Zdění 2.NP, věnec a štíty

Založení zdiva v 2.NP probíhá podobně jako u prvního nadzemního podlaží. Často se zapomíná na těžký asfaltový pás, který se pod zdivo pokládá nejen při zdění z broušených cihel. Nejčastěji se vyzdívají 4 řady zdiva a následně se připraví železobetonový věnec do kterého bude ukotven krov. Na věnec se založí a vyzdí štítové stěny.

Věnec a štíty, příprava na střechu!

Věnec a štíty, příprava na střechu!

Věnec od a do z, štíty ve výšce 5metrů.
Věnec

Věnec

Příprava armovacích košů, bednění a betonáž věnce.
Rok na stavbě u stavebníka Vény

Rok na stavbě u stavebníka Vény

Stavebník Véna při stavbě domu čerpal z článků Svépomocí.cz, a tak se rozhodl, že také přispěje svým stavebním příběhem. Staví přízemní dům. Projekt si navrhnul sám v 3D programech a model domu si dokonce nechal vytisknout na 3D tiskárně. Vše šlo dobře, dokud se neobjevil zádrhel na stavebním úřadě v podobě roční prodlevy. Jak to bylo dál a co radí Véna při „boji“ s úřady, se dočtete v tomto shrnujícím článku.
Zdění 2.np, věnec a štíty

Zdění 2.np, věnec a štíty

Po vytvrdnutí stropu jsem natahal ručně :D cihly do patra. Ano ručně, protože kolega s ještěrkou nedosáhl na strop. První řadu jsem si založil sám. Vyměřil, vyrovnal rohy a podle provázku zakládal do malty. Pak přišly další dvě řady cihel a čtvrtá řada bude věnec.Na místa, kde budou příčky, jsem dával mezi cihly opět nerezové pásky.Na padesátkách jsem věnec udělal z věncovek z obou dvou stran a k vnější věncovce nalepil desítku polystyren EPS.
Reklama
Dům z VPC IV. (armování a šalování věnce, betonáž věnce)

Dům z VPC IV. (armování a šalování věnce, betonáž věnce)

Armaturu jsem si vázal sám. Pouze třmínky jsem si nechal naohýbat na zakázku. Svazoval jsem drátky s pomocí ruční rádlovačky, naprosto pohodová práce. Překlady přes okna a dveře jsou monolitické, s tím bylo potřeba si trochu pohrát a správně rozměřit, kam dát vyšší třmínky.
Vyznáte se ve střechách a střešních konstrukcích?

Vyznáte se ve střechách a střešních konstrukcích?

Střecha je definována jako konstrukce nad posledním podlažím stavebního objektu. Tvoří ji nosná střešní konstrukce (té se právě chceme v článku věnovat) a střešní plášť. Zatímco střešní plášť chrání objekt před vnějšími vlivy a zabezpečuje požadovaný stav vnitřního prostředí, nosná střešní konstrukce přenáší zatížení od střešního pláště, vody, sněhu, větru, provozu apod. do ostatních nosných částí objektů. Kromě toho může plnit i funkci nosné vrstvy střešního pláště.
Věnce a stropy

Věnce a stropy

Tak po delší pauze zase něco přidám. Dříve jsem se k tomu nedostal z důvodu velké vytíženosti.Po dokončení práce na "šalovacích" kostkách jsem s pomocí táty natahal, položil a svázal roxory do prostoru věnce. Jedná se pouze o nízký věnec na kterém budou ležet betonové "spirol" panely. Následně jsme v míchačce připravili beton a postupně po kolečku jsme jej dávali do věnce - Ještěrka sloužila jako výborné mobilní lešení :-D.Následně se nechal beton vyzrát s občasným zakropením.
Stavba domu v pandemii - 3. monolitický překlad a věnec

Stavba domu v pandemii - 3. monolitický překlad a věnec

Další etapa v našem svépomocném zdění spočívala ve smontování drátěné kostry monolitického železobetonového překladu nad budoucím 4m HS portálem. Dle projektu se jednalo o koš zhotovený z pěti metrových roxorů Ø 12 a 18mm vyztužený 8mm třmínky.Osazení poměrně těžkých roxorů a jejich následné drátování bylo díky zapůjčenému lešení snadnější. Jelikož to ovšem vyšlo na Velikonoce 2020, které byly omezené pandemií, tak místo pletení pomlázky jsme si upletli krásnou kostru překladu. K vázání třmínků k roxorům jsme využili ruční vazačku drátků, se kterou šla práce rychleji od ruky.
Reklama
Reklama
Hrubá stavba - deska, obvodové zdivo a věnec

Hrubá stavba - deska, obvodové zdivo a věnec

Na desku jsme si svépomocí netroufli, takže k té moc poznatků nemám. Cenově nás vyšla na 2.050 Kč/m2. Co mne zaujalo je to, že bednění bylo vytvořeno z 18mm OSB desek, připevněných natloukacími hmoždinkami a zvenku už desky nebyly ničím zapřené. Moc jsem tomu nevěřil, ale fungovalo to překvapivě dobře, nikde se nic nevyboulilo.Zároveň nám firma napojila vodu na vodoměrnou šachtu, odpady na kanalizaci a natáhli chráničku k elektroměrnému sloupku. Voda se určitě hodí, ale u odpadů si nejsem jistý, jestli se trubka nepoškodila, když v místech vedení jezdila např. pumpa na beton.Také navezli štěrk na příjezdovou cestu k desce, což se během stavby osvědčilo.
Máme střechu!

Máme střechu!

Pár dnů po zabetonování věnce už myslíme na to, až bude střecha.Příběh střechy se začíná psát 20. května, to jsou usazovány dřevěné trámy nad terasu. Trámy jsou usazeny do železných konzolí svařovaných na míru, dále se na věnec usazují a navrtávají fošny, na které přijdou položit vazníky, ty mají dorazit 24. května.Ráno před osmou v daný den přijíždějí nejprve kluci ze Střechy Malík & Majer, kteří nám zajišťují kompletní realizaci střechy, chvíli po nich přijíždí domluvený jeřáb a o pár minut později kamion s vazníky. Přicházejí první (a snad poslední) komplikace, kamion na místo vykládky nemůže zacouvat, takže musí popředu, ale i to je na centimetry, a tak se nám ho daří dostat na místo vykládky až na třetí pokus, ale je tam!
Betonování věnce

Betonování věnce

Poté, co jsme si na betonářce domluvili termín na 13. května, dřívější bohužel nebyl, protože technika, která by beton přivezla a uložila na místo, je plně vytížena, jsme nabrali týdenní prodlevu. S blížícím se datem jsme začali mírně chytat paniku, protože předpověď počasí, která byla hlášena na dny před betonáží a i v samotný den, nebyla vůbec příznivá, byl hlášen vydatný déšť, a nejen hlášen. Opravdu. Od úterý odpoledne začalo vydatně pršet. My máme betonovat ve čtvrtek! Nervozita rostla. Telefonát na betonárku s možností odložit betonáž, nebyla příznivá, znamenalo by to odložit betonovaní o další týden. Po konzultaci s okolím i stavebním dozorem, jsme se nakonec rozhodli, že do toho jdeme a po vybetonování beton přikryjeme. Objednáváme tedy 4,2 kubíku, dle projektu máme vypočteno 3,8, ale ať máme rezervu.S ranním čtvrtečním probuzením stres narůstá, opravdu stále dost prší a pršelo i celou středu. Na stavbu jsme dorazili kolem půl 7, za chvíli přijíždí zedníci, kteří nám s celou hrubou stavbou pomáhají a i táta. Dělají se poslední přípravy, zpevňují se vyzděné příčkové tvárnice.Je 7:15, přijíždí PUMI s betonem, přestává trochu pršet, zdá se, že jen mží. Že by nám počasí nakonec trochu přálo?Začínáme!Uložení betonu jde celkem hladce, až na nejvzdálenější zeď, rameno nedosáhne, takže musíme improvizovat. Podepíráme gumovou hadici, aby jsme prodloužili dosah. Nakonec jsme museli stejně beton napustit do kýblů a dodělat ručně. Celá akce od příjezdu PUMI do jeho odjetí zabrala hodinu a třičtvrtě. Množství betonu vyšlo akorát, rezerva 0,4 kubíku se ukázala jako správná, kdybychom vzali jen 3,8, budeme mít málo.Po uložení a urovnání betonu začíná pršet zase trochu více, jdeme rychle přikrývat, beton se bude alespoň zapařovat a vlhčit sám. V 10:15 máme hotovo, stres a nervozita opadla.Den po betonování jsme beton odkryly a začali kropit, už totiž neprší, naopak svítí sluníčko a je hezky.
Vyzděno a připraveno pro betonáž věnce

Vyzděno a připraveno pro betonáž věnce

Se zakládáním hrubé stavby jsme začali 21. 4. 2021 po několika denním odkládání kvůli počasí. Letos zkrátka počasí více nepřeje než přeje, i když pro všechny naše práce, které děláme, nám nakonec počasí přálo, jako tomu bylo u hrubé stavby. Skoro všechny dny nakonec svítilo sluníčko, takže jsme nasbírali i opálení.Zakládací maltu Ytong jsme nanesli pro celý obvod stavby, samozřejmě kromě dveří, garážových vrat a vchodu na terasu, a také pro vnitřní nosné zdi. Vše pomocí zakládací sady a laseru, tak aby bylo vše v rovině, a první řadu zdiva Ytong jsme do malty usadili.S pokračováním zdění jsme začali hned den následující, kdy jsme za jeden den vyzdili nějakých 5 - 6 řad. Kdo by řekl, že to půjde tak rychle...Po skončení třetího dne jsme 1/2 domu vyzdili do výšky překladů nad okna, včetně usazení 3 Ytong překladů. 2 překlady nad okna v pokojích a 1 nad dveře do budoucí dílny.Přes víkend jsme si dali oraz a pokračovali jsme 27. 4., kdy jsme dozdili vše do stejné výšky, jako předcházející stavební den, usadili jsme zbylé Ytong překlady, nad garážová okna, okno do koupelny a okno do pokoje, stejně tak nad hlavní vstup do domu. Ostatní překlady budou betonové od Betonových staveb z Klatov. Ty přijdou do garáže, nad okno v kuchyni, v obývacím pokoji a nad terasu. Tento stavební den jsme zakončili vyzděním vnitřní nosné zdi, která rozděluje obývací pokoj s kuchyní od zbylé obytné části domu.Následující stavební den jsme vyzdili nosnou zeď, která odděluje garáž od obytné části. Ne průchod do obytné části z garáže jsme nechtěli.Pak jsme si dali den oraz, čekali jsme na betonové překlady, které nám dovezli 29. 4. a také na příčkovky pro obezdívku.30. dubna jsme usadili všechny betonové překlady a obezdili jsme prostor pro budoucí věnec a to asi nad polovinou domu.Na svátek práce se dozdili příčkovky pro věnec, dozdily se okna a začalo se s vázáním armatury pro věnec.S vázáním se pokračovalo i 2. května i 3. května i 4. května, kdy jsme celou armaturu propojili a vložili do připraveného obezděného prostoru.5. a 6. května se nad betonovými překlady z EPS polystyrenu dodělalo a zašalovalo bednění.Po celou dobu stavby nás kontroloval stavební dozor, který mám zkontroloval hlavně svázanou armaturu pro věnec a povolil betonáž. Na beton čekáme, máme domluvenou betonáž na 13. května.
Reklama
Reklama
Zdění, armování a betonování věnce a vyzdění štítů

VIDEO: Zdění, armování a betonování věnce a vyzdění štítů

Dnes nás v rámci projektu e4dům svépomocí čeká vyzdění věncovek, armování a vybetonování věnce a dozdění štítů.
Založení zdiva a zdění 2. NP

VIDEO: Založení zdiva a zdění 2. NP

Náš betonový strop v projektu e4dům svépomocí dozrál a my se tak můžeme pustit do zdění dalšího patra.
AKU střihač a AKU vazač armatur

VIDEO: AKU střihač a AKU vazač armatur

V loňském roce jsme si ve stavebninách DEK půjčovali profesionální AKU vazač betonářské výztuže. A protože nás teď čeká vázání v armaturovém věnci, nemůže tento skvělý pomocník chybět.
20. stavební týden – Zdění vnitřních nosných zdí a věncových cihel, Armování věnce a jeho tepelná izolace

20. stavební týden – Zdění vnitřních nosných zdí a věncových cihel, Armování věnce a jeho tepelná izolace

Tento týden nás čekalo zdění vnitřních nosných zdí ve 2. NP a věncových cihel, armování věnce a tepelná izolace do něj.
Reklama
Dozdění štítu a ošetření krovu

Dozdění štítu a ošetření krovu

Po montáži krovu nastal čas na dozdění štítů...
Hrubá stavba

Hrubá stavba

Po 3 týdenní pauze se jde na věc, jde se konečně stavět...
Ničeho se nebojte, vzkazuje svépomocník z Nového Strašecí

VIDEO: Ničeho se nebojte, vzkazuje svépomocník z Nového Strašecí

Pro stavbu svépomocí se každý rozhoduje z jiného důvodu. Kousek od Rakovníka se nachází Nové Strašecí, kde vlastními silami staví Roman Pertl. Ten nám řekne, jaké důvody a zkušenosti se stavbou byly právě jeho.
Stavbou svépomocí ušetřím 15 procent a možná i více

VIDEO: Stavbou svépomocí ušetřím 15 procent a možná i více

V malebném městečku Planá nad Lužnicí staví svépomocí Slávek Duda. Dům nechce dodatečně zateplovat, a tak zvolil pro hrubou stavbu Heluz Family 2in1. Společně se Slávkem dnes nahlédneme do zákulisí celé výstavby.
Nejnovější příspěvky na webu