Montáž střešních oken

Autor: e4 dům svépomocí (153 příspěvků)
Kategorie: Střešní okna
8. 11. 2022
0 komentářů
Redakční článek

Dnes tu máme střešní okna Velux, která zajistí prosvětlení celého podkroví. Kromě oken budeme v budoucnu montovat také venkovní rolety, díky nimž nebude v létě docházet k přehřívání interiéru. Dnes si tedy ukážeme, jak provést montáž střešních oken Velux.

Co nás čeká?

Podkroví e4 domu svépomocí bude osvětlovat celkem 12 střešních oken a později také jeden světlovod. Do obytných pokojů si majitelé vybrali dřevěná střešní okna Velux GLL MK08 1064 a do koupelen a na toaletu okna s dřevěným jádrem opatřená polyuretanovou úpravou s označením GLU MK08 0064.

Protože je na domě použita nadrokevní izolace, rozhodli jsme se pro zapuštěnou montáž střešních oken. Pro nás to znamená, že všechny doplňky, které od Veluxu dorazily, mají ve svém označení modrý čtverec. V přiloženém návodu budeme tedy také postupovat podle instrukcí označených modrou barvou.

Kromě střešního okna na WC mají všechna okna v podkroví 140 cm na výšku a 78 cm na šířku.

Montáž střešních oken

Jdeme na to

V prvním kroku je třeba vyříznout otvor do nadkrokevní izolace. Šířku otvoru volíme tak, aby nám v ideálním případě lícoval s drážkou střešního okna, do které později nainstalujeme parozábranu v podobě BBX límce a ostění ze sádrokartonu. BBX límec lze objednat pro každé střešní okno Velux.

U nás vycházela šířka otvoru na každé straně o 6 cm menší, než je rozteč krokví. Pro snazší měření jsme si pomohli zbytkem střešní latě. Vodováhou jsme přenesli vnitřní pozici obvodové stěny na nadkrokevní izolaci, abychom znali nejnižší možnou pozici okna.

Reklama

Jdeme usazovat okna

Nejprve bylo třeba zjistit, nad kterou řadu tašek budeme okna usazovat.

Z vnitřní strany domu jsme si do nadkrokevní izolace udělali malý otvor, abychom našli alespoň jednu střešní lať. V případě, že nevíme, jaké laťování střechy máme, vytvoříme otvor větší a rozteč latí změříme.

Jakmile jsme znali pozice latí, snadno jsme se dopočítali, od které střešní latě budeme okno usazovat. Vzhledem k výšce okna jsme měli pouze jednu možnost, neboť nás z horní strany limitovaly kleštiny a budoucí sádrokartonový podhled.

Montáž střešních oken
Reklama

Otvor jsme nakonec vyřezávali přibližně 5 cm nad spodní ryskou, která je rovnoběžná s vnitřní stranou obvodové stěny. Tím jsme měli dostatečnou rezervu pro dořezy v budoucnu. Výška otvoru bude vždy vycházet z typu okna, které si vyberete.

V této fázi není nutné v nadkrokevní izolaci udělat otvor zcela přesně. Případné dořezy provedeme při realizaci parozábrany a sádrokartonu. Proto je vhodnější udělat otvor vždy o něco menší.

V místě otvoru sundáme střešní krytinu, abychom se dostali k latím. Protože se držíme modrého návodu pro zapuštěnou montáž, vyznačíme si na kontralatích rysku vzdálenou 14 cm od horní hrany střešní krytiny umístěné pod otvorem. Pod tuto rysku připevníme pomocnou montážní lať. Délka latě by měla být o 55 cm větší než šířka střešního okna. Další montážní lať umístíme nad střešní okno. Vzdálenost mezi spodní a horní montážní latí je u zapuštěné montáže o 14,5 cm větší než výška okna.

Dále je obvykle nutné připravit si pomocnou kontralať, neboť vzdálenost mezi kontralatěmi má být o 5-6 cm větší, než je šířka střešního okna. V našem případě jsme pomocnou kontralať přidávali jen dvakrát. U ostatních oken splňovaly požadovanou vzdálenost kontralatě na krokvích.

Montáž střešních oken

Ze zbytků latí si připravíme výdřevu, na kterou později přišroubujeme úhelníky střešního okna.

Nad horní montážní latí na obou stranách okna vyřízneme část kontralatě. V jednom ze závěrečných kroků montáže budeme na toto místo vkládat odtokový žlábek. Nakonec mezi spodní a horní montážní latí uřízneme všechny zbylé střešní latě.

Otvor do střešní fólie vyřízneme tak, že v rozích provedeme řez pod úhlem 45° a na fólii ponecháme takový přesah, abychom ji mohli ohnout směrem nahoru na střešní latě a přisponkovat.

Součástí dodávky zatepleného lemování pro zapuštěnou montáž s označením BDX je i manžeta z hydroizolační fólie označovaná kódem BFX a samonosný drenážní žlábek.

Zateplovací sada BDX je složena ze čtyř dílů, které snadno sestavíme zacvaknutím do sebe.

Reklama
Montáž střešních oken

Vnější rozměry zateplovací sady BDX přeneseme shora na nadkrokevní izolaci. V izolaci je potřeba připravit ozub a do něj následně zateplovací sadu BDX vložit. Případné mezery mezi ozubem a nadkrokevní izolací vyplníme nízkoexpanzní pěnou, a to po usazení okna, ale ještě před namontováním manžety z hydroizolační fólie.

Montáž samotného střešního okna

Střešní okno Velux je dodáváno v krabici, pro jejíž rozbalení nepoužijeme nůž ani jiné ostré předměty. Krabici po rozbalení současně nikam neuklízíme, ale s výhodou ji použijeme jako bezpečnou pracovní plochu pro manipulaci s oknem.

Kartony umístěné na bocích rámu okna za malou chvíli také s výhodou použijeme. Jeden karton položíme na zem a druhý si zatím opřeme o stěnu.

Pro snížení hmotnosti a snadnější manipulaci můžeme z rámu okna vyjmout křídlo. To provedeme následovně:

  • okno částečně otevřeme,

  • okenní křídlo položíme na karton a rám okna otočíme,

  • tužkou nebo jiným tvrdým předmětem zatlačíme na aretační pojistky,

  • rám okna opatrně položíme zpět do kartonové krabice.

Uvolněné křídlo můžeme opřít o stěnu, u které již máme připravené kartony z boků rámů okna.

Z rámu okna odstraníme spony, kterými byl připevněn bezpečnostní karton.

Montáž střešních oken

Součástí dodávky střešního okna Velux jsou montážní úhelníky. Při standardní montáži se umísťují na spodní a horní část rámu. V případě naší zapuštěné montáže jsou montážní úhelníky umístěny v připravených otvorech na bocích a kopírují modře vyznačenou linku na rámu okna.

Pro upevnění montážních úhelníků na rám okna použijeme přibalené vruty délky 30 mm.

Střešní okna plánujeme v budoucnu doplnit o venkovní stínění v podobě motorově ovládaných rolet. Pro rolety si již nyní vložíme do rámu okna napájecí kabel se dvěma vodiči o průřezu 0,75 mm. Jeho délku volíme tak, aby jej bylo možné napojit k trafu, které bude v našem případě umístěno na půdě. Jedno trafo může napájet až pět střešních rolet, které se ale vždy budou pohybovat samostatně.

Připravený rám s montážními úhelníky a kabeláží pro pohon motorových rolet usadíme na střeše do zateplovací sady BDX.

Montáž střešních oken

Rám okna připevníme přes montážní úhelníky zatím pouze v jeho spodní části. Vodováhou zkontrolujeme rovinnost a v případě potřeby umístíme pod montážní úhelníky připravené plastové podložky.

V tuto chvíli již můžeme vložit okenní křídlo zpět do rámu. Tento krok je nutný proto, abychom vzájemně rám i křídlo urovnali ve svislém a vodorovném směru. Mezera mezi křídlem a rámem okna musí být po celém obvodu stejná.

Po vycentrování rámu a okenního křídla připevníme rám přes montážní úhelníky i v jeho horní části. Na rám okna připevníme manžetu z hydroizolační fólie. Připevnění provedeme s pomocí samolepicího bitumenového pásu, který je součástí manžety. Manžetu vytvarujeme podle latí a kontralatí a připevníme sponkami.

Montáž střešních oken

Montáž drenážního žlábku

Tento krok je posledním krokem před sestavením systémového lemování.

Drenážní žlábek je umístěn v horní části nad oknem a pro jeho usazení jsme si již při přípravě otvoru pro střešní okno v úvodu montáže vyřízli nad oknem část kontralatí.

Pro usazení drenážního žlábku je nutné proříznout střešní fólii. Řez vedeme ve spodní části připravené mezery pro samonosný drenážní žlábek. Řez by měl vždy začínat a končit na středu kontralatí. Na začátek a konec řezu nalepíme bitumenové těsnění.

Drenážní žlábek je teleskopický, takže si jeho délku upravíme dle potřeby.

Vyspádovaný žlab připevníme do krokví nebo, jako je tomu v našem případě, do nadkrokevní izolace. Do žlábku vložíme vrchní část manžety a na ni střešní fólii. Obě fólie zafixujeme dodanými sponami. Přebytečnou část manžety odřízneme.

Montáž střešních oken

Montáž systémového lemování

A jsme u posledního kroku instalace.

Montáž lemování začínáme vždy zespodu. Spodní manžetu vytvarujeme podle typu střešní krytiny tak, aby manžeta krytinu celoplošně kopírovala. Na spodní díl lemování nasadíme druhou část a přišroubujeme vruty.

Po osazení lemování ve spodní části přikládáme k oknu boční díly lemování, které fixujeme pomocí příponek ke střešním latím. Boční díly lemování potom propojíme s oknem pomocí krycích lišt, a to bez použití spojovacího materiálu.

V horní části okna instalujeme vrchní krycí plech, který v jednom bodě propojí jednotlivé díly lemování. Z důvodu vodotěsnosti okna je proto vrut vybaven speciálním těsněním. Tento vrut je součástí dodávky horního dílu plechování.

Všechny díly lemování a plechování jsou opatřeny čísly. Poslední, horní díl lemování má číslo 7.

Montáž střešních oken

Po nasazení bočního a horního lemování, které vzájemně propojíme ohnutím plechových jazýčků, máme střešní okno kompletně namontované a stačí doplnit střešní krytinu.

Doplnění střešní krytiny

Dořez střešní krytiny bychom měli provádět tak, aby na bocích okna byla krytina od rámu vzdálena 30-60 mm. V horní části je povolená mezera od rámu v rozmezí 6-15 cm.

Při řezání krytiny se pravděpodobně nevyhneme nutnosti tašky připevnit k latím pomocí drátků, neboť může dojít k odříznutí závěsných ozubů, lidově pupků, a taška by na laťování nedržela.

Montáž střešních oken

A je to

A střešní okna jsou namontována. No a protože se chceme vyhnout přehřívání interiéru v letních měsících, podíváme se společně v některém z dalších článků na montáž motorových venkovních rolet pro střešní okna Velux. Ke střešním oknům se také vrátíme ještě při realizaci parozábrany a sádrokartonu v podkroví a detailně se podíváme právě na to, jak tyto věci kolem střešního okna vyřešit.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
e4 dům svépomocí
e4 dům svépomocí (153 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací