7. stavební týden – Odčerpání vody ze sklepa, svislá hydroizolace sklepa, založení soklových cihel u prvních dvou stěn

Autor: e4 dům svépomocí (130 příspěvků)
Kategorie: Týdenní přehled
22. 9. 2020
0 komentářů
7. stavební týden – Odčerpání vody ze sklepa, svislá hydroizolace sklepa, založení soklových cihel u prvních dvou stěn
Příspěvek stavebníka
Další stavební práce nám zkomplikoval silný, několikadenní déšť. A tak nás čekalo nejprve odčerpání vody ze sklepa.

22. 6. 2020 – čerpání vody ze sklepa – 2 hodiny na stavbě

Jelikož jsme kvůli dešti museli posunout i workshop, nemohli jsme na domě se stavbou pokračovat. Sklep byl ale plný vody a bylo třeba jej vysušit.

Už při stavbě sklepa jsme uprostřed udělali vpusť, do které se v případě potřeby umístí ponorné čerpadlo a voda se ze sklepa odčerpá. Netušili jsme tenkrát, jak brzy to bude potřeba.

Prvně bylo třeba odstranit šalování ve vpusti, což nešlo moc dobře. Hloupě jsem si totiž sešrouboval prkna. Bylo tedy nutné využít hrubou sílu kladiva a páčidel. Pak stačilo pustit čerpadlo a čekat. Ke konci jsem ji metl koštětem.

Druhý den už byla deska sklepa krásně suchá. Bylo ale nutné počkat, až vyschnou i stěny.

7. stavební týden – Odčerpání vody ze sklepa, svislá hydroizolace sklepa, založení soklových cihel u prvních dvou stěn

25. 6. 2020 – Den 28 – 4 hodiny na stavbě

Dnes nás čekala svislá hydroizolace sklepa, respektive první vrstva s výztužnou tkaninou.

Měli jsme v plánu udělat izolaci na všech 4 stěnách vyzděných do výšky 1 metru, kromě jedné stěny vysoké 1,25 m. Práce však vyžadovala spoustu příprav, takže jsme se k faktickému nanášení izolace dostali až v odpoledních hodinách a brzy nás vyhnal déšť. Od té doby stále pršelo a nám tak nezbylo nic jiného, než čekat.

Do prostoru sklepa se naplavila slabá vrstva písku. Tu bylo nutno před aplikací hydroizolace odstranit. Znovu jsem tedy drátěným kartáčem očistil hydroizolaci v šířce cca 10 cm od svislých stěn, aby se nanášená bitumenová emulze mohla s hydroizolačním pásem pěkně spojit. A aby byl výsledek 100%, stěny jsme znovu napenetrovali.

Po zaschnutí penetrace jsem přistoupil k aplikaci hydroizolační hmoty Plastimul 1k Super Plus. Nejprve se nanese hladítkem slabá první vrstva na velikost polystyrenových kuliček, které hmota obsahuje. Následně jsem do Plastimulu zatlačil výztužnou tkaninu, u níž jsem po čase zjistil, že je lepší ji položit s částečným přesahem přes horní okraj stěny. Za ten si ji mohu přidržovat a nesjíždí mi tak dolů.

7. stavební týden – Odčerpání vody ze sklepa, svislá hydroizolace sklepa, založení soklových cihel u prvních dvou stěn

Po zapracování výztužné tkaniny přišlo na řadu doplnění hmoty tam, kde přes tkaninu nebyla nanesena, a urovnání tkaniny ve spodní části na fabionu.

Kolem sklepa jsem si při bagrování nechal málo místa, takže práce nebyla nijak příjemná. Ddyž se mi konečně podařilo hydroizolaci dokončit a zdálo se, že máme hotovo, přišlo nové zjištění. A sice, že jakmile tato vrstva Plastimulu vytvrdne, bude se na ni nanášet další vrstva, již bez výztužné tkaniny. Budu se tak muset do výkopu v příštích dnech ještě vrátit.

Tip: Nářadí je ideální ihned po používání omýt vodou. Po čase může dobře fungovat třeba nafta.
7. stavební týden – Odčerpání vody ze sklepa, svislá hydroizolace sklepa, založení soklových cihel u prvních dvou stěn

26. 6. 2020 – Den 29 – 4 hodiny na stavbě

Tento den nás čekalo navaření přečnívající izolace přes desku a založení soklových cihel u prvních dvou stěn.

Izolace

Odpoledne, zhruba kolem 16 hod, má přijet zakládací technik z Wienerbergeru. Během dopoledne jsem se tedy rozhodl navařit ještě přečnívající kus hydroizolace z boční strany desky.

Jakmile bude dokončena druhá stavba, aplikujeme ještě pás hydroizolace přes celou první řadu cihel i desku a ztracené bednění. Vytvoříme tak tzv. zpětný spoj.

Nalepení hydroizolace jsem prováděl následovně: Hořákem jsem si vždy nahřál kus lepenky a zednickou lžící ji přimáčkl k desce. Snáze se pracuje, když hořákem nahřeji zednickou lžíci, na níž byla z předchozích etap vrstva asfaltu. V rozích jsem izolaci trochu nařízl, abych ji mohl ohnout a navařit. Postupně jsem takto obešel celý dům.

7. stavební týden – Odčerpání vody ze sklepa, svislá hydroizolace sklepa, založení soklových cihel u prvních dvou stěn

Zakládání

Zakládací technik Roman Kamenský dorazil už ve 14 hod. Z auta vyložil zakládací sadu, rotační laser, pásmo, stahovací lať a další drobnosti. My už jsme měli na desce připravené kýble s vodou, pytle zakládací malty i míchačku.

Prvně jsme podle výkresu proměřili délky jednotlivých stěn a úhlopříčky. Dům bude mít zateplený sokl, takže si posuneme cihlu trochu dovnitř do domu. Drobný odskok doladíme v průběhu realizace soklu izolantem.

Při kontrole výšky desky jsme se pohybovali v odchylce 1,5 cm na 15 m délky. Nejvíce problémové jsou pochopitelně spoje hydroizolace.

A jdeme na to.

7. stavební týden – Odčerpání vody ze sklepa, svislá hydroizolace sklepa, založení soklových cihel u prvních dvou stěn

Technik si před nanášením malty připravil zakládací přípravek. Umístil je od sebe na délku stahovací latě – cca 40 cm na každé straně.

Přípravky vyrovnal do vodováhy i na výšku. Tu určoval rotačním laserem. Minimální výška zakládací malty je 10 mm.

Prvním krokem bylo namíchání zakládací malty. Do míchačky jsme nalili 11 litrů vody a nasypali 3 pytle zakládací malty.

Pomocník Vojta dával maltu z kolečka na desku a Roman Kamenský ji postupně urovnával.

Zakládací maltu jsme takto nanesli na jednu krátkou jednu dlouhou stěnu domu. Jelikož nám ale při práci lehce pršelo, museli jsme před pokládáním cihel vždy chvíli čekat, aby zakládací malta mohla zavadnout.

7. stavební týden – Odčerpání vody ze sklepa, svislá hydroizolace sklepa, založení soklových cihel u prvních dvou stěn

Jakmile byla malta připravena, rozbalili jsme první paletu se soklovými cihlami Porotherm 38 TS Profi Dryfix, které nemají spodní část ošetřenou proti nasakování vlhkosti. Cihly jsem opatrně položil do všech 4 rohů domu. Znovu jsme změřili délky a úhlopříčky a po provedení korekcí jsme položili první řadu cihel.

Mezi rohovými cihlami si technik natáhl provázek a postupně do malty ukládal jednu cihlu za druhou. Jakmile měl celou řadu položenou, postupně pomocí gumové paličky a vodováhy provedl korekci rovinnosti každé cihly. Následně dlouhou vodováhou zkontroloval rovinnost celé řady.

U druhé řady jsme postupovali stejným způsobem.

Tam, kde bylo třeba řezat, jsme použili zapůjčenou portálovou pilu, díky níž provedeme snadno velmi hladký řez.

7. stavební týden – Odčerpání vody ze sklepa, svislá hydroizolace sklepa, založení soklových cihel u prvních dvou stěn

Nakonec jsme obě části domu, kde byly založeny cihly, obešli se zednickou lžící a očistili přebytečné množství zakládací malty.

Protože jsme měli strach z poškození rovinnosti cihel a protože nebyl hlášen žádný déšť, cihly jsme po založení nepřikrývali. To uděláme až po skončení zítřejšího workshopu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
e4 dům svépomocí
e4 dům svépomocí (130 příspěvků)
Další články autora:
    Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
    Sponzorovaná reklama

    Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...    Copyright © 2009 - 2023 Stavební Postupy s.r.o. Obchodní podmínkyZásady ochrany osobních údajů