Výroba krovu na CNC stroji - DEK

Autor: ŽIVĚ 1 (132 příspěvků)
28. 7. 2016
0 komentářů
Příspěvek stavebníka
Navštívili jsme výrobní závod společnosti DEKWOOD v Orlických horách, abychom si společně ukázali, jak probíhá výroba krovu na CNC stroji. Viděli jsme postup od prvotního překreslení konstrukce z výkresu do počítače, rozdělení na díly, ze kterých bude krov sestaven i práci CNC stroje a následnou kompletaci zakázky a číslování jednotlivých dílů. V tomto článku s videem přinášíme shrnutí nejdůležitějších poznatků. 

CNC stroj, na kterém probíhá výroba krovu je strojem tesařským a realizuje práci, kterou by na stavbě běžně prováděl tesař. Hlavní výhodou krovu opracovaného na CNC stroji je přesnost opracování, rychlost samotné stavby krovu a kompletní servis v rámci pobočky Stavebnin DEK. Nejjednodušší cesta, jak objednat krov, je navštívit nejbližší pobočku Stavebnin DEK, kde se vás ujme příslušný obchodník. Po předání projektové dokumentace obdrží klient návrh finální podoby krovu v podobě 3D výkresů, včetně cenové dokumentace. 

Výroba krovu na CNC stroji - DEK

Pokud v dokumentaci není něco v pořádku, údaje se musí fyzicky přeměřit na stavbě. Následně se mohou ladit detaily před finálním odsouhlasením. Délka procesu od objednání po zhotovení krovu na CNC stroji se většinou pohybuje kolem 3 týdnů. Počítá se od té doby, co klient odsouhlasí nabídku a doladí detaily s technikem, jako například ozdobné zakončení krovů, otázka impregnace a podobné věci. Jak dlouho trvá v průměru odsouhlasení nabídky, to záleží více méně na zákazníkovi a času, který si potřebuje ponechat na rozmyšlenou.

Reklama

Na stavbu krovu raději s tesařem

Struktura řešení je koncipována na principu skládačky. Klient obdrží od Stavebnin DEK kompletně opracovanou zakázku a k tomu kladečský plán, který je sestaven dle toho, jak je samotná stavba složitá. 

Výroba krovu na CNC stroji - DEK

Zvlášť oddělené jsou pozemnice, zvlášť vaznice, krov, kleštiny. Každý prvek v něm je očíslovaný, takže pokud klient neví, kam co patří, zde najde odpověď. Zaměnit jednotlivé prvky krovu nelze, protože pozice každého prvku s číslem graficky je znázorněná v kladečském plánu. 

Reklama
Výroba krovu na CNC stroji - DEK

Přestože jsou jednotlivé díly přesně nařezány i očíslovány, výrobce nedoporučuje, aby probíhala montáž bez odborného dohledu, nejlépe tesaře.

Jaké jsou ceny a materiály

Otázka, která bude jistě mnohé zajímat, je cenová výhodnost. Vyplatí se na stavbu pozvat tesaře a nechat ho krov vyrobit na místě, nebo si přivést krov hotový, opracovaný na CNC stroji a tesaře požádat o pomoc s montáží? V tomto ohledu záleží na každém jednotlivci, jak se rozhodne. DEK nastavuje cenovou politiku tak, aby to v obou případech bylo pro zákazníka výhodné. Řezivo se nakupuje již hotové, pochází z lesů v Orlických horách. Základní materiály řeziva do krovu jsou tři, zákazník si může vybrat. 75% krovů se vyrábí z klasického syrového vzrostlého řeziva. Pohledový krov používá stejné řezivo, ale hoblované. Dále se nabízí sušené řezivo, např. sušené hoblované KVH, BSH a další. Všechny materiály se dále ještě impregnují proti plísním a dřevokazným houbám. 

Reklama
Výroba krovu na CNC stroji - DEK

Pokud jde o zakončení krovu, existuje definovaných 18 typů ozdobného zakončení. Zatím si každý zákazník vybral z této základní nabídky. Může si však také navrhnout vlastní atyp, je-li proveditelný.

Na co si dávat pozor

Nejdůležitější při stavbě valbové střechy je správně si usadit všechny pozednice a vaznice jak výškově, tak půdorysně. Poté se nasadí nárožky, zámky jsou již připravené a pak už se klade jeden za druhým. Tento krov se dá bez problému realizovat svépomocí, pokud máte k ruce nějakého tesaře. Problém hlavně u čerstvého dřeva bývá déšť. Jeho vlivem se totiž dřevo může zkroutit nebo popraskat. Je tedy nanejvýš vhodné vytipovat si pro stavbu krovu suché období bez dešťů. Ukotvení pozednice k věnci se většinou realizuje s pomocí chemické kotvy. Výjimkou však nejsou případy, kdy si klient do věnce už předem zabetonuje tyče, které se pak musí na správných místech pozednice vyvrtat, takže se konstrukce jednoduše nasadí. TIP: Váháte a nevíte, zda se rozhodnout pro vazníky nebo krov? Podívejte se na předchozí video. A v příštím videu se podíváme, jak si zkušení tesaři poradili se stavbou krovu předem opracovaného na CNC stroji.

Reklama

Otázka:

Plánujete nákup opracovaného krovu, který stačí pouze poskládat nebo necháte tesaře celý krov vyrobit přímo na stavbě? Své odpovědi, pište prosím do komentářů pod toto video.

Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
4. část - Základová deska

Véna

4. část - Základová deska

Reklama