SISU z.s. Martin Hruška

SISU z.s. Martin Hruška

3 příspěvky
Naším cílem je poskytnout osobám bez přístřeší bezpečné a smysluplné místo k pobytu. Prostřednictvím aktivit našeho spolku doufáme, že pomůžeme lidem bez domova najít dočasné ubytování a získat dovednosti, které jim pomohou najít uplatnění na trhu práce a následně najít ubytování plnohodnotné. Projekt Safety First má za cíl osobám bez přístřeší umožnit podílet se na tvorbě legálního a smysluplného místa k přebývání. Má motivovat osoby bez přístřeší k zodpovědnosti za své obydlí a jeho okolí, naučit je pracovním návykům a pomoci jim řešit jejich sociální situaci z přívětivějšího prostředí poskytujícího bezpečí a podmínky k rozvoji. Projekt spočívá ve stavbě příbytků, na jejichž výstavbě se budou podílet osoby bez přístřeší, které následně v těchto příbytcích budou za stanovených podmínek pobývat. Obyvatelům příbytku bude poskytováno sociální poradenství. Po stabilizaci jejich situace budou motivováni k hledání stálého zaměstnání a plnohodnotného ubytování.

Příspěvky stavebníka (3)