Jak vyřídit ohlášení stavby svépomocí?

Autor: Cesta za bydlením (13 příspěvků)
26. 2. 2023
0 komentářů
Jak vyřídit ohlášení stavby svépomocí?
Příspěvek stavebníka

Pokud uvažujete nad tím, že byste se pokusili vyřídit ohlášení stavby svépomocí, v tomto článku se snad dozvíte řadu zkušeností, které by se vám mohly hodit. Není reálné zde napsat všechno a navíc jsou věci společné pro celou republiku a věci specifické pro dané obce. I my jsme měli několik specifických problémů, které nebudu zbytečně rozepisovat a raději se budu věnovat situacím, které čekají téměř každého.

Seznam dokladů předkládaných stavebnímu úřadu

Tak se jmenuje dokument, který jsme obdrželi na první návštěvě stavebního úřadu v momentě, kdy jsme se rozhodli pro ohlášení stavby svépomocí. Je to dlouhý seznam, který vás nejdříve vyděsí. Určitě ho najdete i na webu vašeho magistrátu.

Nemá smysl se s tímto seznamem trápit doma, protože nevíte, co z těch položek budete muset řešit. Na první schůzce jsem paní sdělil, v jaké obci budeme stavět a ona na základě toho třetinu proškrtala. Poté se mě ptala na pár otázek ohledně blízkosti lesa, řeky, kolejí atd. Na základě toho mohla proškrtat další položky, jako je například Povodí Labe.

4 etapy ohlášení stavby svépomocí

Jak už jsem zmínil v předchozím článku, ohlášení stavby není jedna návštěva stavebního úřadu, kam zanesete podklady pro žádost. Moment, kdy na SÚ nesete hromadu papírů, je výsledek a odměna několika měsíční práce. Na SÚ jsem byl mezitím hodněkrát, ale to bylo hlavně z informativních důvodů.

Celý proces se pokusím obecně shrnout do čtyř etap:

 1. Podání žádostí o závazná stanoviska, vyjádření k PD, vyjádření k existenci sítí (30 dní).

 2. Druhé kolo žádostí, které jsou závislé na výsledku prvního kola (30 dní) + zajištění souhlasů sousedů + zařízení smlouvy dodavatele elektřiny a vody.

 3. Kompletace všech souhlasů a podání na stavební úřad (30 dní).

 4. Odstranění nedostatků (30 dní).

Při troše plánování je možné první etapu zvládnout za jeden úřední den. Pokud si totiž po večerech připravíte všechny žádosti, tak vyřízení znamená návštěvu několika úřadů, kde jim na podatelně předáte složku a jdete dál. Večer pak stačí vyplnit formuláře ohledně existence sítí.

Reklama

Vyjádření obce

Pokud budete stavět v malé obci, jako my, čeká vás návštěva starosty/starostky osobně. Seznamte se, buďte milí a popište svůj záměr. Na webu se toho moc nedočtete, takže požadavky obce se dozvíte až na místě. V našem případě jsme měli doručit závazné stanovisko (souhlasné samozřejmě) odboru územního plánování, aby se paní starostka nemusela dále zabývat tím, jestli dům splňuje všechna regulativa. Dle mého názoru neměla právo ani důvod to po nás požadovat, protože dům by bez tohoto stanoviska stejně přes stavební úřad neprošel… ale jak už jsem říkal, buďte milí a když to není problém, lepší je vyhovět. Jediná komplikace byla, že automaticky tento papír spadá do druhé etapy a není co teď řešit. Za měsíc tedy doneseme závazné stanovisko a projektovou dokumentaci. Zde žádný formulář není.

Odbor územního plánování

Jednou z našich největších obav byl právě tento úřad, který byl druhou zastávkou. Jelikož jsme v rámci územní studie museli splnit nekonečnou řadu požadavků, mohlo se stát, že jsme na něco zapomněli. Podkladem pro tento odbor bylo jedno paré projektové dokumentace a vyplněná žádost. V naší technické zprávě bylo specifické vyjádření ke každému požadavku územní studie, který jsme museli splnit. Toto jsme se dozvěděli na první schůzce a info jsme předali projektantovi. Vše bylo naštěstí v pořádku a souhlasné stanovisko jsme obdrželi za 4 týdny.

V žádosti vyplníte pouze žadatele, dotčené pozemky a doplníte přílohy:

 • příslušná část projektové dokumentace záměru zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v minimálním rozsahu nezbytném pro posouzení záměru:

 • Průvodní zpráva,

 • Souhrnná technická zpráva včetně podrobného vyhodnocení souladu záměru s územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování,

 • Koordinační situační výkres,

 • Charakteristické půdorysy,

 • Charakteristické řezy,

 • Základní pohledy;

Pokračování

Pokud vás článek zaujal a chcete si o ohlášení stavby přečíst článek více do hloubky, navštivte náš web Cesta za bydlením.

Na našem YouTube kanále postupně přidáváme videa ze stavby.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Cesta za bydlením
Cesta za bydlením (13 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama