

Přesné vytyčení stavby a parcely a bagrování pasů

V případě různých tvarů „L“, „T“, apod. je dobré si nechat naměřit bodů více. To platí dvojnásob, pokud je dům ve svahu – při měření obyčejným pásmem od bodu k bodu se převýšení promítá do samotného půdorysu, a tak např. při 10m délce stěny a 1,5m převýšení je délka cca 10,11 m. To už je více než 10cm chyba. Sehnal jsem tedy geodeta, který mi vyměřil jak pozici domu, tak i samotné body parcely. Původně jsem myslel, že dva body jsou jasné – jeden bod jde středem pojistkového sloupku (ten byl v pořádku), a druhý bod byl označen nějakým dřevěným kolíkem. Druhý bod byl ale asi o 20 cm jinde, pod 10cm vrstvou štěrku a hlíny. Geodet píchl měřící tyč do země a udal přesné místo bodu, který tam opravdu byl. Jde vidět, že je ta mašina opravdu přesná. A že při předchozím zaměřování chlapi nechlastali.
Vytyčení prostoru stavby a skrývka ornice

Vytyčení prostoru stavby a skrývka ornice

Odstranit ornici je potřeba s nějakým rozumným přesahem proti plánované velikosti domu kvůli zlepšení manipulace. Samozřejmě, čím víc, tím líp. Ale zase je zbytečné odstraňovat 5 metrů na každou stranu. Na straně pozemku jsou dva body u kterých „jistě vím“, že určují roh parcely. Od těch lze snadno 30m pásmem naměřit půdorys domu a k němu přidat 1,5 až 2 metry na každou stranu. Obvod jsem naznačil červeným sprejem tak, aby bagrista mohl v klidu odstranit vrchní vrstvu zeminy. Správnou velikost je dobré měřit nejenom od výchozích bodů, ale měřit i úhlopříčky, a ty porovnat s vypočítanou úhlopříčkou stavby (viz Pythagorova věta). To je ostatně dobré dělat vždy, když se řeší správná rovinnost čtvercové, nebo obdélníkové stavby (třeba i garáže). Vyměření nebyl zas takový problém. Horší bylo v půlce června sehnat někoho, kdo by to mohl vyhrabat. Všichni mají buď úplně plno, nebo zrovna dovolenou. Po několika telefonátech se mi podařilo sehnat bagristu, který by skrývku provedl.
Nejnovější příspěvky na webu
Vytyčení hranic pozemku

Vytyčení hranic pozemku

23. 4. 2023
Anet Poláková
Skrývka ornice + geodet

Skrývka ornice + geodet

10. 3. 2023
Cesta za bydlením
Základové pasy

Základové pasy

9. 3. 2023
Cesta za bydlením