2. stavební týden - Betonování základových pásů a zakládání ztraceného bednění

2. stavební týden - Betonování základových pásů a zakládání ztraceného bednění
Redakční článek
Druhý stavební týden přišlo na řadu betonování základových pásů a zakládání ztraceného bednění. Zakládání rohů jsme prováděli u rodinného domu i podsklepeného zahradního domku, abychom využili zapůjčeného rotačního laseru. U rodinného domu jsme následně založili celou první řadu tvárnic.

Pojďme si stručně projít jednotlivé stavební dny v týdnu od 18. 5. 2020 do 24. 5. 2020

19. 5. 2020 - DEN 8 - 8 hodin na stavbě

Na dnešní den bylo domluveno betonování. V 8 hodin měla na stavbu dorazit pumpa a následně mixy. Betonovat jsme měli v plánu základy rodinného domu a současně také základovou desku sklepa u podsklepeného zahradního domku. Abychom nepoškozovali příjezdovou komunikaci, přijížděly mixy i pumpa po prázdných sousedních parcelách. Sousedi nám vyšli vstříc a dovolili nám takto navážet na stavbu materiál. Jakmile začal do základů proudit beton, roztékal se tak, že první mix jsme v podstatě vylili na místě.  Do základů rodinného domu nakonec padlo 39,5 m3 betonu, a proto jsme do základů sklepa objednali také plný mix a spotřebovali necelých 9 m3. Beton jsme průběžně vibrovali ponorným vibrátorem. Byli jsme takto domluveni s Danem Šmídem z firmy CEMEX, se kterým konzultujeme vše v oblasti betonů a anhydritových litých směsí. Abychom urovnali povrch betonu v základových pásech, provedli jsme ještě hutnění pomocí hrábí.  Beton do základových pásů RD i na desku sklepa má označení C12/15 X0 8/16 S3. Cenu je možné si spočítat v kalkulátoru https://www.beton.cz/kalkulator-betonu.html

2. stavební týden - Betonování základových pásů a zakládání ztraceného bednění
Reklama

Po obědě dorazil na stavbu první kamion s dodávkou ztraceného bednění DEK 40 a DEK 30 + betonářská výztuž, abychom se mohli co nejdříve pustit do zakládání. Výztuž jsem nařezal na 50cm kusy a do čerstvě vybetonovaných základů ji stihl zapíchat tak, aby ze základu koukalo cca 30 cm a 20 cm bylo v betonu.  Protože bylo celý den velké horko, kropili jsme již odpoledne beton v základových pásek i na desce sklepa, aby nedošlo k velkému vzniku smršťovacích trhlin.  Abychom si udělali drobnou přípravu na zítra, roznosili jsem nekonec ještě cca 2 platy ztraceného bednění kolem základů, abychom se mohli vrhnout na založení rohů a první řady ZB.

2. stavební týden - Betonování základových pásů a zakládání ztraceného bednění

20. 5. 2020 - DEN 9 - 6 hodin na stavbě

V 8:15 dorazil na stavbu geodet Jaroslav Hácha z firmy GEDEX a přijel vytyčit rohy ztraceného bednění. Tento krok jsme udělali proto, že jsme nechtěli stavět lavičky. Geodet vytyčil rohy základů a rohy ZB. K tomu používal stroj s názvem totální stanice. Označil si místo, kde stanici umístí, a jeden bod v okolí. Díky tomu mohl stroj „zkalibrovat“. Pak vyznačil rohy ZB. Základy jsme tedy udělali správně. Ovšem některé z roxorů bude nutné ohnout nebo oříznout. Měření bylo do 30 minut hotové.

Reklama
2. stavební týden - Betonování základových pásů a zakládání ztraceného bednění

Poté kamion ze Stavebnin DEK přivezl druhou várku ztraceného bednění. 2 palety ZB 40 pod obvodové zdivo v domě a palety ZB 30 do vnitřních nosných zdí a do sklepa. Opravili jsme míchačku, na kterou jsme před lety vyrobili nástavec pro kátrování zeminy. Tím jsme využili její míchací buben rozdělený na dvě poloviny. Koupil jsem také 4 pytle cementu pro zakládání a plynovou lahev pro navaření hydroizolace na betonovou desku sklepa.

Pustili jsme se do sklepa

Zametli jsme povrch betonu a zbavili ho tak hrubých nečistot.

Reklama
2. stavební týden - Betonování základových pásů a zakládání ztraceného bednění

Dalším krokem byla penetrace podkladu penetrací DEK PRIMER, kterou jsme nanášeli obyčejným malířským válečkem. Po zaschnutí byla penetrace krásně černá a matná. Na napenetrovaný podklad jsem aplikoval pásy hydroizolace GLASTEK 40 Special Mineral, a to v celé jejich šířce. Počítal jsem totiž s odskokem od stěn cca 40 cm a šířkou ZB 30 cm. A také byl uvnitř potřeba prostor pro případné napojení hydroizolace (zatím s ní počítáme jen po obvodovém zdivu sklepa). Pomocí rotačního laseru z půjčovny Stavebnin DEK jsem zkontroloval rovinnost. Výškově se pohybuje v rozmezí 2 cm. Nastavil jsem si tedy v nejvyšším bodě 0 a přičetl 25 cm ZB + 2 cm na beton. Takto jsem si přijímač připravil na novou hodnotu 0, kterou bude horní hrana urovnané tvárnice ZB. Do sklepa jsme si připravili 4 tvárnice ZB 30.

2. stavební týden - Betonování základových pásů a zakládání ztraceného bednění

3 tvárnice jsme si umístili tak, aby od sousedního plotu byly vzdáleny 2,2 m. Poté jsme je urovnali mezi sebou. Vnější rozměry sklepa jsou 6x4 m a úhlopříčka 7,21 m. Pod tvárnice jsem nanesl zavadlý beton a tvárnice urovnal do vodováhy a na požadovanou výšku. Postup byl stejný i u zbylých tvárnic. Poté jsem dal ještě trochu betonu do tvárnic ZB, aby se s nimi nedopatřením nepohnulo. Pak jsem očistil beton z vnější strany kolem ZB.

Zakládání rohů ZB u domu

Prvně jsem s rotačním laserem zkontroloval výšku základových pásů.

2. stavební týden - Betonování základových pásů a zakládání ztraceného bednění

Pak stačilo usadit a urovnat do zavadlého betonu rohové tvárnice, zkorigovat stejnou výšku a natáhnout mezi nimi provázek pro urovnání směru tvárnic. Zbylým betonem jsem vyplnil vnitřek tvárnic ZB, aby se nepohnuly.

21. 5. 2020 – DEN 10 – 6 hodin na stavbě, 2 lidé

Dnes bylo na řadě založení zbylých tvárnic po obvodu domu. A to do zavadlého betonu, který si budeme míchat sami v poměru 1:3. Původně jsem chtěl využít písek vykopaný při hloubení sklepa. Ale zjistil jsem, že na to není vůbec vhodný. Nakonec jsem se sousedovým svolením použil jeho betonářský písek, který mu zbyl z realizování podlah v domě.

2. stavební týden - Betonování základových pásů a zakládání ztraceného bednění

Při zakládání jsme vždy po tvárnici nanesli beton a pomocí gumové paličky a vodováhy urovnali do roviny. Směr jsme drželi podle provázků natažených mezi rohovými tvárnicemi. Rovinu je dobré kontrolovat i dlouhou vodováhou. Odpoledne se nám podařilo založit celý obvod.

22. 5. 2020 – DEN 11 – 6 hodin na stavbě

Dnes bylo v plánu bednění uvnitř domu.

2. stavební týden - Betonování základových pásů a zakládání ztraceného bednění

Na obvodovém ztraceném bednění jsem si dle výkresu základů vyznačil pozice vnitřních stěn, natáhl zednickou šňůru a do zavadlého betonu postupně srovnával jednotlivé tvárnice. Tvárnice jsem si prvně navozil a pak postupně zakládal. Bylo nutné založit také bednění v místě, kde bude komín a schodiště do 2.NP. Teď už stačí jen na ZB položit betonářskou výztuž a doplnit další dvě řady bednění, které se již skládají nasucho.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
e4 dům svépomocí
e4 dům svépomocí (148 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací