Administrativa 2018 od A do Z

28.10.2018 08:05 5109 zhlédnutí
Příspěvek stavebníka

Když jsme se s manželkou rozhodli, že budeme stavět dům, prvním krokem bylo sehnat vhodného projektanta. Byl červen 2017, když jsme začali řešit veškerou administrativu kolem povolení stavby a hotovi jsme byli v srpnu 2018. Z toho důvodu doporučuji zahájit přípravu minimálně rok od prvního tzv. „kopnutí do země“.

Během pomyslného výběrového řízení jsem se setkal se 6 projektanty a vybral jsem si právě toho, který měl vynikající doporučení, zkušenosti a naslouchal našim potřebám. Cenové nabídky byly od 50 tisíc až po čtvrt milionu. S projektantkou jsme se dohodli na zpracování studie a projektu(1) a v rámci jejích kontaktů nám zařídila i průkaz energetické náročnosti budovy(2), požárně technické řešení stavby(3) a statickou zprávu. Ostatní vyjadřovačky jsme si zařizovali sami.

Během září 2017 až prosince 2017, kdy byla vytvářena studie, jsme si ujasnili s projektantkou veškeré detaily jako je materiál, technologie, dispozice a hlavně jsme se rozhodli, že náš dům chceme v pasivním standardu a budeme usilovat o dotaci B2 z programu NZÚ. Proto bylo nutné po dokončení projektu vyhledat certifikovaného odborníka kvůli zpracování konstrukčních detailů a lineárně tepelných vazeb.

K některým vyjádřením postačila studie. Vyjadřovačky k sítím od plynařů(4), elektriky(5), internetu(6) a telekomunikačních služeb(7) byly brnkačka, protože se řeší elektronicky z pohodlí domova. Dále jsme si zajistili měření radonového indexu(8), závazné stanovisko životního prostředí k odnětí ze ZPF(9), závazné stanovisko životního prostředí k ovzduší(10), smlouvu s městem o právu provést stavbu(11) a vyjádření vodohospodářského prostoru(12).

Poté, co jsme se v květnu 2018 dočkali hotového projektu, jsem obratem podal žádost o závazné stanovisko odboru územního plánování(13) obce s rozšířenou působností (novinka od 1.1.2018). V praxi se jedná o další nesmyslnou zátěž pro stavebníky, protože v podstatě jde jen o to, že „trojková“ obec souhlasí s tím, že obec (dvojková), ve které stavíme, povoluje oprávněně stavbu, a že je v souladu s územním plánem. Stručně řečeno úřad kontroluje úřad. Nejhorším ovšem je, že na toto vyjádření jsme čekali asi 70 dní. Během této doby jsme si podali žádost o závazné stanovisko Krajské hygienické stanice(14) a obecné stanovisko odboru životního prostředí(15).

Nebylo jednoduché najít certifikovaného stavbyvedoucího, ale naštěstí jsme na stavebním odboru dostali doporučení a poté to byla otázka jedné schůzky, kde jsme se domluvili na pravidelnosti návštěv stavby a podpisu tzv. Prohlášení stavebního dozoru(16). Plán kontrolních prohlídek(17) jsem však obdržel až od stavebního odboru současně se stavebním povolením.  Zastihnout doma vlastníky sousedních parcel taky nebylo nejjednodušší, ale nakonec se povedlo.

Pro hypotéku jsme si vybrali finančního specialistu, který má za sebou 20 let zkušeností, takže za nás obstaral výběrové řízení mezi bankami a tím nám ušetřil spoustu času. V dnešní době, kdy úroky stoupají a podmínky se zpřísňují, nebylo jednání vždy příjemné a šlo hlavně o čas.

Jako další novinkou zavedenou od 1.1.2018 je potvrzení o oznámení záměru stavby Archeologickému ústavu (18), což jsem dokládal alespoň e-mailovou korespondencí a naštěstí to bylo dostačující. Tuto záležitost je vhodné řešit až v úplném závěru, protože je zajímal hlavně den, kdy budeme dělat skrývku.

Pozemek

S manželkou jsme měli to štěstí, že k pozemku jsme přišli skrze dar od rodičů, ale z počátku jednoduchá záležitost trvala několik měsíců. Jedná se o pozemek zatížený služebností (věcným břemenem), která zajišťuje vlastníkům sousedního pozemku chůzi a jízdu. Z toho důvodu jsme se rozhodli pozemek rozdělit na cestu se služebností a pozemek, na kterém postavíme dům. Nejdříve je nutné opatřit si darovací smlouvu. Tady doporučuji právníka nebo odborníka na smlouvy. Nebo se to může povést jako v našem případě až na druhý pokus. Smlouva musí být podepsána ověřenými podpisy všech původních i nových vlastníků pozemku. Podklad pro rozdělení pozemku zajistili geodeti, kteří za nemalý finanční obnos vyhotovili 7 kopií geometrického plánu. Jako další podklad je potřeba souhlas s reálným dělením pozemků, který vystavil stavební odbor příslušného městského úřadu. Zdánlivě posledním krokem bylo vyplnění návrhu na vklad a podání tohoto formuláře včetně příloh na příslušný katastrální úřad. Po 21 dnech jsme se s manželkou stali vlastníky pozemku, každý z ½.

I když jsme manželé, katastrální úřad nezapsal vlastnictví do společného jmění manželů (SJM). Vlastnická práva k pozemku i k domu, který na něm budeme stavět, musí být shodná, takže v další fázi je nutné si u notáře opatřit smlouvu o úpravě režimu společného jmění manželů. Následně jsme tento zápis bez dalších písemností podali na katastr a po 10 dnech byl pozemek převeden do vlastnictví SJM.

Vzhledem k tomu, že náš pozemek se nenachází přímo u hlavní cesty, kde je veden vodovodní řad, kanalizace, elektřina, atd., potřebovali jsme věcným břemenem zatíženou cestu, která vede kolem našeho domu, zatížit také další služebností. To znamenalo další smlouvu o „zřízení služebnosti“ týkající se jízdy, chůze a vedení inženýrských sítí. I na této smlouvě musejí být ověřené podpisy vlastníků cesty i nás. Tady opět vřele doporučuji využít odborníka, protože kvůli drobné chybě ve smlouvě bylo řízení zastaveno, žádost spolu s kolkem propadla a celé se to muselo opakovat znovu a lépe. Dále se tedy opět jedná o návrh na vklad a čekání 21 dní.

Poté, co nám banka v červenci 2018 schválila hypotéku, jsme podali další návrh na vklad a v pořadí se již jednalo o pátou návštěvu katastrálního úřadu. Tato žádost byla podána společně se zástavní smlouvou.

 Výsledkem tohoto čtrnáctiměsíčního tažení bylo stavebním odborem vydáno rozhodnutí o územním souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru (tzv. společný souhlas).

Na závěr si ještě dovoluji připomínku, že vyřízení stavebního povolení je v česku byrokratický paskvil a je ostuda, že v žebříčku získání stavebního povolení, kde bylo hodnoceno 185 zemí, Česko se svojí byrokracií skončilo na 165. místě.

Fotogalerie

Administrativa 2018 od A do Z
Administrativa 2018 od A do Z<br />půdorys
Administrativa 2018 od A do Z<br />jižní pohled
Administrativa 2018 od A do Z<br />severní pohled
Den 1
Následujicí článek autora
06.11.2018 07:47 3174 zhlédnutí
Skrývka, pasy, zemnící pásek a průchodky
Příspěvek stavebníka
Když jsme se v srpnu 2018 dočkali stavebního povolení, nastal čas nachystat lavičky a...

Stavební etapa: rozhodnutí stavět výběr, zaměření a koupě pozemku financování

Název položky Cena
studie 15 000 Kč
projekt 45 000 Kč
vklady do katastru celkem 4 000 Kč
výpisy z katastru 300 Kč
měření radonu 2 200 Kč
žádost o připojení E.ON 12 500 Kč
statická zpráva 2 500 Kč
průkaz energetické náročnosti 5 200 Kč
odhadce pro banku 5 000 Kč
požárně bezpečnostní řešení stavby 2 500 Kč
přepis pozemku do SJM 1 452 Kč
konstrukční detaily 10 500 Kč
lineárně tepelné vazby 10 500 Kč
ohlášení stavby 1 750 Kč
vyjmutí ze ZPF 5 982 Kč
Celkem 124 384 Kč
06.11.2018 07:47 3174 zhlédnutí
Základy a deska
Skrývka, pasy, zemnící pásek a průchodky
Skrývka, pasy, zemnící pásek a průchodky

Když jsme se v srpnu 2018 dočkali stavebního povolení, nastal čas nachystat lavičky a domluvit termíny...

28.10.2018 08:05 5110 zhlédnutí
Příprava stavby
Administrativa 2018 od A do Z
Administrativa 2018 od A do Z

Když jsme se s manželkou rozhodli, že budeme stavět dům, prvním krokem bylo sehnat vhodného...

2 komentáře

HoPe
napsal(a) HoPe/31. říj 2018 10:10

Jeden nejmenovaný politik, chce abychom ho volili, protože pak prý bude líp. Tak už? nebo ne? :-D :-D :-D

Odkaz Komentáře
moudryjir
napsal(a) moudryjir/29. říj 2018 15:51

Obdivuji Vás, že jste si dal tu práci s tím, to tady popsat takhle do detailu. Tento článek by si měli přečíst především lidé, kteří tvoří naše zákony a do nekonečna lepí nové záplaty na staré ho*no. Mě stavební řízení trvalo rok a půl, stálo spoustu peněz navíc, kvůli nesmyslným rozhodnutím (u mě konkrétně odbor architekta) a zdaleka nejsem u konce :-) Stavební zákon je jednou z ostud této republiky, pevně věřím že si toho v dohledné době všimne i někdo, kdo má tu pravomoc s tím něco udělat. Kéž by již přišla doba, kdy stát bude lidem pomáhat a ne je neustále s*át. Díky za článek a ať se Vám daří.

Odkaz Komentáře

Nové články na Svépomocí.cz

Související články