FVE na klíč – Montáž rozvaděčů, střídače a bateriového úložiště

Autor: Pavel Tesárek (53 příspěvků)
13. 7. 2023
0 komentářů
Redakční článek
Fotovoltaických panelů už máme plnou střechu, ale elektřinu zatím ještě nevyrábí. Proto budeme dneska pokračovat a podíváme se na montáž střídače, obou rozvaděčů a sestavení bateriového úložiště. Tak pojďme na to.

DC rozvaděč

V minulém dílu jsme se věnovali instalaci fotovoltaických panelů na střechu. Nejprve bylo třeba vše důkladně rozměřit, nainstalovat háky pro hliníkové držáky a následně vedle sebe jednotlivé panely naskládat a propojit.

Ze střechy na půdu máme již z minulé části realizace protažené kabely pro připojení plusu a mínusu a také kabel pro uzemnění konstrukce. Tyto tři zmíněné vodiče vedou z obou částí střechy – z obou stringů – a na půdě budou zapojeny do DC rozvaděče, tedy rozvaděče pro stejnosměrný proud. Rozvaděč stejnosměrného proudu je vybaven pojistkami, které technici ihned po jeho rozbalení z rozvaděče vyndali a zpět je vrátí až po úplném dokončení elektrárny.

Dodávaný rozvaděč je kompletně vybavený, takže stačí vytvořit otvory pro vodiče na přívodu a odvodu a našroubovat kabelové průchodky.

Protože bude rozvaděč umístěn na konstrukci krovu, připravili si technici ENBRY nejprve nehořlavou podložku, kterou namontují na krov, a na ni následně umístí DC rozvaděč.

FVE na klíč – Montáž rozvaděčů, střídače a bateriového úložiště

Všechny kabely vedoucí na půdě i z půdy na střechu jsou v chráničkách. Do krovu si technici našroubovali držáky vázacích pásků a chráničky přibližně po 50 cm pomocí pásků přichytily.

Elektrikář ENBRY upravil podle potřeby délku jednotlivých kabelů a před zapojením do rozvaděče nalisoval na konce kabelů dutinky. U zemnících vodičů průřezu 16 mm2 bylo navíc třeba použít připojovací svorky, takzvané vidličky.

Ze spodní části DC rozvaděče povedou kabely do technické místnosti. Do chráničky průměru 40 mm, kterou jsme do stěny umístili již při stavbě domu, bude potřeba protáhnout dva vodiče pro plus a dva vodiče pro mínus, každý v průřezu 6 mm2, a jeden zemnící vodič v průřezu 16 mm2.

Z půdy jsme chráničkou nejprve spustili protahovací pero do technické místnosti, Dole jsme si připravili všechny potřebné vodiče. Jeden černý a jeden červený jsme označili páskou, abychom později dokázali rozlišit jednotlivé stringy. Kabely jsme společnými silami protáhli chráničkou na půdu, kde je elektrikář zapojil do rozvaděče.

Reklama
FVE na klíč – Montáž rozvaděčů, střídače a bateriového úložiště

Práce v technické místnosti

Další montážní práce se již odehrávaly v technické místnosti. Vystavět bylo třeba bateriové úložiště. Úložiště o kapacitě bezmála 19 kWh se skládá z pěti bateriových modulů a regulátoru baterie, takzvané BMSky.

V balení BMSky je vyrovnávací podstavec, který umístíme pod jednotlivé moduly a následně na něj moduly vyskládáme. Pro zajištění bezpečnosti se horní bateriové moduly opatří úchytem na stěnu, který zabrání pádu baterií v případě, že by do nich například někdo omylem strčil.

Dalším zařízením, které technici umístili na stěnu, byl střídač. Střídač má masivní držák, který se na stěnu umístí pomocí čtyř šroubů. Na držák se střídač poté zavěsí a zajistí pojišťovacím šroubem.

Před vrtáním otvoru jsme si z fotodokumentace zkontrolovali vedení elektroinstalace pod omítkou.

Pod střídačem je umístěn AC rozvaděč, tedy rozvaděč střídavého proudu, který je současně posledním zařízením z fotovoltaické sestavy ENBRA v naší technické místnosti.

FVE na klíč – Montáž rozvaděčů, střídače a bateriového úložiště
Reklama

Jakmile bylo na stěně vše rozmístěno, přistoupili technici k propojování jednotlivých zařízení. Bateriové moduly se propojí zemnícím vodičem, dále napájecími a komunikačními kabely, které jsou součástí balení.

Nakonec je třeba dlouhým kabelem spojit řídící BMSku se spodním bateriovým modulem.

Součástí balení střídače je smart metr, který technici namontovali do připravené pozice v AC rozvaděči ještě před tím, než rozvaděč umístili na stěnu.

Po instalaci smart metru nasadili na vodič každé fáze měřící cívku. Cívka má šipkou určený směr, který musí vést do domu, a dále bílý a červený vodič, který se do smart metru zapojuje na vyznačenou pozici.

Pro vedení kabelů na stěně technici ENBRY použili plastové lišty o rozměru 100×60 mm. Aby výsledná instalace byla nejen funkční, ale také estetická, používají se do rohů a T spojů originální koncovky.

Nakonec elektrikář propojil střídač a rozvaděč vodiči CGSG 5×10. Do stříhače připojil oba stringy z DC rozvaděče umístěného na půdě a střídač propojil s bateriemi.

FVE na klíč – Montáž rozvaděčů, střídače a bateriového úložiště
Reklama

Jdeme do finále

V posledním kroku bylo třeba provést spojení všech součástí se zemnícím vodičem, který povede z domovního elektrorozvaděče, a AC rozvaděč fotovoltaiky napojit na domovní rozvaděč pomocí dvou vodičů CYKY-J 5×10 a jednoho vodiče CYKY-J 3×1.5. Tím bylo vše připraveno ke spuštění systému. Na střeše tak bylo možné provést zapojení konektoru mezi panely a DC rozvaděčem umístěným na půdě a do DC rozvaděče vložit zpět pojistky.

Zbývá už jen nahodit jističe, otočit vypínači a vše by mělo správně fungovat.

My se společně v příštím videu, které je současně posledním videem série o realizaci fotovoltaické elektrárny na klíč, podíváme na finální nastavení střídače a také aplikace pro sledování výkonu elektrárny.

Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
4. část - Základová deska

Véna

4. část - Základová deska

Reklama