Sestavení a betonování stropu Porotherm

Autor: e4 dům svépomocí (150 příspěvků)
Kategorie: Strop
28. 3. 2021
0 komentářů
Redakční článek

Dnes se v rámci projektu e4dům svépomocí podíváme na sestavení, armování a betonáž skládaného stropu POROTHERM.

Přesné množství stropních nosníků a vložek pro strop POROTHERM jsme si nechali spočítat přímo ve Wienerberger na základě projektové dokumentace. Stropní MIAKO vložky i POT nosníky nám řidič z výrobního závodu přivezl a složil.

Druhý den začínáme s nosníky

Na nosné zdivo položíme těžký asfaltový pás. My zvolili DEKBIT V60 S35 a spotřebovali jsme necelé 2 role. Asfaltový pás jsme nařezali na šířku 24 cm. Na celou šířku zdiva ho nedáváme, aby nebyl umístěn pod věncovkami a polystyrenovou izolací ve věnci.

Nyní přichází na řadu jeřáb, který jsme si na dnešek domluvili. Podle výkresu statiky stropu, kde jsou popsány jednotlivé nosníky, jsme tyto nosníky postupně přemisťovali na strop. Zatím si je jen usadíme, rozmisťovat je budeme později. Jakmile byly nosníky rozmístěny, můžeme se pustit do další práce. Při ní se ale bude hodit několik pomocníků.

Při rozmisťování POT nosníků dle kladečského plánu měříme rozteč prostředního prutu betonářské výztuže. Podle projektu máme k dispozici rozteč 62,5 nebo 50 cm. Je nutné dodržet také minimální délku uložení nosníků na zdivu, tj. 12,5 cm. Po hrubém rozměření rozteče mezi dvěma nosníky mezi ně umístíme MIAKO vložku. A můžeme pokračovat ve stejné práci na sousedním nosníku.

Sestavení a betonování stropu Porotherm
Reklama

V místě otvoru, například tam, kde bude komín, je ideální začínat s rozmístěním nosníku právě u komínu. Předejdeme tak situaci, kdy bychom museli přeskládávat strop v celé místnosti.

Můžeme se pustit do ukládání cihlových vložek

Jakmile máme rozmístěny všechny POT nosníky, můžeme přistoupit k ukládání cihlových vložek. Zde, kromě zmíněné rozteče, máme v projektu vložky vysoké 19 nebo 8 cm.

Doprostřed nízkých vložek se nesmí stoupat. Používají se tedy tam, kde je nutné zvýšit tuhost konstrukce uložením většího množství betonu v kombinaci s betonářskou výztuží. Nad nimi obvykle v dalším patře stojí příčka nebo sloupek krovu.

Kladení vložek bychom měli provádět postupně po řadách mezi jednotlivými nosníky. Když pozvete partu kamarádů a vytvoříte řetěz, jde ukládání pěkně od ruky. Zabere vám to tak jedno odpoledne. Pokud POT nosníky stihnete rozmístit dopoledne, máte strop složený za jeden den.

Betonářskou výztuž a kari sítě jsme spočítali podle výkresu statiky a vše objednali i na věnec ve 2. NP. Podle výkresu bude strop tvořen třemi typy věnců, jedním ztužujícím žebrem a konzolou v místě budoucího schodiště.

Sestavení a betonování stropu Porotherm
Reklama

Armování

Výrobu třmínků jsme se rozhodli dělat svépomocí přímo na stavbě. Pořídili jsme si k tomu novou ohýbačku, se níž jde práce rychle od ruky a třmínky jsou stejné.

Vázání armatur jsme nejprve prováděli ruční rádlovačkou, ale později jsme si dojeli do půjčovny Stavebnin DEK pro AKUvazač armatur. Rovnou jsme si půjčili také AKUstřihač.

Pozor je třeba dávat na správnou vazbu rohu ve věnci. Zde provazujeme obě vnější výztuže a následně vždy vnitřní prut s vnějším.

Před ukládáním kari sítí si ve vnitřním nosném zdivu připravíme prostor pro prostupy vody, odpadního potrubí a elektřiny. Prostupy si můžeme připravit například vložením polystyrenové kostky. Výšku polystyrenu volíme maximálně na úrovni budoucího betonu nebo o 1 cm méně. To proto, abychom se následně při betonáži nemuseli připraveným prostupům vyhýbat.

Sestavení a betonování stropu Porotherm

Zdění věnce

Jakmile máme dokončené armování věnce, přichází na řadu zdění věncových cihel POROTHERM. V místě otvorů pro okna, kde byla použita schránka pro venkovní stínění POROTHERM VARIO UNI, je třeba nad schránku v úrovni věnce umístit překlad KP 7 odpovídající délky. Prostor mezi schránkou a překladem vyplníme nízkoexpanzní pěnou.

Podle projektu vložíme za věncové cihly tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu a na komínové těleso nalepíme 3cm desky minerální izolace, abychom po vybetonování stropu zachovali potřebnou dilataci.

Abychom zabezpečili věncové cihly proti tlaku betonu, připevníme k nim lať, kterou rádlovacím drátem spojíme s POT nosníky.

V místě otvorů ve stropní konstrukci, například u schodiště, vytvoříme bednění a důkladně jej zabezpečíme proti budoucímu tlaku betonu. Nyní se můžeme vrhnout na ukládání kari sítí.

Reklama
Sestavení a betonování stropu Porotherm

Kari sítě a další betonářskou výztuž uvedenou v projektové dokumentaci ukládáme vždy na distanční lišty nebo jiný typ podložek.

Betonování stropu

Jakmile máme dokončené kompletní armování stropu a bednění v prostoru schodiště a překladů z ocelových profilů, můžeme spočítat beton a objednat betonáž. Podle projektové dokumentace máme použít na strop beton s označením C 25/30. Potřebné množství betonu si spočítáme podle technické příručky POROTHERM, kde je uvedena spotřeba betonu na 1 m2 MIAKO vložek.

Beton včetně čerpadla jsme objednali od Cemexu. Kalkulaci lze provést v kalkulátoru na webu beton.cz.

Na betonáž stropu jsme si pozvali opět pomocníky. Důležité je stropní vložky před betonáží důkladně prolít vodou. Také je důležité dobře beton zhutnit v místě věnců a ztužujících žeber. Toho docílíme nejlépe ponorným vibrátorem. Ten jsme si zapůjčili ve Stavebninách DEK.

Sestavení a betonování stropu Porotherm

Vrstva betonu nad MIAKO vložkami vysokými 19 cm musí být 6 cm. Protože máme strop předepnutý, kontrolujeme výšku uloženého betonu pomocí jednoduché měrky přímo od horní hrany MIAKO vložky.

Při betonáži jsme spotřebovali 19 m3 betonu s označením C 25/30 X0S3. Betonování nám trvalo asi 2 hodiny. Beton na stropě pravidelně kropíme, abychom předešli smršťovacím trhlinám.

Po 10 dnech můžeme strop zatížit a začít se zděním 2. NP.

Pokud nebudeme mít strop zatížen paletami s materiálem, můžeme po 28 dnech bednění stropu odstranit.

Přílohy

Výkres.pdf
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
e4 dům svépomocí
e4 dům svépomocí (150 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama