Instalace hromosvodu

Autor: ŽIVĚ 1 (132 příspěvků)
Kategorie: střešní krytina
17. 1. 2019
2 komentáře
Redakční článek
Abychom se již déle nemuseli bát bouřek, vrhli jsme se na etapu instalace hromosvodu. Pro realizaci jsme vybrali firmu GN Hromosvody, s jejíž zakladatelem jsme již v minulosti konzultovali správné uložení zemnícího pásku v základech. Ano, na hromosvod se musí myslet již při budování základů domu.

Před betonováním základů jsme do výkopu umístili zemnící pásek a na každém rohu domu, kde bude okap a svod hromosvodu ze střechy, vyvedli na povrch zemnící drát. Samostatný zemnící drát jsme vyvedli také do technické místnosti k elektrickému rozvaděči.

Instalace hromosvodu

Stačí jeden zemnící pásek?

Jednou z častých připomínek u videa z této etapy byla námitka, že jsme pro spojení zemnícího pásku použili pouze jednu spojku. Jak je to tedy správně? Stačí jedna spojka pro napojení zemnícího pásku nebo ne? „Pro vytváření spojů v zemnící soustavě se musí používat materiál, který odpovídá normě ČSN EN 62561 část 1. Tato norma také definuje vlastnosti spojovacího prvku. Vzhledem k tomu, že se spojovací prvek zatěžuje bleskovým proudem 50 nebo 100 Kiloampéry, nezáleží, zda se použijí jeden nebo dva prvky. I jedna spojka odolá dynamickým účinkům procházejícího bleskového proudu,“ vysvětlil mi odborník na hromosvody Jan Hájek ze společnosti DENH CZ.

Reklama

Z čeho se vyrábí hromosvody?

Od Jana Hájka jsem dále zjišťoval, z jakého materiálu se dnes nejčastěji vyrábí hromosvody a zda svody ze střechy musí být umístěny viditelně na fasádě. „Na výrobu hromosvodů lze používat celou škálu materiálů. Nejčastěji se v historii používala měď, poté se přešlo na pozinkovanou ocel a v současné době kraluje slitina hliníku a nerezové prvky a vodiče. Jako podpěry se již léta používají materiály plastové, které jsou odolné a není zde problém s životností,“ sdělil mi Jan Hájek.

Příprava před instalací hromosvodu

Technici ze společnosti GN Hromosvody si po vybalení materiálu a nářadí prošli projektovou dokumentaci hromosvodu. Ta byla navržena s ohledem na všechna zařízení umístěná na střeše, kterými jsou solární kolektory, televizní a internetová anténa či krycí deska a oplechování komínu.

Instalace hromosvodu
Reklama

Svody po okapu

Aby byl ustřižený kus drátu rovný a při instalaci na střeše se s ním dobře pracovalo, použili technici obyčejnou vrtačku a drát s její pomocí srovnali.

Instalace hromosvodu

K vytvoření svodu umístěném na okapu se nejprve drát hromosvodu přichytil svorkou na okapní žlab. Poté bylo třeba drát ohnout ideálně rovnoběžně s okapovým svodem a po maximálně jednom metru přichytit hromosvod k okapu držákem s eska páskou.

Reklama

Zaváděcí tyče

Zemnící drát vedoucí ze základů nahoru nad terénem propojíme se zaváděcí nerezovou tyčí, která bude k zateplené fasádě upevněna pomocí hmoždinek do zateplení. Spoj zaváděcí nerezové tyče a zemnícího drátu je nutné ošetřit také proti korozi. Pro tento účel používají technici speciální hydroizolační pásku, gumoasfaltový nátěr nebo kombinaci obou typů ochrany proti zemní vlhkosti.

Instalace hromosvodu

Zaváděcí nerezovou tyč poté propojíme se svodem umístěným na okapu. Všechny svody by měly být číselně označeny podle projektové dokumentace.

Držáky na střeše

Po přípravě bezpečnostního jištění, začalo rozmisťování držáků hromosvodu. Držáky se umisťují na hřebenové tašky. Vzdálenost držáků mezi sebou může být maximálně 100 cm.

Instalace hromosvodu

Držáky hromosvodu jsou vyrobeny z nerezové pásky a plastového úchytu pro drát, který zároveň slouží jako matice pro dotažení pásku.

Připnutí drátu do držáku

Do připravených držáků na hřebenových a v některých místech i základních taškách si technici podali na střechu připravený drát. Ten umístili tak, aby měl dostatečný přesah v místě budoucího spojení obou nároží a hřebene a postupně drát upevnili do připravených držáků.

Instalace hromosvodu

Kontrola a revize

Po montáži jsme na stavbu povolali revizního technika, aby celý hromosvod zkontroloval, proměřil dosahovaný odpor a napsal nám revizní zprávu, která je potřeba pro budoucí kolaudaci.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
ŽIVĚ 1
ŽIVĚ 1 (132 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací