Tlaková, beztlaková, či nízkotlaková krémová injektáž v praxi

17.08.2017 14:00 4498 zhlédnutí
Komerční

Plnění vrtů je o citu, šikovnosti a trpělivosti, a nikoliv o rychlosti, tlaku, druhu použitého injektážního nástroje apod. V praxi se nám potvrdila správnost naší dlouholeté osvěty, jelikož se krémová injektáž stala nejvíce používanou metodou v oblasti sanace vlhkého zdiva injektáží.

V současné době se krémová injektáž masově zhotovuje tzv. svépomocí a jelikož je tato injektáž vysoce spolehlivá, účinná, její technologický způsob je snadný, není potřeba drahých a složitých zařízení a nehrozí statické narušení stavby, jelikož je nejméně invazivní metodou.

Většina injektážních firem ji nabízí a zhotovuje, projektanti ji čím dál tím více vkládají do svých projektů, ve kterých je většinou nařízen technologický postup, jako jsou osové vzdálenosti, průměry vrtů, místa vrtů, vzdálenosti pokrácení vrtů atd., což je samozřejmě správné, ale pojmenování tlaková, beztlaková anebo nízkotlaková injektáž pro pojmenování krémové injektáže (plnění vrtů) není vůbec na místě.

Terminologie tlaková, beztlaková, nízkotlaková krémová injektáž zdiva je zavádějící už tím, že běžně používaným zařízením vtlačuje krém do otvorů vrtů a vždy je to vyvinutým tlakem. Toho lze plnohodnotně dosáhnout všemi používanými injektážními zařízeními.

V praxi jsou to nejčastěji používané injektážní pistole, injektážní pumpy anebo elektricky hnaná injektážní čerpadla. U injektážní pistole se používá pojmenování beztlaková či beztlaká krémová injektáž. Toto pojmenování plnění je dle našeho názoru nesprávné, jelikož pákový posun pístu posouvaný v tubusu injektážní pistole vyvine značný tlak a tím je injektážní krém vytlačován pístem vysoce vyvinutým tlakem. Je pravda, že je toto plnění pomalejší, a to vzhledem k malému obsahu pistole, ale pomalejší rychlost plnění může být někdy spíše výhodou.

U injektážní vzduchové pumpy se dá vyvinout taktéž značný tlak pro injektáž a samozřejmě u elektricky hnaného pístového či šnekového čerpadla také. Vždy je ale krémová injektáž prováděna tlakově, nikoliv beztlakově (pojmenování beztlaková krémová injektáž je pozůstatek pojmenování tekutých injektáží, kdy se injektáž prováděla beztlakově, naléváním - z pochopitelných důvodů - do naklopených vrtů ve zdivu).

Je pravda, že i my používáme tuto terminologii, ale je to z důvodu, že tato terminologie plnění je v našem odvětví tak rozšířená, že dokud se tato terminologie nesjednotí u krémové injektáže, jsme nuceni tuto terminologii používat také. Snad náš názor na pojmenování způsobu plnění bude podnětem pro sjednocené pojmenování a to jednoduše, krémová injektáž zdiva.

Výsledek injektáže musí být vždy ten, že obsah vrtů musí být vyplněn injektážní krémem a naléváním (čili beztlakově) to nejde!

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o. , www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz

Untitled 1

Fotogalerie

Tlaková, beztlaková, či nízkotlaková krémová injektáž v praxi
Tlaková, beztlaková, či nízkotlaková krémová injektáž v praxi

Nové články na Svépomocí.cz

Příspěvek stavebníka
Hrubá stavba
Opravujeme po vytopení
Příspěvek stavebníka
Příprava stavby
1. Než se koplo do země

Související články