Jak namontovat střešní okno

Autor: DigitalAd (1 příspěvek)
Kategorie: Střešní okna
21. 11. 2022
0 komentářů
Jak namontovat střešní okno
Komerční

Montáž střešního okna, zejména do stávající krytiny, je řešením, kterým můžete zásadně proměnit podkroví a přizpůsobit je užitným potřebám. 

Mnoho lidí si spojuje montáž střešního okna s obtížným úkolem, který si vyžaduje odborné znalosti. Je tomu skutečně tak? Pokusíme se na tuto otázku nalézt odpověď.

Zároveň nás bude zajímat,

1.      zda je možné instalovat střešní okno do každé střechy

2.      zda je pro montáž střešního okna vyžadováno povolení

3.      jak vypadá průběh montáže střešního okna v praxi

Základem je zhodnocení střechy

Ještě před zakoupením střešního okna doporučujeme zkontrolovat a posoudit střešní konstrukci v objektu, kde chceme okna namontovat. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat krovům, a zejména pak rozmístění krokví. Vzdálenost mezi nimi předurčuje maximální šířku okna, které můžeme použít. Zejména u starších konstrukcí se může stát, že krokve jsou rozmístěny příliš řídce. V takových případech byste měli použít takzvané výměny, která tento problém zcela vyřeší. U většiny nových střech je rozteč krokví obvykle standardizována (stejně jako je standardizována velikost střešních oken), proto s výběrem velikosti okna nebude problém. 

Pokud si nejsme jistí, zda střecha, kterou chceme přepracovat – a to bez ohledu na její typ (a stáří) – je vhodná pro montáž střešních oken a jaká by případně měla být jejich velikost, doporučujeme celou věc konzultovat s odborníkem, který Vám poradí správné řešení.

A co stavební povolení?

Jakmile jsme si jistí, že střešní okno lze do našich střech bez problémů namontovat, je nutné zvážit právní otázky. Je třeba mít na paměti, že montáží střešního okna měníme charakter podkroví a měníme stupeň dopadu našeho objektu na sousední budovy.

To znamená, že bude nutné připravit stavební projekt a na jeho základě získat stavební povolení.

Pokud však plánujeme pouze vyměnit stávající střešní okno za novější typ, aniž bychom zvětšili okenní otvor, můžeme to udělat bez další dokumentace, protože tímto způsobem neměníme povahu a vzhled stavby ani dopad našeho objektu na okolní budovy, a proto se s takovouto renovací zachází jako s jednoduchou rekonstrukcí.

Čas montáže

Každé balení střešních oken s RoofLITE+ obsahuje podrobné pokyny, jak správně namontovat okno. Webová stránka RoofLITE+ navíc obsahuje videa, která velmi názorně ukazující dílčí úkony pracovního postupu.

Jak namontovat střešní okno

Montáž střešního okna krok za krokem

Pokud již víte, kde bude okno namontováno, můžete přistoupit k jeho samotné montáži.

Aby vše probíhalo správně, je nutné dodržet několik důležitých pravidel. Optimální situace nastává tehdy, kdy velikost, resp. šířka námi zvoleného okna je o 5 až 7 cm menší než rozteč krokví. To umožní správné osazení střešního okna a provedení izolace rámu bez nutnosti zasahovat do nosné konstrukce střechy.

Samozřejmě je možné namontovat okna do laťování nebo pomocí výše uvedených výměn, ale to už představuje určitou (avšak řešitelnou) komplikaci.

V další fázi je nutné určit polohu budoucího střešního okna ve vztahu k rozložení krytiny.

Pro montáž samozřejmě doporučujeme použít speciální montážní lemování RoofLITE+, které zajišťuje dokonalé napojení okna s krytinou a které je nutnou podmínkou pro využití 10leté záruky na sestavu střešního okna s lemováním.

Během montáže je samozřejmě zapotřebí dbát na to, aby nedošlo k mechanickému poškození lemování. K tomu může dojít např. tehdy, pokud se pokusíte namontovat okno příliš blízko nebo naopak příliš daleko od střešní krytiny.

Okno by mělo být umístěno nad řadou střešních tašek nebo nad úrovní linie spoje střešních velko – i maloformátových krytin. Je-li krytina profilovaná, horní hrana tašky by měla být dodatečně zkosena – zbavena ostré hrany (v případě plechu by měl být horní okraj upraven sklepáním). Pokud tak neučiníme, může dojít k netěsnosti vyplývající ze skutečnosti, že ve vzniknuvší kapse mezi lemováním a krytinou se bude shromažďovat voda.

Jakmile máme správně určenou pozici pro montáž okna, měl by být připraven odpovídající okenní otvor. Za tím účelem je nutné odřezat v daném místě střešní fólii a demontovat střešní krytinu. Některé z takto demontovaných tašek budou znovu použity v pozdější fázi, proto doporučujeme, aby byly bezpečně uloženy do doby, kdy budou opět zapotřebí.

Jak namontovat střešní okno

Připevnění okenního rámu

V dalším kroku můžete přistoupit k připevnění okenního rámu pomocí montážních úhelníků.

Je třeba poznamenat, že montážní hloubka (tzn. zapuštění okna) se odvíjí od roviny vrchní plochy montážní latě.

V dalším kroku následuje vyrovnání a ustálení montážních latí a jejich následné připevnění ke střešní konstrukci. 

V horní a dolní části je nutné okno utěsnit tepelně-izolační vatou. Jakmile je okno dobře zaizolováno, dotáhnou se spodní montážní úhelníky a následuje zkušební nasazení okenního křídla. To nám umožní zkontrolovat a správně nastavit otevírání střešního okna.

Při vizuální kontrole je důležité se soustředit na to, aby spáry mezi okenním rámem a křídlem byly homogenní po celém obvodu, tzn. aby byla zachována správná pravoúhlost rámu vůči křídlu.

Je-li okno již správně ustálené jak vodorovně, tak po spádnici, dotáhnou se pomocí vrutů i horní montážní úhelníky.

Následuje dotěsnění tepelnou izolací okolo rámu zevnitř podkroví a provedení napojení na střešní fólii.

Tyto kroky si lze zjednodušit díky použití originálního příslušenství v podobě pěnového tepelně izolačního rámu IFC a manžety RUC z kontaktní paropropustné fólie.

Další postup zahrnuje montáž zbývajících částí, tzn. prvků lemování, která se zahajuje odspodu: spodní díl je následován bočními prvky až po vrchní kryt a horní díl lemování.

V tomto ohledu je důležité si připomenout, že správný výběr lemování je klíčový pro bezproblémové fungování střešního okna.

Typ lemování musí být vždy v souladu s typem střešní krytiny.

Posledním krokem je doložení střešních tašek zpět do plochy kolem střešního okna a finální nasazení okenního křídla.

Jak namontovat střešní okno

Po absolvování všech výše uvedených kroků byste měli zkontrolovat výslednou těsnost provedené montáže a pokud nezjistíte nedostatky, můžete přistoupit ke zhotovení vnitřního ostění za pomoci sádrokartonových desek nebo jiného odpovídajícího materiálu.

Všechny kroky montáže si můžete také prohlédnout na videích.

Jak je patrno z výše uvedeného textu, montáž střešního okna není úkon, který by si vyžadoval nějakou zásadní specifickou dovednost či zkušenost.

Celý postup lze realizovat svépomocí, avšak vždy je zapotřebí mít na paměti, že je nutné dodržet montážní pokyny, dbát na pečlivost a v případě pochyb neváhat a obrátit se na odborníka.

U větších oken je žádoucí neprovádět práci sám/sama, neboť střešní okna, resp. okenní křídla představují předmět o značné hmotnosti, což výrazně ztěžuje jejich manipulaci a bezpečnou montáž.

Výsledkem bude krásné podkroví, kde se Vám bude příjemně bydlet.

Více informací o produktech RoofLITE+ naleznete na stránkách: www.roofliteplus.cz.

Jak namontovat střešní okno
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
DigitalAd (1 příspěvek)
Další články autora:
Autor zatím napsal pouze tento článek.
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama