e4 dům svépomocí - týdenní přehledy (34 dílů)

V průběhu stavby e4 domu svépomocí natáčíme kromě videí s detailními postupy také zrychlená časosběrná videa. Ta monitorují celý průběh stavby v týdenních přehledech, abyste získali představu jak práce na stavbě postupují.

2. stavební týden - Betonování základových pásů a zakládání ztraceného bednění

2. stavební týden - Betonování základových pásů a zakládání ztraceného bednění

Zobrazit článek
3. stavební týden - Ztracené bednění a rozvody kanalizace

3. stavební týden - Ztracené bednění a rozvody kanalizace

Zobrazit článek
4. stavební týden - Ztracené bednění a hydroizolace sklepa

4. stavební týden - Ztracené bednění a hydroizolace sklepa

Zobrazit článek
5. stavební týden – Zavážení, šalování a betonování desky

5. stavební týden – Zavážení, šalování a betonování desky

Zobrazit článek
6. stavební týden – Hydroizolace a navážení materiálu

6. stavební týden – Hydroizolace a navážení materiálu

Zobrazit článek
7. stavební týden – Odčerpání vody ze sklepa, svislá hydroizolace sklepa, založení soklových cihel u prvních dvou stěn

7. stavební týden – Odčerpání vody ze sklepa, svislá hydroizolace sklepa, založení soklových cihel u prvních dvou stěn

Zobrazit článek
8. a 9. stavební týden – Zdění obvodového zdiva

8. a 9. stavební týden – Zdění obvodového zdiva

Zobrazit článek
10. stavební týden – zdění obvodového zdiva a parapetů

10. stavební týden – zdění obvodového zdiva a parapetů

Zobrazit článek
11. stavební týden – Překlady a dozdění parapetů a 11. řady zdiva

11. stavební týden – Překlady a dozdění parapetů a 11. řady zdiva

Zobrazit článek
12. stavební týden – Penetrování a vnitřní nosné zdivo

12. stavební týden – Penetrování a vnitřní nosné zdivo

Zobrazit článek
13. stavební týden – Zdění stěny mezi garáží a domem, zdění zádveří a založení komínu

13. stavební týden – Zdění stěny mezi garáží a domem, zdění zádveří a založení komínu

Zobrazit článek
14. stavební týden – Pokračování s komínem, zdění stěny, betonování podkladů a vyzdění jedné řady cihel nad překladem

14. stavební týden – Pokračování s komínem, zdění stěny, betonování podkladů a vyzdění jedné řady cihel nad překladem

Zobrazit článek
15. a 16. stavební týden – Dokončení vložek a výztuže stropu + hydroizolace ve sklepě

15. a 16. stavební týden – Dokončení vložek a výztuže stropu + hydroizolace ve sklepě

Zobrazit článek
17. stavební týden – Práce na stropu RD, svařování I profilů nad garáží, armování věnce

17. stavební týden – Práce na stropu RD, svařování I profilů nad garáží, armování věnce

Zobrazit článek
18. stavební týden – Usazování překladů, bednění, betonování stropu

18. stavební týden – Usazování překladů, bednění, betonování stropu

Zobrazit článek
19. stavební týden – Zakládání a zdění obvodového zdiva ve 2. NP a zakládaní vnitřních nosných stěn

19. stavební týden – Zakládání a zdění obvodového zdiva ve 2. NP a zakládaní vnitřních nosných stěn

Zobrazit článek
20. stavební týden – Zdění vnitřních nosných zdí a věncových cihel, Armování věnce a jeho tepelná izolace

20. stavební týden – Zdění vnitřních nosných zdí a věncových cihel, Armování věnce a jeho tepelná izolace

Zobrazit článek
21. stavební týden – Dokončení armování, bednění a betonování věnce, zdění štítů

21. stavební týden – Dokončení armování, bednění a betonování věnce, zdění štítů

Zobrazit článek
22. stavební týden – zdění a betonování štítů, odbednění stropu a založení a zdění šikmin na vnitřních nosných zdech ve 2. NP

22. stavební týden – zdění a betonování štítů, odbednění stropu a založení a zdění šikmin na vnitřních nosných zdech ve 2. NP

Zobrazit článek
23. a 24. stavební týden – Dozdění šikmin, zasypání stěn sklepa, betonování roznášecích patek pro vaznice a úklid prostoru budoucího schodiště

23. a 24. stavební týden – Dozdění šikmin, zasypání stěn sklepa, betonování roznášecích patek pro vaznice a úklid prostoru budoucího schodiště

Zobrazit článek
25. stavební týden – část první. Drážky pro stoupačky, penetrace, hydroizolace, rozměření a šalování schodiště

25. stavební týden – část první. Drážky pro stoupačky, penetrace, hydroizolace, rozměření a šalování schodiště

Zobrazit článek
25. týden – část druhá. Natírání a svařování traverz, šalování schodiště a skládání a natírání krovu

25. týden – část druhá. Natírání a svařování traverz, šalování schodiště a skládání a natírání krovu

Zobrazit článek
26. týden – Natírání krovu a jeho sestavení, základy pro patky sloupů, práce řemeslníků a založení štítů a podbetonování vaznic

26. týden – Natírání krovu a jeho sestavení, základy pro patky sloupů, práce řemeslníků a založení štítů a podbetonování vaznic

Zobrazit článek
27. týden – Vyzdění komínu, východního a západního štítu, nákup cihel

27. týden – Vyzdění komínu, východního a západního štítu, nákup cihel

Zobrazit článek
28. týden – 1. část – Západní štít, šikminy na vnitřních stěnách, bednění a armování schodiště, sekání kapsy

28. týden – 1. část – Západní štít, šikminy na vnitřních stěnách, bednění a armování schodiště, sekání kapsy

Zobrazit článek
28. týden – 2. část – Příprava a betonování schodiště a dokončení komínu

28. týden – 2. část – Příprava a betonování schodiště a dokončení komínu

Zobrazit článek
29. stavební týden – Natírání palubek a příprava polystyrenu za pozednice

29. stavební týden – Natírání palubek a příprava polystyrenu za pozednice

Zobrazit článek
30. stavební týden – Záklop, nadkrokevní izolace a den plný špatných zpráv

30. stavební týden – Záklop, nadkrokevní izolace a den plný špatných zpráv

Zobrazit článek
31. a 32. stavební týden – Vyrovnání ostění před montáží oken, oprava zaplachtování

31. a 32. stavební týden – Vyrovnání ostění před montáží oken, oprava zaplachtování

Zobrazit článek
33. stavební týden – Oprava střešní folie, nadkrokevní izolace a úklid před montáží oken

33. stavební týden – Oprava střešní folie, nadkrokevní izolace a úklid před montáží oken

Zobrazit článek
34. stavební týden – Montáž oken

34. stavební týden – Montáž oken

Zobrazit článek
35. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny

35. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny

Zobrazit článek
36. a 37. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny a okapové svody

36. a 37. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny a okapové svody

Zobrazit článek
38. stavební týden – Zakládání a zdění příček, penetrace a hydroizolace, ztracené bednění sklepa

38. stavební týden – Zakládání a zdění příček, penetrace a hydroizolace, ztracené bednění sklepa

Zobrazit článek