Nádrž na dešťovou vodu a připojení okapů

Autor: e4 dům svépomocí (137 příspěvků)
4. 11. 2022
0 komentářů
Redakční článek

Dnes se podíváme na napojování okapů a současně budeme usazovat do země nádrže na dešťovku.

Než začneme bagrovat díru pro usazení obou nádrží na dešťovou vodu, potřebujeme vědět, do jaké hloubky je budeme usazovat. Proto jsme se rozhodli nejprve napojit na okapový systém DekRain všechny lapače střešních splavenin, tzv. geigery.

Napojování okapů a lapačů střešních splavenin

S majiteli jsme si před touto stavební etapou domluvili a vyznačili výšku budoucího terénu kolem domu. Díky tomu máme přesně určeno, do jaké výšky budeme lapače střešních splavenin usazovat. Lapače střešních splavenin i kanalizační potrubí KG o průměru 125 mm jsme nakoupili ve Stavebninách DEK a s instalací začali od nejvzdálenějšího okapu.

Na okapový svod jsme přenesli výšku geigeru a nůžkami na plech následně okap ustřihli přibližně o 4 cm delší, aby jej bylo možné do geigeru vsunout.

Potrubí s lapačem jsme si nejprve sestavili tzv. nasucho. Tzn., že jsme z hrdla trubek a kolen vyndali gumová těsnění, abychom si mohli napojení vyzkoušet. Když vše sedělo podle našich představ, vrátili jsme těsnící gumičky zpět do potrubí. Těsnění i spodní část trubky či kolene jsme namazali mazivem a vše spojili. Vždy dbáme na to, aby spád kanalizačního potrubí, kterým povede dešťová voda, byl minimálně 1 cm na 1 m délky.

Spojování dlouhého potrubí je ideální provádět alespoň ve dvou lidech. Jinak se docela nadřete.

Nádrž na dešťovou vodu a připojení okapů
Reklama

Tímto způsobem jsme osadili geigery na všechny okapové svody, potrubí jsme podsypali pískem a ten udusali tak, abychom zachovali potřebný sklon potrubí.

Teď, když máme napojené všechny svody, se můžeme pustit do bagrování a usazování nádrží na dešťovou vodu.

Usazování nádrží na dešťovku

Nejprve je třeba označit místo pro výkop. Jeho rozměry budou záviset na tom, jak velkou nádrž pořídíte. My jsme vybrali sestavu nádrží Atlantis o objemu 7 m3. Dohromady tedy získáme objem 14 m3. Nádrže jsme objednali ve Stavebninách DEK a při objednávce jsme se domluvili na přípravě prostupů, které budeme potřebovat pro námi zvolené řešení na čerpání vody.

Každá z nádrží je vysoká necelých 2,5 m, široká 2 m a dlouhá 3 m. Dle montážního návodu k rozměrům připočítáme na každou stranu 50 cm manipulačního prostoru. Poté vyznačíme místo na pozemku a začneme s bagrováním.

Nádrž na dešťovou vodu a připojení okapů
Reklama

Jakmile máme proveden výkop, dno jámy začistíme. Na dno nasypeme kačírek a v případě potřeby ho také zhutníme. Do jámy potom můžeme rovnou položit nádrž, kterou si dolů spustíme pomocí bagru.

Stejným způsobem položíme do výkopu i druhou nádrž a obě je vyrovnáme. Poté je můžeme propojit KG potrubím o průměru 110 mm.

Následně jsme do první nádrže připojili KG potrubí od okapových svodů, vodovodní hadici o průměru 32 mm a potřebnou kabeláž pro budoucí čerpání vody.

Poté již nic nebránilo postupnému napouštění a zasypávání nádrží. Zasypávání bychom měli provádět po rovnoměrných vrstvách a ty postupně ručně hutnit. Použití hutnících strojů je zakázáno.

Nádrž na dešťovou vodu a připojení okapů

U obsypávání nádrže jsou důležité dvě věci:

  1. Je potřeba, aby v obsypovém materiálu nebyly žádné ostré předměty a kameny.

  2. Během obsypávání musíme současně plnit nádrže vodou, která zabrání tomu, aby tlak zeminy nádrže zdeformoval. Hladina vody by měla být vždy 50 cm nad úrovní zeminy. Vodu z nádrže můžete vypustit nejdříve po 1 měsíci, kdy si terén sedne.

Reklama
Nádrž na dešťovou vodu a připojení okapů

Abychom mohli dokončit zasypávání nádrží, bylo v našem případě nutné nainstalovat prodlužovací nástavec revizního komínu. Ten jsme k nádrži připevnili pomocí samořezných vrutů.

Když jsou nádrže plné, přebytečná voda se svede přepadem do vsaku. Vsakovací jámu je nutné udělat od nádrží na dešťovou vodu ve vzdálenosti minimálně 3 m.

Do vyhloubené vsakovací jámy rozprostřeme geotextilii Filtek 300 g/m2nasypeme makadam. V našem případě vede z nádrží do technické místnosti plastové vodovodní potrubí o průměru 32 mm. Dále elektrický kabel CYKY J 5×1,5 a originální kabel Wilo k připojení do systému Rain 3.

Nádrž na dešťovou vodu a připojení okapů
Reklama

Obě nádrže jsou usazené. Nebýt dvou vík, nikdo téměř ani nepozná, že jsme tu prováděli nějaký výkop.

Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
4. část - Základová deska

Véna

4. část - Základová deska

Reklama