Získat celistvý pozemek nám trvalo deset měsíců

Autor: Brumbálovi (4 příspěvky)
Kategorie: Pozemek
24. 1. 2024
0 komentářů
Získat celistvý pozemek nám trvalo deset měsíců
Příspěvek stavebníka

Komplikace spojené s pozemkem pro výstavbu našeho domu.

Místo pro výstavbu bylo tvořeno dílčími pozemky

Po společném rozhodnutí, že budeme raději stavět zcela nový dům, než rekonstruovat nějaký starší dům, jsme místo pro výstavbu našeho rodinného domu našli téměř ihned, a to ve vesnici, ve které celý život žiju a mám zde také poměrně rozsáhlé rodinné vazby. Poté jsme svůj stavební záměr ověřili s platným územním plánem obce, který byl zveřejněn na internetových stránkách.

Posléze jsme v katastru nemovitostí zjistili, že námi zvolené místo pro výstavbu je tvořeno několika dílčími pozemky, jenž vlastní zejména dědici dřívějších soukromých zemědělců, kteří je v minulosti obhospodařovali, ale také obec. Se starostou obce jsme svůj záměr od samého počátku konzultovali.

Zjišťování soukromých vlastníků

Získání celistvého pozemku o výměře cca 1 000 m2 bylo doprovázeno celou řadu problémů a zabralo nám zhruba deset měsíců… Nejprve jsme na katastru nemovitostí zjišťovali soukromé vlastníky jednotlivých dílčích pozemků, které jsme se následně pokoušeli kontaktovat. Proces to byl poměrně zdlouhavý, ale nakonec se nám podařilo všechny vlastníky (celkem to bylo 6 lidí) kontaktovat především prostřednictvím sociálních sítí, díky za ně!

Následně začalo vyjednání o ceně, což nebylo moc příjemné. Kupní smlouvy na dílčí pozemky nám vždy připravoval právník, neboť jsme si na jejich sepsání sami netroufli. Navíc u dvou koupí bylo zapotřebí zajistit také úschovu kupní ceny u notářky, neboť se jednalo o vyšší částku a chtěli jsme tak mít jistotu, že vše proběhne v naprostém pořádku.

Obec jako další vlastník

Jak již bylo řečeno, jedním z vlastníků byla také samotná obec, která je při prodeji svých pozemků svazována poměrně specifickými postupy a lhůtami. Postup u obecních pozemků byl následující…Nejprve jsme podali oficiální žádost o koupi pozemků s tím, že máme zájem zde provést výstavbu rodinného domu. Na nejbližším svolaném zastupitelstvu, které se koná nejméně jedenkrát za tři měsíce, byla naše žádost zastupitelstvem projednána a výsledkem tohoto jednání bylo, že obec nechá zpracovat znalecký posudek na hodnotu (cenu) pozemku pro následný prodej.

Na dalším konaném zastupitelstvu byla cena pozemku stanovena a byl schválen prodej požadovaných pozemků. V takovém případě byla obec povinna zveřejnit záměr prodeje pozemku na úřední desce po dobu 15 dnů. Po splnění podmínky ohledně vyvěšení záměru prodeje po zákonem stanovenou dobu, bylo možné na dalším zastupitelstvu obce přistoupit ke schválení prodeje pozemků mně a příteli.

A hurá, po odsouhlasení návrhu kupní smlouvy, jsme se konečně dostali k podpisu kupní smlouvy na obecní pozemky a zápisu vlastnického práva na katastru nemovitostí! Zde však to však zdaleka neskončilo, protože pozemky bylo zapotřebí ještě rozparcelovat. U tohoto procesu bylo zapotřebí nejdříve podat žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků u příslušného stavebního úřadu a zajistit úředně ověřenou kopii geometrického plánu.

Geometrický plán na rozdělení pozemků měla k dispozici už obec, a proto jsme ušetřili nejen čas, ale také další nemalé finanční prostředky za jeho zpracování. Téměř obratem nám stavební úřad vydal souhlas s dělením pozemků a konečně jsme mohli podat na katastrální úřad podat formulář s názvem Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí. Po provedeném zápise na katastru nemovitostí (rozparcelování) máme celistvý pozemek k výstavbě konečně připravený.

Jak již bylo řečeno, získat celistvý pozemek pro výstavbu našeho rodinného domu nám trvalo zhruba deset měsíců. Proto nevěšte hlavu, když něco nejde podle plánu a vyžaduje to od vás značné úsilí, výsledek pak stojí za to.

Reklama
Získat celistvý pozemek nám trvalo deset měsíců
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Brumbálovi (4 příspěvky)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama