3. Část - Změna ÚP a stavební povolení

Autor: Véna (3 příspěvky)
25. 8. 2023
3 komentáře
3. Část - Změna ÚP a stavební povolení
Příspěvek stavebníka
aneb jak jsem se mýlil úplně ve všem, ale nakonec to dobře dopadlo.

Změna územního plánu

Poslední článek končil tím, že jsem podal návrh na změnu ÚP zrychleným režimem a řešíme projekt RD. Když se řekne „zrychleným režimem“, tak si pod tím představím něco, co jde rychle. První omyl. Žádost o změnu jsem podal tuším 10/2021 a schválený zastupitelstvem byl 03/2023 – což je zhruba o rok později, než bych ve snu čekal, ale co už. Bylo to pro mě první vážnější seznámení se stavebním úřadem, projektanty, státní správou atd. Duševně dost bolestivé seznámení. Změna ÚP trvala cca. 18 měsíců, ale v podstatě jsem nemusel nic dělat, vše nějak běželo samo, jen jsem občas zavolal na úřad, jak se mají a jak to jde. Obec to schválila bez problémů (sama tam měla svých zájmů dost) a nakonec jsem se podílel na úhradě jen 20 % částky za celou změnu ÚP, takže vlastně spokojenost.

Přípojka ČEZ

Při tvorbě ÚP jsem podal žádost na ČEZ o připojení, protože nemáme žádné sítě a vzdálenost ke sloupu je cca. 75 metrů. Odepsali že cajk a že to bude stát asi 3 kila. To zase nepřišlo cajk mně a tak jsme si začali dopisovat a nakonec se smilovali a řekli, že pokud vybudují přípojku pro 2 parcely, tak se to bere jako nějaká podpora rozvoje obcí či co a udělají to na své náklady. Smlouvu jsem podepsal 01/2022 a stavební povolení pro přípojku bylo vydáno "už" v 08/2023. Čekalo se asi půl roku, než odkoupím od státu 50 m2 příkopy, ve které kabel povede. Paní z ÚZSVM říkala, že to byl skoro rychlostní rekord a že to normálně trvá roky. Paráda. Jo a cena za tu příkopu se rovnala zhruba ceně celého našeho pozemku, ale vzhledem k tomu, že bude přípojka elektřiny grátis jsem ani nehnul brvou. Termín připojení mi ČEZ díky všem prodlevám posunul na 03/2024, tzn. 26 měsíců od žádosti. Prostě lambáda, hlavně to neuspěchat..

3. Část - Změna ÚP a stavební povolení
Reklama

Koordinované stanovisko

Po schválení územního plánu obcí a nabytí právní moci jsem podal klasicky žádost o KS a vyjmutí pozemku z půdního fondu. Pro životní prostředí jsem musel provést Pedologický průzkum, což znamenalo vykopat díru asi 50x50x50 cm, nafotit vrstvy zeminy a sesmolit to do žádosti s přílohou. Pro vyjmutí ze ZPF jsem měl vypracovaný výpočet odvodů + zakreslené hranice záboru půdy v situačce. Po 29 dnech přišla do datovky zpráva, že se jedná o zvlášť závažný případ (taky jak jinak) a prodlužuje se lhůta pro vydání o dalších 30 dnů. Za dalších 28 dnů v datovce přistálo kladné stanovisko bez připomínek, takže jsem mohl podat společné oznámení záměru.

Společné oznámení záměru

Hned jsem podal žádost o ohlášku stavby, protože na co taky čekat. Říkal jsem si, že mám vše v cajku (na úřadě jsem byl před tím min. 5x a vše konzultoval). Lehce mne proto zaskočilo, když mi za týden do datovky přistála výzva k odstranění nedostatků. No dobrá, za hodinu jsem měl vše pokupě krom vyjádření ČEZu k projektové dokumentaci (bo to trvá 30 dnů, nakonec jsem o to pro klid duše požádal a trvalo to 29 dnů). Argumentoval jsem tím, že ČEZ určitě se stavbou souhlasí, když ten samý úřad a dokonce toho stejného úředníka žádá o stavební povolení na vybudování přípojky k mému domu. Asi se jim mě zželelo že mi na to kývli, ale musel jsem to dodat jak jinak než písemně.

Daleko větším překvapením bylo, když mi za další 3 týdny přišlo usnesení o tom, že nesplňuji podmínky pro udělení ohlášky a vše mi bylo překlopeno na klasické stavební povolení. Uznávám, že jsem to emočně nezvládl a musel jsem jít doma navštívit skříňku s alkoholem. Důvod – vodovodní přípojka je vedena mimo zastavěné území. Takže jsem podpisy sousedů atd. sháněl zbytečně, úřad si je musí obeslat sám.. Třešnička na dortu byl poplatek 5 000 Kč. No nic, už jsem se vykřičel a jsem zpátky v zenovém klidu.

Seznam vyjadřovaček, které jsem dokládal na SÚ při společně se žádostí:

 • Archeologický průzkum – žádost přes jejich web

 • CETIN – existence sítí

 • Česká spořitelna – souhlas s výstavbou RD (pozemek je v zástavě spořitelny)

 • ČEZ – Distribuce; ICT Services; Telco Pro Servis + pro sichr i souhlas s projektovou dokumentací

 • GasNet – existence sítí

 • Hluková studie tepelného čerpadla

 • Hydrogeologický posudek

 • Vyjádření hygieny k TČ

 • Koordinované stanovisko

 • Obec – povolení sjezdu; souhlas s připojením na obecní vodovod; souhlas se stavbou RD

 • Plán kontrolních prohlídek stavby + autorizaci stavebního dozoru

 • Radonový průzkum

 • Souhlas sousedů (těch bylo poměrně hodně a k ničemu, protože si je stejně úřad obeslal sám)

 • T-Mobile – existence sítí

 • Vodárny – souhlas s napojením na infrastrukturu

 • Životní prostředí – že tam nehnízdí nic vzácného ani to není nějaký koridor

 • 3x kompletní projektovou dokumentaci

Asi jsem měl něco navíc, ale fakt jsem nechtěl riskovat, že mi to budou vracet, protože něco chybí. Spousta toho šla sehnat přes web. Trochu zádrhel bylo povolení sjezdu od obce, kde chtěli něco doplňovat, tak jsme tam museli vykouzlit nějaké odvodnění atd., ale vše se zvládlo.

Po překlopení ohlášky na stavební povolení jednal náš úřad opravdu rychle a za necelé 4 týdny mi do datovky přistálo rozhodnutí o schválení záměru. Byl jsem z toho tak překvapený, že jsem si skoro cvrnkl do kalhot. Poté klasických 15 dnů, než nabyde právní moci (ve skutečnosti to bylo 22 dnů). V tomto mezičase jsme se sešli s bagristou a vytyčili skrývku a domluvili geodeta a konečně jdeme na to!

Zařiďte si datovou schránku. Ušetříte si spoustu času s posíláním a přebíráním dopisů. Takhle to máte hned a neválí se vám dopisy týden na podatelnách a poště.

Reklama

Shrnutí

Trvalo to na můj vkus strašně dlouho (2 roky) a prošel jsem si všemi fázemi zoufalství atd., dokonce jsem byl už tak zoufalý, že jsem si řekl, že to prodám a koupíme někde něco jiného. Důležité bylo vytrvat a hlavně zachovat ke všem vždy slušnost. I ti úředníci to (většinou) nedělají schválně a občas se holt někde něco přehlédne či protáhne. S chladnou hlavou a jasným cílem to jde všechno lépe. Vlastně jsem se asi nikdy nesetkal s nějakou arogancí nebo schválnostmi.

To, že jsme si celé toto kolečko úřadů vyřídili sami mi dalo více, než Vysoká škola diplomacie a budeme si toho domu daleko více vážit, když víme, co vše za tím, než se kopne do země, předcházelo. Navíc člověk díky tomu poznal spoustu nových lidí a pochopil, jak mnoho věcí funguje, a to se vždycky dál hodí. A o to více se těšíme na stavbu samotnou (což klasicky po týdnu přejde).

Celé to zhruba roční zdržení má ale jedno pozitivum - snad jsme díky tomu překlenuli to největší zdražování a nyní jsou ty ceny a dostupnosti zase celkem solidní...

Další článek už bude na téma základová deska.

Stavbě zdar!

Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Jak jsme vybírali pozemek

Pavel

Jak jsme vybírali pozemek

Reklama