Stavba sádrokartonové příčky kolem technické místnosti

Autor: e4 dům svépomocí (150 příspěvků)
Kategorie: Sádrokartony
31. 10. 2023
0 komentářů
Redakční článek

Technická místnost je součástí garáže. Při její realizaci jsme nejprve na obvodové stěny domu umístili všechny technologie, abychom věděli, jak nezbytně velkou budeme technickou místnost potřebovat. Poté jsme kolem dokola postavili sádrokartonovou příčku. Protože chceme mít jistotu, že budeme mít možnost i na sádrokartonovou příčku později cokoliv ukotvit, zvolili jsme vysokopevnostní sádrokartonové desky Rigips Habito® H.

Příprava profilů

Po instalaci hlavních technologií v technické místnosti jsme si na stěnu vyznačili pozice CW profilů, na které bylo třeba předem nalepit napojovací těsnění. To jsme nalepili také na UW profily, které budou umístěny na podlaze a na stropě.

Součástí příčky do technické místnosti bude pouzdro pro posuvné dveře. Pouzdro jsme si sestavili, abychom mohli příčku i otvor správně rozměřit. Na sestavení pouzdra pro posuvné dveře do sádrokartonové příčky se podrobně podíváme v některém z příštích článků.

Nejprve jsme si zkrátili UW profil, který budeme v místě dveří instalovat na podlaze. Dále jsme upravili délku CW profilu s napojovacím těsněním, který budeme montovat na obvodové stěně. Délka CW profilu je přibližně o 1cm menší než výška místnosti.

Nakonec jsme CW profil vložili do UW profilu a po urovnání jej pomocí natloukacích hmoždinek připevnili ke stěně.

Na CW profil jsme nasadili UW profil s napojovacím těsněním a podle laseru jej připevnili natloukacími hmoždinkami do stropu.

Stavba sádrokartonové příčky kolem technické místnosti

U CW i UW profilů, pevně spojených se stěnou, stropem či podlahou, dáváme první hmoždinku 15 cm od kraje profilu a další hmoždinky maximálně po 80 cm.

Stejným způsobem jsme si připravili profily také na druhou stěnu technické místnosti.

U stropu ani na podlaze nejsou UW profily v místě, které bude tvořit vnější roh, spojené na těsno. Mezi profily je vynechaná mezera přibližně 2 cm, která nám později umožní vložení sádrokartonové desky a opláštění z vnitřního líce příčky. Současně nám mezera také pomůže při vkládání CW a UW profilů k pouzdru po posuvné dveře.

Mezi spodní a horní UW profil vsuneme CW profil, který bude tvořit doraz pouzdra pro posuvné dveře.

Ve spodní části jsme si změřili hloubku pouzdra, která je 73,5 cm, a tuto vzdálenost si vyznačili na UW profil na podlaze.

Pomocí samořezných šroubů typu LB jsme CW profil na vyznačené rysce přišroubovali k UW profilu na podlaze, vyrovnali jej pomocí vodováhy i úhelníku a přišroubovali jej také k UW profilu na stropě.

Reklama
Stavba sádrokartonové příčky kolem technické místnosti

Poté již bylo možné zasunout pouzdro do spodního UW profilu, vyrovnat ho pomocí vodováhy a samořeznými šrouby typu LB jej spojit s připraveným dorazem v podobě CW profilu.

Nad pouzdrem bude umístěný UW profil. Nůžkami prostřihneme na konci UW profil tak, abychom jej mohli vsadit do CW profilu, který tvoří doraz pouzdra.

UW profil upravíme – na délku přibližně o 10 cm větší než je šířka pouzdra pro posuvné dveře. Vzdálenost měříme od vytvořeného prostřihu, tedy od konce pouzdra.

Následně nasadíme profil na pouzdro a vyznačíme si přesný konec pouzdra. Podle úhelníku si rysku prodloužíme po celé spodní hraně UW profilu a boky profilu zastřihneme k rysce přibližně pod úhlem 45°.

Stavba sádrokartonové příčky kolem technické místnosti
Reklama

Připravený UW profil vložíme nad pouzdro a z boku do něj vsadíme svislý CW profil. Vodováhou zkontrolujeme u pouzdra rovinnost kolejnice a pouzdro spojíme samořeznými šrouby se svislým CW profilem.

Svislý CW profil poté zaklopíme UW profilem, u kterého je nutné prostřihnout boky v místě nadpraží pouzdra. Boky ohneme dovnitř do UW profilu. Po nasazení UW profilu jej s CW profilem žádnými šrouby prozatím nespojujeme.

Stavba sádrokartonové příčky kolem technické místnosti

Nad pouzdro volně vsadíme 3 svislé CW profily, jejichž délka musí být přibližně o 1 cm menší, než je vzdálenost mezi nadpražím a stropem, aby profily byly vložené volně.

První svislý CW profil v nadpraží je vzdálený od otvoru minimálně 15 cm. Ostatní profily rozmístíme na polovinu a celou délku desky.

Do konstrukce doplníme zbylé svislé CW profily a můžeme se vrhnout na opláštění deskami RIGIPS Habito® H.

Reklama

Jdeme na opláštění deskami RIGIPS Habito® H

Vysokopevnostní desky RIGIPS Habito® H se nejlépe formátují neboli řežou okružní pilou, takzvaným maflem, který je v ideálním případě doplněn odsáváním. Deska se k profilům kotví pomocí šroubů RIGIPS s označením UMN, které mají speciální závit pro snadnou montáž desek Habito® H. Rozteč šroubů má být maximálně 25 cm.

Stavba sádrokartonové příčky kolem technické místnosti

Druhou desku jsme upravili na šířku tak, aby zasahovala až na vnější konec příčky. A protože musíme dodržet převazbu desek, posunuli jsme ji ke stropu.

V místě styku dvou desek můžeme šrouby UMN umístit vedle sebe na šikmo, čímž zvýšíme požární odolnost konstrukce.

Nakonec jsme si připravili dvě kratší desky do horní a spodní části příčky. A záklop stěny z jedné strany byl hotov.

Desky RIGIPS Habito® H se k sobě spojují na tupo, bez vytváření seříznuté hrany, jako je tomu například u standardních desek RIGIPS s označením RB (A).

U dveří musíme pamatovat na takzvanou hokejku, která musí zasahovat minimálně 15 cm do prostoru nad otvorem.

Stavba sádrokartonové příčky kolem technické místnosti

Po zaklopení příčky z jedné strany jsme vykružovákem vytvořili otvory na dvě dvojzásuvky a jednu krabičku vypínače.

Kabely protahujeme v CW profilech připravenými otvory, které si vytvoříme snadným ohnutím jazýčků.

Protože se od příčky kolem technické místnosti nevyžadují žádné akustické vlastnosti, ale pouze pevnost, nevkládali jsme do příčky minerální vatu a rovnou jsme tak přistoupili k zaklápění deskami i z druhé strany.

Důležité je pamatovat na převazbu spár. Proto začínáme s první deskou uprostřed stěny.

Na řadu přichází tmelení

První tmelení jsme prováděli tmelem Rifino Top, který mícháme ručně v čisté nádobě do takové konzistence, ve které bude tmel držet na zednické lžíci.

Po vzoru profíků sádrokartonářů jsme do všech spár vkládali skelnou pásku. Tu vkládáme také na spoj sádrokartonové desky a pouzdra pro posuvné dveře. Pokud ovšem plánujete použití obložkových zárubní, je toto tmelení zbytečné, protože spoj bude zakrytý obložkou.

Stavba sádrokartonové příčky kolem technické místnosti

Současně naneseme tmel také na hlavičky všech šroubů. Na šrouby nanášíme tmel do kříže, abychom se zbavili případných vzduchových bublin.

Při druhém tmelení jsme opět použili tmel RIFINO TOP. Již bez bandážování jsme všechny spáry a hlavičky šroubů přetmelili ještě jednou.

Poslední tmelení jsme prováděli připraveným tmelem DEK FINISH. Před tmelením jsme příčku lehce přebrousili brusnou mřížkou. Druhý den po finálním vytmelení jsme provedli již jen jemné přebroušení brusnou houbičkou.

Penetrace a výmalba na závěr

Nakonec zbývalo sádrokarton RIGIPS Habito® H napenetrovat a vymalovat. Penetrace i barva nám zbyla z malování v domě, a proto jsme desky napenetrovali materiálem Baumit SperrGrund a malování provedli bílou barvou Baumit KlimaColor.

Stavba sádrokartonové příčky kolem technické místnosti

Máme hotovo

Příčka kolem technické místnosti je dokončená, a protože jsme při její stavbě použili vysokopevnostní sádrokartonové desky Rigips Habito® H, můžeme v budoucnu na stěnu přikotvit téměř cokoliv. Doufám, že se vám postup líbil.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
e4 dům svépomocí
e4 dům svépomocí (150 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama