18. stavební týden – Usazování překladů, bednění, betonování stropu

Autor: e4 dům svépomocí (148 příspěvků)
Kategorie: Týdenní přehled
28. 1. 2021
0 komentářů
18. stavební týden – Usazování překladů, bednění, betonování stropu
Redakční článek
V tomto 18. stavebním týdnu nás čekalo usazování překladů nad schránky VARIO UNI, zdění věncových cihel, bednění kolem schodiště, nad vjezdem do garáže a nad HS portálem v obývacím pokoji a nakonec betonování stropu.

21. 9. 2020 – Den 64 – 8 hodin na stavbě

Na ráno jsem měl v půjčovně Stavebnin DEK ve Vestci objednaných 10 kusů stavebních stojek a kupoval jsem také extrudovaný polystyren do věnce. Stojky jsme použili pod bednění v místě otvoru u garážových vrat a také pod schránku Vario UNI v 3m otvoru v obývacím pokoji.

Přívěs mám přikrytý plachtou, takže ve stavebninách jsem do něj mohl náklad jen naložit a nemusel jsem si lámat hlavu s jeho kotvením.

Po příjezdu na stavbu jsem nejprve do všech zbývajících míst pro budoucí prostupy nařezal extrudovaný polystyren, abych ho po betonáži pouze odstranil. Nemusel jsem tak teď složitě šalovat nebo později vybourávat beton.

V plánu jsem měl zdění věncových cihel, ale ještě předtím bylo třeba usadit nad schránky Porotherm VARIO UNI překlad. Ten je vždy minimálně o 250 mm delší než schránka. O pomoc jsem požádal syna Vojtu. Nejprve jsme museli překlady vynést nahoru, což byla asi nejnáročnější fáze. Pak jsem namíchal trochu cementové malty a očistil cihly. Společně jsme překlad do malty usadili.

18. stavební týden – Usazování překladů, bednění, betonování stropu

Vedle překladu jsem měl vždy připravenou z každé strany jednu věncovku. To abych mohl vodováhou zkontrolovat výšku usazení a podle potřeby gumovou paličkou provést případné korekce.

Odpoledne jsem se poté pustil do zdění věncových cihel. Nejprve jsem si připravil rohy. Obvodové cihly POROTHERM PROFI jsem vždy očistil navlhčeným štětcem, nanesl pěnu DRYFIX a usadil cihly. Pomocí dlouhé vodováhy jsem zkontroloval rovinnost ve svislém směru.

Jakmile jsem měl všechny rohy dokončené, natáhl jsem si zednickou šňůru a vyzdil celou řadu. V místech překladů nebylo možné použít pěnu Dryfix, takže jsem v těchto místech vyzdil věncovky na maltu. Večer bylo hotovo a přibližně polovina věncovek mi zbyla. Ty jsme použili do druhého věnce, který bude pod pozednicemi.

Zítra mě čeká bednění v místě garážových vrat a nad HS portálem v obývacím pokoji.

Reklama
18. stavební týden – Usazování překladů, bednění, betonování stropu

22. 9. 2020 – Den 65 – 8 hodin na stavbě

Nadpraží, tedy „překlad“ u vjezdu do garáže, je tvořeno dvěma ocelovými I profily. Mezi nimi je mezera, do níž by měl zatéct beton. Současně jsou od obvodového zdiva posunuty směrem do interiéru o 120 mm. Tuto mezeru by měl vyplnit extrudovaný polystyren.

Pod ocelové profily je tedy třeba připravit šalování a řádně jej podepřít. K šalování využíváme prkna, která jsme měli již na šalování desky. Získali jsme je rozebráním bedny, v níž nám firma LABONA přivezla bioklimatickou pergolu na sousední dům.

S Vojtou jsme změřili otvor do garáže a připravili bednění. Byla docela sranda jej poté ve dvou lidech zvednout nahoru. Nejprve jsme si proto připravili stojky a na ně umístili trámky, kterými jsou vždy podloženy stropní POT nosníky, když vám je veze Wienerberger na stavbu.

Na nosníky s trámy jsme usadili sešroubované bednění a každý jsme vytáhli nahoru pod I profily svou stojku. Byla to docela makačka.

18. stavební týden – Usazování překladů, bednění, betonování stropu
Reklama

Podobně sešroubované bednění jsme si nachystali také na čelní stranu. Do cihel po stranách jsme jej ukotvili pomocí turbošroubů. Otvory pro šrouby jsem vrtal dlouhým vrtákem. V prkně jsem používal příklep, ale jakmile jsem narazil na cihlu, ihned bylo nutné příklep vypnout a vrtat velmi opatrně, aby turbošroub v otvoru vůbec držel.

Do prostoru za bednění jsem nařezal desky extrudovaného polystyrenu tloušťky 120 mm. Mohli jsme se vrhnout na další šalování. Nyní byl na řadě prostor kolem schodiště, který byl již o poznání jednodušší.

Po přípravě prken jsme opět připevnili šalování do cihel pomocí turbošroubů. V rozích jsme sešroubovali jednotlivá prkna k sobě a před betonáží je ještě podepřeme uprostřed, aby nedošlo k prohnutí tlakem betonu.

V místě napojení schodiště jsem do bednění vyvrtal díry o průměru 14 mm a protáhl jimi betonářskou výztuž o průměru 12 mm, kterou jsem přivázal drátem k POT nosníkům. Na tuto výztuž budou později napojeny betonové schody.

18. stavební týden – Usazování překladů, bednění, betonování stropu

Poslední bednění, které bylo třeba dnes připravit, byla čelní strana nad oknem v obývacím pokoji. Zde bude později umístěn posuvný HS portál.

Bednění z prken jsme na čelní stranu opět ukotvili do cihel pomocí turbošroubů a prostor mezi věncem a bedněním podle projektové dokumentace vyplnili extrudovaným polystyrenem tloušťky 120 mm. Schránku Porothemr Vario Uni jsme podepřeli pomocí stropních stojek, aby nedošlo v průběhu betonáže k jejímu prohnutí.

Ještě večer jsme s Vojtou vynosili na strop kari sítě, které bude zítra třeba rozmístit a svázat k sobě.

Reklama

23. 9. 2020 – Den 66 – 9 hodin na stavbě

Protože máme na zítřek objednanou betonáž, je třeba dokončit dnes všechny stavební práce spojené s přípravou stropu.

Prvním krokem bylo vložení extrudovaného polystyrenu tloušťky 120 mm mezi věncové cihly.

18. stavební týden – Usazování překladů, bednění, betonování stropu

Polystyrenové desky o rozměru 60x125 cm jsem si postupně nařezal na výšku 25 cm, takže jsem z jedné desky získal 5 kusů o délce 60 cm.

Polystyren by stačilo za věncové cihly pouze položit, ale já jsem jej ještě nalepil na pěnu určenou pro zateplovací systémy. To, aby polystyren držel již na obvodových cihlách a následný tlak betonu tolik nepůsobil na věncovky.

Z betonování mám prostě vždy obavu, aby někde něco neprasklo, beton se nevyvalil, neprotekl atd. Proto mnohdy dělám přípravu zbytečně důkladnou.

Když byl polystyren umístěn po celém obvodu domu, použili jsme stavební prkna a vždy na začátku a na konci je pomocí turbošroubů připevnili k věncovým cihlám. Takto jsme připevnili prkna po celém obvodu domu.

18. stavební týden – Usazování překladů, bednění, betonování stropu

Následně jsme dům obešli ještě jednou a nad a pod prknem vyvrtali díru do věncové cihly i extrudovaného polystyrenu. Poté jsem tudy protáhli rádlovací drát a připevnili jej k POT nosníkům.

Podobně jsme zrádlovali také bednění nad vjezdem do garáže i oknem v obývacím pokoji.

Tím byla dokončena příprava proti případnému vyvalení věncovek tlakem betonu. Mohli jsme přejít na kladení kari sítí.

Pod kari sítě jsme ukládali plastové distanční lišty. Z jedné strany mají hladkou hranu a z druhé vlnky. Vlnky patří vždy dolů na MIAKO vložky.

V některých místech bylo třeba umístit podle projektu také „příložky“ tvořené betonářskou výztuží, na konci ohnutou na 90°. Vypadá to jako hák. V místě snížených MIAKO vložek měly být umístěny kari sítě ve dvou řadách. Pak už jsem konečně mohl přistoupit k rozmístění sítí po celém stropu.

Používal jsem kari síť s drátem o průměru 6 mm a s oky 15x15 cm. Poslední kari síť jsem pokládal již za tmy, takže vázání sítí k sobě bude třeba stihnout zítra dopoledne před betonáží.

18. stavební týden – Usazování překladů, bednění, betonování stropu

24. 9. 2020 – Den 67 – 8 hodin na stavbě

Ráno jsem narychlo spočítal potřebné množství betonu, abych mohl dispečinku CEMEX upřesnit, kolik betonu mají dovézt. Betonáž byla naplánována na 12:30.

Ráno jsem dojel do Stavebnin DEK v Kolíně a půjčil si ponorný vibrátor. Zejména v místech věnců, ztužujících žeber a překladů tvořených I profily je třeba, aby beton natekl opravdu všude. Takže bez vibrování se neobejdeme.

Během dopoledne jsme svázali kari sítě k sobě a provedli kontrolu připravenosti. Na strop jsem natáhl hadice, abychom před betonáží mohli vložky důkladně pokropit, a také elektřinu pro ponorný vibrátor. Dále naše dvě stahovací latě umístěné na násadách a také hrábě, kterými budeme beton rovnat.

Výška betonu nad MIAKO vložkami by měla být 6 cm. Protože je strop uprostřed místností nadvýšen, nelze beton stáhnout do roviny s nivelačním přístrojem. V místě nadvýšení by nakonec bylo betonu nejméně. Nutné je kopírovat výšku betonu nad celým stropem. Proto jsem z kari sítě vyrobil jednoduchou měrku, s jejíž pomocí se dá snadno zjistit, zda máme beton v požadované výšce 6 cm.

18. stavební týden – Usazování překladů, bednění, betonování stropu

Na pomoc s betonáží se přihlásili dva stavebníci, kteří byli již na workshopu, na němž jsme sestavovali strop nad garáží – Lubo a Jirka. Chtěli se podívat na vyarmovaný strop připravený na betonáž a samotnou betonáž si také chtěli vyzkoušet. Tímto jim za pomoc ještě jednou velmi děkuji. Bez nich bychom to nedali.

Před betonáží jsme celý strop prošli a důkladně vložky prolili vodou. Současně jsme kropení vložek prováděli ještě těsně před ukládáním betonu, aby co nejméně nasákly vodu z betonu, a ten tak mohl bez problémů zrát.

Na stop jsme používali beton od Cemexu s označením C25/30, X0, S3. Celkem jsme ho spotřebovali 20 m3.

Nejprve jsme uložili beton do všech věnců a ztužujících žeber a následně začali s betonáží zbylé plochy. Při betonování věnců jsem šel hned s ponorným vibrátorem a důkladně beton vibroval, aby se dostal všude, a abych z něj odstranil přebytečný vzduch.

18. stavební týden – Usazování překladů, bednění, betonování stropu

Betonování trvalo necelé dvě hodiny. Potom přišlo na řadu neoblíbené mytí nářadí a pak zasloužený odpočinek.

Záměrně jsme měli betonáž naplánovanou na dnešek, protože podle předpovědi by mělo následující týden pršet. Těšíme se, že to vyjde a nebudeme si muset dělat starosti s kropením betonu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
e4 dům svépomocí
e4 dům svépomocí (148 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací