Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody

Autor: Drakovci (37 příspěvků)
13. 12. 2021
2 komentáře
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Příspěvek stavebníka

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Buderus WPL 8AR Comfort

V dnešním příspěvku se s vámi podělíme o zkušenosti s instalací a používáním tepelného čerpadla, ale nejprve po pořádku.

Dle doporučení projektanta jsme měli do domu objednané tepelné čerpadlo Buderus WPL 8AR-T190 comfort. Jedná se o o provedení vzduch/voda a skládá se z vnitřní řídící jednotky včetně 190l zásobníku na teplou užitkovou vodu a vnější kompresorové jednotky. U tohoto čerpadla nám přišel poměr cena/výkon jako nejlepší.

Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Reklama
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody

V předchozích příspěvcích jsme psali o tom, že realizaci celého podlahového topení měli na starost šikovní řemeslníci z Elgas od pana Ing. Michala Slavíčka.

Než ovšem přišli zapojit vnější jednotku, tak jsme vedle domu na západní stranu připravili ze ztraceného bednění sokl na kterém bude venkovní jednotka umístěna. Vedle soklu byla v dešťovém svodu připravena T odbočka do které bude svedena kondenzovaná voda z jednotky, přičemž zde bude veden i topný kabel z jednotky, tak aby nedošlo k zamrznutí odpadu.

Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Reklama
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody

Tito zruční řemeslníci připojili jak venkovní kompresorovou jednotku, tak i vnitřní jednotku k rozvodům vody a podlahovému topení. Bylo úžasné sledovat téměř uměleckou práci při vytvoření měděného potrubí nad vnitřní jednotkou.

Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Reklama
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody

Změkčovač vody

Před samotným spuštěním tepelného čerpadla jsme se zabývali otázkou tvrdosti vody z obecního řádu. Tato voda pochází z vrtů na Poděbradsku a bohužel její tvrdost 4,2mmol/l je nadprůměrná, což jsme za pár prokempovaných sezón na zahradě zjistili na zarostlé rychlovarné konvici, vodovodních bateriích, či nádobí.

Po konzultaci s odborníkem na změkčování vody panem Kadeřábkem z firmy Aquafocus, jsme se rozhodli do rozvodu vody v domě zapojit změkčovač vody kabinet 2v1 SILVER ECO Z482.

Reklama
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody

Automatické změkčovače vody jsou filtry na odstranění tvrdosti vody (vodního kamene) z vodovodních řádů, studní či vrtů. Dodávány jsou v nejrůznějších provedeních a velikostech. Proces změkčení u těchto typů změkčovačů probíhá na principu iontové výměny, kdy voda protéká vrstvou silně kyselého katexu, který na sebe váže ionty vápníku (Ca) a hořčíku (Mg). Vápník a hořčík je nahrazen sodíkem (Na). Tímto jednoduchým procesem je dokončeno změkčení vody (odstranění tvrdosti). Po nasycení filtračního média (katexu) automatický řídící ventil spustí regeneraci změkčovače, při které dochází k jeho proplachu 100% solným roztokem (NaCl).

Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Reklama
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody

Důležité při zapojení změkčovače do rozvodu vody, je vytvoření obtoku, tak aby mohlo být zařízení v případě potřeby odpojeno , nebo případně jen vyřazeno z provozu.

Jelikož jsme se pro instalaci změkčovače rozhodli až po zhotovených rozvodech vody v domě (omítkách a podlaze), tak jsme si nechali v technické místnosti vyvést kohout s tvrdou vodou, neboť pití pouze změkčené vody bez důležitých minerálů může poškodit zdraví.

Proto pokud někdo bude do budoucna řešit podobný problém, tak doporučujeme vyvést ještě jednu trubku s nezměkčenou vodou do kuchyně, tak aby jste se nenaběhali pro vodu jako my. :-)

Reklama
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody

Změkčená voda bude v domě chránit před vodním kamenem všechny spotřebiče, baterie a nádobí.

Touto měkkou vodou topenáři napustili celý systém podlahového topení, otopný žebřík v koupelně, a radiátor v garáži. Po napuštění vše důkladně odvzdušnili a připravili na zapojení k elektrickému rozvodu a spuštění.

Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Reklama

Start tepelného čerpadla, aneb už to hřeje

V říjnu 2020 přišel téměř slavnostní okamžik. Do domu se dostavil osobně pan Ing. Slavíček a společně s elektrikářem zapojili tepelné čerpadlo k elektrické síti. Dále zapojili teplotní čidlo na severní stranu domu a propojili vnější a vnitřní jednotku. Cvaknutím jističem začala vnitřní jednotka pracovat. Nejprve se zdálo, že je vše v nejlepším pořádku, ale po nějaké chvíli se panu Slavíčkovi nezdály údaje z jednotky a jednotka neběžela, tak jak má. Zkušenému topenáři panu Slavíčkovi se nakonec podařilo odhalit závadu na trojcestném ventilu, který byl buď špatně osazen v továrně, nebo došlo k jeho povyskočení v průběhu přepravy. Po správném usazení tohoto ventilu, se tepelné čerpadlo rozeběhlo, tak jak již má a nejprve do zásobníku a později do podlahy začala proudit ohřátá voda z venkovní kompresorové jednotky.

Po zapojení a zkušebním období nám pan Ing. Slavíček předal veškerou dokumentaci a protokol o zapojení tepelného čerpadla, která bude důležitá nejen ke kolaudaci domu, ale i jako podklad dodavateli elektrické energie ohledně poskytnutí nižší distribuční sazby.

Ještě ten den večer jsme se mohli díky teplé vodě v zásobníku sprchovat. :-)

Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Reklama

Rok používání tepelného čerpadla, aneb provoz za hubičku

Od spuštění tepelného čerpadla nám uběhl více jak rok a tak se s vámi můžeme podělit o zkušenosti s touto technologií.

Na celém zařízení je úžasná a naprosto skvělá uživatelská bezstarostnost a jednoduchost. Vnitřní jednotka za pomoci integrované ekvitermní regulace si řídí veškerý chod, přičemž využívá údaje z venkovního čidla. Na displeji, nebo pomocí aplikace v telefonu si jednoduše nastavíte požadavek na teplotu vody podlahového topení, či teplé užitkové vody.

I když na jednotce je nastavena prostorová teplota 20°C, tak do podlahového topení proudí cca 26-28°C, přičemž v domě je teplota cca 24°C. V momentě, kdy je potřeba ohřát vodu v zásobníku, tak třícestný ventil přepne z podlahového vytápění na ohřev vody v zásobníku. Zde je voda v zásobníku ohřáta během cca půl hodiny na 50°C a poté je opět přesměrována do topení.

Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Reklama
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Reklama
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody

V průběhu roku při používání nás překvapily nějaké systémové chybové hlášky, ale ty nám odstranil a vysvětlil pan Ing. Slavíček. Šlo například o chybovou hlášku se špatným napětím. Toto mohlo být způsobeno výpadkem elektřiny při bouřce, nebo poklesnutím napětí v síti, což čidla vyhodnotila jako závadu, ale na provoz tepelného čerpadla to nemělo vliv. Dále nás překvapilo, že v létě došlo k sepnutí topné tyče k ohřevu teplé vody. Toto zase mělo prosté vysvětlení, neboť aby nedošlo k poruše (přehřátí) venkovní jednotky, tak při teplotách nad 30°C dojde k automatickému odpojení. Tato situace nastala jen ojediněle a za celou dobu bylo topnou tyčí spotřebováno pouhých 17 kW.

Naopak skvělou zkušeností bylo, že i při teplotách -20°C nedošlo k zapojení topné tyče a tepelné čerpadlo zvládlo ohřev vody a vytápění bez dotopu. :-)

Reklama

Statistika nuda je, nám však spotřebu odkryje

A jak je to v řeči čísel? V dnešní energeticky náročné době, kdy každá domácnost řeší, jak uspořit korunky za vytápění a spotřebu elektřiny, tak jak je to u nás se spotřebou?

Odečtem hodnot z elektroměrného rozvaděče a tepelného čerpadla můžeme konstatovat, že čísla pro nás jsou skvělá.

Díky sazbě D57D cca 3,-Kč za kW s nízkým a vysokým tarifem, který se mezi sebou liší v haléřích máme měsíční spotřebu kompletní elektřiny v průměru okolo 1.500,-Kč.

Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Reklama

Zde jsou po roce naměřené údaje z tepelného čerpadla.

Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Reklama
Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody

Na obrázku níže stojí za zajímavost údaje z tepelného čerpadla o přepočtené odevzdané energii. ;-)

Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody
Reklama

Na výpočet a přehled spotřeby elektřiny, jsme si v excelové tabulce vytvořili tento přehled, ze kterého je vidět elektřina spotřebovaná pouze tepelným čerpadlem.

Stavba domu v pandemii - 20. tepelné čerpadlo a změkčovač vody

Závěrem o tepelném čerpadlu

Jako důležité pro šetrně energetický provoz domu je kvalitní provedení izolace (zateplení a podlaha) domu, což jsme v našem případě nijak nepodcenili. O zateplení stropu, které je dalším důležitým krokem k tepelným úsporám se rozepíšeme v některém dalším příspěvku.

I přes vyšší pořizovací cenu rozhodně nelitujeme zakoupení tepelného čerpadla, neboť uživatelské hodnoty a šetrný provoz nám zatím splňují veškerá očekávání. Teplotu v domě regulujeme pouze nastavením teploty na vnitřní jednotce. Původně jsme uvažovali o prostorových termostatech, ale dali jsme na radu pana Ing. Slavíčka a celý dům díky nízkému provozu je vytápěn bez této regulace. Jediná místnost, kde jsme na rozdělovači podlahového topení utáhli průtok je naše ložnice, takže v této místnosti proti zbytku domu máme o 5°C chladněji, což je příjemnější na spánek.

Toto tepelné čerpadlo umožňuje v letních měsících i chlazení podlahového topení, ale po zkušenostech z léta, kdy v domě bylo díky izolaci příjemně, jsme tuto možnost nevyužili. Navíc při chlazení je potřeba tepelné čerpadlo osadit podlahovým čidlem, tak aby nedošlo ke kondenzaci a rosení podlahy.

Příště budeme pokračovat svépomocným osazením zárubňových obložek s bezfalcovými dveřmi v celém domě a instalací soklových lišt.

Reklama

Náklady

Název položky Cena
Změkčovač vody
18 900 Kč
Celkem 18 900 Kč
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Drakovci
Drakovci (37 příspěvků)
Další články autora:
  Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací

  Honza 15. 12. 2021 9:58:28

  Dobrý den, jsem ve fázi výběru tepelného čerpadla, mohu poprosit o cenu , kolik to celé stálo ?
  Děkuji Honza

  Drakovci

  Drakovci 15. 12. 2021 13:15:55

  Na vše máte odpověď v tomto příspěvku. :-) Na konci je vložena faktura a vyčíslení. ;-)
  https://www.svepomoci.cz/clanek/10160-stavba-domu-v-pandemii-13-podlahove-topeni

  Reklama
  Sponzorovaná reklama
  Reklama

  Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

  Reklama
  Reklama