Týdenní přehled

38. stavební týden – Zakládání a zdění příček, penetrace a hydroizolace, ztracené bednění sklepa

38. stavební týden – Zakládání a zdění příček, penetrace a hydroizolace, ztracené bednění sklepa

V tomto týdnu nás čekalo zakládání příček v 1. a 2. NP a jejich zdění ve 2. NP, penetrace, hydroizolace a ztracené bednění ve sklepě.
36. a 37. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny a okapové svody

36. a 37. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny a okapové svody

V těchto dvou týdnech nás čekalo oplechování štítu a komínu (nadkrokevní izolace), pokládka střešní krytiny, montáž výlezu ke komínu a okapových svodů. A také dokončení střešní krytiny.
35. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny

35. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny

V tomto týdnu jsme doladili natření zakládacího profilu a drážky v palubkách. Následně nás čekalo oplechování štítů a komínu a pokládka střešní krytiny.
34. stavební týden – Montáž oken

34. stavební týden – Montáž oken

V tomto týdnu nás čekala montáž oken a HS portálu.
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
33. stavební týden – Oprava střešní folie, nadkrokevní izolace a úklid před montáží oken

33. stavební týden – Oprava střešní folie, nadkrokevní izolace a úklid před montáží oken

V tomto týdnu jsme opravovali špatně použitou střešní folii a pustili jsme se do nadkrokevní izolace na severní straně domu. A nakonec jsme se dali do velkého úklidu v domě i kolem něj před tím, než nám oknaři přijedou namontovat okna.
31. a 32. stavební týden – Vyrovnání ostění před montáží oken, oprava zaplachtování

31. a 32. stavební týden – Vyrovnání ostění před montáží oken, oprava zaplachtování

V těchto dvou týdnech, respektive jedním dnem předvánočním, jedním vánočním a jedním „mezisvátkovým“, nás čekalo vyrovnávání ostění lepidlem před montáží střechy a neplánovaná nutná oprava zaplachtování střechy.
30. stavební týden – Záklop, nadkrokevní izolace a den plný špatných zpráv

30. stavební týden – Záklop, nadkrokevní izolace a den plný špatných zpráv

Tento týden nás čekal pouze jeden stavební den. Dělal se záklop z palubek a nadkrokevní izolace na jižní straně. Následně nás čekal doslova Den Blbec a samé špatné zprávy.
29. stavební týden – Natírání palubek a příprava polystyrenu za pozednice

29. stavební týden – Natírání palubek a příprava polystyrenu za pozednice

V tento krátký stavební týden nás čekalo natírání palubek a řezání a lepení polystyrenu za pozednice.
28. týden – 2. část – Příprava a betonování schodiště a dokončení komínu

28. týden – 2. část – Příprava a betonování schodiště a dokončení komínu

V posledních dvou dnech tohoto týdne nás čekala příprava schodišťových stupňů a jejich betonování a také dokončení komínu.
28. týden – 1. část – Západní štít, šikminy na vnitřních stěnách, bednění a armování schodiště, sekání kapsy

28. týden – 1. část – Západní štít, šikminy na vnitřních stěnách, bednění a armování schodiště, sekání kapsy

V tomto týdnu nás čekalo vyzdění západního štítu, dokončení šikmin na vnitřních nosných stěnách, bednění bočních stran schodiště, vysekávání kapsy do obvodového zdiva a armování schodiště. A dokonce nás překvapil i první sníh.
27. týden – Vyzdění komínu, východního a západního štítu, nákup cihel

27. týden – Vyzdění komínu, východního a západního štítu, nákup cihel

V tomto krátkém týdnu nás čekalo vyzdění komínu na úroveň krovu, také vyzdění východního a západního štítu a nákup bazarových cihel.
26. týden – Natírání krovu a jeho sestavení, základy pro patky sloupů, práce řemeslníků a založení štítů a podbetonování vaznic

26. týden – Natírání krovu a jeho sestavení, základy pro patky sloupů, práce řemeslníků a založení štítů a podbetonování vaznic

Tento týden nás čekala druhá vrstva natírání pohledových částí krovu, sestavení krovu, kopání základu pro betonové patky sloupů u stříšky nad vchodem do domu. Dále jsme asistovali řemeslníkům a také jsme založili štíty a podbetonovali vaznice.
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
25. týden – část druhá. Natírání a svařování traverz, šalování schodiště a skládání a natírání krovu

25. týden – část druhá. Natírání a svařování traverz, šalování schodiště a skládání a natírání krovu

Ve druhé části tohoto týdne nás čekal nátěr a svařování traverz, šalování schodiště, skládání krovu DEKWOOD a natírání jeho pohledových částí.
25. stavební týden – část první. Drážky pro stoupačky, penetrace, hydroizolace, rozměření a šalování schodiště

25. stavební týden – část první. Drážky pro stoupačky, penetrace, hydroizolace, rozměření a šalování schodiště

Než začneme s přípravou bednění schodiště, chtěli jsme mít ve zdi připraveny dvě stoupačky. První je odpadní potrubí z koupelny v 2.NP o průměru 110 mm, druhé trubka ze sběracího radonového potrubí v desce, která bude vyvedena až nad střechu.Na stěnu jsem nakreslil podle dlouhé vodováhy čáru a velkou úhlovou bruskou vyřízl potřebné drážky. Následně jsem pomocí kombinovaného kladiva vytvořil kapsu, do které potrubí umístíme.Když byla drážka dostatečně hluboká, namazal jsem konec potrubí mazivem, trubky spojil a opatřil víčkem. Tak zamezíme vniku nečistot do trubek.Trubky ve stěně jsem bodově zafixoval nízkoexpanzní montážní pěnou.Nyní jsme se mohli vrhnout na úklid. Suť jsme posbírali a připravili na odvoz. Desku v prostoru schodiště jsme pečlivě zametli a následně provedli penetraci betonu přípravkem DEKPRIMER.
23. a 24. stavební týden – Dozdění šikmin, zasypání stěn sklepa, betonování roznášecích patek pro vaznice a úklid prostoru budoucího schodiště

23. a 24. stavební týden – Dozdění šikmin, zasypání stěn sklepa, betonování roznášecích patek pro vaznice a úklid prostoru budoucího schodiště

Ráno mi Vojta pomohl částečně rozebrat a přestěhovat haki kostku do zbylé části 2.NP, kde s ní již mohu pohybovat zcela bez problémů. Zdění šikmin jsem již ovšem musel zvládnout sám, ale nebylo to nic složitého.Zdění jsem prováděl opět vždy od vnitřní strany stěny. Stačilo mi tak nařezat si jen pár cihel POROTHERM 24 PROFI na poloviny, abych dodržel odpovídající vazbu zdiva, a práce šla rychle od ruky.Nepoužíval jsem už ani provázek. Stačilo si do vodováhy urovnat první a poslední cihlu a rovinnost ostatních jsem kontroloval podle dlouhé stahovací latě.Všechny šikminy se podařilo vyzdít téměř během dopoledne. Odpočívat jsem odpoledne ale nevydržel, a tak s vidinou předpovědi deštivého počasí jsem po mnoha týdnech vyrazil opět na sklep.
22. stavební týden – zdění a betonování štítů, odbednění stropu a založení a zdění šikmin na vnitřních nosných zdech ve 2. NP

22. stavební týden – zdění a betonování štítů, odbednění stropu a založení a zdění šikmin na vnitřních nosných zdech ve 2. NP

Abych mohl začít zdít štít na západní straně, potřeboval jsem východní štít dokončit. To spočívalo v přípravě bednění v prostoru nad schránkou Porotherm Vario UNI.Tento prostor vybetonujeme nejen v místě nad překladem, ale také pod vaznicemi, a to na výšku 30 cm (nikoliv běžných modulových 25 cm).Z vnější strany jsem na cihly nalepil desky extrudovaného polystyrenu a z vnitřní strany domu jsme s Vojtou připevnili k cihlám pomocí turbošroubů prkna. Pomocí „kozlíků“ jsme bednění na obou stranách zapřeli. Tím bylo připraveno na betonáž. Tu ale provedeme až současně s druhým štítem.Večer dorazil na stavbu známý s profi hadicovou vodováhou a ke všem otvorům jsme zakreslili vágrys, tedy značku, která je 1000 mm nad budoucí čistou podlahou. Ta bude nutná pro správné osazení oken a dveří, založení schodiště atd.
21. stavební týden – Dokončení armování, bednění a betonování věnce, zdění štítů

21. stavební týden – Dokončení armování, bednění a betonování věnce, zdění štítů

Hned po příchodu na stavbu jsem se vrhnul na armování rohů.Na každý vnější roh je potřeba 6 ohnutých prutů a na každý vnitřní 4 pruty. Vnitřních rohů je 5, vnější jsou 4. Celkem jsme tedy spotřebovali 44 prutů. Vázání jsme již prováděli ruční rádlovačkou s pomocí pytlových úvazků.Na vnitřní nosné zdivo jsme pod armaturu položili papírovou lepenku, aby později při betonování věnce nedocházelo k zatékání betonu do cihel. U obvodového zdiva toto zcela odpadá, protože se jedná o cihly plněné minerální vatou.Dále přišlo na řadu bednění. Použili jsem všechna prkna, která byla na stavbě k dispozici. Byl jich ale nedostatek, a tak jsem musel s přívěsem zajet ještě na místní pilu a prkna dokoupit.Kromě toho jsem koupil také střešní latě, s jejichž pomocí jsem chtěl bednění kotvit, aby se tlakem betonu nemohlo „rozvalit“.
20. stavební týden – Zdění vnitřních nosných zdí a věncových cihel, Armování věnce a jeho tepelná izolace

20. stavební týden – Zdění vnitřních nosných zdí a věncových cihel, Armování věnce a jeho tepelná izolace

Dnes nás čekalo vyzdění již založené vnitřní nosné stěny.Palety s cihlami jsme měli připravené nahoře ve 2. NP, takže stačilo nachystat nářadí, kbelík s vodou a štětce na ometení cihel a mohli jsme začít.Nejprve jsem vždy cihly ometl od prachu z broušení, poté si založil cihlu směrem do interiéru. Tu jsem urovnal do vodováhy a na druhou stranu, tedy směrem k obvodové stěně, položil cihlu také do vodováhy (ve svislém směru), ale prozatím jen nasucho. Dělám to proto, abych si mohl natáhnout zednickou šňůru a následně na konci (u obvodové stěny) provést potřebný dořez.Zdění šlo rychle od ruky a za půl dne bylo hotovo. Na některé stěny budou navazovat ještě vnitřní nenosné příčky, ale pro ně jsem do zdiva nevkládal nerezové kotvy. Ukotvíme je tam dodatečně na hmoždinku nebo turbošroubem.
19. stavební týden – Zakládání a zdění obvodového zdiva ve 2. NP a zakládaní vnitřních nosných stěn

19. stavební týden – Zakládání a zdění obvodového zdiva ve 2. NP a zakládaní vnitřních nosných stěn

Abychom se mohli pustit do zakládání dalšího patra, bylo potřeba přesunout na strop palety s cihlami. Opět budeme potřebovat pro obvodové zdivo cihly Porotherm 44 T Profi, tedy cihly plněné minerální vatou. Pro vnitřní nosné stěny budeme potřebovat cihly Porotherm 24 Profi. Současně se neobejdeme bez cihel Porotherm 44 T Profi ½, které využijeme pro správnou vazbu rohu a také v místech otvorů.Palety jsme rozmístili tak, aby byly na vnitřních nosných stěnách a nezatěžovaly naplno strop.Kromě palet s cihlami jsme si na strop nechali vyzvednout také zakládací maltu, míchačku a paleťák.
18. stavební týden – Usazování překladů, bednění, betonování stropu

18. stavební týden – Usazování překladů, bednění, betonování stropu

Na ráno jsem měl v půjčovně Stavebnin DEK ve Vestci objednaných 10 kusů stavebních stojek a kupoval jsem také extrudovaný polystyren do věnce. Stojky jsme použili pod bednění v místě otvoru u garážových vrat a také pod schránku Vario UNI v 3m otvoru v obývacím pokoji.Přívěs mám přikrytý plachtou, takže ve stavebninách jsem do něj mohl náklad jen naložit a nemusel jsem si lámat hlavu s jeho kotvením.Po příjezdu na stavbu jsem nejprve do všech zbývajících míst pro budoucí prostupy nařezal extrudovaný polystyren, abych ho po betonáži pouze odstranil. Nemusel jsem tak teď složitě šalovat nebo později vybourávat beton.V plánu jsem měl zdění věncových cihel, ale ještě předtím bylo třeba usadit nad schránky Porotherm VARIO UNI překlad. Ten je vždy minimálně o 250 mm delší než schránka. O pomoc jsem požádal syna Vojtu. Nejprve jsme museli překlady vynést nahoru, což byla asi nejnáročnější fáze. Pak jsem namíchal trochu cementové malty a očistil cihly. Společně jsme překlad do malty usadili.
Reklama