26. týden – Natírání krovu a jeho sestavení, základy pro patky sloupů, práce řemeslníků a založení štítů a podbetonování vaznic

Autor: e4 dům svépomocí (130 příspěvků)
Kategorie: Týdenní přehled
26. 4. 2021
0 komentářů
26. týden – Natírání krovu a jeho sestavení, základy pro patky sloupů, práce řemeslníků a založení štítů a podbetonování vaznic
Příspěvek stavebníka

Tento týden nás čekala druhá vrstva natírání pohledových částí krovu, sestavení krovu, kopání základu pro betonové patky sloupů u stříšky nad vchodem do domu. Dále jsme asistovali řemeslníkům a také jsme založili štíty a podbetonovali vaznice.

16. 11. 2020 – Den 96 – 5 hodin na stavbě

Všechny natřené části jsme již měli v garáži vyskládané u jedné stěny. Udělali jsme si tedy pořádek u druhé stěny, na zem připravili prkna pro podložení a postupně jsme z levé hromady odebírali jednotlivé díly, provedli druhou vrstvu nátěru a díly pokládali na pravou stranu garáže.

Druhá vrstva vypadala na krovu již velmi pěkně. Těšili jsem se, jak bude střecha pěkně ladit s budoucími dřevěnými okny Vekra.

Všechny části krovu jsme zvládli přendavat s Lenkou, ale jakmile přišly na řadu vaznice, bylo nutné povolat silného Vojtu. Jeho pomoc jsem využil také, když bylo třeba natřené krajní krokve pokládat úplně na zem.

Vše se nakonec povedlo stihnout.

26. týden – Natírání krovu a jeho sestavení, základy pro patky sloupů, práce řemeslníků a založení štítů a podbetonování vaznic

18. 11. 2020 - Den 97 – 4 hodiny na stavbě, 8 hodin řemeslníci

Dnešek je významný den, na který se těšíme hned z několika důvodů. Prvním důvodem je, že odpoledne by měl být dokončený krov. Druhým důvodem je, že dům získá rázem zcela jiný vzhled. A třetím důvodem je takový milník. Dnes poprvé od zahájení stavby dorazí řemeslníci a my se budeme moci jen koukat, jak jim jde práce pěkně od ruky. Počasí vyšlo nádherné.

Tesaři dorazili na stavbu kolem 9. hodiny. Po krátkém čase na rozkoukání se začaly dávat dohromady pozednice.

Ty části pozednice, které budou koukat ven z domu, měly natřené konce. Proto byly k dispozici v garáži. Ostatní díly byly venku pod plachtou společně s kleštinami a částmi vaznic. Tyto díly se totiž natírat nebudou.

Pozednice tesaři vyndali nahoru do patra ještě před příjezdem jeřábu. Jedna část party pracovala na jejich rozmístění a přesném rozměření. Měřili přesahy ven z domu a také vzájemné vzdálenosti pozednic na obou stranách domu mezi sebou. Jednotlivé díly pozednic urovnali podle provázku do roviny a hřebíky spojily díly do jednoho celku.

26. týden – Natírání krovu a jeho sestavení, základy pro patky sloupů, práce řemeslníků a založení štítů a podbetonování vaznic

Potom přišlo na řadu kotvení pozednic do betonového věnce. Vrtačkou provrtali otvory skrz pozednici i do betonu, a protože zde nebude působit žádná taková síla směrem nahoru, očistili pouze nahrubo nečistoty, do otvoru aplikovali chemickou kotvu a do ní závitovou tyč s podložkou a maticí.

Na pozednicích jsou přesně vyznačeny pozice krokví pomocí čárkované „vymáčknuté“ čáry. Tesaři si všechny čáry navíc zvýraznili fixou.

Mezi tím dorazil jeřáb a mohlo se začít s přípravou vaznic. Ještě předtím jsem však jeřábníka poprosil, aby nám ze stropu sundal prázdné palety a dvě palety s odřezky cihel, které už nebudeme nahoře potřebovat.

Po vyklizení patra přišly na řadu vaznice. Jako první usadil jeřáb vaznici tvořenou ze dvou ocelových I profilů a potom postupně všechny ostatní vaznice dřevěné.

26. týden – Natírání krovu a jeho sestavení, základy pro patky sloupů, práce řemeslníků a založení štítů a podbetonování vaznic

Nejprve usadili na stěnu obě krajní vaznice a poté prostřední spojovací díl. Bylo nutné hlídat vysazení vaznic na štítové stěně, aby na obou stranách bylo stejné.

I profily jsem koupil o něco delší, a tak bylo nutné z jedné strany vaznici, která se do nich měla zasunout, opravit motorovou pilou. To aby se do svařených Íček zasunula větší část a přesahy vaznic na obou štítech byly stejné.

Vaznice nebyly nijak kotveny, aby s nimi bylo možné podle potřeby hýbat.

Následně přišly na řadu první krokve, podle kterých se pozice vaznic případně lehce zkorigovaly. Aby bylo možné krokev usadit, bylo nutné po obvodu věnce vyříznout vždy v místě krokví kus věncové cihly.

Jakmile byla vaznice ve správné pozici a krokev perfektně seděla v sedlech, přibil nejstarší z tesařů krokev hřebíkem do pozednice. Dopoledne si takto na každé straně připravili 4 krokve. Po obědě a odpočinku šlo již vše ráz na ráz. Krokve přibývaly na střeše jedna za druhou.

26. týden – Natírání krovu a jeho sestavení, základy pro patky sloupů, práce řemeslníků a založení štítů a podbetonování vaznic

Nejprve se udělala celá střecha z jedné strany a potom postupně zase z druhé.

Po usazení všech krokví mohl jeřáb ze stavby odjet, ale tesaři měli ještě část práce před sebou.

Na řadu přišly postupně kleštiny. Kleština se nejprve na jedné straně nasadila na krokev a zafixovala provlečenou závitovou tyčí. Následně ji jeden z tesařů vyzvedl na druhé straně krovu a také skrz ni provlékl závitovou tyč s maticí a podložkou.

Dále na již vykukující závitové tyče nasadili kleštinu z druhé strany a matice lehce dotáhli.

Tím byla práce na krovu pro dnešní den dokončena.

26. týden – Natírání krovu a jeho sestavení, základy pro patky sloupů, práce řemeslníků a založení štítů a podbetonování vaznic

19. 11. 2020 – Den 98 – 4 hodiny na stavbě (7 hodin řemeslníci)

Dneska na stavbu dorazili již jen dva tesaři a jeden jejich pomocník.

Pustili do dotahování závitových tyčí a odřezávání přečnívajících konců závitovek na kleštinách. Dále bylo třeba dotáhnout matice na pozednicích a také připevnit krokve k vaznicím hřebíky. Nakonec zbývalo namontovat malé kleštiny, které jsou umístěny na vrcholu krokví.

Já jsem dopoledne, mezitím, co tesaři pracovali na krovu, využil jejich pomocníka a společně jsme šli vynášet do patra cihly Porotherm 44 T Profi, které použiji na dozdění štítů. Včera jsem si do patra nechal dát jeřábem jednu paletu cihel Porotherm 24 Profi Dryfix, ale na palety s cihlami pro obvod domu a tedy také štíty již jeřáb nedosáhl.

Pomocník zvenku nanosil cihly do garáže a potom po „schodech“, které tvoří zatím jen šikmina, vylezl do patra. Na betonový strop v patře jsem položil desku polystyrenu, abych poté, co s cihlami vyběhnu nahoru, mohl cihlu rychle položit a nebál se, že ji poškodím. V podstatě se jednalo o takový tlumič.

26. týden – Natírání krovu a jeho sestavení, základy pro patky sloupů, práce řemeslníků a založení štítů a podbetonování vaznic

Po vynošení cihel jsem se vrhl na vykopání základu pro beton pod sloupy, které budou držet stříšku krovu. Pro sloupy jsem koupil šroubovací patky a chtěl jsem si práci usnadnit tím, že mi tesaři sloupy ke krovu přišroubují a já pod nimi následně jen provedu betonáž. Tím budu mít snazší práci a nebudu muset patky výškově tolik vyměřovat.

Základ jsem kopal široký zhruba na jeden a půl rýče a hluboký přibližně 50 cm + 40 cm bude zahrnuto nad stávajícím terénem.

20. 11. 2020 – Den 99 – 2 hodiny na stavbě (4 hodiny řemeslníci)

Posledních pár hodin a kompletní dokončení krovu čekalo dnes na tesaře z firmy Techo střechy (Jan Jirka). V přední části nad vstupem chyběly dvě krokve, které měly být napojeny na výměnu umístěnou mezi kleštinami.

Poté, co je tesaři přišroubovali, přišlo na řadu dokončení stříšky nad vstupem do domu. Bylo nutné nejprve změřit a poté na míru zkrátit trámy, které budou opřené o fasádu. Domluvili jsem se, že na konce těchto trámů připevní tesaři děrovanou styčníkovou desku, která bude na obou stranách trám přesahovat a pomocí šroubů s hmoždinkami desku potom připevní do domu.

Jakmile byly tyto trámy namontované, vsadili do nich tesaři z horní části pásky (šikmé malé trámy) a mohlo se přistoupit k dokončení sloupů.

26. týden – Natírání krovu a jeho sestavení, základy pro patky sloupů, práce řemeslníků a založení štítů a podbetonování vaznic

Nejprve jsem podle vágrysu v domě zjišťoval, jaká bude výška schodu venku před domem. To, abychom se domluvili, o kolik centimetrů bude třeba trámy zkrátit. Dohodli jsme se, že nad budoucí dlažbou necháme závitovou tyč od šroubovací patky pod sloupy koukat přibližně 5 cm. Když bylo vše změřeno a spočítáno, zjistili jsme, že sloupy mají přesně tu délku, kterou potřebujeme, a tudíž je nebylo třeba nijak zkracovat.

Do spodní části stačilo vyvrtat otvor, do kterého se vejde závitová tyč z patky. Bylo velké štěstí, že tak velký vrták měli tesaři v autě s sebou.

Na spodek trámů se přišroubovala vrchní destička z patek, na které v případě štelování dosedá matice. Následovalo vyzvednutí trámů tak, aby vrchní čep zapadl do připraveného dlabu. Poté ještě připevnění trámu dvěma dlouhými šrouby z vrchní části stříšky. Sloupy teď pohodlně samy drží a já budu moci v následujících dnech provést betonáž.

Protože jsme se střechaři byli domluveni, že na další práci dorazí již příští týden, vyrazil jsem odpoledne do Stavebnin DEK do Kolína, abych zde vyzvedl objednané palubky, extrudovaný polystyren a dvě velké OSB desky.

26. týden – Natírání krovu a jeho sestavení, základy pro patky sloupů, práce řemeslníků a založení štítů a podbetonování vaznic

OSB desky budeme později používat jako čela stupňů při betonování schodiště a současně je využiju jako podlážky, které položím na kleštiny.

Extrudovaný polystyren budu řezat na šikmo a vkládat za pozednice. Palubky budou tvořit záklop pohledových částí krovu. Je potřeba je co nejdříve začít natírat. Latě a okapy si již necháme dovézt.

21. 11. 2020 – Den 100 – 6 hodin na stavbě

Během dopoledne jsem si připravil trochu betonu a v místech, kde bylo nutné vaznice podložit, aby krokve lépe zapadly do sedel, jsem pod vaznice napěchoval zavadlý beton. O pomoc jsem musel poprosit Lenku, protože jsem potřeboval další ruce, které budou držet zednické lžíce z druhé strany a z boku, abych při pěchování beton nevytlačoval ven.

Tam, kde bylo velmi málo místa, jsem pod vaznice natlačil chemickou kotvu.

Potom jsem se na obou stranách domu rozhodl založit štíty. Na kleštiny jsem položil OSB desky, po kterých se budu moci snadněji pohybovat, a rozmíchal si zakládací maltu.

26. týden – Natírání krovu a jeho sestavení, základy pro patky sloupů, práce řemeslníků a založení štítů a podbetonování vaznic

Z malty jsem si nejprve připravil pomocí omítníků do roviny 3 platle a pak už nanesl maltu mezi platle a dlouhou latí stáhl do roviny.

Jakmile malta zavadla, mohl jsem uložit cihly, vodováhou zkontrolovat jejich rovinnost a podle potřeby provést gumovou paličkou případnou korekci.

Stejný postup jsem zopakoval i na druhé straně.

22. 11. 2020 – Den 101 – 5 hodin na stavbě

Ráno jsem si připravil prkna a zbytky desek, které mi zbyly ze šalování schodiště, a pustil se do vytvoření dvou kostek. Ty budou sloužit jako bednění pro vybetonování základu pod sloupky stříšky nad vstupem do domu.

Jakmile byly kastlíky dokončeny, urovnal jsem sloupy do vodováhy a pomocí latí je za spodní hranu sloupu zapřel.

26. týden – Natírání krovu a jeho sestavení, základy pro patky sloupů, práce řemeslníků a založení štítů a podbetonování vaznic

V míchačce jsem si rozmíchal beton a vybetonoval nejprve základ v zemi a pak pod sloup umístil připravenou „kostku“ bednění, které jsem v betonu urovnal do vodováhy a pozicově vůči sloupu.

Pod sloup jsem navlékl šroubovací patku, na jejíž konce jsem navařil zbytky roxorů, aby byla větší část patky v betonu, a betonáž dokončil.

Stejný postup byl na druhé straně. Eliška se mezi tím pustila do natírání palubek z první strany.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
e4 dům svépomocí
e4 dům svépomocí (130 příspěvků)
Další články autora:
    Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
    Sponzorovaná reklama

    Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...    Copyright © 2009 - 2023 Stavební Postupy s.r.o. Obchodní podmínkyZásady ochrany osobních údajů