Základy a deska

2. přednáška FOR ARCH 2016: Betonování základů a desky

VIDEO: 2. přednáška FOR ARCH 2016: Betonování základů a desky

Protože je v Rostoklatech, kde vzorový dům stavíme, úrodná půda, bylo nutné provést skrývku. Po odbagrování půdy, jsme vytyčili desku a nechali úřadovat bagristu. Na mě bylo poté začistit základové spáry. Také jsme museli vyřešit věčné dilema, zda podepírat zemnící pásky nebo nikoliv. Nakonec jsme podepírali. Čím? Dozvíte se ve videu. Zalití základů betonem trvalo jeden den. Poučen z prvního budování domu, kdy jsem beton míchal v kolečku snad nekonečně dlouho, jsem si na tuto fázi objednal mix. A tento tah bych, vzhledem k časové úspoře, doporučil i všem svépomocníkům, kteří se na základy teprve chystají. Čas ani finance se nám však nepodařilo uspořit při budování ztraceného bednění. Objevily se totiž nerovnosti, a tak bylo nutné cihly podsypávat a vyrovnávat. Z této komplikace pro mě plyne poučení – více se věnovat přípravě před vyléváním základů a pohlídat si rovinu. Vyzkoušet si práci se ztraceným bedněním si mohli svépomocníci na vlastní kůži na jednom z mnoha workshopů, které celou stavbu provázejí. Plán workshopů na rok 2017 najdete zde.
Betonování desky

VIDEO: Betonování desky

Šalování kolem desky bylo připraveno z OSB desek na požadovanou výšku betonu 15cm. Na desku padlo nakonec 31m3 betonu s označením C20/25,X0,S3. Abychom dodrželi správnou výšku po celé ploše desky, zatloukli jsme si štěrku krátké roxory, které byly za pomocí vodováhy a nivelačního přístroje dány do roviny s obvodovým šalováním. Po této zkušenosti bych dnes raději volil použití výrazně delších roxorů, na kterých by byla potřebná výška betonu vyznačena například pomocí lepicí pásky. Jakmile by byl beton uložen v potřebné výšce, pomocné roxory bych postupně při rovnání betonu vyndával, a poté použil třeba při armování stropu či věnce. Při betonování dva pomocníci dorovnávali beton po desce (pokud bylo třeba někde ubrat či přidat), jeden pracoval s hadicí betonového čerpadla a čtvrtý kolega beton rovnal pomocí dlouhé vodováhy a kleťáku (hladítko kletovací špičaté – používá se na hlazení betonových potěrů).  Dle slov Patrika Leguta ze společnosti CEMEX je nutné zejména v teplém letním počasí dát velký pozor na důkladné kropení desky. Kropit bychom měli začít hned po prvním zatvrdnutí betonu, aby nedocházelo k jeho přehřívání a k vytváření smršťovacích trhlin. Bednění – šalování je možné sundat druhý až třetí den (pokud je beton vytvrdnutý) a zatížit desku například paletami se stavebním materiálem můžeme po cca 14 dnech.  VYTYČENÍ A LAVIČKYSkrývka ornice6 157 KčSmrkové latě na lavičky695 KčZapůjčení nivelačního přístroje330 KčVytyčení domu + technická zpráva3 500 Kč  Bagrování základových pasů5 620 Kč  ZEMNĚNÍZemnící pásek2 470 KčGUMOASFALT SA 12147 Kč  BETONOVÁNÍ ZÁKLADŮBeton do základů 40m3 (1420 Kč/m3)56 800 KčDoprava betonu17 400 KčČerpání betonu8 779 KčRoxory, prostupy a drobnosti1 240 Kč  ZTRACENÉ BEDNĚNÍZtracené bednění ZB 25-40, 300 kusů9 675 KčZtracené bednění ZB 25-30, 120 kusů4 050 KčDoprava1 000 KčSkládání hydraulickou rukou1 190 KčBeton do ztraceného bednění 13m3 (1420 Kč/m3)18 460 KčDoprava betonu (435 Kč/m3)5 655 KčČerpání betonu5 760 KčOstatní materiál (dráty, polystyren,…)1 000 Kč  KANALIZACE A ZÁSYP DESKYKanalizační materiál5 547 KčPokládka kanalizace - doprava a práce3 480 KčBagr na zavážení desky7 125 KčFinální vrstva štěrku7 088 KčZapůjčení vibrační desky550 KčZapůjčení vibračního pěchu600 Kč  DESKAKari sítě 6x15 - 42 ks12 180 KčOSB desky (později využitelné pro šalování věnců)3 650 KčSmrkové latě a prkna pro zapření šalování1 200 KčOstatní700 KčBeton na desku 31m3 (1601 Kč/m3)49 631 KčDoprava betonu (435 Kč/m3)13 485 KčČerpání betonu8 240 Kč  CENA CELKEM263.404 KčV přepočtu na 1m2 (plocha domu a garáže 183m3)1.463,35 Kč
Workshop – ukládání kari sítí a stavba šalovacích prken kolem desky

VIDEO: Workshop – ukládání kari sítí a stavba šalovacích prken kolem desky

Prvním krokem byla pokládka kari sítí. Po desce jsme nejprve rozmístili kostky betonové zámkové dlažby vysoké 6cm, které jsme pořídili ve stavebninách za přibližně 3Kč/kus. Velkou palicí a jednou přesnou ranou jsme kostky rozpůlili, abychom mohli podepřít kari sítě na co nejvíce místech. Díky nim bude později zajištěno, že se beton dostane nad i pod kari sítě, přičemž celková vrstva betonu desky má být dle projektu 15cm. Kari sítě o průměru drátu 6mm a velikostí oka 15x15cm (označení KH-20) byly ukládány vždy s přesahem o dvě oka a následně vázány k sobě pomocí vázacího drátu. Pro šalování jsme objednali OSB desky bez pera a drážky s tloušťkou stěny 22mm veliké 250x125cm. Podle dlouhé latě jsme desky upravili maflem na šířku přibližně  30cm. Aby deska na bednění snadno držela, natloukli jsme do desky delší hřebík ve vzdálenosti 15cm od horní hrany a OSB desky poté zapřeli pomocí prken a kolíků. Zapření jsme provedli pomocí smrkových střešních latí, které jsme opřeli o prkna upevněná na OSB deskách. Z fotek v galerii je patrné, že prkna zapřená o OSB desky nejsou příliš dlouhá (nejsou přes celou výšku OSB desky), a bylo by vhodnější je nařezat raději na delší rozměry. Finální dokončení šalovacích prken bylo provedeno za pomoci nivelačního přístroje, kterým byla prkna srovnána do maximální roviny, a poté definitivně zapřena a sešroubována k sobě. Děkujeme všem přítomným stavebníkům za skvělou pomoc a věříme, že zkušenost z workshopu využijí následně při stavbě svého domu.
Zavážení a hutnění prostoru desky

VIDEO: Zavážení a hutnění prostoru desky

K hutnění materiálu pod deskou jsme si v půjčovně stavebnin DEK zamluvili vibrační pěch (žábu) a vibrační desku (žehličku). Pěch byl využíván na hutnění pískové zeminy. Navážení a rozhrnování písku bagristou probíhalo ve dvou vrstvách, aby bylo možné materiál dostatečně zhutnit. V předchozí etapě jsme kanalizační trubky z důvodu dodržení sklonu podkládali různým materiálem, který byl zrovna po ruce. Při zavážení desky byl tento provizorní materiál postupně odstraňován a kanalizační potrubí zasypáváno a ručně hutněno pomocí velké palice. Finální 10 centimetrovou vrstvu štěrku, který nám dovezli z betonárky CEMEX, bagr rozhrnul po celé ploše desky. S vibrační deskou (žehličkou) jsem štěrk „utáhl“ a deska tak byla připravena na pokládku kari sítí a stavbu bednění (šalování). Ne vždy se nám vše daří tak, jak bychom si při stavbě představovali. Bagrista nám omylem zasypal zeminou zemnící drát, který byl vyveden uvnitř domu v prostoru budoucí skříně s jističi. Všiml si toho až následující dny jeden stavebník, který dorazil na workshop. Protože by bylo komplikované vše znovu vyhrabávat, rozhodli jsme se zemnící drát napojit na blízký vývod hromosvodu a přivést jej dodatečně chráničkou do domu. Tímto ještě jednou děkujeme pozornému stavebníkovi. TIP: V předchozím videu najdete pokládku ležaté kanalizace. V příštím videu se podíváme na video z workshopu, na kterém jsme rozmisťovali kari sítě a stavěli bednění kolem desky.
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
Pokládka ležaté kanalizace

VIDEO: Pokládka ležaté kanalizace

S kladením trubek jsme začínali v místě prostupů ven z domu. Prostupy byly připraveny již z betonování základů a tvořila je KG trubka o průměru 160 mm. Kanalizační potrubí pod deskou se dle výkresu provádělo z trubek o průměru 125 mm. Kladení potrubí bylo prováděno dle výkresů kanalizace, které jsou součástí naší projektové dokumentace. Řemeslníci mi prozradili, že podle normy je nutné u odpadní kanalizace dodržet sklon 3 cm na 1 metr délky potrubí. V případě odvodu pouze dešťové vody, v našem případě z prostoru rovné střechy nad garáží požaduje norma 1cm sklonu na 1 metr délky potrubí. Sklon byl po celou dobu práce kontrolován pomocí dlouhé vodováhy. Některá místa vyžadovala vykopání zeminy a položení potrubí do větší hloubky. Jinde bylo zase nutné podložit potrubí kusy betonu a jiným materiálem. Beton ani jiné ostré předměty nesmí pod trubkami zůstat. Při zasypávání prostoru desky pak bude nutné důkladně podsypat a obsypat trubky pískem a veškeré provizorní podpěry odstranit. Tloušťka betonu základové desky bude 15cm. Potrubí bylo ukládáno tak, aby nad deskou vyčnívala hrdla trubek. 
Betonování ztraceného bednění

VIDEO: Betonování ztraceného bednění

Přesné množství betonu jsme zjistili podle tabulek výrobce ztraceného bednění, které udávají výplňové množství betonu pro jeden kus tvárnice. Po vynásobení množstvím použitých tvarovek nám vyšlo, že budeme potřebovat 13m3 betonu. V místech, kde by pro doříznutí mezery mezi tvarovkami vycházelo pouze několik centimetrů, jsem místo ztraceného bednění použil dvě prkna, která byla proti vyvalení betonem zajištěna pomocí vázacího drátu. Ten stačí mezi dřevěnými deskami protáhnout předvrtaným otvorem a párkrát obtočit, například šroubovákem, a tím se dřevěné bednění dokonale stáhne.
Workshop – zakládání ztraceného bednění

VIDEO: Workshop – zakládání ztraceného bednění

Kapacita workshopu byla plně obsazena a do Rostoklat dorazilo několik desítek stavebníků. Na začátku jsme si společně ukázali, jaké etapy předcházely sobotnímu setkání. Teoreticky jsme si popsali postup kladení jednotlivých tvarovek, způsob určení místa, kde s pokládkou ztraceného bednění začít i jak si poradit s nedokonale rovnými základy. V části, kde bylo ztracené bednění založeno z předchozího dne, se mohli stavebníci naučit používat optický nivelační přístroj a současně ověřit, zda bylo ztracené bednění uloženo s přesností na milimetry. Společně jsme prošli projektovou dokumentaci a podívali se, jak vypadá výkres základů i jakým způsobem budou základy stavěného domu zatepleny. Odvážní stavebníci si měli možnost pod dohledem profesionálů vyzkoušet kladení a urovnávání tvárnic do betonového lože na vlastní kůži. Mnozí se po této zkušenosti podělili o své pocity, které naleznete v závěru videa. Vzhledem k vyšší hmotnosti tvarovek se stavebníci shodli, že na tuto etapu si při stavbě svého domu pozvou silné pomocníky. TIP: V minulém videu najdete zakládání rohů a první řady ztraceného bednění. V příštím videu se podíváme na betonování ztraceného bednění a prozradíme si, jak se v budoucnu vyhnout bourání otvorů pro kanalizační potrubí.
Zakládání rohů a první řady ztraceného bednění

VIDEO: Zakládání rohů a první řady ztraceného bednění

Pro obvodové stěny jsme použili tvarovky o šířce 40 cm a pro vnitřní nosné stěny tvarovky s šířkou 30 cm. Ztracené bednění od výrobce PRESBETON jsme poptali ve stavebninách DEK.cz, požádali o objektovou slevu a nechali si ho přivézt i složit přímo na stavbě. Pokud se vám nepodaří vybetonovat základové pasy zcela přesně, je třeba před pokládkou ztraceného bednění zjistit nejvyšší bod pásu, od kterého budeme začínat. Pro vyrovnání tvárnic ztraceného bednění použijeme zavlhlý beton stejné nebo vyšší třídy, než byla v základech. Důležité je v betonárce domluvit, aby měl beton drobné kamenivo a nestalo se vám, že při urovnávání tvárnic nebudete moci tvárnici doklepnout z důvodu velkých kusů kamene v betonu. Pozici prvního rohu jsme určili pomocí provázků natažených mezi lavičkami. Roh jsme do betonu vyznačili tužkou a zatlučením hřebíku. Obdobný postup byl proveden v dalších rozích domu, které se navíc kontrolovaly také na vzdálenost od prvního rohu a to jak po délce stěn, tak také úhlopříčně. Po usazení rohových tvárnic do přesné polohy a stejné výšky probíhalo rozmisťování dalších tvarovek již podél provázku. Před skládáním další vrstvy tvárnic bylo třeba na první řadu položit výztuž z roxorů. Použity byly roxory o průměru 8 mm rozmístěné ve dvou řadách po celém obvodu venkovních i vnitřních tvarovek ztraceného bednění. TIP: V předchozím videu se můžete podívat, jak jsme betonovali základové pásy. V příštím videu se podíváme na záznam z workshopu, na který si budoucí stavebníci přijeli vyzkoušet práci se ztraceným bedněním.
Betonování základových pásů

VIDEO: Betonování základových pásů

Vodovodní hadici jsme umístili do kopoflexové chráničky a protáhli ji po dně základových pásů. Po urovnání terénu bude tak hadice v hloubce přesahující jeden metr, což je pro nezamrzání vody více než dostatečné. Současně jsme si připravili dvě kopoflexové chráničky pro protažení drátů elektroinstalací a prostupy kanalizace vyřešili KG trubkou o průměru 160mm, neboť kanalizační potrubí pod deskou bude mít dle výkresu průměr 125mm. Aby při následné betonáži nedošlo k „vyplavání“ průchodek, které by mohl beton vytlačit, upevnili jsme je pomocí ohnutého roxoru, který byl zatlučen do terénu a znemožnil tak jakýkoliv posun nebo pohyb připravených prostupů. Beton jsme objednávali od společnosti CEMEX. Využili jsme jarního poukazu, který si i stovky z vás stáhli zdarma z webu Svépomocí.cz a získali tak slevu ve výši 15% na veškeré betonové směsi. Do základů padlo celkem 40m3 betonu, který byl z důvodu nepřístupnosti pozemku čerpán za pomoci pumpy na beton. Práce s pumpou je sice finančně nákladnější, ale pochopitelně o mnoho snazší, a pokud budete mít dobře zaměřené výšky základů, povede se vám v jednom člověku vybetonovat základy dokonale rovně. Do zavadlého betonu v základech jsme před odjezdem ze stavby zapíchali roxory o průměru 8mm a délce přibližně 1 metr. Snažili jsme se rozměřit pozice roxorů tak, abychom se vždy dostali na střed budoucí tvarovky ztraceného bednění. Beton pro betonování základových pasů jsme poptávali a objednávali na této stránce >> TIP: V předchozím videu jsme pokládali zemnící pásek. V příštím videu se podíváme na zakládání rohů a první řady tvárnic ztraceného bednění.
Nákup a pokládka zemnícího pásku

VIDEO: Nákup a pokládka zemnícího pásku

K dispozici jsme měli i potřebný výpis materiálu pro zemnění, který jsme odeslali do společnosti K&V Elektro, ve které jsem již kupoval materiál na svou předchozí stavbu. Materiál jsme si po odsouhlasení cenové nabídky nechali předem připravit a dojeli si ho vyzvednout na pražskou pobočku Štěrboholy, kterou máme po cestě na stavbu. Do začištěného výkopu jsem položil kolo zemnícího pásku a postupným odmotáváním jej rozvinul po celém obvodu základů. Spotřeboval jsem bezmála 3 balení pásku, který je pomocí spojek pásek-pásek spojen v jeden kus. Dále bylo třeba spojkami pásek-drát provést vývody na povrch a to ve všech rozích domu a také v místě, kde bude v domě instalován elektro rozvaděč. Zemnící drát jsme rozdělili na 5 stejných kusů a pevně jej spojili k uloženému pásku. Pomocí kusů betonové dlažby byl pásek po celém obvodu podložen tak, aby nikde neležel na zemi a beton tak mohl dokonale zatéci ze všech stran a pásek obalit. Před betonáží jsme všechny spoje opatřili dostatečnou vrstvou gumoasfaltu.
Bagrování základových pásů

VIDEO: Bagrování základových pásů

Obvodové pasy jsme hloubili 70 cm (dalších 40 – 50 cm je skrývka) od povrchu sejmuté ornice. Oproti původnímu výkresu jsme se rozhodli vyhloubit základ i pro vnitřní nosné zdi a později na něj usadit tvárnice ztraceného bednění. Po dohodě s projektantem jsme tedy i pod vnitřním zdivem provedli výkop, tentokrát ovšem do hloubky „pouze“ 40 cm. Důležité bylo, aby si bagrista na začátku důkladně nastudoval výkres a určil odkud bagrování zahájí, aby se mu povedlo večer z parcely v pořádku odjet. Při bagrování jsme se neobešli bez lopaty. Ručně je nutné začistit výkop a vytvořit tak čistou základovou spáru. Základovou spáru by měl převzít stavební dozor a odsouhlasit následnou betonáž, před kterou je pochopitelně nutné položit zemnící pásek a připravit prostupy. Oběma tématům se budeme věnovat v dalších dílech. Při podávání žádosti o stavební povolení, jsme měli jako jednu z příloh harmonogram kontrol ze stavebního úřadu. Dle pokynů jsme tedy nahlásili plánovaný termín provádění betonáže základů, aby si případně pracovníci úřadu mohli dojít zkontrolovat řádné začištění základové spáry. TIP: V předchozím videu jsme se věnovali zaměření domu a stavbě laviček. V příštím videu se podíváme na nákup a pokládku zemnícího pásku
Zaměření domu a stavba laviček

VIDEO: Zaměření domu a stavba laviček

Vytyčit bylo třeba celkem 8 rohů, které jsou po obvodu domu. Vnitřní zdivo se prý zpravidla nevytyčuje, neboť máte-li vytyčen dům po obvodu, snadno si poté doměříte polohu pro vnitřní nosné zdi. K vyznačení rohu lze použít roxor nebo stejně, jako v našem případě, velký hřebík 200mm. Důležité je, aby byl „vytyčovací prvek“ co nejtenčí a současně pevný. Pro pozdější přesné zjištění polohy rohů domu jsme pokračovali stavbou laviček. V místní prodejně dřeva měli smrkové latě 30x50mm v délce 4 metrů. Každou lať jsme rozdělili na 3 díly a postavili z nich jednu lavičku. Lavičky jsme vyrovnali do stejné výšky pomocí nivelačního přístroje a následně za pomoci provázků a olovnice přenesli rohy domu na lavičky. Na lavičce jsme vyznačili polohu rohu tužkou a současně také malým hřebíčkem. TIP: V předchozím videu jsme dělali skrývku ornice. V příštím videu se podíváme na bagrování základových pásů.
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
Skrývka ornice

VIDEO: Skrývka ornice

Vytyčení domu pro skrývku jsme provedli svépomocí. Díky oplocení, kterým bylo možné se řídit, šlo vytyčení velmi rychle. Do vytyčených rohů jsme zatloukli dřevěné kolíky a před příjezdem bagru natáhli mezi kolíky provázek. Následně ve vzdálenosti přibližně 40 – 50 cm byl obvod domu vysypán vápnem a bagrista tak získal jasně vymezený prostor pro svou práci. Zeminu ze skrývky jsme uchovali přímo na pozemku. Hloubka skrývky je v průměru kolem 40 cm a vytěžené zeminy je obrovská hromada, která bude následně použita na terénní úpravy. Provádění skrývky zabralo jeden den a počasí vydrželo jen tak tak. Bagrista odjížděl ze stavby za tmy a současně také v dešti. TIP: V předchozím videu jsme stavěli pilíř na elektroměr. V příštím videu se podíváme na postup vytyčení domu a stavbu laviček.
Reklama