35. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny

Autor: e4 dům svépomocí (130 příspěvků)
Kategorie: Týdenní přehled
29. 6. 2021
0 komentářů
35. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny
Příspěvek stavebníka

V tomto týdnu jsme doladili natření zakládacího profilu a drážky v palubkách. Následně nás čekalo oplechování štítů a komínu a pokládka střešní krytiny.

20. 1. 2021 – Den 123 – 1 hodina na stavbě

Palubky, které tvoří záklop střechy v pohledových místech, jsme natírali předem v garáži a v budoucím obýváku. Obdobně jsme dvěma vrstvami natřeli také KVH hranol, který slouží jako zakládací profil nadkrokevní izolace.

Později, při pohledu na palubky a KVH hranol ze zahrady domu, bylo vidět několik míst, na kterých není drážka v palubce natřena. Současně také KVH hranol působil v porovnání s čely krokví daleko světleji.

Rozhodli jsme se proto natřít hranol ještě jednou vrstvu Lazury Remmers a opravit drážku v palubkách. Chtěli jsme to stihnout dříve, než budou instalované okapové žlaby. Nebudeme tak o ně muset žebřík zbytečně opírat a k natírání současně budeme mít volný přístup.

35. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny

Natřít se mi povedlo bohužel jen jižní stranu domu, protože na severní straně leží ještě zbytky sněhu, který při aktuální teplotě 8 °C poměrně rychle taje a ze střechy se tak valí proudy vody.

21. 1. 2021 – Den 124 – 2 hodiny na stavbě (7 hodin řemeslníci)

S řemeslníky jsme byli dohodnutí, že dorazí jako obvykle na 9. hodinu. Ještě předtím jsem chtěl ale stihnout natřít zakládací hranol a drážku v palubkách u záklopu krovu na severní straně, tak jsem na stavbu vyrazil už v 8 hodin.

Na severní straně je střecha rozdělena přístřeškem umístěným nad vchodem do domu. Pouze vlevo od vchodu byla na střeše natlučena první střešní lať, která se dává na výšku. O tu jsem si opřel žebřík a natřel potřebnou část střechy.

U přístřešku a vpravo od přístřešku první lať natlučena nebyla. Protože jsem nechtěl žebřík opírat o oplechování, rozhodl jsem se s natíráním pokračovat až poté, co tesaři umístí lať i sem.

Jakmile dorazili na stavbu, vedli jejich první kroky na jižní stranu střechy. Krásně tam svítilo sluníčko a na fólii nebyl již žádný sníh (na rozdíl od severní strany, kde zbytky sněhu pořád držely).

35. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny

Jeden z tesařů nejprve motorovou pilou seřízl hrany kontralatí u hřebene střechy, aby sem bylo možné na výšku umístit hřebenovou lať.

Další si mezitím vzal dvě krajové střešní tašky a změřil ideální rozteč střešních latí. Následně změřil délku krovu odspodu (od druhé latě, respektive první položené na šířku od její horní hrany) směrem k hřebeni (k horní hraně poslední latě, která drží tašku).

Její umstění stanovuje technická příručka TONDACH pro konkrétní krytinu. Pokrývači si ji umístí tak, aby jim hřebenáč pěkně zakryl tašku. Naměřenou vzdálenost vydělí ideální roztečí dvou tašek, kterou si naměřili (tato hodnota je uvedena v příručce TONDACH). Tím se po drobné korekci dostal k vzdálenosti latí, která bude pro tuto střechu použita (laťování).

Na krajních kontalatilatích poté řemeslníci rozkreslili laťování a ověřili, zda spočítané vzdálenosti latí opravdu sedí. Poté již mohli ostatní přistoupit k natažení provázku a vytvoření čárek, které vyznačují umístění latí na kontralatích – šňůrování.

Na jednom konci střechy si na každou čárku postupně natloukli hřebíky, za které bylo možné zaháknout šňůru, kterou na druhém konci střechy další z pokrývačů napnul. Ostatní mezitím vytvořili na kontralatích čárky.

35. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny

Záměrně pro vyznačování pozic latí nepoužívají brnkačku, protože většina krovů není zcela rovných a čárka pak nemusí být přesná. Tato metoda je sice o něco namáhavější, ale funguje spolehlivě. Laťování šlo již následně jako na drátkách.

Protože jsme spočítali, že nám bude pár latí chybět, vzal jsem auto a vyrazil s přívěsem na pilu rychle dokoupit zbytek.

Důležité je, aby lať držela minimálně na 3 krovech. Sice by zvládla tašky udržet, i kdyby byla přitlučená pouze na dvou, ale podle slov zkušených pokrývačů by to byla „pěkná prasárna“.

Mezitím se jeden z klempířů pustil do přípravy okapu. Na první svisle natlučenou lať přibil ochranný větrací okapní pás. Poté motorovou pilou vyřízl do první latě drážky pro žlabové háky a dále pokračoval s přípravou okapů na zemi.

Ze střešních latí si nařezal podložky dlouhé cca 17 cm. Ty budou položeny na kontralatích a přes ně následně hřebíky připevní žlabové háky do kotralatě.

35. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny

Po spočítání krovů si klempíř připravil odpovídající počet háků. Jeden hák navlékl na okapový žlab. Jazýčky na háku ohnul tak, aby vytvořil rovinu se žlabem. Přibližně 1 cm nad jazýčkem si připravil risku, která bude sloužit jako nejvyšší bod u háků uprostřed střechy.

Všechny háky si včetně prvního a posledního s vyznačenou ryskou narovnal vedle sebe. Na prostřední hák (případně na hranu dvou háků) si přenesl podle latě značku z krajních háků (nejvyšší bod) a následně podle počtu háků odměřil na krajních hácích bod nejnižší.

Spád okapového žlabu bude 0,5 cm na hák. Při počtu 10 háků od středu střechy ke kraji je druhá ryska vyznačena ve vzdálenosti 5 cm od nejvyššího bodu.

Podle latě si klempíř nakreslil rysku spádu a háky od středu ke kraji očísloval. Na jednu stranu háků poté k číslům přidělal značku, aby bylo zřejmé o kterou číselnou řadu (potažmo stranu střechy) se jedná.

Na ohýbačce háků si poté nastavil doraz podle sklonu naší střechy a všechny háky postupně naohýbal. Naohýbané háky si postupně roznesl po střeše.

35. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny

K připevnění prvního háku je třeba vzít jednu střešní tašku a umístit ji na lať. Konec tašky by měl být přibližně ve třetině žlabového háku. Po nastavení správného umístění háku klempíř pomocí hřebíků připevnil první a poslední hák přes podložky na kontralatě.

Mezi háky natáhnul provázek a podle něj připevnil žlabový hák na prostředek střechy. Tím provázek přizvedl a nastavil tak na něm i potřebný sklon pro ostatní háky. Podle provázku všechny ostatní háky připevnil na střechu.

Na okapové žlaby bylo nutné namontoval čela žlabu. U okapů DEK RAIN se konec žlabu naohybá, poté přiloží čelo žlabu a kleštěmi bez zubů se hrana čela zmáčkne k ohnuté hraně žlabu – takzvaně zafalcuje.

Vnitřek spoje čela a žlabu se vymaže klempířským silikonem. Žlaby jsou připraveny k namontování kotlíku.

Protože jsme neměli pozici kotlíku přesně vyměřenou, rozhodli jsme se jej namontovat až na střeše. Pohodlnější by ale pochopitelně bylo osadit kotlíky dole na zemi.

35. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny

Do žlabu si klempíř zakreslil pozici a potřebnou velikost otvoru pro kotlík a dlátem otvor vysekl. Kladívkem sklepl hrany otvoru směrem do kotlíku, aby voda dobře odkapávala, a kotlík osadil. Svody budeme montovat až příště, takže v této podobě okapy zůstaly.

Na severní straně střechy bylo na fólii stále tolik zmrzlého sněhu, že jej před laťováním museli tesaři zamést koštětem. Pak mohli opět někteří přistoupit k laťování. Dva tesaři se ujali nelehkého úkolu, spočívajícího v zarovnání přesahu střechy.

Bylo nutné změřit vzdálenost mezi taškami. To provedli tak, že si vedle sebe naskládali 4 tašky a vyzkoušeli jejich vzdálenost v případě, že je srazí úplně napevno, a nebo naopak úplně roztáhnou. Pak použili zlatý střed jako výslednou hodnotu, přidali rozměr krajových tašek a rozpočítali potřebnou délku krovu.

Pásmem si délku se stejným přesahem na každé straně vyznačili na střeše, udělali rysku podle provázku a pustili se do řezání. Nejprve zkrátili latě a současně s nimi také nadkrokevní izolaci. Na palubkách, které tvoří záklop střechy, si poté pečlivě připravili přesnou linku a motorovou pilou nakonec zkrátili i palubky.

Kraj okapního plechu vystřihl Honza Jirka nůžkami do oblouku a ohnul ho směrem nahoru ke střešní lati. Přečnívající konce střešní fólie natloukli pokrývači na latě a zbytek odřízli.

35. stavební týden – Oplechování štítů a komínu, pokládka střešní krytiny

Další podrobné měření bylo nutné u přečnívající části střechy nad vchodem do domu. Zde bylo třeba se dopočítat takového přesahu, aby na sebe tašky na střeše správně navazovaly. Pak se seříznutí krajů provedlo u stříšky nad vchodem.

Šichta střechařské party byla u konce. Práci odvedli skvělou i přesto, že dnes nebyla Lenka doma a nemohla se tak starat o bohatý catering, na který jsou u nás řemeslníci zvyklí.

Sponzorovaná reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...Copyright © 2009 - 2023 Stavební Postupy s.r.o. Obchodní podmínkyZásady ochrany osobních údajů