Rozvody rekuperace

Autor: e4 dům svépomocí (137 příspěvků)
Kategorie: Rozvody rekuperace
23. 12. 2022
0 komentářů
Redakční článek

Budete ve svém domě používat rekuperaci vzduchu? Majitelé e4 domu svépomocí ano. A proto je po dokončení omítek a štuků ideální provést rozvody pro rekuperaci. Tak se pojďte podívat, jak na to.

Tři fáze rozvodů rekuperace

Rozvody rekuperace jsme prováděli ve třech fázích.

První část probíhala před realizací omítek. Při ní jsme do stropů pomocí jádrového vrtání vyvrtali otvory pro kruhové potrubí, které bude zajišťovat přívod čerstvého vzduchu v prvním nadzemním podlaží. Současně bylo nutné před omítkami zajistit přívod a odtah vzduchu do rozvodu rekuperace v druhém nadzemním podlaží. Zde bude potrubí umístěno pod sádrokartonovým podhledem.

Po dokončení omítek a štuků a ještě před vylitím podlah jsme provedli rozvody rekuperace v podlaze druhého nadzemního podlaží.

No a v poslední třetí fázi bylo nutné dokončit rozvody pro druhé nadzemní podlaží umístěné v sádrokartonovém podhledu. Pojďme se teď postupně podívat, jak jsme postupovali.

Rozvody rekuperace
Reklama

Fáze 1 – před realizací omítek

Rozvody rekuperace povedou podle nákresu, který nám předem vypracovali ve společnosti Regulus.

Pro rozvody na podlaze a sádrokartonovém podhledu použijeme antibakteriální hadici v průměru 75 mm. Výhodou je snadná instalace. Hadici totiž stačí natáhnout od rozdělovací boxu až k rohové redukci bez nutnosti použití jakýchkoliv kolen.

Do otvoru v železobetonovém stropě a otvorů v obvodové stěně domu použijeme podle vypracované dokumentace plastové kruhové potrubí v průměru 125 mm.

Prví fáze přípravy rekuperace probíhala před realizací omítek. Za pomoci jádrové vrtačky jsme do železobetonového stropu a obvodových stěn vytvořili podle získaného nákresu všechny potřebné otvory.

Z jádrového vrtání jsme vytvořili samostatné video. Odkaz na něj najdete dole v popisku videa k tomuto článku.

Rozvody rekuperace

Do připravených otvorů jsme při realizaci omítek umístili plastové potrubí o průměru 125 mm. Instalaci potrubí jsme prováděli až při omítkách zcela záměrně. A to proto, aby potrubí omítkářům nepřekáželo a současně, aby je mohli umístit přesně s hranou omítky.

Před realizací omítek jsme současně připravili v pokoji nad technickou místností dvě drážky ve stěně. Do drážek umístíme čtyřhranné plastové potrubí o rozměru 200×60 mm. Tímto potrubím povede vzduch do stropního podhledu ze sádrokartonu, kde bude vytvořen rekuperační rozvod pro druhé nadzemní podlaží.

Před realizací omítek jsme na zdivo i plastové potrubí ve stěně aplikovali cementové lepidlo s perlinkou. Nad horním vyústění plastového potrubí jsme zbytek drážky zaházeli maltou, abychom později měli možnost dobře přilepit parotěsnou fólii.

Reklama
Rozvody rekuperace

Fáze 2 – rozvody rekuperace pro 1. NP

Rozvody rekuperace provádíme těsně před izolací podlah. Na samotné provedení rozvodů v této fázi počítejte s jedním až dvěma dny. A v klidu se do nich můžete pustit svépomocí.

V druhém podlaží seřízneme případný přečnívající kus potrubí tak, abychom měli trubku v úrovni hrubé podlahy. Při provádění rozvodů vody v podlaze jsme si připravili „mosty“, abychom mohli hadice rekuperace pod trubkami snadno protáhnout. I proto je důležité mít projekt rekuperace k dispozici co nejdříve, abyste s ním mohli počítat i při jiných stavebních etapách.

V místě průchodu stropem se na antibakteriální hadici nasadí těsnění. Hadice je ideální uříznout co nejrovněji a těsnění následně vložit do druhé drážky hadice. Přes hadici převlékneme teplem smrštitelnou izolaci a poté nasadíme hadici s těsněním do rohové redukce. Slyšet bychom měli dvě zřetelná cvaknutí. Nakonec spoj hadice a rohové redukce utěsníme smrštitelnou izolací. Smrštění izolace zajistíme horkovzdušnou pistolí.

Před vložením rohové redukce do plastového potrubí jsme ze spodní části potrubí podepřeli, abychom jej při nasazování redukce nevytlačili ze stropu. Po vložení rohové redukce do plastového potrubí ve stropě můžeme spoj redukce a potrubí přetěsnit akrylovým tmelem.

Rozvody rekuperace
Reklama

Tímto způsobem jsme provedli napojení šesti rekuperačních průchodů, z nichž tři budou přivádět čerstvý vzduch a zbylé tři odvádět vzduch odpadní.

Na podlaze ložnice v druhém nadzemním podlaží, která je umístěna přesně nad technickou místností, zbývalo napojit antibakteriální hadice do dvou rozdělovacích boxů a boxy po té napojit na kruhové potrubí umístěné ve stropě.

Nakonec zbývá propojit čtyřhranné plastové potrubí umístěné ve stěně s budoucím přívodem a odtahem vzduchu připraveným v podlaze.

K propojení na podlaze použijeme kromě čtyřhranného potrubí také devadesátistupňový horizontální oblouk. A nakonec přechodové koleno z čtyřhranu na kruh. Všechny spoje potrubí pečlivě zaizolujeme těsnící páskou.

Rozvody rekuperace

V technické místnosti jsme si potrubí ve stropě pečlivě popsali, abychom později věděli, co s čím spojit.

Tím pro nás etapa rozvodu rekuperace na několik týdnů skončila a mohli jsme se věnovat dalším stavebním úpravám.

Reklama

Fáze 3 – rozvody rekuperace pro 2. NP

Rozvody rekuperace v podhledu druhého nadzemního podlaží doporučujeme provádět až po vylití podlah, abychom měli jistotu, že při manipulaci se štaflemi nedojde k poškození rozvodů na podlaze.

Antibakteriální hadice budou v našem případě umístěny nad sádrokartonovým rastrem a současně pod parotěsnou fólií. Proto bylo nutné vyměřit, kudy ve stěnách povedeme hadice mezi jednotlivými místnostmi. V místě, kde bude stěnou procházet více hadic, jsme mezi otvory ponechali dostatečné mezery, abychom později mohli hadice po obvodu utěsnit tmelem a zachovali vzduchotěsnost domu.

U několika prostupů jsme museli doplnit omítku nad otvorem, abychom získali hladkou plochu pro pozdější napojení parozábrany. K dorovnání omítky jsme použili kus kanalizačního potrubí a zbytek sádry z elektroinstalace.

Provádění rozvodů rekuperace jsme v této fázi prozatím ukončili a vrhli se na zateplení mezi krokvemi a parozábranu. Parozábranou jsme prozatím utěsnili všechny otvory ve zdech, které jsme si připravili pro rozvody rekuperace, protože jsme před instalací sádrokartonového rastru chtěli provést kontrolní test vzduchotěsnosti.

Rozvody rekuperace

Kontrolním testem jsme zjistili, že je vše v pořádku a v domě nejsou netěsnosti. Výsledek jsme oslavili a druhý den se mohli znovu pustit do práce.

Na připravené čtyřhranné plastové potrubí ve zdi jsme nasadili dva rozdělovače. Do jednoho napojíme přívod čerstvého vzduchu a druhý je pro odtah. Rozdělovače mají o jedno vyústění víc, než budeme potřebovat. V takovém případě se přebytečná vyústění opatří záslepkou. Rozdělovače jsme si připravili ještě před realizací sádrokartonového rastru. Díky tomu jsme měli dobrý přístup a současně nám to pomohlo při výsledném rozmisťování pružinových závěsů.

Po dokončení rastru v celém podkroví jsme se tak mohli pustit do tahání rozvodů pomocí rozvodů antibakteriálních hadic.

Vždy jsme začínali tzv. od konce. To znamená, že v místnosti, do které mělo potrubí vést, jsme jej postupně rozmotávali a nad rastrem sádrokartonu vedli připravenými otvory až k rozdělovači. Hadice jsme na sádrokartonový rastr pouze položili a nijak je k němu nepřipevňovali. Tento postup jsme předem konzultovali s prodejcem i realizační firmou. Od obou jsme dostali odpověď, že je to v pořádku a nemusíme se ničeho obávat.

Reklama

Po natahání všech hadic jsme na každou hadici navlékli u rozdělovače teplem smrštitelnou izolaci a do druhé drážky nasadili těsnění. Pak už jen stačilo zasunout hadici s těsněním do rozdělovače. Slyšet bychom měli dvě zřetelná cvaknutí. Nakonec spoj hadice a rozdělovače utěsníme smrštitelnou izolací, kterou zahřejeme horkovzdušnou pistolí.

Otvory, kterými ve stěně prochází antibakteriální hadice, budeme utěsňovat polyuretanovým tmelem. Před jeho aplikací jsme navlhčeným štětcem všechny otvory očistili.

Posledním krokem provádění rozvodů rekuperace v druhém nadzemním podlaží bylo v našem případě ukončení hadic v jednotlivých místnostech. Pro ukončení se používají stropní plastové vyústky. Plastové vyústky jsme na hadice nasazovali vždy před zaklápěním podhledu sádrokartonovými deskami.

V místě vyústění rekuperace jsme na sádrokartonovou desku obkreslili průměr vyústky a pilkou vyřízli potřebný otvor. Na hadici do druhé drážky navlékneme gumové těsnění, které je součástí balení s vyústkou.

Rozvody rekuperace

Hadici i s těsněním zastrčíme do vyústky. Spoj je těsný, a proto to jde trochu ztuha. Po nasazení vyústky na hadici zajistíme hadici plastovým kolíkem nebo vrutem. Nakonec již stačilo vyústku ze spodní strany na sádrokartonové desce přišroubovat a bylo hotovo.

Před malováním jsme všechny stropní vyústky opatřili plastovou krytkou, která je součástí balení. Po vymalování již stačilo na vyústění rekuperace nasadit talířové ventily.

Reklama

Pár slov závěrem

Rozvody rekuperace jsme prováděli postupně v různých etapách stavby. Důležité pro nás bylo mít projektovou dokumentaci, díky které jsme přesně věděli, kde co bude.

No a v jednom z dalších videí se společně podíváme na instalaci a zapojení této rekuperační jednotky.

Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
4. část - Základová deska

Véna

4. část - Základová deska

Reklama