Hrubá stavba

Workshop: Předsazená montáž oken OKNA.EU

VIDEO: Workshop: Předsazená montáž oken OKNA.EU

Po přivítání seznámil Pavel Tesárek účastníky s dosavadním průběhem prací. Během nich již technici provedli montáž většiny oken. Poté technici popsali průběh předsazené montáže, UKÁZALI stavebníkům ocelové kotvy, na které se okna usazují, a vysvětlili funkci parotěsné a paropropustné pásky. Pak přišla na řadu praktická ukázka. Technici odmontovali z okna křídlo se zasklením a na rám aplikovali parotěsnou a paropropustnou pásku. Následně nalepili zakládací purenitový profil a osadili ocelové montážní pásky. V další ukázce přišla na řadu montáž připraveného rámu okna do otvoru. Následovala instalace límce z extrudovaného polystyrenu a utěsnění pomocí parotěsné a paropropustné pásky.
Předsazená montáž oken

VIDEO: Předsazená montáž oken

Technici dorazili na stavbu v domluvený den. Chvíli po nich dorazila také první várka oken. Ta si technici nejprve všechna přenesli do garáže. Postupovali následně:
Příprava ostění před montáží oken

VIDEO: Příprava ostění před montáží oken

Pro správné připevnění parotěsné a paropropustné pásky je nutné připravit hladké ostění. Museli jsme tedy vyrovnat drážky v cihlách. K tomu jsme použili tenkou vrstvu stavebního lepidla.
Montáž pouzder JAP pro posuvné dveře

VIDEO: Montáž pouzder JAP pro posuvné dveře

Pouzdra pro posuvné dveře jsme nakoupili v e-shopu www.dek.cz, konkrétně se jedná o pouzdra s označení Norma STANDARD určená do zděných příček.  Při rozbalování každého pouzdra, najdete uvnitř elektroinstalační krabici pro případné umístění zásuvky či vypínače k pouzdru. Dále boční stojnu, vzpěry, kolejnici a podrobný obrazový montážní návod. 
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
Workshop Montáž okapového systému

VIDEO: Workshop Montáž okapového systému

Technik společnosti Lindab nejprve seznámil přítomné stavebníky se všemi komponentami, ze kterých se okapový systém Lindab Rainline skládá.  Následně jsme mohli sledovat postup přípravy střechy před montáží okapového systému. Nejprve bylo třeba připravit oplechování. Poté na bednění střechy nainstalovat pojistnou hydroizolaci a kontralatě. Když přišlo na řadu laťování, připomněli jsme si nutnost umístit první lať o rozměru 40x60 mm na výšky. Další latě již připevníme standardně na šířku a vzdálenost mezi latěmi zvolíme dle předpisu výrobce. Pro umístění žlabových háků bylo třeba vytvořit ve spodní lati drážku a na kontralať si namontovat kousky latě ke které žlabové háky připevníme.
Instalace hromosvodu

VIDEO: Instalace hromosvodu

Před betonováním základů jsme do výkopu umístili zemnící pásek a na každém rohu domu, kde bude okap a svod hromosvodu ze střechy, vyvedli na povrch zemnící drát. Samostatný zemnící drát jsme vyvedli také do technické místnosti k elektrickému rozvaděči.
6. přednáška FOR ARCH 2016: Pokládka střešní krytiny

VIDEO: 6. přednáška FOR ARCH 2016: Pokládka střešní krytiny

Krovy nám přijely již opracované na CNC stroji, což tesařům ušetřilo dost práce. Hlavní výhodou krovu opracovaného na CNC stroji je přesnost opracování, rychlost samotné stavby krovu a kompletní servis v rámci pobočky. Jak probíhala montáž krovu, si přečtěte zde.
Shrnutí jeden a půl roku stavby na přednášce v Brně

VIDEO: Shrnutí jeden a půl roku stavby na přednášce v Brně

V tříhodinové přednášce jsem se věnoval následujícím kapitolám: průběhu stavby, tvorbě projektové dokumentace, budování základů, zdění, realizaci stropů, stavbě komínu, stavbě krovu opracovaném na CNC stroji, pokládce krytiny. Po přestávce následovala témata jako: předsazená montáž oken, zateplení domu, venkovní omítka, rozvody vody a elektroinstalace, volba vytápění, realizace schodiště a sádrové omítky. Jak jsem již několikrát zmiňoval, materiály, ze kterých stavíme náš vzorový pasivní dům odráží materiály a postupy, které stavebníci běžně volí u nepasivních domů. Naším cílem je prověřit, zda je možné ze stejných materiálů postavit dům v pasivním standardu. Na přednášce jsem prozradil řadu rad a tipů, ovšem přiznal jsem také to, co se nám nepovedlo nebo na co si dát pozor a kde lze ušetřit. Bližší informace o projektu Svépomocí Živě.
5. přednáška FOR ARCH 2016: Stavba krovu

VIDEO: 5. přednáška FOR ARCH 2016: Stavba krovu

Krov jsem objednal ve Stavebninách DEK a toto řešení mě zaujalo natolik, že jsem se vydal podívat, jak samotný krov vzniká. Jeho výrobu sledujte v tomto videu. Kromě krovu na střechu vzorového domu, jsme nechali přivézt také model střechy, aby si na workshopu vyzkoušeli montáž krovu svépomocníci na vlastní kůži. Jak workshop probíhal si přečtete zde.
4. přednáška FOR ARCH 2016: Výběr a stavba komínu

VIDEO: 4. přednáška FOR ARCH 2016: Výběr a stavba komínu

Když komín přivezli, nanoslili jsme dovnitř tvárnice pro první patro, vedle domu jsme si pak přichystali dvě palety určené pro druhé patro, které jsme vytáhli jeřábem při pokládce stropu. Nic nebránilo tomu, dát se do zdění.
3. PŘEDNÁŠKA FOR ARCH 2016: Zdění obvodových a nosných zdí

VIDEO: 3. PŘEDNÁŠKA FOR ARCH 2016: Zdění obvodových a nosných zdí

Po „kosmetických úpravách desky“ jako je očištění a odšalování desky následovala aplikace hydroizolace, použili jsme GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Podklad jsme před pokládnkou natřeli penetrací a pak jsme se již vrhli na zakládání zdiva.
Pokládka střešní krytiny

VIDEO: Pokládka střešní krytiny

Účast stavebníků na sobotním workshopu byla velmi vysoká. Pro stavebníky byly na ukázku připraveny všechny komponenty střešní krytiny, které dohromady tvoří ucelený systém. Dalibor Kulhánek v úvodu prozradil funkci jednotlivých dílů, které jsme si společně představovali v jednom z předchozích videí, ve kterém jsme podrobně rozebírali cenovou nabídku střešní krytiny.  
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
Pokládka střešní krytiny TONDACH STODO 12

VIDEO: Pokládka střešní krytiny TONDACH STODO 12

Balíky tašek TONDACH STODO 12 musíme na střechu nějakým způsobem dopravit. K tomu nám pomohl stavební výtah GEDA, který vám pronajmou v každém větším obchodě se stavebninami. Doporučujeme s řemeslníky najít pro výtah takové místo, které nebude příliš vzdálené od složených palet s taškami a přístroj vám zároveň umožní vyvést tašky až k hřebenu. Myslete na to, kam složíte palety a kde umístíte výtah už v rámci příprav. Jinak vás mohou potkat nepříjemnosti s přemísťováním či postavením zdviže, které vás nejen při stavbě zdrží, ale také spolehlivě otráví.
Bednění krovu, natažení fólie a laťování

VIDEO: Bednění krovu, natažení fólie a laťování

Na valbovou střechu jsme nejdříve položili bednící prkna. Začali jsme po nejširším obvodu krovu kolem celého domu. V pokládání jednotlivých prken jsme pak pokračovali vždy na jedné straně střechy. Začali jsme vždy tak, aby každé prkno dostatečně přesahovalo přes nároží. Po dokončení celé řady jsme přesahy po obou stranách jednoduše seřízli podle trámu. S dokončením bednění jsme ale nepospíchali. Po upevnění prvních dvou řad bednících prken je totiž potřeba připevnit okapní plechy po celém obvodu domu. Jakmile jednou bednění dokončíte, na okraji střechy se vám s plechy bude horko těžko manipulovat. 
Jak se vyznat v jednotlivých položkách cenové nabídky na střešní krytinu?

VIDEO: Jak se vyznat v jednotlivých položkách cenové nabídky na střešní krytinu?

Rozklíčovat nabídku na střešní krytinu nám pomůže Vít Jirkovský ze společnosti TONDACH, která vyrábí střešní krytinu STODO 12, pro kterou jsme se v projektu Svépomocí ŽIVĚ nakonec rozhodli.
Workshop: Sestavení krovu připraveného na CNC stroji

VIDEO: Workshop: Sestavení krovu připraveného na CNC stroji

Možnost vyzkoušet si stavbu krovu jako „skládačku“ přilákala kolem 30 svépomocných stavebníků. Každý z nich dostal montážní plánek s očíslovanými prvky. A na úvod zaznělo několik praktických rad spolu s pokyny z úst odborného tesaře Honzy Jirky. Svépomocní stavebníci se tak dozvěděli, čím při stavbě modelu střechy začít. >> Zajímají vás detaily? Podívejte se, jak probíhal celý workshop na záznamu z přímého přenosu.
Montáž krovu vyrobeného na CNC stroji

VIDEO: Montáž krovu vyrobeného na CNC stroji

Ještě před příjezdem tesařů jsme odstranili z věnce bednění a odštípali vázací dráty, kterými byla šalovací prkna provázána. Abychom se následující den nezdržovali s přípravou pozednic, roznosili jsme dle plánku všechny pozednice na své místo. Velkou radost nám udělalo zjištění, že trámy, u kterých by mohlo hrozit prohození, například otočení o 180° mají na každé straně vyříznutý jinak dlouhý plát, takže je nelze zaměnit i kdybyste se snažili. Pozednice na sobě mají navíc již přímo z výrobního stroje vyznačené pozice pro umístění krokví.
Výroba krovu na CNC stroji - DEK

VIDEO: Výroba krovu na CNC stroji - DEK

CNC stroj, na kterém probíhá výroba krovu je strojem tesařským a realizuje práci, kterou by na stavbě běžně prováděl tesař. Hlavní výhodou krovu opracovaného na CNC stroji je přesnost opracování, rychlost samotné stavby krovu a kompletní servis v rámci pobočky Stavebnin DEK. Nejjednodušší cesta, jak objednat krov, je navštívit nejbližší pobočku Stavebnin DEK, kde se vás ujme příslušný obchodník. Po předání projektové dokumentace obdrží klient návrh finální podoby krovu v podobě 3D výkresů, včetně cenové dokumentace. 
Vazníky nebo klasický krov?

VIDEO: Vazníky nebo klasický krov?

Zásadní rozdíl mezi vazníky a krovem je již v samotném principu výroby. Zatímco klasické tesařsky vázané krovy se vyrábějí přímo na stavbě, kde se s pomocí pil a různých nástrojů vytváří konstrukce, vazník se ve většině případů vyrábí ve výrobním závodě na (polo)automatických linkách a jedná se tedy o prefabrikovaný výrobek. Další rozdíl je v samotné konstrukci, kdy vazník se vytváří z relativně subtilních fošen, tloušťky nejčastěji 5 cm, které se poté na pilách nařežou do finálního tvaru, vyskládá se tvar vazníku a jednotlivé fošny se spojují tzv. sponami (odborně styčníková deska s prolisovanými trny), přičemž tento typ spoje vykazuje velice vysokou únosnost. 
Betonování nosníků MIAKO stropu bez nadbetonávky a založení první řady zdiva v půdním prostoru

VIDEO: Betonování nosníků MIAKO stropu bez nadbetonávky a založení první řady zdiva v půdním prostoru

Při využití vložek Porotherm MIAKO BN se beton ukládá pouze do prostoru nosníků mezi vložkami. Před betonáží je potřeba tyto vložky dostatečně navlhčit vodou, stejně jako dříve používané MIAKO vložky s nadbetonávkou. Z výpočtů nám vyšlo, že bychom měli spotřebovat 13,5 m3 betonu. Jen pro připomenutí, když jsme realizovali strop v prvním nadzemním podlaží, využili jsme běžné MIAKO vložky s nadbetonávkou a spotřebovali jsme 24 m3 betonu. Použili jsme pochopitelně také kari sítě s podložkami.  Připomeňte si, jak probíhaly přípravy na betonování stropu v 1. nadzemním podlaží.
Reklama