Příprava pozemku a přípojky

Autor: Redakce (78 příspěvků)
31. 8. 2015
2 komentáře
Příprava pozemku a přípojky
Příspěvek stavebníka
Jak jsme si mysleli, že začneme na jaře :) Když nám projekt přišel v únoru, nevěřila jsem, že budeme mít do podzimu co dělat, abysme před zimou stihli základovou desku....

Nejdřív jsme si obešli všechny úřady, abysme zjistili, jestli není na našem pozemku nějaké omezení a našlo se jedno - pozemek je zastavitelný zhruba do jedné třetiny od místní komunikace (asi do délky 50m), protože se za ním nachází vodní dílo II. stupně. Dům má zastavěnou plochu 150m2, takže nás čeká "jen" ohlášení. Všechno probíhalo podle plánu - vytyčení geodetem, měření radonu, podpisy sousedů...první problém byl s místní teplárnou a magistrátem města, které si postavily hlavu, že zasahujeme do pásma vodního díla, které je vytyčené v mapě z r. 1988 (kde není po zvětšení náš pozemek pořádně ani rozeznat)...asi dva měsíce trvalo, než jsme se s nimi dohodli a dostali od obou kladné vyjádření po posunutí domu o 2 metry dál od vodního díla ;). Další překvapení nás čekalo po výpočtu vyjmutí plochy, kterou bysme rádi zastavěli ( dům, garáž, chodníky a terasa - asi 400m2) ze zemědělského půdního fondu, která vyšla na 101.600kč, protože celá budějovická pánev je brána jako ochranné pásmo říčních pramenů....po týdnu jsme naštěstí dostali zprávu, že výpočet není správný a omylem se nám tam přičetl desetinásobek za ochranné pásmo, ve kterém nejsme..uf :). Takže získávání stavebního povolení se natáhlo a to ještě díky čekání na realizaci a dokončení projektu Budějovic - protáhnout kanalizaci a vodu silnicí kolem našeho (a dalších) pozemků a domů, abysme se mohli napojit.  Zatím jsme si nachystali kapličku na připojení elektřiny, plynu, vody a odpadu, která bude vsazená do plotu. Koupili jsme písek, cement, šalovačky, tvarovky, roxory, sehnali míchačku a mohlo se začít. Podle náčrtku v příloze jsme stavili tu část nad zemí - bagr vyhloubil jámu 3 metry dlouhou a 1,2m hlubokou - do ní jsme zabetonovali šalovačky (beton jsme míchali v míchačce v poměru - 4 lopaty písku a jedna cementu + vody co bylo potřeba). Do šalovaček jsme rozbruskou dělali otvory, kterýma se protáhly chráničky přípojek. Na šalovačky šly tvarovky do výšky 180cm, do nich jsme pěchovali kameny spolu s betonem, kolem skříní jsme tvarovky zpevňovaly roxory a skříně jsme zafixovali pěnou.

Přílohy

pilirek.pdf
Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
4. část - Základová deska

Véna

4. část - Základová deska

Reklama