Založení zdiva a zdění obvodových zdí Porotherm TS a T Profi

Autor: e4 dům svépomocí (137 příspěvků)
26. 2. 2021
0 komentářů
Redakční článek
Dnes konečně vezmeme do ruky i cihlu. Než se však pustíme do zakládání, je třeba udělat ještě pár příprav.

Příprava je extrémně důležitá

Při použití broušených cihel je totiž založení první řady zdiva extrémně důležité. Přesnou prací v této etapě si ušetříme spoustu práce v etapách následujících. Jako dobrý tah se ukázalo absolvování školení „Proškolení ze založení zdiva a zdění“ od společnosti Wienerberger. V rámci tohoto školení k vám na stavbu přijede pracovník z Wienerbergeru a první řadu vám založí a vysvětlí veškeré postupy pro další zdění.

Pokud se však rozhodnete pro založení zdiva svépomocí, můžeme vám pomoci my, a to videem, kde vysvětlujeme práci se zakládací sadou. Sadu i s rotačním laserem si můžete půjčit v půjčovně Stavebnin DEK.

Na stavbu doporučujeme přizvat 2-3 pomocníky. V této etapě se budou hodit.

Minimální výška nanášené zakládací malty je 10 mm. Maltu nebudeme nanášet v místě otvorů, tedy dveří a francouzských oken. Podle projektové dokumentace si proto nejprve zaměříme a křídou nebo sprejem na hydroizolaci tyto otvory vyznačíme.

Poté, co najdeme nejvyšší místo desky, urovnáme v něm do vodováhy první díl zakládací sady. Ten musíme nastavit tak, aby budoucí výška zakládací malty byla minimálně 10 mm.

Založení zdiva a zdění obvodových zdí Porotherm TS a T Profi

Také upravíme přijímač rotačního laseru tak, aby nulou byla horní hrana zakládacího přípravku.

Následně usadíme druhý díl zakládací sady se stejnou výškou, tedy 10 mm. Vzdálenost obou přípravků volíme podle délky stahovací latě. Mezi oba přípravky následně naneseme zakládací maltu. Přitom je vhodné nechat si stahovací lať položenou na přípravcích, abychom minimalizovali plýtvání maltou. Po nanesení latí urovnáme zakládací maltu. Opatrně na vzdálenost latě přeneseme první díl zakládacího přípravku, abychom mohli nanést maltu na další úsek. Toto opakujeme po celém obvodu základové desky.

Reklama

Jdeme na zdění

Po nanesení necháme zakládací maltu chvilku zavadnout. Poté do ní můžeme začít pokládat cihly. V našem případě broušené soklové cihly plněné minerální vatou s označením Porotherm 38 TS Profi.

Jako první ukládáme rohové cihly. Po založení rohů pásmem přeměříme všechny vzdálenosti, tedy podél stěn a úhlopříčky.

Mezi rohové cihly následně natáhneme zednickou šňůru a pokračujeme pokládkou dalších cihel. Případné korekce provádíme vodováhou a gumovou paličkou.

Založení zdiva a zdění obvodových zdí Porotherm TS a T Profi

Jakmile dozdíme první řadu po celém obvodu, je ideální nechat ji v zakládací maltě zatvrdnout a s dalším zděním pokračovat až druhý den.

Celou první řadu zdíme soklovými cihlami Porotherm 38 TS Profi. Všechny následující potom cihlami Porotherm 44 T Profi. Tím nám vznikne asi 6cm prostor, který v pozdějších fázích stavby zateplíme extrudovaným polystyrenem.

Reklama

Pokračujeme ve zdění dalších řad

Další řady zdíme tak, aby cihly vyšších šár lícovaly s těmi soklovými na vnitřku stavby.

Máme založeno a můžeme začít zdít na pěnu Dryfix.

Nejprve navlhčeným štětcem důkladně očistíme první řadu cihel od prachu a všech nečistot.

Založení zdiva a zdění obvodových zdí Porotherm TS a T Profi

Při plánování stavby jsme se rozhodli pro zdění na pěnu Dryfix. V našem případě, kdy budeme zdít broušené cihly plněné minerální vatou, aplikujeme pěnu aplikační pistolí s nástavcem ve tvaru Y. Pěnu nanášíme ve dvou tazích. Získáme tak tedy 4 housenky pěny.

Při zdění dalších řad obvodového zdiva začínáme také od rohových cihel. Rohovou cihlu položíme nejprve nasucho a srovnáme vodováhou ve svislém směru. Následně cihlu opatrně nakloníme a podpěnujeme. S cihlou už by se totiž po usazení do pěny nemělo hýbat. Každý posun po ložné spáře větší než 2 mm by znamenal nutnost nového nanesení pěny.

V rozích je také důležité dbát na správnou vazbu. Proto v těchto místech používáme rohové a poloviční cihly Porotherm Profi. Pevného spojení v rozích mezi těmito cihlami docílíme nanesením malty do tenké spáry nebo zdící pěny do rovné styčné spáry mezi nimi. Dbáme na to, aby vazba cihel v tom samém rohu byla v každé další řadě půdorysně otočená o 90°. Správné vazby celých rohů docílíme tím, že budeme udržovat vzdálenost mezi styčnými spárami ve dvou sousedních vrstvách minimálně 100 mm.

Jakmile máme založené rohové cihly, natáhneme mezi ně zednickou šňůru a necháme růst jednu řadu cihel za druhou.

Reklama
Založení zdiva a zdění obvodových zdí Porotherm TS a T Profi

Zatímco zakládací maltu jsme nechali před usazením cihel zavadnout, pro pěnu toto neplatí. Cihly byste do ní měli ukládat nejpozději do 3 minut. S tím je potřeba počítat i při nanášení pěny.

Při zdění využíváme spojení pero a drážka. Na boky cihel tedy nenanášíme pěnu. Spodní okraj cihly opřeme o povrch už usazené cihly a spouštíme po drážkách až na vrstvu pod ní.

Při dozdívání každé řady bude nejspíš potřeba upravit délku poslední cihly. To provedeme ideálně ruční elektrickou pilou s protiběžnými listy, které říkáme Aligátor.

Mezery v místech dořezu následně vyplníme montážní pěnou, čímž eliminujeme vznik případných tepelných mostů.

V místech, kde na obvodové stěny budeme napojovat vnitřní nosné zdivo, použijeme nerezové spojky zdiva. Je třeba si pro ně v každé druhé řadě vytvořit drážku. Tu uděláme buď malým pilníkem nebo flexou.

Založení zdiva a zdění obvodových zdí Porotherm TS a T Profi
Reklama

Kotvy umisťujeme do drážky, abychom je měli ve stejné výšce se zdivem a aby nám nepřekážely v dalším zdění. Drážku pod i nad kotvou vyplníme pěnou a pokládáme další cihly.

Tam, kde budeme mít v budoucnu okna a parapety, použijeme poloviční cihly. Bloky s označením Porotherm 44 T Profi ½, můžeme rozdělit nebo ponechat v celku. Vše závisí na požadované výšce parapetu.

A je hotovo. Obvodové stěny máme vyzděné.

Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
4. část - Základová deska

Véna

4. část - Základová deska

Reklama