FVE na klíč – Usazování panelů FVE na střechu

Autor: Pavel Tesárek (53 příspěvků)
12. 7. 2023
0 komentářů
Redakční článek
Je tu další díl seriálu o realizaci fotovoltaických elektráren. Dneska se budeme věnovat fotovoltaice na klíč a podíváme se na postup usazování panelu na střechu. Jdeme na to.

Počáteční příprava a přeložení hromosvodu

V minulém dílu jsme se věnovali krokům, kterými jsme si prošli před dnešní realizací. Zejména se jednalo o osobní konzultaci s technikem ENBRY a podání žádosti o souhlas připojení fotovoltaiky do distribuční sítě.

Abychom si usnadnili natáčení a zajistili maximální bezpečnost při realizaci fotovoltaické elektrárny, pronajali jsme si od firmy Ekomont lešení montáž lešení na jižní a západní část domu. Před montáží lešení bylo nutné odstranit lamely z bioklimatické pergoly, což s pomocí sousedů zabralo jen pár minut.

Všechny komponenty elektrárny jsme již měli uskladněné doma, a tak po příjezdu techniků nic nebránilo v realizaci na střeše. Technici z ENBRY dorazili v partě čtyř montážníků a přivezli s sebou propojovací kabely, chráničky a materiál na přeložení hromosvodu.

FVE na klíč – Usazování panelů FVE na střechu

Na západní straně střechy bylo vedení hromosvodu ukončeno přibližně v třetině nároží a odtud vedeno po krytině k okapovém svodu. Abychom zde mohli umístit panely a zachovat bezpečný odstup od hromosvodu, prodloužili jsme hromosvod po nároží a následně se po okapovém žlabu vrátili zpět k existujícímu svodu.

Změna vedení hromosvodu bude znamenat úpravu dokumentace, kterou ke stávajícímu hromosvodu máme, a zajištění nové revizní zprávy.

Reklama

Příprava panelů

Podle projektu má být na západní části střechy umístěno 15 panelů z celkových 24. Panely zde budou ve třech řadách nad sebou:

  • spodní řada bude obsahovat 7 panelů,

  • prostřední řada bude obsahovat 5,

  • horní řada bude obsahovat zbylé 3 panely.

Aby střecha „dobře vypadala“, bylo nutné na začátku vše pečlivě změřit a najít kontralatě, přes které budou držáky hliníkových profilů kotveny pomocí vrutů do krovu.

FVE na klíč – Usazování panelů FVE na střechu

Před našroubováním držáku je nutné vybrousit ve spodní tašce drážku, aby se držák o tašku neopíral. Podobně se poté brousí drážka také v horní tašce.

Držáky, které ENBRA používá, mají nastavitelnou výšku. Všechny držáky umísťují technici do stejné výšky, kterou si kontrolují pomocí provázku nataženého mezi prvním a posledním hákem. Na háky se v dalším kroku připevní hliníkové profily.

Do profilu je nutné nasunout šroub, respektive šrouby, kterými bude profil připevněn k hákům na střeše. Podle potřeby můžeme spojit více profilů za sebou a následně je umístit na háky.

Panely ENBRA FV 405 provedení FullBlack se na hliníkové profily montují pomocí dvou typů příchytek. Jeden typ se používá na spojení mezi dvěma panely a druhý typ je krajový. Příchytky jsou v barvě antracitu, čímž se zachová moderní design fullblack panelu, který nekazí stříbrné úchyty.

Reklama
FVE na klíč – Usazování panelů FVE na střechu

Panel měří na výšku 172,5 cm a široký je 113,5 cm. Na panelu jsou dva vodiče ukončené standardními konektory MC4 – samcem a samicí. Před umístěním panelu na střechu technici upravili kabely tak, aby byly natažené, a připevnili je ke spodní části panelu pro snadnější propojení mezi sebou.

Panely si poté připravili nejprve na lešení umístěné nad garáží a z něj si je podávali na střechu. Před rozmisťováním panelů byl sestaven plán, aby bylo zřejmé, jak budou panely mezi sebou propojeny, a v kterých místech povedu kabely na půdu.

Reklama

Instalace panelů

Instalace panelů na střechu je již poté opakující se rutinou. První panel se přichytí dvěma krajními úchyty, u kterých dotáhneme matice. Úchyty na druhé straně necháváme zatím povolené, aby bylo možné přidat pod úchyty druhý panel. Panely mezi sebou propojíme a propojovací kabely přichytíme k hliníkovým profilům nebo rámu panelu tak, aby byly vždy nad úrovní krytiny.

Je-li potřeba propojit dva panely, které jsou umístěny přímo nad sebou, jsou kabely na panelech dostatečně dlouhé a propojení tak provedete velmi snadno. V našem případě je v každé spodní řadě panel posunutý o jednu pozici na stranu, proto bylo nutné vytvořit si pomocný propojovací kabel. Na propojovací kabel o průřezu 6 mm2nainstalujeme opět konektory typu MC4 – samce a samici.

FVE na klíč – Usazování panelů FVE na střechu

V místě průchodu kabelů ze střechy na půdu s výhodou využíváme větrací tašky. U krytiny Tondach Stodo 12 se do otvoru v tašce snadno prostrčí kabel včetně UV odolné chráničky. Do bednění střechy tak stačilo vykroužit otvor, připravit chráničky a následně opět zalepit pojistnou hydroizolaci.

Na každou část střechy, která je současně samostatným stringem, budeme potřebovat tři vodiče:

  • plusový,

  • minusový,

  • uzemňovací.

K dokončení nadstřešní části zbývalo již jen protáhnout kabely připravenými chráničkami na půdu, kde bude umístěn DC rozvaděč, tedy rozvaděč stejnosměrného proudu. Jednu dvojici kabelů si technici označili páskou, aby bylo snadno identifikovatelné, zda se jedná o jižní nebo západní skupinu panelů.

Kabely ovšem v tuto chvíli v žádném případě nesmíme připojit k panelům!!! Připojení kabelů k panelům na střeše provedou technici až po kompletním zapojení celé elektrárny.

Nakonec propojili všechny hliníkové lišty zemnícím drátem a zemnění protáhli chráničkou na půdu. Přečnívající konce hliníkových profilů odřízli mečovou pilou a realizace střešní části byla prozatím dokončena.

Reklama
FVE na klíč – Usazování panelů FVE na střechu

Panely už jsou na střeše a musím uznat, že fullblack provedení v kombinaci s antracitovými příchytkami vypadá opravdu velmi luxusně.

My se v příštím dílu společně podíváme na instalaci rozvaděče pro stejnosměrný a střídavý proud, sestavení bateriového úložiště a nakonec vše propojíme se střídačem.

Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
4. část - Základová deska

Véna

4. část - Základová deska

Reklama