Montáž krovu za 5 hodin

Autor: e4 dům svépomocí (137 příspěvků)
13. 4. 2021
5 komentářů
Redakční článek
Dnes se v rámci projektu e4 dům svépomocí podíváme, jak jsme stavěli krov DEKWOOD. Ten je vyrobený ze sušených KVH hranolů a opracován na CNC stroji.

Pořízení všeho potřebného

Dům má tvar pravidelného obdélníku a bude mít sedlovou střechu. Nechali jsme si ve Stavebninách DEK nacenit dvě varianty provedení krovu.

  1. Varianta ze surového dřeva, která je levnější

  2. Varianta krovu z vysušených konstrukčních dřevěných hranolů. Tato varianta je cca o ¼ dražší.

Nakonec se majitelé i kvůli použití nakrokevní izolace rozhodli pro variantu druhou. V případě varianty první by totiž surové dřevo mohlo začít pracovat, a tím nakrokevní izolaci poškodit.

Pokud zvolíme krov ze sušených KVH hranolů, ušetříme za impregnaci. Škůdci totiž napadají jen mokré či vlhké dřevo. Během procesu technického sušení se navíc veškeré biologické zárodky škůdců zničí. Dřevo již tedy není nutné dále chemicky ošetřovat.

Montáž krovu za 5 hodin

Pohledové části krovu bylo samozřejmě třeba natřít. Toto nám zabralo celý víkend.

Doteď jsme sice vše prováděli svépomocí, ovšem střechu bychom raději vždy přenechali odborníkům.

Před započetím práce tesařů bylo ale ještě potřeba pořídit dva ocelové nosníky U 220. Ty v jedné části domu použijeme místo dřevěné vaznice. Nosníky jsme přivařili jeden k druhému.

Reklama

A můžou přijet tesaři

Nejprve tesaři usadili všechny části pozednic a podle výkresu dorovnali přesahy i vzdálenosti pozednic na obou stranách domu. Poté přišlo na řadu vrtání a kotvení pozednic do věnce pomocí závitových tyčí na chemickou kotvu. Jelikož nehrozí žádná tahová síla směrem nahoru, není nutné vyvrtané otvoru zcela zbavovat prachu.

Po pozednicích přišly na řadu vaznice. Jeřáb je nejprve usadil na betonové roznášecí věnce, kde je tesaři spojili dohromady. Vaznice na rozdíl od pozednic zatím nekotvíme. To proto, aby je bylo možné podle krokví případně posunout, a aby všechny spoje správně zapadly.

Montáž krovu za 5 hodin

Během dopoledne stihli tesaři usadit první krokve na krajích a uprostřed domu. Díky nim bylo možné upravit pozice vaznic a namontovat kleštiny.

Zbylé krokve pak přibývaly už jedna po druhé jako na drátkách. A to i díky tomu, že na pozednicích i vaznicích jsou jejich přesné pozice zakresleny už z výroby. Jeřáb tedy podle kladecího plánu umístil postupně každou krokev na její pozici. Tam si ji převzali tesaři a připevnili ji.

Jednotlivé protější krokve se vždy spojí příčnými kleštinami a sešroubují pomocí závitových tyčí.

Potom zbývá už jen dokončit konstrukci přesahu střechy v místě vchodu a vybetonovat základ pro sloupy.

Reklama
Montáž krovu za 5 hodin

Základ jsme vykopali předem. Betonáž patek jsme ale provedli až po usazení a montážním přišroubování sloupků. Díky tomu byla betonáž přesná a my jsme si ušetřili práci s vyměřováním patek.

Díky šikovné partě tesařů jsme měli krov na hrubo postavený za jeden den, respektive za 5 hodin. A to při 6 tesařích, z nichž 2 připravovali dole jednotlivé části a 4 pracovali na střeše. Následující den dorazili na stavbu ještě dva tesaři dotáhnout všechny matice u závitových tyčí a namontovali malé kleštiny na vrchní část krokví.

Montáž krovu za 5 hodin
Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
4. část - Základová deska

Véna

4. část - Základová deska

Reklama