Závěrečné video ze stavby e4 domu svépomocí

VIDEO: Závěrečné video ze stavby e4 domu svépomocí

4. května 2020 jsme oznámili, že se pouštíme do stavby nového rodinného domu. Projekt jsme nazvali e4 dům svépomocí.
38. stavební týden – Zakládání a zdění příček, penetrace a hydroizolace, ztracené bednění sklepa

38. stavební týden – Zakládání a zdění příček, penetrace a hydroizolace, ztracené bednění sklepa

V tomto týdnu nás čekalo zakládání příček v 1. a 2. NP a jejich zdění ve 2. NP, penetrace, hydroizolace a ztracené bednění ve sklepě.
36. a 37. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny a okapové svody

36. a 37. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny a okapové svody

V těchto dvou týdnech nás čekalo oplechování štítu a komínu (nadkrokevní izolace), pokládka střešní krytiny, montáž výlezu ke komínu a okapových svodů. A také dokončení střešní krytiny.
35. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny

35. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny

V tomto týdnu jsme doladili natření zakládacího profilu a drážky v palubkách. Následně nás čekalo oplechování štítů a komínu a pokládka střešní krytiny.
Reklama
34. stavební týden – Montáž oken

34. stavební týden – Montáž oken

V tomto týdnu nás čekala montáž oken a HS portálu.
33. stavební týden – Oprava střešní folie, nadkrokevní izolace a úklid před montáží oken

33. stavební týden – Oprava střešní folie, nadkrokevní izolace a úklid před montáží oken

V tomto týdnu jsme opravovali špatně použitou střešní folii a pustili jsme se do nadkrokevní izolace na severní straně domu. A nakonec jsme se dali do velkého úklidu v domě i kolem něj před tím, než nám oknaři přijedou namontovat okna.
31. a 32. stavební týden – Vyrovnání ostění před montáží oken, oprava zaplachtování

31. a 32. stavební týden – Vyrovnání ostění před montáží oken, oprava zaplachtování

V těchto dvou týdnech, respektive jedním dnem předvánočním, jedním vánočním a jedním „mezisvátkovým“, nás čekalo vyrovnávání ostění lepidlem před montáží střechy a neplánovaná nutná oprava zaplachtování střechy.
30. stavební týden – Záklop, nadkrokevní izolace a den plný špatných zpráv

30. stavební týden – Záklop, nadkrokevní izolace a den plný špatných zpráv

Tento týden nás čekal pouze jeden stavební den. Dělal se záklop z palubek a nadkrokevní izolace na jižní straně. Následně nás čekal doslova Den Blbec a samé špatné zprávy.
Reklama
Reklama
29. stavební týden – Natírání palubek a příprava polystyrenu za pozednice

29. stavební týden – Natírání palubek a příprava polystyrenu za pozednice

V tento krátký stavební týden nás čekalo natírání palubek a řezání a lepení polystyrenu za pozednice.
28. týden – 2. část – Příprava a betonování schodiště a dokončení komínu

28. týden – 2. část – Příprava a betonování schodiště a dokončení komínu

V posledních dvou dnech tohoto týdne nás čekala příprava schodišťových stupňů a jejich betonování a také dokončení komínu.
28. týden – 1. část – Západní štít, šikminy na vnitřních stěnách, bednění a armování schodiště, sekání kapsy

28. týden – 1. část – Západní štít, šikminy na vnitřních stěnách, bednění a armování schodiště, sekání kapsy

V tomto týdnu nás čekalo vyzdění západního štítu, dokončení šikmin na vnitřních nosných stěnách, bednění bočních stran schodiště, vysekávání kapsy do obvodového zdiva a armování schodiště. A dokonce nás překvapil i první sníh.
27. týden – Vyzdění komínu, východního a západního štítu, nákup cihel

27. týden – Vyzdění komínu, východního a západního štítu, nákup cihel

V tomto krátkém týdnu nás čekalo vyzdění komínu na úroveň krovu, také vyzdění východního a západního štítu a nákup bazarových cihel.
Reklama
Reklama
26. týden – Natírání krovu a jeho sestavení, základy pro patky sloupů, práce řemeslníků a založení štítů a podbetonování vaznic

26. týden – Natírání krovu a jeho sestavení, základy pro patky sloupů, práce řemeslníků a založení štítů a podbetonování vaznic

Tento týden nás čekala druhá vrstva natírání pohledových částí krovu, sestavení krovu, kopání základu pro betonové patky sloupů u stříšky nad vchodem do domu. Dále jsme asistovali řemeslníkům a také jsme založili štíty a podbetonovali vaznice.
25. týden – část druhá. Natírání a svařování traverz, šalování schodiště a skládání a natírání krovu

25. týden – část druhá. Natírání a svařování traverz, šalování schodiště a skládání a natírání krovu

Ve druhé části tohoto týdne nás čekal nátěr a svařování traverz, šalování schodiště, skládání krovu DEKWOOD a natírání jeho pohledových částí.
Dokončování nenosných příček

Dokončování nenosných příček

Příčky jsme měli vyzděné do výšky překladů a usazené překlady. Nad překlady se zdivo ukládá do malty a současně je třeba maltu aplikovat také mezi cihly, které jsou uložené nad překladem.To jsem na předchozí stavbě ještě nevěděl a cihly na sebe naskládal standardně ve spojení pero-drážka.Ještě 2,5 řady a bude téměř hotovo. Pak se budeme moci pustit zase do "bourání" a začít provádět vnitřní rozvody.
25. stavební týden – část první. Drážky pro stoupačky, penetrace, hydroizolace, rozměření a šalování schodiště

25. stavební týden – část první. Drážky pro stoupačky, penetrace, hydroizolace, rozměření a šalování schodiště

V první části tohoto týdne jsme dělali drážky pro stoupačky a penetraci desky pod schody, aplikovali jsme hydroizolaci a rozměřovali schodiště, koupili traverzu a pustili se do šalování.
Reklama
23. a 24. stavební týden – Dozdění šikmin, zasypání stěn sklepa, betonování roznášecích patek pro vaznice a úklid prostoru budoucího schodiště

23. a 24. stavební týden – Dozdění šikmin, zasypání stěn sklepa, betonování roznášecích patek pro vaznice a úklid prostoru budoucího schodiště

V těchto dvou týdnech nás čekalo dozdění šikmin ve 2. NP, zasypání stěn sklepa, vytvoření bednění pro vybetonování roznášecích patek pro vaznice a následné betonování a nakonec odnášení palet a čištění prostoru budoucího schodiště.
22. stavební týden – zdění a betonování štítů, odbednění stropu a založení a zdění šikmin na vnitřních nosných zdech ve 2. NP

22. stavební týden – zdění a betonování štítů, odbednění stropu a založení a zdění šikmin na vnitřních nosných zdech ve 2. NP

Tento stavební týden nás čekalo dokončení východního štítu a vyzdění západního a také betonování obou štítů. Dále nás čekalo odbednění stropu a založení a zdění šikmin na vnitřních nosných zdech ve 2. NP.
21. stavební týden – Dokončení armování, bednění a betonování věnce, zdění štítů

21. stavební týden – Dokončení armování, bednění a betonování věnce, zdění štítů

V tomto týdnu, kdy nám od středy do pátku mělo pršet, nás čekalo dokončení armování, bednění a betonování věnce, založení štítů a zdění štítu východního.
Zakládání, zdění a napojení vnitřních nosných zdí

VIDEO: Zakládání, zdění a napojení vnitřních nosných zdí

Dnes nás čeká založení, zdění a napojení vnitřních nosných zdí na zdi obvodové.