Stavíme základovou desku

Příspěvek stavebníka

•Upozorňuji, že toto je výstavba základové desky pod dřevostavbu, která je lehčí než zděný dům !!!

 

Takže administrativu máme za sebou. V říjnu a to přesně 6.10.2008 začínáme stavět základovou desku pro náš rodinný domek. Nejdřive jsme vytyčily a určili tvz. „0“.

No jelikož máme trošku svažitý pozemek. Nechal jsem to radši zaměřit odborníkům. Stálo to 8.000,-Kč., ale měli to hned hotové a já jsem následně zatloukal tvz. Lavičky a oni to zaměřili. Ještě malá rada, lavičky si dejte tak, aby manipulace při výkopech základové desky byla možná technikou. Já to dal tři metry od hran, ale i tak to bylo málo!!!! Takže jsme byli připraveni pro provedení výkopových prací. Jo a koupil jsem 20 kubíků písku a dále 20 kubíků kačírku frakce 16/23 nebo to bylo obráceně už nevím.

 

Výkopy jsem domluvil s mým taťkou. Půjčil si v práci pracovní stroj a šli jsme na to. Začali jsme ráno v 7.00 hod a v 16.00 hod jsme měli hotovo včetně začištění vykopaných základových pasů. Tvz. Nulu jsme měli ve výši 130 cm od spodní rýhy základového pasu. Jelikož to byl svažitý pozemek. Neprováděli jsme shrnutí skrývky. Druhý den jsme ráno pokračovali. Navezli jsme kačírek a rozhrnuli jej v základových pasech do výšky 15 cm. Také jsme položili po obvodu domu zemnící pásek. Pro jistotu jsem na něj nasponkoval další zemnící pásek a ten jsem probil po obvodu do země, ať to lépe vodí. Takže jsme byli připraveni na betonování.

 

Moc se nám nechtělo míchat beton. Potřeboval jsem do základových pasů celkem 17 kubíků betonu B15. Tak jsem objednal mixy a za tři hodiny bylo hotovo. Pasy jsem vybetonoval do výšky 35 cm od kačírku. Ještě nesmím zapomenout na to, že bylo potřeba udělat v betonových pasech prostupy pro kanalizaci, vodu a přivedení elektřiny do domu. Zemnící pásky jsem vyvedl dva v protilehlém rohu domu. Do betonu jsem dále vrazil po obvodu a do hlavních nosných příček roxory o průměru 8 mm pro následné svázání betonových pasů se ztraceným bedněním.

 

Po zatuhnutí jsem se pustil do založení ztraceného bednění, které mělo tvořit zbytek základového pasu do výšky 30 cm pod nulu. Pro lepší vysvětlení radši přiložím foto. Šlo to celkem vpohodě, za pár dní jsem to měl hotové. Dělal jsem to opět s mým taťkou. Takže jsem položil dvě řady ztraceného bednění do výšky 50 cm od vylitých základových pasů. Rohy domu jsem následně zalil betonem, aby se mi to nehlo. V základové desce jsem následně rozhrnul zpátky hlínu. Rozvedl jsem ležatou kanalizaci. Hlínu jsem zhutnil vybrační deskou. Nechal pár dní odstát, nasypal jsem na to opět kačírek. Na kačírek jsem položil kari sítě. Ty jsem k sobě svázal vázacím drátem. Následně jsem provedl prkny založení základové desky po obvodu domu. Tloušťka základové desky byla 10 cm.

 

Na vylití základové desky jsem zjednal ještě pantátu a provedli jsme to opět navezením betonového mixu. Za 4 hodiny nebylo co řešit. Do této desky padlo dalších 19 kubíků betonu B 15. Po odbednění prken po obvodu už mne čekala jen poslední operace a to položení ztraceného bednění do výšky 20 cm od betonové desky, abych se dostal na tvz NULU.

 

Toto jsem opět prováděl se svým taťkou. Bednění jsme položili po obvodu a následně zalily betonem. Tento jsem míchal protentokrát v míchačce. Byly toho pouze 2 kubíky betonu (snad jsem namíchal aspoň B10!!!). Pak ještě následovalo vybetonování dvou základových patek pro sloupy, které budou držet vazbu domu. Takže provedení výše popsaných prací nám zabralo celý měsíc. Když to vše zatuhlo byl listopad 2008 a to přesně 12.listopadu.

 

Ještě před úplným zakončením prací v roce 2008 jsem provedl pokládku protiradonové izolace a také proti vlhkosti. Předtím samozřejmě následovala penetrace základové desky. To provedl můj pantáta, živí se tím já pouze asistoval. Tímto moje práce prozatím skončila (25. listopadu 2008 hotovo !!!!) a měla následně přijet firma, která na uvedenou základovou desku postaví dřevěnou konstrukci domu. Začínat měli na začátku roku 2009.

 
Celkové náklady na základovou desku po započítání i nákladů ohledně dojíždění na stavbu činily celkem po zaokrouhlení na celé koruny 148.200,-Kč

Fotogalerie

Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Stavíme základovou desku
Budeme bydlet ve svém rodinném domku !
Předchozí článek autora
08.05.2009 19:17 16896 zhlédnutí
Budeme bydlet ve svém rodinném domku !
V roce 2006 jsme se s manželkou vzali. Nastěhovali jsme se do bytu 1+1, který jsme si pronajali v...
Výstavba hrubé stavby-přízemí
Následujicí článek autora
27.05.2009 22:06 8635 zhlédnutí
Výstavba hrubé stavby-přízemí
Přízemí- v lednu 12.1. 2009 se ozvala stavební firma s tím, že pokud mám již postavenou základovou...

Stavební etapa: příprava a betonování základových pásů ztracené bednění příprava a betonování desky zemní práce

Název položky Cena
zaměření základů domu 8 100 Kč
kopání a čištění základů
kačírek , písek a zemnící pásek 12 900 Kč
zalití základových pasů 38 000 Kč
ztracené bednění a další materiál (železo, dřevo) 35 000 Kč
rozhrnutí materiálu pod základovou desku
položení ležaté kanalizace 2 000 Kč
půjčení vybrační desky 500 Kč
zalití základové desky 38 000 Kč
penetrační nátěr + položení protiradonové hydroizolace 12 500 Kč
Celkem 147 000 Kč