Povolení stavby RD

Povolení stavby RD
Houska
Houska
5. 12. 2021
Inspirace
Žádné komentáře

Úvod

V předchozím článku "Projekt domu" jsem popisoval co všechno obnáší pojem "Projektová dokumentace", kterou musíte nechat zpracovat odbornými osobami - projektant/architekt. Odkazoval jsem na přílohu č.12 k vyhlášce 499/2006 sb., což se týká varianty povolení tzv. "Ohláškou". V poslední části přílohy naleznete odstavec "Dokladová část". O té bude pojednávat dnešní článek.

Pozn.: Pokud se vám stejně jako mě stane, že nemůžete provést povolení na "ohlášku" a stavební úřad vám změní právní formu na "Společné povolení stavby", týká se vás příloha č. 8 stejné vyhlášky. Lehce se liší body a projektant musí upravit projektovou dokumentaci, dokladová část je však i v této příloze.

Rovnou vám řeknu, že je prostě lepší a jednodušší tuto část nechat s plnou mocí zkušené osobě, ať vše vyřídí za vás. Jmenuje se to "Inženýring" a znamená to, že za vás někdo zajistí všechny potřebné souhlasy a vy jen čekáte až vám předá "Povolení stavět". Dostal jsem za tuto činnost nabídky 10-20 tisíc korun. Já jsem však kluk zvědavý a jsem na jednu stranu rád, že jsem se naučil tuto novou dovednost a povolení si vyřídil "svépomocí" i když to občas bylo s nutností asistence nějakého alkoholového nápoje. :o)

Založte si datovou schránku. Veškerá komunikace bude jednodušší a všechny dokumenty budete mít dříve.

Návod co potřebujete

Základem bylo zjistit co vše je potřeba sehnat. Internet je plný informací, každá trochu jiná, bohužel také dezinformací. To se však dá pochopit a musel jsem přijít časem na následující fakt:

 1. Stavební zákon se poslední dobou často mění, někdy zásadně, někdy jen vyhláškami. Postupy se často mění a ne vždy se tyto změny dobře popíšou laicky běžným smrtelníkům.

 2. Bohužel neexistuje ucelený konstruktivní návod jak na to. Jednoduše proto, že každá stavba je jiná. Nestavíte jenom dům, ale k domu stavíte zpevněné plochy, přípojky na inženýrské sítě, oplocení, ČOVky, dešťovky, přístřešky na parkování, terasy, elektrárny a další. Každá dílčí stavba má své podmínky, co je třeba udělat. Dále do toho vstupuje výklad stavebního zákona. Každý úřad a bohužel také každý úředník vám může říct svůj názor na to co chce a co musíte zařídit. Přijde vám to jako sci-fi? Bohužel, někteří úředníci jsou pedanti a řeší každé slovo v projektu, někteří přehlídnou chyby protože to je dokumentace pouze pro povolení, ne pro provádění. Dostal jsem se do konfliktu, protože jsem měl svůj názor na výklad konkrétních paragrafů zákonů ohledně "zdroje vody" pro rodinný dům a úřednice na stavebním úřadě měla názor jiný a nechtěla stavbu povolit. Stejný názor jako jsem měl já, měl však jiný stavební úřad jen o jednu obec vedle ale, to mi bylo prd platné.

  Budu se ti tedy snažit milý čtenáři pomoc jak nejobjektivněji dovedu.

Umístění a povolení

Podle stavebního zákona je třeba každou stavbu tzv. "Umístit" a následně také "Povolit". Umístění znamená, že pro stavbu nebo soubor staveb musíte získat buď zjednodušený "Územní souhlas" nebo "Územní rozhodnutí".

"Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak (§ 76 SZ)."

Povolit stavbu můžete formou "Stavebního povolení" nebo zjednodušeně "Ohlášením stavby".

V drtivé většině případů umístění i povolení provádí jeden stavební úřad. Jmenuje se to "společné oznámení záměru" (což je územní souhlas společně s ohlášením stavby) nebo "společné povolení" (což je územní rozhodnutí společně se stavebním povolením)

Ohlášení stavby má být jednodušší varianta, ale už vám internet a média neřeknou, že jednodušší je to pro stavební úřad, ne pro stavebníka. V obou případech musíte sehnat všechna stanoviska a souhlasy dotčených orgánu, sousedů a správců inženýrských sítí. Ohlášení nemůžete provést, pokud vám nějaký "subjekt" do souhlasu vloží podmínky. Podmínky pro povolení nemůžou být zaneseny do "ohlášky", takže vám stavební úřad převede právní formu na "Povolení stavby". Nám například napsala hygiena, že vyžaduje po dokončení stavby kontrolní měření hluku tepelného čerpadla. To je podmínka, která musí být zanesena do povolení. Stejně tak se tomu nevyhnete, pokud máte sousedy, kteří se budou zdráhat vám dát svůj souhlas, který musíte pro "ohlášku" získat.

Nakonec co je všechno potřeba zjistíte při jedné, někdy bohužel i při více návštěvách stavebního úřadu. Zeptejte se co chce stavební úřad doložit a pište si rychle poznámky, oni to totiž opakují pořád a už je to nebaví, tak to říkají rychle.

Radon

Jedna z prvních věcí, kterou potřebujete je měření radonového indexu. Na internetu jistě najdete lokální firmu, která radon měří. Mělo by jim stačit předat situační výkres, kde uvidí přibližné umístění domu a vaši parcelu. Měření provádí bez nutnosti vaší asistence, zapichováním měřících tyčí v nějaké matrici, myslím že to bylo každý metr, a vytahováním vzorku vzduchu v půdě. Za Ostravsko mohu doporučit firmu Aktivita-radon. Jednání a domluva byla skvělá, měření probíhalo cca hodinu a na konci jsem znal předběžný výsledek. Protokol z laboratorního měření jsem měl v emailu do 3 dnů a na základě výsledku (střední radonový index) jsme s projektantem upravili hydroizolaci základů.

Hasiči

Součástí projektové dokumentace máte "Požárně bezpečnostní řešení". Toto podejte spolu s žádostí o "Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany" na územní odbor hasičského záchranného sboru. Na webu zase naleznete potřebné dokumenty nebo alespoň nějaký email / telefon. Každý bude mít hasiče jinde, musíte hledat.

Inženýrské sítě

Nezáleží na tom jestli budete nějakou sít v domě používat nebo ne. Vždy musíte získat souhlas s projektovou dokumentací od každého správce inženýrské sítě, který v okolí hraje roli. Seznam všech správců sítí je buď na webových stránkách obce nebo se zeptejte na stavebním úřadě do bude všechno chtít vidět.

 • Vodovody a kanalizace

Na webových stránkách vašeho místního správce vodovodů a kanalizací by jste měli najít formulář, pro žádost o stanovisko k projektové dokumentaci. Za MS kraj je to SMVaK. Zde (http://vyjadreni.smvak.cz/) naleznete daný formulář. Vyberte že chcete stanovisko pro účely správního řízení. Musíte vyplnit parcelu, osobní údaje, údaje o stavbě. V mapě musíte nakreslit polygon, který ohraničuje parcelu. Pokud je součástí vašeho projektu vodovodní a kanalizační přípojka, v jednom z kroků zvolte, že žádáte o napojení na jejich sítě. Na závěr přidejte přílohy elektronicky (TZ, koordinační výkres, přípojky, požárně bezpečnostní řešení, vnitřní rozvody vody, detail vodoměrné sestavy). Vydání stanoviska bude trvat cca 30 dní.

 • ČEZ

Často slyším nebo čtu věty (to musíš na ČEZ). No jo ale skupina ČEZ má asi 13 firem začínající slovem ČEZ :o). K projektové dokumentaci se vám musí vyjádřit správce elektrické sítě tedy konkrétně ČEZ Distribuce. Můžete k tomu využít distribuční portál (https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/). Je výhoda se tam zaregistrovat, protože vyřešíte všechny žádosti online, uvidíte stavy vyřízení žádosti nebo jestli jste nezapomněli zaplatit poplatek, zároveň vám můžou chodit emailem plánované odstávky a podobně. Zde zvolte "Nová žádost - Žádost o vyjádření k dokumentaci stavby...". Vyplňte žádost, přidejte opět přílohy. Vydání stanoviska bude trvat cca 30 dní.

 • ČEZ - podruhé?

Ano nešálí vás zrak, ještě je tu jedna firma, která spravuje ICT sítě a od nich potřebujete taky souhlas. Jmenuje se Telco Pro Services. Dříve se muselo ještě psát na ČEZ ICT Services, ale loni se všechna činnost vyjadřování údajně přesunula pod Telco což je dceřiná společnost ČEZ ICT. Už se vám z toho motá hlava? Zde jsem nenašel online formulář, ale stačilo napsat emailem (geoportal.telcoproservices@cez.cz) že žádáte o stanovisko k PD a přílohou poslat opět výkresy a technické zprávy. Vyjádření jsem měl ještě ten samý den. Nejspíš, protože se jejich sítě nenachází v blízkosti mého pozemku.

 • GasNet

Správce plynovodů GasNet spravuje 80% distribuce plynu v ČR. Mimo prahu a kolem Českých Budějovic. Zde (https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko) je formulář pokud máte neplynárenskou stavbu. Což vlastně máte i pokud máte v plánu přípojku na plyn. Tu však musíte řešit telefonicky s nějakým technikem. Nevím přesně, nedělal jsem. Jinak je princip pořád stejný. Stanovisko jsem dostal za 10 dní.

 • CETIN

Další správce ICT a radiokomunikace. Zde je formulář: https://www.cetin.cz/web/dokumentace-site/zadani-zadosti-o-vyjadreni

V kroku 2. Důvod vyjádření, vyberete: "společné územní a stavební řízení". Přidáte přílohy, vyplníte zájmové území a odešlete. Vyjádření jsem měl druhý den.

Hygiena

Od jisté doby musí hygienické stanice vydávat stanovisko ke každé stavbě. Tedy i k té vaší. Nenašel jsem online formulář, nicméně jsem našel najít obecný dokument "Žádost o vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví" a v předmětu žádosti jsem napsal "Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení". Toto jsem musel fyzicky zanést společně s jedním paré projektové dokumentace na Krajskou hygienickou stanici. Formulář si stáhnete na webu Vaší konkrétní krajské hygienické stanice. Nenašel jsem ani zákonnou lhůtu, ale dělají to standardně do 30 dní. Bohužel když řádí pandemie a vy zrovna přijdete otravovat s projektem domu, když nestíhají trasovat lidi, tak vás odbydou s tím, že si počkáte minimálně 6 týdnu (nakonec 7) a vyhazují vás co nejrychleji z budovy.

Koordinované stanovisko

Zatím to byly orgány/firmy u kterých si to můžete zařídit sami a převážně online. Teď se dostaneme k tomu co už díky bohu dneska jde vyřídit jednou žádostí a to je "Koordinované stanovisko obce". Musíte zjistit, na jakém úřadě jsou ostatní odbory pro vyjádření, respektive zjistit, kde máte podat žádost o koordinované stanovisko. Řeknou vám to zase na tom stavebním úřadě. V malých obcích to nenajdete, proto vás pošlou do nějakého většího města co je blízko. Typicky asi tam, kde je i územní plánování. Zde si to zamíříte na místní stavební úřad a vyplníte žádost a podáte. Počkáte si 1-2 měsíce. Předáte jim buď projektovou dokumentaci, a nebo se domluvíte, že to pošlete elektronicky emailem (mnohem rychlejší, protože si to tam rozešlou všem do mailů a můžou se k tomu začít vyjadřovat odbory současně a ne jeden po druhém).

Součástí koordinovaného stanoviska bude:

 • Odbor dopravy

 • Odbor životního prostředí a služeb

 • Odbor rozvoje a investic, rozvoj a územní plánování, státní památková péče

 • Ochrana přírody a krajiny

 • Ochrana ovzduší

 • Odpadové hospodářství

 • Ochrana lesa

 • Ochrana zemědělského půdního fondu

 • Ochrana vod

Ještě je třeba vyplnit žádost o vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF).

Zde je v excelu kalkulátor: http://www.horsovskytyn.cz/edownload.php?file=data/editor/150cs2.xls&original=zivotn59.xls

Musíte znát BPEJ svého pozemku. Ten zjistíte v katastru nemovitostí, zde: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu/Parcela/InformaceO

Také celkový součet odnětí půdy, což je zastavěná plocha v koordinačním výkresu nebo v technické zprávě.

Pak jen vyplnit "Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu". Tuto by zase měla mít daná obec na svém webu.

Nakonec vám s tím asi pomůžou i na tom stavebním úřadě kde podáváte to koordinované stanovisko. Vyplněnou, podepsanou žádost společně s výstupem z kalkulátoru jsem poslal na email dle předchozí dohody paní úřednici a bylo vyřešeno, až se ji to dostalo pod ruky, tak do toho koordinovaného stanoviska zanesla, že až budeme mít povolení stavby, musíme vypočtenou částku zaplatit.

Sousedi

Každý majitel, který sousedí s vašimi parcelami, na kterých chcete stavět, vám může dát souhlas (je to lepší když ho dá hned). Pozor: soused je i ten co s vámi sdílí pouze jeden katastrální bod a ne celou hranici. Pokud je sousedem obec, zeptejte se na stavebním úřadě obce, kdo vám může zařídit podpis starosty. Pokud máte výkres elektronicky, stačí poslat na email a starosta dá elektronický podpis. Ostatní zajistíte pouze tak, že za sousedy přijdete s dárkem a úsměvem a poprosíte je jestli vám dají podpis na situační výkres. Já si vytiskl pro každého souseda situační výkres zvlášť a vyplnil tam jméno, datum narození, bydliště a podpis. Nic dalšího než koordinační situační výkres vidět nepotřebují. I tak se hodí to mít s sebou ať jim vyhovíte, pokud to chtějí vidět. Když vám tam soused nebydlí, pak musíte na katastr (opět jde online) a u vaší parcely se vám vypíšou všechny sousední parcely. U nich je majitel a trvalé bydliště majitele. Pak vám nezbývá, než napsat dopisy. Pokud vám soused souhlas nedá a nezasahujete nijak do jeho práv, stejně s tím nic dalšího neudělá, akorát se vám protáhne řízení déle o pár dnů.

Zde ještě zmíním, že pokud máte nějaká věcná břemena na pozemku, je třeba i získat souhlas od těchto subjektů, se kterými věcné břemeno máte nasmlouvané.

Finále

Konečně, konečně už máte všechno, no ale ono to možná ještě nebude všechno. :) Jak jsem psal v úvodu, není na to obecný postup, takže co píšu, jsem musel řešit já, vám možná něco přibyde.

Teď ta trochu nelogická část na závěr. Protože máte asi 50 stran všech vyjádření a pokynů, musí všechny podmínky, které vám ukládají správci sítí a odbory, projektant zanést do technické zprávy. Proto je lepší vše řešit elektronicky, protože teď musíte zase čekat, než projektant přepíše co je třeba a vytiskne znovu dokumentaci.

Jakmile máte všechny tyto dokumenty a projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, odneste jej na stavební úřad s žádostí o společné oznámení záměru a hned to rozbalte a ukazujte paní úřednici co jste ji donesli. Může ji hned napadnout, že tam něco bude chybět. Což nemusí vadit, stejně ji to tam leží 3 týdny a pak se na to podívá, tak můžete do dokumentace cokoli během té lhůty dodat.

Bohužel některé části stavby se povolují zvlášť. Například potřebujete zvlášť povolení sjezdu na místní komunikaci (příjezdová cesta) a také zvlášť a úplně na jiném úřadě potřebujete povolit domovní čistírnu odpadních vod (ČOV). Je zcela běžné, že na stavbě můžete mít 2 a více povolení. O tom ale budu psát jindy.

Pokud máte součástí projektové dokumentace i přípojku na vodovod nebo kanalizaci, který je pod obecní silnicí, budete potřebovat souhlas obce se zvláštním užíváním komunikace.

Na vyjádření (přes ohlášku) má stavební úřad 30 dní, ve zvláštních případech až 60 dní. Pokud jste ve stavebním řízení jsou lhůty asi různé, nastaví se lhůta, během které mohou do řízení vstupovat dotčené orgány. U nás to bylo 15 dní od doručení dopisu. Od posledního, kdo si dopis vyzvedne, nebo se dá po 10ti dnech do schránky a považuje se za doručený, se připočítá 15 dní a poté může stavební úřad vydat povolení. Pokud do řízení vstoupí někdo s připomínkami, může se řízení pozastavit.

Do dvou let od vydání povolení musíte stavbu zahájit. Poté můžete stavět jak dlouho chcete. V povolení máte předpokládané datum dokončení. Pokud ho však přetáhnete, stačí tuto skutečnost ohlásit na stavebním úřadě. Povolení se však již nemusí nijak prodlužovat.

Pokud do toho jdete, nebojte se, jde to, jen přeji pevné nervy. Celkově, můžete požádat o všechna stanoviska a obejít sousedy během jednoho dne a pak čekáte maximálně do těch 2 měsíců než máte všechno a můžete jít na stavební úřad kde v ideálním případě počkáte 30 dnů. Takhle ideální to však často nebývá, proto počítejte spíše s vícero měsíci. Jen pro zajímavost, my jste kvůli problémům s vodou čekali na povolení rok a půl.

Zdraví Houska ;o)

Zdroj obrázku: freepik.com

Náklady

Název položky Cena

Správní poplatek za povolení

5 500 Kč

Celkem 5 500 Kč

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

První rok stavby e4

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

První rok stavby e4
První rok stavby e4