Jak vyplnit přiznání k dani z nemovitosti – podrobný návod a formuláře ke stažení

Redakční

Pokud jste v roce 2014 koupili pozemek, získali stavební povolení nebo ohlášku, případně dokončili a zkolaudovali svůj dům, je nutné do 31.1.2015 podat na finanční úřad přiznání k dani z nemovitosti. V článku najdete podrobný návod, jak daňové přiznání vyplnit a odkazy, na kterých zjistíte průměrné ceny půdy v České Republice.

Podíváme se postupně na tři typové situace, ke kterým mohlo v souvislosti s vaší nemovitostí v minulém roce dojít.

Než se pustíte do vyplňování

Předpokládáme, že majiteli pozemku nebo domu jste se stali v roce 2014, tedy návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí byl podán v průběhu roku 2014. Pokud jste návrh podávali například až koncem prosince 2014 a doposud jste z katastru nedostali vyrozumění o provedení vkladu, máte nárok na odložení daňového přiznání. Tuto možnost prosím předem konzultujte s příslušným finančním úřadem.

Finanční úřad, kterému daňové přiznání podáváte, nemusí odpovídat vašemu trvalému bydlišti. Důležité je umístění nemovitosti, kterou daníte. Jste-li z Ostravy a koupili jste si v roce 2014 pozemek v Plzni, daňové přiznání podáte finančnímu úřadu pro Plzeňský kraj, územnímu pracovišti v Plzni.

Podívejte se, k jakému finančnímu úřadu patří Vaše nemovitost. Tuto informaci lze ve většině případů zjisti na stránce http://mistni-prislusnost.com/cz/request.php, kde zadáte PSČ obce ve které máte svůj pozemek nebo dům a získáte územní pracoviště s adresou příslušného finančního úřadu.

00-zjisteni-fu00-vysledek-hledani-FU

Druhou možností pro nalezení správného finančního úřadu je využití návodu na této stránce

Ceny pozemků vyhledáváme podle katastrálního území na stránce http://www.farmy.cz/cena-pudy/

V níže popsaných situacích předpokládáme, že podáváte daňové přiznání poprvé a jedná se tedy o Vaši první nemovitost.

 

Situace 1 – koupili jste pozemek

Koupili jste pozemek, ale prozatím jste na něm nic nepostavili ani neobdrželi v průběhu roku 2014 stavební povolení nebo ohlášení stavby.

V přiloženém formuláři vyplňte na úvodní stránku údaje o příslušném finančním úřadu, pokud přiznání podáváte za sebe, zaškrtněte kolonku Fyzická osoba a vyplňte své rodné číslo.

Pokud byl pozemek přepsán na vás do 31.12.2014 řádné daňové přiznání podáváte do 31.1.2015.

Jestliže jste v loňském roce sice podali návrh na vklad, ale k zápisu dojde až v průběhu ledna nebo února 2015, máte na daňové přiznání navíc 3 měsíce poté, co byl pozemek přepsán na Vás.

Pokud bude tedy vklad proveden až v únoru 2015, můžete řádné daňové přiznání podat až do konce května.

01-formular 

 

Zadejte své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a případně odlišnou adresu pro doručování pošty.

02-formular-osobni-udaje 

 

Ve spodní části první stránky vyplňte svůj telefon a email

03-formular-strana1 

 

Na druhé straně označené II. ODDÍL - údaje k dani z pozemků vyplníte informace o svém pozemku.

Máte-li více pozemků různého typu (například jeden pozemek označený jako „orná půda“ a druhý jako „ostatní plocha“) stáhněte si z přiložených souborů další formulář s názvem List k dani z pozemků. Podle typu pozemku se určuje výše daně, proto je třeba na každý typ pozemku mít vyplněný samostatný list.

V našem případě je předmětem daně jeden pozemek pozemek typu A, tedy orná půda v obci Rostoklaty, na kterém letos zahájíme stavbu domu v projektu Svépomocí ŽIVĚ.

V nahlížení do katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx vyhledám svůj pozemek, abych zjistil název a kód katastrálního území.

04-formular-strana2

 

Dále zadejte parcelní číslo pozemku, rozlohu v m2 a právní vztah. Označení „V“ znamená, že pozemek vlastníte. V pravé části vyplňte datum zápisu vkladu vlastnického práva. Toto datum je v dokumentu, který jste obdrželi z katastru po dokončení převodu pozemku z původního majitele na vás.

Do popisu změny můžete uvést například „koupě pozemku

 

Poslední vyplňovanou kolonkou na straně 2 je řádek číslo 211 – cena pozemku za 1m2. Cenu vyhledáte podle katastrálního území na stránce http://www.farmy.cz/cena-pudy/

05-cena-pudy 

 

Pro obec Rostoklaty je cena orné půdy pro zdaňovací období roku 2015 - 11,02 Kč/m2

06-pocet-listu-k-dani-pozemku

 

Zbývající položky by měly být ve formuláři doplněny zcela automaticky.

Na straně číslo 4, již pouze zadejte datum a po vytisknutí formulář podepište. Daň je třeba finančnímu úřadu zaplatit nejpozději do 31.5.2015 na základě složenky, kterou Vám FÚ pošle poštou.

 

Situace 2 – V roce 2014 Vám bylo vydáno stavební povolení či ohláška

Nezáleží na tom, zda jste stihli začít stavět. Vydání stavebního povolení nebo ohlášky je rozhodujícím okamžikem pro to, abychom při vyplňování daňového přiznání zahrnuli do formuláře také zastavěnou plochu budoucího domu, která mění původní typ pozemku na hodnotu „F – stavební pozemek“ (doposud byla pro náš případ celá parcela vedena jako orná půda – typ A).

Pro výpočet předpokládám zastavěnou plochu domu 140m2

Při vyplňování první strany daňového přiznání dojde pouze k jedné drobné změně, kterou je Počet listů k dani z pozemku. Původně jsme měli jeden, nyní budou dva.

Vyplňovat budeme jeden list pro pozemek – „Typ A – orná půda“ a druhý list pozemku, na kterém vyroste budoucí dům – „Typ F – stavební pozemek“.

Pro druhý typ pozemku si k základnímu formuláři stáhněte z přiložených souborů další formulář s názvem List k dani z pozemků

06-pocet-listu-k-dani-pozemku 

Na druhé straně daňového přiznání II. ODDÍL - údaje k dani z pozemků vyplním stejné hodnoty jako v minulém případě a z celkové plochy pozemku odečtu zastavěnou plochu budoucího domu.

06-rozloha-pozemku-bez-budouciho-domu 

V samostatném souboru List k dani z pozemků vyplníme do kolonky Poplatník daně své rodné číslo. Pro budoucí dům zvolíme druh pozemku Fstavební pozemek

Zadáme informace o katastrálním území, číslu pozemku a zastavěné ploše budoucího domu.

07-druhy-list-pozemku-budouci-dum 

 

Cena pro výpočet daně je v tomto případě pevně stanovena částkou 2 Kč za jeden m2 zastavěné plochy domu (budoucího domu).

Vaším úkolem je vyplnit koeficient do řádku 216, který může výslednou daň navýšit. Koeficient standardně vychází z počtu obyvatel v obci, případně si ho může obec sama stanovit.

07-druhy-list-pozemku-budouci-dum-koeficient 

 

Dle zákona pro obec do 1000 obyvatel koeficient = 1

08-koeficienty 

Výslednou částku daně pro oba pozemky sečtěte dohromady a zapišme na stranu IV. ODDÍL - údaje k dani z nemovitých věcí do řádku 401

09-vysledna-castka 

 

Podepsat a vytisknout ;-)

 

Situace 3 – V roce 2014 jste zkolaudovali dům a získali číslo popisné

V porovnání s předchozími situacemi provedeme na úvodní stránce opět pouze kosmetickou úpravu v počtu listů. Nyní podáváme daňové přiznání za dva pozemky (první pozemek = okolí domu, druhý pozemek = zastavěná plocha domu) a jeden rodinný dům.

10-titulni-strana-situace-tri 

 

Na další stránce II. ODDÍL - údaje k dani z pozemků vyplníme hodnoty úplně stejně jako v Situaci 2 popisované výše. Zde daníme „zbývající“ část pozemku, která není zastavěna domem.

Na straně III. ODDÍL - údaje k dani ze staveb a jednotek zadáme do kolonky předmět daně písmeno H, budova obytného domu.

Vyplníme informace o katastrálním území, číslo popisné, parcelní číslo (pozor, číslo je jiné než pro okolní pozemek a najdete ho v nahlížení do KN), dále rok dokončení stavby a vlastnické právo.

11-informace-o-rd 

 

Ve spodní části stránky opět postačí vyplnit pouze jednu kolonku na řádku číslo 313, kterou je počet dalších nadzemních podlaží.

Máte-li bungalov, zadejte hodnotu 0.

Pokud má Váš dům obytné podkroví, případně máte dvě plnohodnotná podlaží, zadejte hodnotu 1.

12-pocet-nadzemnich-podlazi 

 

Výsledné částky daně pro pozemek a dům sečtěte dohromady a zapišme na stranu IV. ODDÍL - údaje k dani z nemovitých věcí do řádku 401

13-vysledna-dan-pro-pozemek-a-dum 

 

Dále je nutné stáhnout souboru List k dani z pozemků a vyplnit do kolonky Poplatník daně své rodné číslo. Pro pozemek, na kterém stojí náš dům, zvolíme druh pozemku Fstavební pozemek

Zadáme informace o katastrálním území, číslu pozemku a zastavěné ploše našeho domu. Daň z pozemku, na kterém stojí dokončený a zkolaudovaný, dům platit nebudeme.

Podrobný popis jak List k dani z pozemků vyplnit je popsán výše v Situaci 2. Na obrázku jsou všechny hodnoty vyplněny totožně s jedinou výjimkou v části d) výměra zastavěná zdanitelnými stavbami, do které zadáme zastavěnou plochu domu.

Daň z plochy pozemku, na kterém stojí dům (o stejné rozloze) jež daníme, se již neplatí.

14-vymera-zastavenymi-stavbami 

 

Vše vytisknout podepsat a odeslat na příslušný finanční úřad.

 

Věřím, že vám tento podrobně a laicky popsaný návod pomůže ke správnému vyplnění přiznání k dani z nemovitosti. Nezapomeňte, že přiznání je pro většinu případů třeba odevzdat do 2.2.2015 a daň zaplatit nejpozději do 31.5.2015 na základě složenky, kterou obdržíte od FÚ poštou.

 

Jak postupovat při vyplňování formuláře jsem konzultoval s paní Jarmilou Procházkovou ze společnosti ATERRA GROUP a.s., které tímto děkuji za trpělivost.

 

Uvedené situace platí pro pozemek v obci Rostoklaty, na kterém letos zahájíme stavbu domu v projektu Svépomocí ŽIVĚ.

V jiných lokalitách mohou být pro přiznání k dani z nemovitosti potřeba jiné podklady. Své daňové přiznání konzultujte s daňovým poradcem nebo pracovníkem finančního úřadu.

Detailní postup stavby můžete sledovat na stránce http://www.svepomoci.cz/svepomoci-zive.html  

 

Tiskopisy pro vyplnění daňového přiznání si můžete stáhnout na webu Finance.cz nebo v příloze tohoto článku.

Nejčtenější články za uplynulý rok 2014
Předchozí článek autora
14.01.2015 07:15 8356 zhlédnutí
Nejčtenější články za uplynulý rok 2014
Při vstupu do každého nového roku jsme si již zvykli bilancovat, a dnes hodnotíme články vydané v...
VIDEO: Jak postupovat při stavbě domu z Ekopanelu
Následujicí článek autora
17.02.2015 08:00 15853 zhlédnutí
VIDEO: Jak postupovat při stavbě domu z Ekopanelu
Rozhodnete-li se postavit dřevostavbu, vyrobit příčku nebo realizovat podhled v...

1 komentář

Honza a Dita
napsal(a) Honza a Dita
06. říj 2016 23:37 / Odkaz Komentáře

Díky moc za tenhle článek. Moc mi pomohl i při vyplnění dodatečného přiznání on-line.