Stavebné konanie

Autor: Frantisek Olejar (6 příspěvků)
26. 5. 2024
0 komentářů
Stavebné konanie
Příspěvek stavebníka

Proces stavebného konania.

Proces územného konania

Keďže náš pozemok bol podľa územného plánu situovaný v extraviláne obce, museli sme absolvovať najprv proces územného konania. Všetky vyjadrenia od prevádzkovateľov inžinierských sietí som si zabezpečil v priebehu mesiacov November-December 2022, a tak po novom roku som šiel so všetkými potrebnými tlačivami na príslušný stavebný úrad. Len informatívne pripomeniem, že zoznam všetkých potrebných príloh k územnému konaniu nám poskytol príslušný stavebný úrad. Okrem štandardných vecí ako projektová dokumetácia, žiadosť k územnému konaniu , geometrický plán, sme potrebovali doložiť aj:
-> stanovisko od OR HaZZ ( hasiči) k PD
-> stanovisko resp. rozhodnutie od Okresného úradu Prešov, odbor pozemkový a lesný za účelom vyňatia danej parcely, keďže je to orná pôda v extraviláne obce.
-> stanovisko, že je daná parcela v súlade s Územným plánom obce určená na individuálnu výstavbu a súhlas obce ako cestného správneho orgánu so zriadením vjazdu.
-> súhlas suseda s umiestnením stavby vo vzdialenosti 1m od hranice pozemku.

So všetkými lehotami a obdobiami, kedy úradné rozhodnutia nadobúdajú právoplatnosť sme si začiatkom Apríla mohli vydýchnuť, ze Územné konanie je úspešne za nami a je už aj právoplatné.

Proces stavebného konania

Ďalším krokom bolo zažiadať o stavebné povolenie. K nemu sme potrebovali doložiť ešte pár ďalších tlačív, ako napríklad Žiadosť o súhlas pre stavbu malého zdroja znečistenia, keďže v projekte rátame so stavbou krbu.

Už múdrejší a viac poučený z predchádzajúceho byrokratického kolotoča som sa snažil proces stavebného konania čo najviac urýchliť. Priebežne som komunikoval s pracovníčkou zo stavebného úradu a akékoľvek nezrovnalosti som okamžite riešil. Pristúpil som aj k osobnému doručeniu korešpondencie o stavebnom konaní pre všetkých účastníkov, čo mi síce zabralo pár dní, ale vo všeobecnosti to bol dobrý spôsob ako ušetriť aj zhruba 2 týždne z celkového procesu.

Nakoniec sme sa dočkali a začiatkom júna 2023 bolo naše stavebné povolenie právoplatné.

Prvotné papierovačky definitívne ukončené

Celkovo nám táto byrokratická časť trvala zhruba 6 mesiacov a i keď sa zdá, že to je dlhý čas, v našom regióne to bolo jedno z tých "rýchlejších" povolení.

Určite Vám odporúčam vypĺnať tieto tlačivá s niekým, kto to už absolvoval pretože na prvý krát nemusia byť všetky informácie vopred jasné.

Zároveň si pochvaľujem aj možnosť osobného doručovania korešpondencie, pretože nám to pomohlo ušetriť pár týždňov. V neposlednom rade odporúčam kontaktovať aj pracovníka na stavebnom úrade, pretože to tiež vie veci urýchliť.

Konečne tak môžeme začať s reálnou výstavbou !

Reklama

Náklady

Název položkyCena
Kolky a správne poplatky za všetký úradné úkony
6 700 Kč
Geometrický plán
4 500 Kč
Vyjadrenie od Telekomu
400 Kč
Vyjadrenie od elektrární
0 Kč
Vyjadrenie od vodární
290 Kč
Vyjadrenie od SPP (plynárne)
900 Kč
Celkem12 790 Kč
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Frantisek Olejar (6 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama