Strop

Hlavními typy stropních konstrukcí jsou monolitické, montované a polomontované stropy. Monolitické stropy jsou vyztužené a konstruované podle technologického předpisu s výhodami jako vysoká únosnost a odolnost proti ohni. Montované stropy jsou rychlé na instalaci. Polomontované stropy jsou běžně užívané mezi svépomocnými stavebníky, protože je lze s partou kamarádu poměrně snadno sestavit.

Stavba stropu může být hračkou, smysluplný celek vás podrží

Stavba stropu může být hračkou, smysluplný celek vás podrží

Na stropy v domě se dříve příliš nedbalo. Konstrukce střech ve starších domech proto nebývají příliš valné kvality a kvalitně postavené často nejsou ani stropy, u kterých se již nepočítalo s pochozí plochou. Kvůli tomu pak bývá také špatná akustika v místnostech, kterých se to týká. Přitom právě kvalitně postavený strop má být jedním z pilířů každého nového domu.Vzhledem k tomu, že pozemky jsou dnes většinou menších rozměrů, je rozhodně dobré mít kvalitní základ pro to, abychom v případě potřeby mohli nad strop vystavit ještě další místnosti a pokoje. Případně pochozí půdu, která může sloužit například jako sklad pro aktuálně nevyužívané věci.
Dům z VPC V. (stropní panely)

Dům z VPC V. (stropní panely)

Od začátku bylo jasné, že strop budu realizovat pomocí stropních panelů Spiroll. Cena není sice úplně nízká, ale za hodinu je hotovo.Zaměření se dělá už po založení první řady zdiva cca 6 týdnů před dodávkou. Minimální přesah panelu přes zdivo by měl být 8 až 10 cm. Z tohoto důvodu mám středovou příčku širokou 24 cm a ne 17,5 cm jako obvodové zdivo.Pro pokládku jsem si sehnal další tři pomocníky, takže s jeřábníkem a pokladačem nás bylo celkem šest. Za hodinu a půl bylo vše bez problému položeno.
Vyznáte se ve střechách a střešních konstrukcích?

Vyznáte se ve střechách a střešních konstrukcích?

Střecha je definována jako konstrukce nad posledním podlažím stavebního objektu. Tvoří ji nosná střešní konstrukce (té se právě chceme v článku věnovat) a střešní plášť. Zatímco střešní plášť chrání objekt před vnějšími vlivy a zabezpečuje požadovaný stav vnitřního prostředí, nosná střešní konstrukce přenáší zatížení od střešního pláště, vody, sněhu, větru, provozu apod. do ostatních nosných částí objektů. Kromě toho může plnit i funkci nosné vrstvy střešního pláště.
Stavba domu v pandemii - 24. zateplení stropu a sanitární vybavení

Stavba domu v pandemii - 24. zateplení stropu a sanitární vybavení

Jako třetí důležitý izolační prvek v domě po izolaci podlahy a vnějších zdí je izolace stropu. Zejména v novostavbě rodinného domu, kde strop je vytvořen pouze ze sádrokartonu, nad nímž je pouze izolační termoodrazivá fólie. Původní zateplení stropu bylo řešeno použitím minerální vaty v tloušťce 2x16 cm, ale kromě vyšší ceny za izolační materiál nás víc znepokojovala otázka pracnosti a velké pečlivosti rozložení této vaty do konstrukce stropu. Představa složitého vyřezávání detailů v sádrokartonovém rastru a následné pokládání druhé vrstvy křížem, tak aby nevznikly nežádoucí vzduchové kapsy nás znervózňovala.Řešení zateplení stropu jsme nakonec vyřešili při likvidaci odpadu ze stavby. Bylo to ve fázi skončení veškerých prací s fasádním a podlahovým polystyrenem a jelikož jsme hledali kam s prořezanými zbytky, tak jsme při pátrání na internetu našli firmu z pražské Vinoře polystyren sypaný, drcený, která se zabývá recyklací a dalším využitím stavebního polystyrenu. Po telefonickém kontaktu nám pan Richard Humeš sdělil, že můžeme bez problému přivézt veškeré zbytky (neznečištěné od lepidla a né moc malé kousky) stavebního polystyrenu k nim do firmy.
Reklama
Sponzorovaná reklama
SDK podhled v přízemí

SDK podhled v přízemí

Původní záměr byl mít ve spodním patře stropy natažené stejnou sádrovou omítkou jako stěny. Realizaci stropu jsem začal v technické místnosti a v garáži. Práce to nebyla kdovíjak příjemná – natáhnout stěny omítkou nebyl takový problém, ale strop šel dělat mnohem hůře. Nehledě na následné dohlazování, broušení atd. Nojo, nejsem profík, nooo…Po dodělání omítky stropu v technické místnosti jsem se rozhodl pro realizaci sádrokartonového podhledu v celém spodním patře. V některých místech (na chodbě, WC, …) jsem chtěl SDK podhled stejně dělat kvůli instalaci rozvodů rekuperace. V dalších částech podhled strop vyhladí od případných nerovností (průhyb POT nosníku při betonování atd.).
Stavba domu v pandemii - 15. sádrokartonové stropy - desky, kastlíky a tmelení

Stavba domu v pandemii - 15. sádrokartonové stropy - desky, kastlíky a tmelení

Po dostatečném ztvrdnutí podlahy jsme opět pokračovali za pomoci certifikovaného řemeslníka v instalaci rastrů do zbylých pokojů, které jsme nestihli před podlahou dodělat.Pro montáž rastrů a sádrokartonových desek s jejich následným tmelením se nám velice osvědčilo zakoupené pojízdné lešení, které jsme opět po skončení prací dobře prodali v bazaru.
Stavba domu v pandemii - 11. sádrokartonové stropy - rastr

Stavba domu v pandemii - 11. sádrokartonové stropy - rastr

V dalším pokračování se s vámi podělíme o zkušenost s montáží sádrokartoných stropů. Tuto práci jsme prováděli s certifikovaným řemeslníkem, tak abychom měli pro pozdější kolaudaci potřebné potvrzení o protipožární odolnosti.Nejprve na řadu přišlo zaměření výšky nosných UD profilů. Toto díky samonivelačnímu laserovému stativu šlo rychle a snadno. Následně jsme v jednotlivých místnostech přiložili do potřebné výšky UD profily a předpřipravenými otvory si naznačili vyvrtání děr. K usnadnění práce jsme používali osvědčený vrták FISCHER Pointer M | 8 mm - 8 x 200/260 mm a natloukací hmoždinky 8 x 60 mm.
AKU střihač a AKU vazač armatur

VIDEO: AKU střihač a AKU vazač armatur

Letos jsme si navíc vypůjčili ještě AKU střihač betonářské výztuže, s nímž by nám celá práce měla jít ještě daleko lépe od ruky.Oba stroje jsou dostupné v půjčovně stavebnin DEK, kde jsme si je předem rezervovali na jejich e-shopu. Na pobočce jsme dostali rychlou instruktáž, abychom věděli, jak vyměnit cívku s vázacím drátem a jak s oběma stroji bezpečně pracovat.Pro první věnec jsme se rozhodli třmínky vyrobit sami pomocí ruční ohýbačky. Předem je třeba nakrátit si betonářskou výztuž o průměru 6 mm, což je pro AKU střihač armatur hračka. Třmínky budeme vázat přímo na stropě a v prostoru věnce, protože je třeba některou betonářskou výztuž umístit i mezi výztuž v POT nosnících.
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
Hrubá stavba

Hrubá stavba

Po intenzivním kropení a vyzrání desky, kterému jsme věnovali téměř tři týdny, jsme se vrhli na tavení modifikovaných asfaltových pásů, které budou stavbu chránit nejen proti vodě, ale i radonu. Radon byl naměřen jako střední, takže není potřeba další opatření, ale i přesto je dle projektu vzduchová kapsa pod deskou odvětrávána až nad střechu. Co se týče práce s pásy, tak práce jde rychle a snadno, jen pásy jsou poněkud těžší (kolem 50kg). Použili jsme pásy Skloelast a penetrace byla použita TechnoNICOL 20L ALP. Bohatě stačil jeden penetrační nátěr za použití klasického malířského válečku. Přes hranu desky jsme ponechali cca 15cm přesah, aby jsme později mohli pásy napojit na další pásy, které budeme tavit na svislou stranu desky - sokl. Penetrace se nanesla jeden den, do druhého dne nechala zaschnout a druhý den se tavily pásy.
Workshop: Rozmisťování  stropních POT nosníků a kladení vložek nad garáží

Workshop: Rozmisťování stropních POT nosníků a kladení vložek nad garáží

Sešli jsme se tu už v 7 hodin a začali s rozbalováním stanu, přípravou lavic a stolů a samozřejmě také materiálů a občerstvení pro návštěvníky workshopu.Tentokrát musí mít každý přilbu, které musíme předem pečlivě vydezinfikovat. K povinné výbavě patří také reflexní vesty, vyprané a vzorně poskládané. Nechybí ale ani koše na tříděný odpad a dezinfekce na ruce.Ráno jsem zkontroloval aktuální počet registrací. Bylo jich 41 z 45 možných. Připravili jsme tedy prezenční listiny se Souhlasem s focením a natáčením a další nezbytnou administrativu.Stavba byla připravena před 9. hodinou a já se mohl konečně nasnídat. Sotva jsem usedl, přijel Dan Uskokovič z Wienerbergeru. Šel jsem mu tedy nachystat rollupy a další materiál Wienerberger, aby si jej mohl rozmístit po stavbě.
Strop nad 1NP

Strop nad 1NP

Jako největší nevýhody vidím nutnost rovnání poměrně velkého množství trámců do velké výšky a nutnost podpírání stropu, dokud nevyzraje nadbetonávka*. V tomto ohledu mají výhodu panely. Na druhou stranu, lze si strop poměrně jednoduše složit sám podle kladečského plánu a pokud je více lidí a nerasuje se to ve dvou lidech jako u mě, tak je to docela pohoda… Samozřejmě, pokud nejsou nosníky třeba osm metrů dlouhé.Existuje i systém bez nadbetonávky. Používají se jiné Miako vložky (jsou vyšší a těžší), ale stejně je nutné do mezer nad nosníky dostat beton.
Trámový strop v garáži

Trámový strop v garáži

Vnitřní rozměr garáže je asi 3,5 x 7,5 m a doposud to byl jeden velký prostor, od podlahy až po střechu. Můj jednoduchý projekt mi moc informací o tom, jak to realizovat, nesdělil, tak jsem to z větší části plánoval sám za pochodu a lehce konzultoval se statikem nebo dozorem. Výsledek tedy možná není kdo ví co, ale já jsem rád, že to dopadlo. :-) Dřevěný strop jsem chtěl jednak kvůli ceně (nevím, kolik by stál jiný typ, ale doufám, že něco málo jsem ušetřil), jednak kvůli realizaci (věřil jsem, že to nějak zvládnu sám) a taky kvůli eliminaci tepelného mostu z nezateplené garáže do domu.
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
Řešení překladů a věnců před poptávkou materiálu

Řešení překladů a věnců před poptávkou materiálu

Obvodové 450 Lambda bez dodatečného zateplení. Dle projektové dokumentace jsou řešeny všechny překlady kromě francouzských oken jako překlady tl..200+250 mm. Když jsem poptával materiál a zpracování cenové nabídky dle dokumentace, tak mi po nějaké době přišla nabídka, kde neodpovídaly překlady dle projektu. Byly mi naceněny překlady tl. 375+75 multipor. Komunikace s odborným poradcem Ytong je velice problematická, proto jsem se obrátil na svépomocí.cz. Nemáte prosím někdo nějaký nápad či radu? Nad řadou s překlady je již věnec a na něj se dále budou klást stropní dřevěné trámy. Dále bych potřeboval vyřešit překlad nad francouzským oknem. Původně byl zamýšlen se žaluziovým kastlíkem a skladbou překladů KP7 od Heluzu, ale po rozhodnutí nakonec nebude. Proto se ptám, jaké je nejjednodušší řešení překladu nad fr. oknem o šířce otvoru 1750 mm bez kastíku? Poradil by prosím někdo? Dalo by se například takto? 2x Zateplený U profil? Viz. Obrázek. Rád bych co nejdříve začal poptávat materiál ve stavebninách, tak potřebuji dát dohromady materiálovou nabídku, co má hlavu a patu. A nakonec ještě jeden dotaz. Neví prosím někdo o bagristovi za rozumnou cenu v okolí obce Holany? Pro sejmutí skrývky a následné vykopání pasů? Ať se všem daří a budu rád za dobrou radu.
Pokládka stropní konstrukce Ytong Ekonom

VIDEO: Pokládka stropní konstrukce Ytong Ekonom

Ke každému Stropu Ytong Ekonom dostanete od Ytongu kladečský plán. Ten obsahuje přesné rozmístění nosníků a typy vložek, které se mezi nosníky ukládají. Jeho součástí je také i výpočet potřebného množství betonu, přesný výkaz výztuže, schéma podpěr a výkresy výztuže ve věnci. Dále obsahuje výkres dodatkové výztuže, jako jsou přídavné tahové výztuže do trigonů a přídavná smyková výztuž. Vše je specifikováno v tabulce oceli. Kvůli vetšímu zatížení při statickém výpočtu může být v plánu uvedeno zdvojení nosníků v nejnamahanějších místech, což je případ této stavby. První nosník smí být od kraje zdi vzdálený tak, že pórobetonová stropní vložka leží jedním koncem na nosníku a druhým koncem na zdi. Délka uložení stropní vložky na zdivu musí být minimálně 20 mm. Vložky  se vkládají mezi nosniíy až po podepření nosníků.
Zdění a stropy

Zdění a stropy

Poté následovaly další řady, ale jelikož jsem se rozhodl dům následně nezateplovat, tak jsem zdil z tvárnic 500 mm. Při váze tvárnice 40 kg to v jednom tak rychle nejde. Zhruba půl domu jsem stavěl sám a půl domu s otcem. Holt, vždy se nesejdem oba. Ale ve dvou šlo lepit líp. Garáž je z tvárnic 300 mm, ty byly lehčí, tak tu jsem stavěl celou sám. Překlady jsme usazovali ještěrkou. Potom bylo potřeba vybetonovat železobetonový pilíř pro usazení ocelové traverzy Heb 200. Traverzy jsme dávali na místo naší stařičkou montážní plošinou a potom kladli stropní nosníky. Pak přišlo na řadu vytvořit v baráku les a řádně zaklínovat. Rovnat stropní vložky už bylo jednoduché. Pak obezdit pro strop a začít armovat strop. Strop zabral docela dost času a práce. Betonáž stropu proběhla pumpou, což bylo snadné. Strop se nechal tvrdnout a šlo se na strop garáže, který je z trámů 25x20 cm. Na to bylo potřeba pořádný stromy, takže jsme museli do lesa jít kacet, stahat a nakonec nařezat na našem katru, který jsme s tátou postavili přes zimu pro účel stavby. Pak jsme založili první řadu druhého patra, pak druhou, třetí a nakonec věncovou řadu. Věnec jsem vyarmoval a byl zalit betonem, samozřejmě už vše ručně. Teď už zbývá vyzdit tři štíty a hrubé zdění bude u konce. Už se zdálo že se půjde na krov, ale nastala malá přestávka z důvodu ježdění do porodnice. Protože se zrovna zachtělo malému na svět :-) Všechno trvalo cca 3 měsíce v průměrných teplotách 30 stupňů a padlo 990 těžkých tvárnic 500 mm a 460 o něco menších 300 mm,  pouze ve dvou nebo sám. Na domě není ani jedna cihla, kterou bych neměl v ruce. Teď už je ale rozpracovaný krov. O tom zase příště.
Zdivo a strop suterénu

Zdivo a strop suterénu

Po odbednění stěn jsem nelenil a hned druhý den jsem se vrnul na vyměření zdí a založení prvních cihel, to mi trvalo 2-3 hodiny, protože jsem na to byl sám. Vágrys jsem si udělal při odbedňování vnitřních stěn, takže jsem si mohl sám pohodlně hlídat výšku. Maltu jsem si míchal sám, pytel cementu na patnáct lopat písku, což mi vycházelo 250kg cementu na 1m3 písku, tedy poctivá MC5. Zdění mi trvalo týden po práci a potom jeden celý víkend, protože jsem téměř pokaždé pracoval sám.
Reklama
Sponzorovaná reklama
Karlův bungalov z Ytongu 04 - příprava a realizace stropu

VIDEO: Karlův bungalov z Ytongu 04 - příprava a realizace stropu

Strop zvolil Karel Ytong Ekonom, který je vhodný pro stavbu svépomocí.
Karlův bungalov z Ytongu 03 - zdění hrubé stavby a pokládka překladů

VIDEO: Karlův bungalov z Ytongu 03 - zdění hrubé stavby a pokládka překladů

Práci s pórobetonem si Karel pochvaloval: „Práce s Ytongem byla dobrá, nejen pro rychlost, s jakou dům rostl, ale také pro vlastnosti tvárnic, jako je třeba regulace vlhkosti. Klidně bych šel do stavby z Ytongu znovu,“ řekl Karel, který nyní již svůj bungalov dokončuje.
Hrubá stavba hotová!

Hrubá stavba hotová!

Dojmy jsou v celku dobré, práce šla rychle, počasí nám hodně přálo, a i přes drobné zádrhele se vše povedlo. Rozpočet na desku byl jen náš tip "od oka". Nevěděli jsme totiž, co nás čeká pod zemí, kolik betonu se kam vejde apod. S celkovou cenou jsme moc spokojeni a když vezmu v potaz, že u nás byla navážka s bordelem, pasy jsou 1,6 m hluboký a objevili jsme i studnu, tak jsme na tom vlastně dobře! Jede se dál podle plánu a začíná se zdít. Rozpočet jsme minuli o cca 80.000 Kč, protože se to opravdu vůbec nedalo odhadnout s ohledem na náš terén.  Základová deska - předpokládaná cena: 150.000Kč ----------------------------------- Reálně zaplaceno ------------------- CELKEM: 233.500Kč
75 fotografií ze stavby  e4 domu!

75 fotografií ze stavby e4 domu!

Jakmile je základová deska dokončena, nanáší se penetrace a nalepuje se modifikovaný asfaltový hydroizolační pás s hliníkovou vložkou na ochranu proti radonu také po obchvatu stavby. Nejvyšší bod slouží pro výpočet výšky zakládací malty, což v našem případě bylo 2 cm. Pro založení dvou pásů, nad garáží a po zbytku obvodu, byla použita vyrovnávací souprava. Práce se ujal zakládací technik Wienerbergeru.