VIDEO: Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí

Redakční

Svépomocník Ivo Rajšner se na nás obrátil s prosbou, abychom natočili video s podrobným postupem používání zakládací sady pro broušené zdivo. My jsme se rozhodli udělat mu radost, půjčili si potřebné vybavení a vyrazili natáčet pracovní postup.

Pro založení stavby budeme potřebovat zakládací sadu, digitální nivelační přístroj se stativem a měřící latí. Všechny tyto prvky lze zapůjčit v profesionálních půjčovnách strojů a nářadí. Dále bychom si měli připravit míchačku, stahovací lať (3 nebo 4 metrovou), malou vodováhu, metr, zakládací maltu a vodu.

Zakládáte-li zdivo v 1.NP je nutné mít na desce připravenou izolaci proti radonu a zemní vlhkosti.


Příprava na měření nivelačním přístrojem

Digitální nivelační přístroj upevněte na stativ a umístěte jej do středu desky (tak, aby nebránil případnému zakládání vnitřních nosných zdí). Nám v půjčovně k digitálnímu nivelačnímu přístroji přidali také inteligentní stativ, který lze propojit s přijímačem nivelačního přístroje a následně si na dálku nastavit jeho výšku.

01


Tento stativ je velmi příjemným pomocníkem, nicméně založení stavby provedete i v případě, že digitální nivelační přístroj namontujete na standardní nepohyblivý stativ. Nivelační přístroj na obyčejném stativu hned na začátku nastavíte do takové výšky, aby na něj bylo z celé plochy desky vidět, a následně si na měřící lati posunete přijímač tak, abyste se dostali na nulovou hodnotu (stejnou výšku, ve které máte hlavu digitálního nivelačního přístroje).


Hledání nejvyššího místa na desce

Stoupněte si do libovolného rohu desky a posuňte si přijímač nivelačního přístroje na měřící lati do takové výšky, aby vám ukazoval hodnotu nula. Uslyšíte nepřerušovaný zvuk „exitus“ :-).

Poté obejděte celou desku po obvodu a přibližně po jednom až dvou metrech zkontrolujte, co ukazuje přijímač za hodnotu. Pokud se vám na nějakém místě objeví hodnota s šipkou dolů, znamená to, že toto místo je vyšší než místo, na kterém jste s měřením začínali.

Cílem je najít nejvyšší místo na desce, tedy místo, na kterém bude přijímač ukazovat nejvyšší hodnotu se šipkou směřující dolů.

02

Příprava zakládací sady – první přípravek

Pokud jste nejvyšší místo desky našli uprostřed stěny a naměřili, že deska je tam například o 10 mm vyšší než v rohu, ve které byste chtěli začít s pokládkou zakládací malty, vše je v pořádku.

Klidně si zakládací sadu začněte připravovat v rohu domu, který jste si oblíbili jako „startovací“ a zapamatujme si, že výšku zakládací malty musíme v tomto bodě mít alespoň 20 mm, abychom v nejvyšším místě desky dodrželi minimální výšku zakládací malty = 10 mm.

Zakládací sadu si upravte pomocí dorazů dle šířky zdiva, ze kterého budete zakládání provádět a pomocí dvou šroubů na vnitřní straně zakládací sady a jednoho šroubu na vnější straně, urovnejte zakládací sadu do vodováhy.


03

Ideální je použít malou vodováhu v kombinaci s vestavěnou vodováhou na zakládacím přípravku. Vodováhami zajistíte rovinu a nivelačním přístrojem odpovídající výšku.

Pamatujte, že v nejvyšším místě desky musí být vrstva zakládací malty minimálně 10 mm.


Příprava druhého dílu zakládací sady

Jakmile ustavíte první přípravek do správné výšky i vodováhy, položte na něj měřící lať s přijímačem nivelačního přístroje a nastavte přijímač tak, aby ukazoval nulu.

Poté již s nivelačním přístrojem ani přijímačem nijak nemanipulujte!

Druhý přípravek zakládací sady připravte ve vzdálenosti stahovací latě, kterou máte k dispozici – cca 30 cm, abyste mohli s latí při stahování malty pohybovat.


04


Přípravek urovnejte opět pomocí obou vodováh a také do stejné výšky, jako přípravek první. Nivelační přístroj musí tedy ukazovat nastavenou nulu.


Pokládka a stahování malty

Stahovací lať položte na oba zakládací přípravky a rozmíchejte si zakládací maltu. Odpovídající konzistenci můžete vidět ve videu. Připravte si před stahovací lať větší vrstvu malty, kterou můžete zednickou lžící nahrubo rozprostřít a následně pomocí stahovací latě urovnat.

06


Přebytečnou maltu odeberte zednickou lžící podle stahovací latě a rovnou ji můžete připravit vedle na další použití.


Celý postup již jen opakujte

Po vytvoření první rovné vrstvy zakládací malty přesuňte krajní přípravek opět o délku stahovací latě (POZOR: přesouváte vždy pouze jeden přípravek). Urovnejte jej do vodováh a odpovídající výšky a zopakujte postup kladení a urovnání zakládací malty.


Pokládka první vrstvy cihel

Jakmile bude malta zavadlá (při zamačkávání prstu klade malta lehčí odpor), můžete usadit rohové cihly, změřit jejich vzdálenosti a úhlopříčky a následně podle provázku provést pokládku dalších cihel. Všechny cihly poté obejděte a dle potřeby s pomocí vodováhy a gumové paličky proveďte drobné korekce.


Celý návod jak postavit hrubou stavbu

pdf hruba stavba

Již více jak rok je k dispozici podrobný návod na realizaci hrubé stavby. PDF kniha, kterou jsem pro Vás připravil má 230 stran velikosti A5, zaměřených výhradně na realizaci hrubé stavby od pokládky hydroizolace po vyzdění štítů a vybetonování věnce. Knihu společně s bonusy si můžete pořídit na stránce http://hrubastavba.svepomoci.cz/kompletni-vydani/.

 

Fotogalerie

Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
Stavební spoření – vyplatí se?
Předchozí článek autora
13.04.2016 15:00 6401 zhlédnutí
Stavební spoření – vyplatí se?
Úvěr ze stavebního spoření je jednou z možností, jak zafinancovat...
Soutěž o 5 kamiónů izolace ISOVER byla spuštěna!
Následujicí článek autora
04.05.2016 09:40 4766 zhlédnutí
Soutěž o 5 kamiónů izolace ISOVER byla spuštěna!
Soutěž o 5 kamiónů izolace ISOVER zdarma, výhradně pro svépomocné...