Od konzole ke sloupu – přeložka elektrického vedení od ČEZ Distribuce

Od konzole ke sloupu – přeložka elektrického vedení od ČEZ Distribuce
mannam_jam
2. 7. 2021
Inspirace
Žádné komentáře

Následující článek popisuje pouze naši zkušenost a my jen doufáme, že se našli i tací, kteří si prošli lehčím průběhem. Zároveň slibujeme, že se jedná o nejméně motivující z naší série článků. Pokud se tedy trápíte nad nějakým stavebním problémem, čtěte a na konci bude určitě menší.

Koupili jsme dům, o kterém jsme věděli, že bude potřebovat velkou rekonstrukci, ale ani v nejmenším nás nenapadlo, že největší potíží bude nenápadná konzole nesoucí průběžné elektrické vedení, která vše značně prodlouží.

Když jsme začali řešit projekt pro celkovou rekonstrukci domu, nástavbu a novou konstrukci střechy, začali jsme se zajímat i o to, co se střešní konzolí.

Ve zkratce pro nás byla důležitá následující fakta:

  • Konzole byla majetkem skupiny ČEZ Distribuce

  • Nebyla zapsaná v katastru nemovitostí jako věcné břemeno (v době jejího zřízení se tyto skutečnosti nezapisovaly)

  • Byla kotvena do krovu našeho domu, který byl v havarijním stavu

  • Dům byl kotvící bod pro průběžné vedení

Od konzole ke sloupu – přeložka elektrického vedení od ČEZ Distribuce

A tak co s ní?

Po možná i desítkách telefonátů jsme se dozvěděli, co je nutné pro přeložení elektrického vedení. Nikdo nám ale neřekl časový údaj a ani to, jak věci budou postupovat. Přišla celkem beznaděj, kdy jsme chtěli rekonstruovat a namísto toho čekali. Tašky ze střechy s každým větrem padaly a my čekali.

Od konzole ke sloupu – přeložka elektrického vedení od ČEZ Distribuce

Pro takovou přeložku je zapotřebí žádost zaplacení zálohové faktury – soutěž o firmu, která provede projekt na přeložku – projekt sloupu, který ponese elektrické vedení – stavební povolení – zamítnutí záměru – vyřízení výjimky pro stavbu sloupu – kolaudace – zapsání věcného břemene do katastru nemovitostí – vyúčtování nákladů – vyúčtování věcných břemen.

Časově s neustálým popoháněním a dohadováním jsme v současné době na bezmála třech letech a jsme necelý rok v bodě vyúčtování věcných břemen.

Pro srovnání projekt na celkovou rekonstrukci trval čtyři měsíce, stavební povolení jsme vyřídili za tři. Projekt na přeložku s povolením rok a půl.

Od konzole ke sloupu – přeložka elektrického vedení od ČEZ Distribuce

A kdo ji zaplatí?

Tady je asi nejdůležitější zmínit pravidlo, které si ČEZ Distribuce zavedl: Přeložku elektrického vedení hradí ten, kdo o ni požádá. Doložili jsme odborný statický posudek, že krov, který drží konzoli, je nevyhovující a je tedy nutné ho vyměnit. Nicméně to nehraje v postupu žádnou roli a po doložení posudku nám přišlo jen zřetelněji, že přeložku hradí vyvolavatel a v případě havárie se bude postupovat v součinnosti s Policií ČR.

Jediná možná varianta tedy byla požádat a zaplatit, aby se pomalá jednání dala alespoň trochu do pohybu. Žádali jsme v srpnu a doufali, že další léto bude možná rekonstrukce. Tak ne. Byla možná až následující únor.

Stav krovu by to ale opravdu nezvládl, a tak jsme nejhorší část stavby ubourali, štít zaplachtovali a čekali.

Od konzole ke sloupu – přeložka elektrického vedení od ČEZ Distribuce
Od konzole ke sloupu – přeložka elektrického vedení od ČEZ Distribuce

Ocitli jsme se v mezeře, kterou zákon nijak nespecifikuje a vlastníci nemovitostí se při rekonstrukcí dostávají do opravdu zdlouhavých a nekončících nepříjemností. Zároveň ale je mnoho obcí, kde elektrické vedení není položeno v zemi a je tedy nutné nemovitosti rekonstruovat, aby centra obcí nebyly jen chátrající domy.

Od konzole ke sloupu – přeložka elektrického vedení od ČEZ Distribuce

Podněty ke změně

  • Financování  - přeložku jsme platili zcela, ale je v majetku ČEZ; alternativa podílu částky nebo celého zaplacení od ČEZu, když se jedná o jeho majetek a správu

  • Přístup ČEZu – hovory z call center, při podepsání smlouvy, při vyúčtování – zatím jsme se nesetkali s tak špatným proklientským přístupem. Bohužel ho musíme shrnout slovy „arogantní, konfliktní a neochotný pomoci a řešit stav“.

  • Informace – nikdo nás neinformoval o postupu a přibližném časovém harmonogramu. V návaznosti měla následovat rozsáhlá rekonstrukce a my nevěděli, zda řemeslníky poptat na toto léto nebo léto za roky tři.

Jednalo se dosud o největší problém naší rekonstrukce. Stále to není zcela dořešeno, ale doufáme, že než naše děti, které na začátku jednání byly v nedohlednu, půjdou do školy, řekneme si  „sloup DONE“. Sílu všem, co přeložení řeší!

Náklady

Název položky Cena

Věcná břemena s otazníkem

20 000 Kč

Realizace přeložky na sloup

45 000 Kč

Projekt a stavební povolení přeložky

30 000 Kč

Celkem 95 000 Kč

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

První rok stavby e4

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

První rok stavby e4
První rok stavby e4