Vazníky nebo klasický krov?

Autor: ŽIVĚ 1 (132 příspěvků)
27. 7. 2016
3 komentáře
Příspěvek stavebníka
Vazníky nebo klasický krov? To je častá otázka, kterou si stavebníci pokládají. V tomto článku budeme hovořit o výhodách krovu v porovnání s vazníky a naopak. Zjišťovali jsme, kam se hodí krov a kam vazníky, čím bychom se měli řídit při jejich výběru a zda existují konstrukce, pro které se jedna či druhá varianta řešení střechy vyloženě nedoporučuje. Radili jsme se s odborníkem na dřevostavby Jiřím Skřipským.

Zásadní rozdíl mezi vazníky a krovem je již v samotném principu výroby. Zatímco klasické tesařsky vázané krovy se vyrábějí přímo na stavbě, kde se s pomocí pil a různých nástrojů vytváří konstrukce, vazník se ve většině případů vyrábí ve výrobním závodě na (polo)automatických linkách a jedná se tedy o prefabrikovaný výrobek. Další rozdíl je v samotné konstrukci, kdy vazník se vytváří z relativně subtilních fošen, tloušťky nejčastěji 5 cm, které se poté na pilách nařežou do finálního tvaru, vyskládá se tvar vazníku a jednotlivé fošny se spojují tzv. sponami (odborně styčníková deska s prolisovanými trny), přičemž tento typ spoje vykazuje velice vysokou únosnost. 

Vazníky nebo klasický krov?

Vlastní provedení spoje je nutné vždy provádět strojně s pomocí lisovacího zařízení, v žádném případě tedy nelze tuto sponu zatlouct do dřeva s pomocí kladiva, protože takto zrealizovaný spoj by staticky vůbec nefungoval.

Reklama

Sklon střechy hraje důležitou roli

Vazníkové konstrukce jsou vhodnější spíše pro nízké sklony střech – a to již od nulového úhlu, protože jsou vhodné pro konstrukce plochých střech i střech s velmi mírným sklonem až cca do 25 stupňů. U střech se sklonem nad 25 stupňů postupně vazník přestává být efektivní a spíše je vhodnější se přiklonit ke klasickému krovu.

Vazník je méně náročný na podepření

Z hlediska nutnosti podepření jsou klasické vazníky mnohem výhodnější než klasický krov, protože díky tomu, že vazník je ve své rovině velice staticky únosný, v naprosté většině případů nám stačí podepřít vazník pouze obvodovými stěnami, tj. nejsou potřeba žádné nosné stěny a stačí pouze nenosné příčky. To samé se promítá i do základových konstrukcí. Obecně řečeno, díky vazníku ušetříte za cihly a beton.

Výběr střešní krytiny

Co se týká výběru střešní krytiny, vazník opět není v ničem omezující. Lze použít libovolné typy pálené, betonové krytiny, popř. lehké typy krytin na bázi plechu, samozřejmě je nutné zvolit vhodný typ krytiny na základě doporučeného, resp. bezpečného sklonu střechy. Tuto informaci poskytne výrobce střešní krytiny. Výběr typu střešní krytiny je nutné učinit už před samotným objednáním vazníku a zahájením výroby. Je to z toho důvodu, že tíha střešní krytiny je velmi zásadním parametrem při statickém výpočtu, a tudíž ovlivní i výslednou cenu vazníku.

Reklama

Využití prostoru pod střechou

Tento parametr je velmi zásadní už na začátku, kdy se rozhodujeme, jakou konstrukci zvolit. U vazníku je využití podkrovního prostoru velmi omezující. Kvůli četným diagonálním prvkům, které jsou staticky nezbytné, nelze nijak smysluplně využít podkrovní prostor pro bydlení. Naproti tomu se ale hodí pro uskladnění sezónních věcí jako jsou lyže, sáňky apod. Po dohodě s výrobcem vazníků je sice možné prostor pro uskladnění věcí zvětšit, ale díky nízké výšce se opět nedá využít pro bydlení.

Porovnání vazníkové konstrukce s krovem z pohledu délky montáže

I zde je rozdíl poměrně zásadní. V tomto ohledu jednoznačně vyhrávají vazníky. U vazníků se velká část prací odehraje už na výrobní hale před montáží. Vazníky přijedou na stavbu a stačí je s pomocí jeřábů usadit do konečné polohy a provést tzv. zavětrování. Montáž musí vždy provádět odborná firma, takže ani jeden z těchto dvou systému není vhodný pro montáž nezasvěceným laikem.

Jak vybrat dodavatele

Na výběr dodavatele je třeba dávat velký pozor a býti obezřetní. Výrobců příhradových vazníků je u nás celá řada, desítky až stovky, ale rozhodně ne všichni je vyrábějí v té nejvyšší kvalitě, kterou bychom měli upřednostňovat. Před výběrem dodavatele byste se měli zajímat, zda má jednak potřebné certifikáty, které jsou nutné pro to, aby vazníky mohl vyrábět a montovat. Dále není na škodu sjednat si schůzku nad cenovou nabídkou přímo ve výrobním závodě a využít této příležitosti k nahlédnutí, s jakým zázemím a strojovým vybavením dotyčná firma pracuje, v jakém prostředí vazníky vznikají. Tato vodítka nám napoví, zda se firmě daří či nikoli. Dále je potřeba zjistit a dopředu ověřit, co všechno v rámci dodávky jako zákazník dostávám. Dnes by již mělo být samozřejmostí, že firma v ceně zpracuje zdarma například zaměření na stavbě nebo statický výpočet. Ne vždy to ale tak bývá. V neposlední řadě je vhodné se zeptat na referenční zakázky, které firma zpracovala za poslední půlrok nebo tak.

Reklama

Výhody a nevýhody vazníkové střešní konstrukce

Oba systémy mají jak výhody, tak i nevýhody. Mezi zásadní výhody vazníku patří rychlá montáž (standardní střecha rodinného domu je smontována během několika hodin), další výhodou je vysoká únosnost, díky čemuž nejsme nuceni realizovat v interiéru vnitřní nosné stěny ani vnitřní základové pasy. To vede k úspoře materiálu. Pokud zvolíme vhodného a ověřeného dodavatele, další výhodou je vysoká přesnost vazníků, protože výroba probíhá na (polo)automatických linkách, kde např. tvar vazníku se promítá laserem přímo na pracovní plochu. Z nevýhod můžeme zmínit komplikované využívání podkrovního prostoru.

Výhody a nevýhody krovu

Mezi výhody krovu patří, že krov poskytuje velmi vhodný prostor pro využití podkroví. Nevýhodou je, že montáž krovu trvá velmi často i několik dní v otevřených podmínkách a může nám během té doby do konstrukce zapršet apod. Z cenového hlediska je velmi pravděpodobné, že vazníky budou levnější než klasický krov. Je to dáno zejména tím, že se v tomto případě pracuje s velmi subtilními fošnami a dalšími prvky, kde kubíková cena vstupního materiálu je nižší než cena řeziva, které má vyšší rozměry profilů. TIP: V předchozím videu se dozvíte, jakou jsme dělali přípravu na betonování prostoru mezi MIAKO vložkami v 2.NP. V příštím videu se podíváme, jak se krov vyrábí na CNC stroji, aby jej následně bylo možné na stavbě podle návodu již jen sestavit.

Otázka:

Plánujete pro svou stavbu krov nebo vazníky a proč? Odpovědi, pište prosím do komentářů pod toto video.

Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
4. část - Základová deska

Véna

4. část - Základová deska

Reklama