Ukládání a rovnání betonu – betonování desky

Autor: e4 dům svépomocí (137 příspěvků)
19. 9. 2020
1 komentář
Redakční článek

Dnes nás čeká ukládání a rovnání betonu, neboli betonování základové desky.

Troška teorie

Než se pustíme do samotného betonování, vyjasníme si některé pojmy. Konkrétně používání pojmu „základová deska“ v případě, kdy se vlastně o základovou desku nejedná. Jak to tedy vlastně je?

Základová vrstva je konstrukční vrstva, která nese samotný dům, jeho obvodové stěny. Nyní se bude jednat o zakládání na základových pásech. To, co budeme následně betonovat, není v pravém smyslu základová deska, ale vyrovnávací nebo roznášecí konstrukční vrstva pro stavbu podlah. Stěny jsou v tomto případě neseny základovými pásy a podezdívkou. Jelikož je ale tato konstrukce součástí základového systému, budeme ji i nadále nazývat základovou deskou.

Před započetím provádění takovéto základové desky je důležité mít dokonale zhutněný podklad, minimalizované sedání a nachystané vyztužení. Výztuž by měl navrhnout projektant. Musí zohlednit rozteče jednotlivých polí, sedání a pohyby terénu a minimalizace smrštění desky, protože v této konstrukci se dilatace neprovádí.

Ukládání a rovnání betonu – betonování desky

Jdeme na to!

Nyní můžeme tedy přistoupit k samotnému betonování. K tomu máme dle projektové dokumentace použít beton s označením C16/20 o objemu 24 m3.

Aby nám šla práce lépe od ruky, přizvali jsme si několik pomocníků. Jeden ukládá beton, druhý pomocí rotačního laseru měří výšku betonu a další dva směs hráběmi urovnávají a přerozdělují. Na mě tedy zbylo urovnávání betonu pomocí stahovací latě připevněné na násadě od lopaty.

Reklama
Před samotnou betonáží je nutné zkontrolovat pevnost a těsnost šalování, hlavně kotvení vzpěr. Je lepší bednění o něco předimenzovat, než pak nahánět beton po zahradě.
Ukládání a rovnání betonu – betonování desky
Ukládání a rovnání betonu – betonování desky
Reklama

Je třeba si uvědomit, že se jedná o velkou plošnou konstrukci, která nemá dilatace, smršťovací spáry a je tím pádem velmi citlivá na vznik prasklin. Ty můžeme jednoduše omezit důkladným ošetřováním konstrukce.

Ošetřování můžeme provádět různými způsoby:

1.      Přikrytím geotextiliemi nebo folií

2.      Vlhčením.

My tedy po betonáži necháme beton zavadnout a následně ho kropíme v pravidelných intervalech, řekněme tak jednou za 5 hodin.

Po 5 dnech odstraníme bednění a můžeme začít připravovat další etapu stavby. Tou bude penetrování a navařování asfaltové hydroizolace a izolace proti radonu.

Ukládání a rovnání betonu – betonování desky
Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
4. část - Základová deska

Véna

4. část - Základová deska

Reklama