Přípojky elektro, voda a kanalizace

Autor: e4 dům svépomocí (134 příspěvků)
6. 11. 2022
0 komentářů
Příspěvek stavebníka

V dnešním videu a článku se budeme věnovat venkovním pracím, na které se opravdu těším. Věnovat se tentokrát budeme venkovním přípojkám, konkrétně elektřině, vodě a kanalizaci.

Začínáme kanalizací

Máme tu vývod pro veškerou odpadní vodu, která půjde ven z domu. Ten potřebujeme trubkou spojit s kanalizační šachtou připravenou na hranici pozemku, odkud bude potom odpadní voda tlačena čerpadlem do obecní kanalizace. Pro toto spojení použijeme plastový potrubní KG systém, který jsme koupili ve Stavebninách DEK.

Tip k provádění výkopu

Vzhledem k tomu, že budeme mít tlakovou kanalizaci, budeme potřebovat jističe a další elektrická zařízení k provozu čerpadla.

Zavedená praxe je taková, že firma, která čerpadlo zapojuje, s sebou přiveze plováky s kabely standardní dodávané délky, které potom někam vyvede, a kam dosáhnou, tam pracovníci umístí krabici s jističi. Protože ale nechceme mít jističe někde na pozemku nebo na fasádě, děláme to trochu jinak.

Ještě před prováděním výkopu pro kanalizaci si necháme od firmy poslat přívodní kabel i kabel s plováky na míru, a to tak dlouhými, aby nám dosáhly až do technické místnosti v domě. Tím se nejen zbavíme plastové krabice na viditelném místě, ale navíc budeme mít všechny jističe pěkně pohromadě v technické místnosti.

Reklama

Poslední důležitá věc ke kanalizaci

Je třeba dbát na správný sklon potrubí, který je minimálně 2 cm na 1 m délky potrubí.

Jakmile bylo kanalizační potrubí propojené a správně vyspádované, zasypali jsme opatrně potrubí pískem z výkopu a ručně jej zhutnili. Pískem zasypané potrubí můžeme následně zahrnout zeminou z výkopu.

Jdeme kopat vodu

Nejdřív provedeme výkop pro vodoměrnou šachtu. Je to de facto plastový válec se dvěma otvory. Jedním otvorem do něj přivedeme vodu z obecního vodovodu a druhým si potom vyvedeme vodu směrem k domu. Mezi tyto dvě trubky si zřizovatel vodovodu namontuje vodoměr. Proto vodoměrná šachta.

No a potom už provedeme výkop od šachty k domu. Konkrétně k místu, kudy máme do domu vedenou vodu.

Důležité je, že vodu musíme vést v nezámrzné hloubce, která je minimálně 80 cm. My jsme dělali výkop pro vodu hluboký cca 120 cm.

Reklama

Pro rozvody vody používáme plastové potrubí s označením PE040 o průměru 32 mm.

Potrubí po uložení do výkopu obsypeme pískem a není nutné jej vkládat do chráničky.

Vodovodní potrubí částečně zahrneme pískem a do výkopu umístíme výstražnou fólii POZOR, VODA. Protože my budeme mít na pozemku pouze pár metrů výkopu s vodovodní přípojkou a ostatní výkopy budou obsahovat zejména elektrické kabely, zakoupili jsme si výstražnou pásku s upozorněním na elektřinu a použili jsme ji i v případě výkopu s vedením vody.

V místě souběhu vody a elektřiny vedeme na svém pozemku vše v jednom výkopu.

Vodovodní potrubí uložíme na dno výkopu, následně jej zahrneme přibližně 40 cm písku a poté uložíme chráničku s elektrickými kabely. Kabely jsou takto uloženy v hloubce přibližně 70 cm pod terénem. Zhruba 20 cm nad kabely jsme do výkopu vždy umístili výstražnou fólii.

Reklama

Do domu také přivedeme vodu z vrtané studny, která bude používána na zalévání zahrady a vyvedena do zahradních kohoutů umístěných na fasádě.

Prvním krokem pro získání vody z vrtu je usazení samonosné šachty na vrtané studny.

Vrt jsme opatrně zakryli, aby dovnitř nepadal materiál z výkopu, a pustili jsme se do bagrování.

Můžeme jít na elektřinu

Drážku vedeme od sloupku na okraji pozemku k domu. Kabel je potřeba umístit do kopoflexové chráničky.

Všechny kabely jsme zatím vyvedli v rohu pozemku u budoucího čelního oplocení a elektroměru. Kabel pro zvonek a pohon vrat má dostatečnou rezervu, takže jej při stavbě plotu přivedeme na požadované místo.

Při zasypávání zasypeme nejprve cca 20 cm a umístíme výstražnou pásku POZOR, ELEKTŘINA.

Reklama

Pokud bychom my nebo někdo jiný v budoucnu na pozemku něco kopali a blížili se k vedení elektřiny, tato páska nás na ni bezpečně upozorní. Před finálním zasypáním výkopu jsme vše důkladně zaměřili a nafotili.

Poslední propojení, které nás čekalo, bylo uložení vody a elektřiny z domu do zahradního domku.

Po dokončení prací se nám v místě prostupu do domu sešlo poměrně velké množství kabelů. Konkrétní typy kabelů jsme vypsali na konci článku.

Při protahování vodovodních hadic chráničkami do domu se nám osvědčilo seříznout hranu hadice pod úhlem 45 °, hadici provrtat a protáhnout jí provázek. Pokud si seženete pomocníka, může jeden z vás tlačit hadici do chráničky z venkovní strany a druhý tahat uvnitř domu.

Po dokončení všech výkopů jsme v místě chrániček pro průchod do domu spojili kabely tak, abychom měli samostatně silové a datové. Následně jsme pomocí provázku protáhli kabely chráničkou do technické místnosti.

I když se nám někteří komentátoři na začátku stavby posmívali a dotazovali se, proč zbytečně připravujeme do domu šest prostupů, nezůstal nakonec ani jeden volný.

Vodovodní hadice, které jsou vždy v samostatné chráničce, vedou do domu celkem čtyři. První přivádí obecní vodu, druhá studniční, třetí vodu z nádrží na dešťovku a poslední je vyvedena ven pro budoucí napojení zavlažovacího systému a současně venkovní kohout u zahradního domku.

Pátý prostup je obsazen všemi silovými elektrokabely a do posledního šestého jsou vložena data.

Samostatným tématem je poté správné utěsnění prostupů. V ideálním případě se používají systémová řešení, která jsou k dostání ve stavebninách.

Tak a s přípojkami jsme hotovi. Později kabely zabudujeme do čelního oplocení. Teď se můžeme vrhnout na další stavební práce.

Reklama

Kabely

 • od ELEKTROMĚRU do DOMOVNÍHO ROZVADĚČE – CYKY-J 4× 10 RE (přívod do RD)

 • od ELEKTROMĚRU do DOMOVNÍHO ROZVADĚČE – CYKY-J 5× 1,5 RE (HDO)

 • od KANALIZAČNÍ ŠACHTA do DOMOVNÍHO ROZVADĚČE – dodaný kabel s plováky + napájecí kabel (vše originál od dodavatele čerpadla)

 • od VJEZDOVÁ BRÁNA do DOMOVNÍHO ROZVADĚČE – Kabel CYKY-J 3× 2,5 RE

 • od ZVONKU do DOMOVNÍHO ROZVADĚČE – Kabel sdělovací, TCEPKPFLE 3×4×0,8

 • od ZAHRADNÍHO DOMKU do DOMOVNÍHO ROZVADĚČE – Kabel CYKY-J 5×4 RE

 • od VRTANÉ STUDNY do DOMOVNÍHO ROZVADĚČE – Kabel CYKY-J 5× 1,5 RE

 • od NÁDRŽE NA DEŠŤOVKU do DOMOVNÍHO ROZVADĚČE – originální kabel WILO k připojení do systému RAIN3

 • od NÁDRŽE NA DEŠŤOVKU do DOMOVNÍHO ROZVADĚČE – Kabel CYKY-J 5× 1,5 RE (rezervní)

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
e4 dům svépomocí
e4 dům svépomocí (134 příspěvků)
Další články autora:
  Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
  Reklama
  Sponzorovaná reklama
  Reklama

  Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

  Reklama
  Reklama