FVE svépomocí – Zapojení rozvaděčů, kontrola a autorizované spuštění

Autor: Pavel Tesárek (50 příspěvků)
7. 8. 2023
0 komentářů
Redakční článek
Je před námi pátý a pravděpodobně poslední den realizace fotovoltaické elektrárny svépomocí. Měli bychom umístit na půdu DC rozvaděč, propojit vodiče mezi půdou a technickou místností a připravit vše pro elektrikáře a revizního technika. Tak pojďme na to.

Příprava

Pro montáž DC rozvaděče na půdu jsme si naměřili a připravili podložku z nehořlavého materiálu.

V prostoru, kde máme na půdu svedeny ze střechy chráničky, jsme do krovu a k podlaze přišroubovali dvě střešní latě a nehořlavou desku jsme na ně po stranách připevnili vruty. Desku jsme nenechali ležet na podlaze, ale záměrně ji nadzvedli tak, aby pod ní vznikl prostor, kudy bude možné protáhnout kabely z rozvaděče do chráničky a poté dolů do technické místnosti.

Z technické místnosti na půdu vedou dvě chráničky průměru 50 mm. Chráničky jsme připravovali již v průběhu realizace rozvodů v rámci hrubé stavby, tedy ještě před omítkami. A to pro případ, kdyby bylo v budoucnu potřeba něco z půdy do technické místnosti protáhnout. No a právě dneska jednu z chrániček s výhodou využijeme.

Z předchozích dnů jsme měli připravené vodiče pro připojení plusu a mínusu u obou stringů, včetně koncovky MC4 na jedné straně vodičů, a jeden vodič pro uzemnění.

Reklama
FVE svépomocí – Zapojení rozvaděčů, kontrola a autorizované spuštění

Jdeme na rozvaděče

Kolega si vylezl na střešní lávku a postupně jeden vodič za druhým protáhl chráničkami ze střechy na půdu.

Do rozvaděče jsme vyvrtali ve spodní i horní části pět otvorů pro kabelové průchodky. Průchodky jsme postupně našroubovali a v zadní stěně rozvaděče si připravili otvory pro čtyři vruty. Tím byl rozvaděč připraven pro montáž na nehořlavou podložku.

Reklama

Po našroubování prvního vrutu jsem zjistil, že v nehořlavé desce samotné vruty moc nedrží a bude potřeba udělat z druhé strany výdřevu. Využil jsem tedy dvě střešní latě, které jsem ze zadní strany na desku přiložil a vruty prošrouboval přes rozvaděč skrz nehořlavou desku až do dřevěných latí.

Po zkrácení chrániček na potřebnou délku mi elektrikář dovolil, abych pod jeho dohledem provedl zapojení vodičů do rozvaděče. Současně upozorňuji, že vodiče máme zatím na střechu jen vytaženy. S fotovoltaickými panely propojeny nejsou. Propojení provedeme až v posledním kroku zapojování celého systému.

Vodiče jsme v rozvaděči zkrátili na potřebnou délku včetně rezervy a jeden pár vodičů jsme si označili páskou, abychom si od sebe odlišili jednotlivé stringy. Je to stejný způsob značení, který jsme používali i na střeše.

FVE svépomocí – Zapojení rozvaděčů, kontrola a autorizované spuštění

Konce vodičů jsme odizolovali a nalisovali na ně dutinky. Postupně jsme do rozvaděče zapojili zemnící vodič a následně oba stringy.

U zemnícího vodiče bylo nutné použít před připojením propojovací svorku, takzvanou vidličku. A před zapojováním vodičů od obou stringů do pojistkového odpínače jsme si nejprve pojistky vyndali a zpět je budeme vracet, až bude vše ostatní zapojené a zkontrolováné revizním technikem.

Vodiče z obou stringů jsme zapojili do pojistkového odpínače. Chráničkou z půdy do technické místnosti jsme spustili protahovací lanko a v technické místnosti na něj navázali čtyři vodiče průřezu 6 mm2, dva černé a dva červené, a také zemnící vodič průřezu 16 mm2.

V garáži jsme si nejprve všechny vodiče rozmotali a z garáže natáhli téměř až k čelnímu plotu. Jeden černý a jeden červený jsme si označili na obou koncích páskou, abychom dokázali oddělit jednotlivé stringy, a poté jsem já z technické místnosti strkal kabely do chráničky a kolega nahoře je vytahoval na půdu. Na půdě byl potom postup stejný jako v předchozím kroku.

Na jednotlivé vodiče jsme nasunuli chráničky. Vodiče jsme protáhli do rozvaděče a podle potřeby zkrátili. Odizolovali jsme konce, nalisovali dutinky a vodiče zapojili do připravených svorek.

Reklama
FVE svépomocí – Zapojení rozvaděčů, kontrola a autorizované spuštění

Propojujeme, zapojujeme a kontrolujeme

Zbylé práce se již odehrávaly v technické místnosti. Vodiče jsme protáhli lištami pod stropem ke střídači a před zapojením na ně nalisovali koncovky typu MC4.

Elektrikáře jsme potom nechali provést všechna další propojení. Propojil:

 • střídač a baterie,

 • střídač a AC rozvaděč, do kterého namontoval smartmetter a měřící cívky,

 • AC rozvaděč s domovním elektro rozvaděčem.

Postupovali jsme následovně:

 1. Elektrikář zapojí gumový kabel EPS (Zálohu) označený modrou páskou a o průřezu 5×4 mm2, který v AC rozvaděči zapojíme do připravených svorek označených „výstup EPS“.

 2. Druhý kabel označený jako GRID zapojíme do střídače a propojíme jej s AC rozvaděčem, kde máme označené svorky nápisem „vstup střídač“.

 3. Všechny komponenty propojíme zelenožlutým drátem o průřezu 6 mm2 a svedeme na zemnící svorku v AC rozvaděči fotovoltaiky.

 4. Wifi-modul připojíme do připraveného portu.

 5. Elektrikář protáhl dva kabely s označením CYKY 5×10. Jedním vedeme přívod do rodinného domu rovnou ke střídači a druhým zase zpět do domovního rozvaděče. To z důvodu zálohování celého domu. Dále si protáhl jeden kabel CYKY 3×1,5 na odpojení HDO.

 6. Já jsem si vzal na starost přišroubování bočních plechů na baterie.

FVE svépomocí – Zapojení rozvaděčů, kontrola a autorizované spuštění

Když bylo všechno zkontrolované a zapojené, propojili jsme na střeše vodiče, které vedou z DC rozvaděče, se všemi vodiči, které jsou vyvedeny z fotovoltaických panelů a do DC rozvaděče vrátili pojistky. Pak už jen zbývalo v AC rozvaděči postupně nahodit jednotlivé jističe a na střídači provést potřebná nastavení.

Celý systém spouštíme v tomto pořadí :

 1. AC rozvaděč – zapneme AC jistič fotovoltaiky s nápisem „střídač“.

 2. Střídač – zapneme černý otočný DC vypínač na spodní straně střídače do polohy ON.

 3. BMS (regulátor baterií) – zapneme baterie do polohy ON otočným vypínačem, který je umístěn na boční straně řídící jednotky baterií.

Nastavení, které je potřeba na střídači provést, jsme popsali v článku věnovaném dodávce fotovoltaické elektrárny na klíč.

Máme hotovo

Fotovoltaika je dokončená a otestovaná. Vše funguje správně, takže nyní už zbývá jen počkat, až nám přijede ČEZ vyměnit elektroměr. Já jdu vyhlížet technika z ČEZu a mezitím připravovat další články a videa.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Pavel Tesárek
Pavel Tesárek (50 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama