Projektová dokumentace

Projektová dokumentace
Anet Poláková
19. 9. 2022
Inspirace
Žádné komentáře

Aneb běh na dlouhou trať

Projektovou dokumentaci jsme měli připravenou a mohli jsme začít řešit sběr podkladů a zahájení žádosti o stavební povolení.

Jako většina amatérů jsme se nestačili divit, jak oproti jiným zemí je stavební proces v tomto státě na hlavu.

Na internetu jde dohledat, že podkladů pro stavební povolení je cca přes 70. Taky je nepořádek v tom, že pro jedno stanovisko je potřeba mít nejprve 3 stanoviska od toho a toho a ten zase potřebuje toto a toto…

Jsou dvě cesty: vyřídit si to sám, nebo si sehnat někoho, kdo se tím živí, resp. kdo za vás vyřídí stavební povolení.

My jsme z důvodu více času na rodinu a míň stresu zvolili člověka, který nám měl pomoct to celé vyřídit.

Tato cesta má spoustu výhod (dokonce to není finančně náročně), jenže je to otázka spolehlivosti daného člověka.

U nás bohužel problém, který nás zdržel nějakou dobu, a nakonec jsme to museli vyřešit sami.

Při zpětném pohledu, bychom to rovnou všechno vyřešili sami, není důvod se bát množství podkladů. My vám to doporučujeme a poradíme, jak na to.

Jak na Ohlášení stavby - Stavební povolení

Vůbec první co byste měli mít jsou vyjádření od správců sítí (CETIN, ČEZ, GasNet, VaK, T-mobile…) dle vaší lokality. Stačí do google zadat “vyjádření o existenci sítí ” + název konkrétního správce. Tam najdete odkaz, který vás odkáže na web daného správce, kde pomocí formuláře si vyhledáte svůj pozemek a zakreslíte polohu a většinou do pár hodin Vám přijde na email dané vyjádření.

My jsme to už měli před koupí, abychom si ověřili, zda tam nevede nějaký kabel, který vám znemožní stavbu domu.

My měli “čisto”, takže jedny podklady hotové.

Podklady, které vám (u nás to tak bylo) vypracuje/zařídí projektant v rámci projektové dokumentace:

 • průvodní a souhrnnou technickou zprávu

 • situační výkresy

 • architektonicko-stavební řešení

 • stavebně konstrukční řešení

 • požárně bezpečnostní řešení

 • technika prostředí staveb

 • dokladová část

 • průkaz energetické náročnosti budovy

Pro další podklady vám velmi doporučujeme udělat jednu věc.

Hodně lidi se na FB atd ptá ostatních lidí, svépomocníků apod., co všechno potřebuji pro stavební povolení atd…

Za nás chyba, protože Vás tam akorát zmatou doklady, které třeba vůbec nebudete potřebovat. A proč? Protože každý stavební úřad vyžaduje něco jiného a hlavně i každý pracovník na úřadě, který vám bude řešit stavební povolení bude chtít něco jiného..

Proto jako první zajdete na váš příslušný stavební úřad s danému zaměstnanci, který má na starost vaši obec a zeptej te se ho, co všechno to obnáší. Dneska většina stavebních úřadu má na svých stránkách potřebné formuláře a z nich budete čerpat.

Koordinované stanovisko

Na internetu vašeho stavebního úřadu si stáhnete formulář, přiložíte co vám na úřadě řekli a pošlete žádost.

Součástí koordinovaného stanoviska bude:

 • Odbor dopravy

 • Odbor životního prostředí a služeb

 • Odbor rozvoje a investic, rozvoj a územní plánování, státní památková péče

 • Ochrana přírody a krajiny

 • Ochrana ovzduší

 • Odpadové hospodářství

 • Ochrana lesa

 • Ochrana zemědělského půdního fondu

 • Ochrana vod

Podklady od vaší obce

Budete potřebovat ideálně zajít na úřad obce a požádat souhlas o vašem stavebním záměru novostavby a v našem případě i napojení na inženýrské sítě (kanalizace atd.).

Podklady od sousedů

V rámci projektové dokumentace byste měli mít situační výkres určený pro podpisy sousedů. Tento výkres pak ukažte všem sousedům a zajistěte jejich podpis. Pokud vám bude chybět jediný podpis, tak nemůžete žádat o ohlášení stavby, ale klasické stavební řízení…

Sousedům rovnou ukažte i půdorysy, případně pohledy na dům, aby viděli, jak bude vysoký a velký váš dům.

Zemědělský půdní fond

Budete potřebovat souhlas s odnětím zemědělské půdy (místo, kde bude dům, zpevněné plochy jako terasa atd.).Viz v excelu kalkulátor.

Musíte znát BPEJ svého pozemku. Ten zjistíte v katastru nemovitostí, zde: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu/Parcela/InformaceO

Vyplníte Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Formulář většinou dostupné také na webu stavebního úřadu.

Stanovisko Krajské hygienické stanice

Na úřadě vám taky s tímto poradí a je to většinou z důvodu vyjádření k hluku od tepelného čerpadla.

Geodetické zaměření pozemku a Radonový průzkum

Jsou na to soukromě firmy, které mají na toto licenci a dokáží vám udělat protokol, který potřebujete pro povolení.

Finální podání žádosti o stavební povolení

Doporučujeme jednu věc .na webu si určitě stáhnete formulář pro Ohlášení stavby a začnete řešit přílohovou část, kde se třeba píše přiložení souhlasu veterináře atd…

Neřešte to, vemte podklady s projektovou dokumentaci a zajdete na stavební úřad. Pokud narazíte na ochotného zaměstnance, tak s Vámi tu žádost vyplní a rovnou vynechá vše zbytečné…

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

Poradny_dum

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

Poradny_dum
Poradny_dum