Usazování překladů pro venkovní stínění - Porotherm Vario UNI

Autor: e4 dům svépomocí (148 příspěvků)
5. 3. 2021
0 komentářů
Redakční článek

Dnes se podíváme na to, jak usadit překlady a schránky Porotherm Vario Uni, které nám v budoucnu umožní instalaci venkovního stínění v podobě žaluzií nebo rolet.

Schránky a překlady Porotherm Vario UNI mají spoustu výhod

Nad otvory, kde budeme chtít v budoucnu použít venkovní stínící techniku, namontujeme speciální překlady Porotherm Vario UNI od Wienerbergeru, které obsahují schránku pro venkovní rolety nebo žaluzie.

Toto má několik výhod:

 1. Překlady jsou vyvinuty speciálně pro cihly Porotherm.

 2. Můžete je použít i v případě, kdy nebudete montovat stínící techniku rovnou, ale klidně až za několik let.

 3. Jsou vyvinuty tak, aby bylo možné je ukládat svépomocí, bez potřeby jeřábu.

 4. Schránka je dostatečně prostorná na to, abychom ji mohli použít i pro francouzská okna.

Je třeba myslet na to, že schránka sama o sobě není nosným prvkem a je proto nutné ji vždy používat v kombinaci s nosnými překlady.

Usazování překladů pro venkovní stínění - Porotherm Vario UNI

Při montáži rozlišujeme 2 postupy podle délky překladů

 1. Pro překlady o délce 100-175 cm

  Za schránku usazujeme nosný překlad KP Vario. Tato kombinace, doplněna o překlad KP 7 ve věnci, je plně nosná. Délka uložení překladů na každé straně musí být minimálně 12,5 cm. Schránku i překlad ukládáme na zdivo do lože z cementové malty tloušťky 10 mm.

  Nejprve usadíme schránku tak, aby lícovala s venkovním okrajem zdiva. V případě potřeby můžeme odříznout kus porenitového čela tak, abychom mohli schránku pohodlně usadit. Následně ukládáme nosný překlad, který lícujeme se zdivem v interiéru.

  Obvodové zdivo máme vyzděné z cihel šířky 440 mm.

  Šířka schránky Vario Uni je 240 mm. Šířka za ní uloženého překladu KP Vario je 125 mm. Mezi shránkou a překladem tak vzniklo místo, které vyplníme polystyrenovou tepelnou izolací.

 2. Pro překlady delší než 175 cm

  Postup je stejný jako u instalace kratších překladů.

  Schránku lícujeme s venkovní hranou zdiva a nosný překlad s vnitřní. Rozdíl oproti kratší variantě je pouze v použitém zadním překladu. Pro delší schránku volíme překlad KP Vario s prostorovou výztuží, kterou v dalších etapách stavby spřáhneme ještě se ztužujícím věncem ve stropní konstrukci.

Reklama
Usazování překladů pro venkovní stínění - Porotherm Vario UNI

Další postup je společný

Podle délky překladu musí být uložení minimálně 20-25 cm. Mezi překladem a tepelnou izolací musí zůstat mezera minimálně 6 cm. Tu vybetonujeme při betonáži stropu.

Pokud nebudete zdít z cihel plněných minerální izolací, budete muset vedle schránek z každé strany položit doplňkovou cihlu Porotherm K nebo K ½ s tepelnou izolací ve svislé drážce cihly.

My dozdíme celou řadu cihlami, kterými zdíme celé obvodové zdivo, tedy Porotherm 44 T Profi.

Styčné spáry u překladů, stejně jako prostor mezi schránkou a a nosným překladem nad ní, vyplníme nízkoexpanzní pěnou.

Tepelnou izolaci je třeba nejpozději před betonáží stropu doplnit také do prostoru nad schránkou Vario Uni.

Usazování překladů pro venkovní stínění - Porotherm Vario UNI
Reklama

Nad schránky usazujeme v další řadě zdiva překlady Porotherm KP 7. Tyto překlady musí svou délkou přesahovat schránky minimálně o 250 mm.

Zbytek obvodu domu dozdíme věncovými cihlami.

Při pohledu na hotovou konstrukci se možná pozastavíte nad tím, co asi budeme dělat s vykukující výztuží z delších překladů při ukládání stropních nosníků. To si ale povíme až někdy příště, kdy budeme řešit stropní konstrukci.

Galerie

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
e4 dům svépomocí
e4 dům svépomocí (148 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací