CEMEX: Montáž bednění a betonování schodiště

Autor: e4 dům svépomocí (148 příspěvků)
9. 4. 2021
0 komentářů
Redakční článek

Dnes se v rámci projektu e4dům svépomocí podíváme na stavbu betonového schodiště. Šalování i betonáž provedeme svépomocí.

Jak to vypadá a jak to vypadat bude

Schodiště budou tvořit dvě rovná ramena s mezipodestou. Pod schodištěm bude umístěn skladovací prostor s dveřmi pro vstup.

Výkres statiky je dostatečně podrobný na to, abychom se do schodiště odhodlali pustit svépomocí.

Při stavbě schodů v předchozím domě jsme udělali dvě zásadní chyby:

  1. Nenakreslili jsme si nejprve schody na hydroizolaci.

  2. Výšku jednotlivých schodišťových stupňů jsme neměřili od vágrysu, ale vždy od předchozího stupně. Pokud bychom tedy u prvního stupně udělali chybu, neustále bychom ji pak přičítali ke každému schodu.

Doteď jsme jako provizorní schody používali palety. Jejich čas se už ale naplnil a musíme je odstranit. Také musíme důkladně vyčistit podlahu od nánosů betonu a dalšího nepořádku vzniklého při stavbě.

CEMEX: Montáž bednění a betonování schodiště

Než začneme pracovat na schodišti, vyřízneme si do stěny drážky pro stoupačky. Ušetříme si tak dost nepříjemností.

Poté vše pečlivě zameteme, napenetrujeme podkladní beton a navaříme hydroizolační pásy. Vezmeme metr a jdeme na to.

Reklama

Jdeme na to

Nejprve si na hydroizolaci a na stěnu rozkreslíme jednotlivé schodišťové stupně. Výšku tedy měříme od vágrysu. Při měření pečlivě kontrolujeme, aby výška stupně správně vyšla také v horním patře.

Na stěně si vyznačíme čáry označující budoucí schodiště a můžeme se dát do instalace bednění.

Začneme mezipodestou, protože na ni budeme poté z obou stran napojovat ramena. Výška betonu mezipodesty a výška betonu v nejnižším bodě schodišťových stupňů má být podle projektové dokumentace 15 cm. Bednění mezipodesty však nebude mít tvar obdélníku, ale spíše jakoby dvou různě velkých obdélníků vedle sebe, nebo například obdélníku s „vykousnutým“ menším obdélníkem v jednom rohu. Proto je pro dodržení výšky 15 cm ve zmíněných místech důležité počítat s tím, že bednění pro spodní rameno nemůže začínat na stejném místě jako bednění horního ramene. Kdyby tomu tak bylo, nikdy bychom požadovaných 15 cm v nejnižším bodě nemohli dosáhnout.

Na obvodovou stěnu připevníme pomocí turbošroubů lať. Ta bude sloužit jako základ pro bednění schodiště.

CEMEX: Montáž bednění a betonování schodiště
Reklama

Stupně ve spodní části schodiště budou o 14 cm delší než stupně v horní části. A to kvůli již zmíněnému skladovacímu prostoru pod schody. Pro jeho stavbu totiž postavíme příčku až na hotovém schodišti, nikoliv uprostřed pod schodištěm. Ušetříme tak plochu pro skladování.

V horní části schodiště si připravíme i druhou šikmou lať. Na obě latě našroubujeme na třech místech zespodu prkno. Poté nainstalujeme další lať doprostřed schodiště. Takto budeme moci všechny latě dostatečně podepřít.

Když máme horní rameno i mezipodestu podepřenou, dokončíme jejich bednění.

Stejný postup opakujeme i pro spodní část schodiště.

Mezipodestu bychom měli zasekat 15 cm do obvodové stěny. Jednotlivé schodišťové stupně podle projektové dokumentace zasekávat nemusíme.

CEMEX: Montáž bednění a betonování schodiště

Jdeme armovat

Armování máme velice podrobně specifikováno v projektové dokumentaci.

Ze 14 mm silné betonářské výztuže si tedy připravíme potřebné tvary a schodiště podle projektu vyarmujeme.

Jakmile máme dokončeno armování, můžeme se pustit do montáže jednotlivých schodišťových stupňů.

Reklama
CEMEX: Montáž bednění a betonování schodiště

Jednotlivé schodišťové stupně

Připravíme si bednění pro jednotlivé schodišťové stupně. My jsme použili OSB desku tloušťky 14 mm. Příště bychom ale zvolili silnější nebo dvojité desky. Na některých místech se nám při betonáži stupně trochu prohnuly.

Beton jsme plánovali míchat sami přímo na stavbě. Nakonec jsme přivezli z benonárny CEMEX Malešice zavadlý beton na přívěsu a na stavbě jej pouze domíchali. Pro jeho kalkulaci jsme použili stránky beton.cz.

Betonování jsme prováděli odshora.

Po zaplnění horních tří schodišťových stupňů a zhutnění betonu propichováním jsme horní stupeň urovnali do roviny a stejně pokračovali směrem dolů.

CEMEX: Montáž bednění a betonování schodiště

Beton necháme zrát minimálně 14 dní. Po celou dobu ponecháme i celé spodní bednění.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
e4 dům svépomocí
e4 dům svépomocí (148 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama